10b tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

matemaatika

E. Timak

135

matemaatika

E. Timak

135

ajalugu

I. Pajur

203

füüsika

M. Reemann

202

2.

ajalugu

I. Pajur

141

eesti keel

K. Lepajõe

144

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

eesti keel

K. Lepajõe

107

inimeseõpetus

U. Saar

221

3.

eesti keel

K. Lepajõe

107

inimeseõpetus

U. Saar

221

inimeseõpetus

U. Saar

221

füüsika

M. Reemann

202

matemaatika praktikum

E. Timak

135

4.

füüsika

M. Reemann

135

ajalugu

I. Pajur

141

muusika

E. Paap

220

matemaatika praktikum

E. Timak

135

muusika

E. Paap

220

5.

matemaatika

E. Timak

135

muusika

E. Paap

220

valikaine

 

 

valikaine