10a tunniplaan - 1p. tunniplaan 22/23 õa
E 8.00 - 9.15 vabaained    
9.20 - 10.35 matemaatika (135) E. Timak
11.10 - 12.25 vene keel (302/301) L. Titova/O. Titova
13.00 - 14.15 keemia (217) E. Paabo
14.45 - 16.00 inglise keel (309/308) M. Hildebrandt/E. Hunt
T 8.05 - 9.20 eesti keel (107) A. Pullerits
9.30 - 10.45 fuusika (213) A. Vask
11.20 - 12.35 matem. praktikum | fuusika praktikum (135/212) E. Timak | M. Reemann
13.10 - 14.25 fuusika praktikum | matem. praktikum (212/135) M. Reemann | E. Timak
14.35 - 15.50 vene keel (302/301) L. Titova/O. Titova
K 8.05 - 9.20 fuusika (213) A. Vask
9.30 - 10.45 eesti keel (203) A. Pullerits
11.20 - 12.35 matemaatika (135) E. Timak
13.10 - 14.25 keemia (217) E. Paabo
14.35 - 15.50 ainetund   ainetund
N 8.05 - 9.20 keemia (217) E. Paabo
9.30 - 10.45 vene keel (302/301) L. Titova/O. Titova
11.20 - 12.35 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
13.10 - 14.25 inglise keel (309/308) M. Hildebrandt/E. Hunt
14.35 - 15.50 vabaained    
R 8.05 - 9.20 matemaatika (135) E. Timak
9.30 - 10.45 fuusika (213) A. Vask
11.20 - 12.35 eesti keel (102) A. Pullerits
13.10 - 14.25 inglise keel (309/308) M. Hildebrandt/E. Hunt
14.35 - 15.50 vabaained