10a tunniplaan - III periood
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 kirjandus (102) K. Lepajõe
11.05 - 12.20 vene keel õp L. Titova (302/206) L. Titova
informaatika (302/206) A. Mägi
12.50 - 14.05 ajalugu (141) I. Pajur
14.35 - 15.50 informaatika (206/301) A. Mägi
vene keel õp O. Titova (206/301) O. Titova
T 8.05 - 9.20 kirjandus (107) K. Lepajõe
9.30 - 10.45 informaatika (206/301) A. Mägi
vene keel õp O. Titova (206/301) O. Titova
11.15 - 12.30 vene keel õp L. Titova (302/206) L. Titova
informaatika (302/206) A. Mägi
13.00 - 14.15 inglise keel   inglise keel
14.25 - 15.40 matemaatika (135) E. Timak
K 8.05 - 9.20 vene keel õp L. Titova (302/206) L. Titova
informaatika (302/206) A. Mägi
9.30 - 10.45 ajalugu (139) I. Pajur
11.15 - 12.30 informaatika (206/301) A. Mägi
vene keel õp O. Titova (206/301) O. Titova
13.00 - 14.15 matem. praktikum (135/212) E. Timak
füüsika praktikum (135/212) M. Reemann
14.25 - 15.40 valikaine    
N 8.05 - 9.20 matemaatika (135) E. Timak
9.30 - 10.45 inglise keel   inglise keel
11.15 - 12.30 kirjandus (107) K. Lepajõe
13.00 - 14.15 ajalugu (203) I. Pajur
14.25 - 15.40 valikaine    
R 8.05 - 9.20 füüsika praktikum (212/135) M. Reemann
matem. praktikum (212/135) E. Timak
9.30 - 10.45 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
11.15 - 12.30 matemaatika (135) E. Timak
13.00 - 14.15 inglise keel   inglise keel