10a tunniplaan - IV periood, kuni 02.03
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

füüsika

S. Oks

213

matemaatika

E. Timak

135

füüsika

S. Oks

213

füüsika prajtikum/matem. praktikum

E. Timak/M. Reemann

212/135/212/135

2.

eesti keel

K. Lepajõe

102

eesti keel

K. Lepajõe

107

geograafia

Ü. Seevri

227

inglise keel

inglise keel

 

inglise keel

inglise keel

 

3.

matemaatika

E. Timak

135

geograafia

Ü. Seevri

227

matem. praktikum/füüsika praktikum

E. Timak/M. Reemann

135/212/135/212

eesti keel

K. Lepajõe

102

geograafia

Ü. Seevri

227

4.

inglise keel

inglise keel

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A Poom

228

vene keel

L. Titova/O. Titova

302/301

vene keel

L. Titova/O. Titova

302/301

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

302/301

5.

füüsika

S. Oks

213

matemaatika

E. Timak

135

valikaine

 

 

valikaine