Vabaainete info 20/21

Hea on teada

 • Kursustele on võimalik registreeruda 2. septembril kella 18:00 kuni 3. septembril kella 21:00.
 • Kolmapäeval, 2. septembril kell 14:40 – 15.15 toimub võimlas vabaainete laat, kus õpetajad jagava selgitusi kursuste sisu ja läbiviimise kohta.
 • Igal perioodil saab valida ühe (v.a e-kursused jms.) kursuse.
 • Õpilasele, kes registreerub kursusele, on kursuse läbimine kohustuslik. Kursusel osalemisest saab loobuda kokkuleppel aineõpetajaga.
 • 10. klassi õpilastele mõeldud ab-kursustele eesti keeles ja keemias registreerumist ei toimu. Kursustele suunavad õpilasi aineõpetajad. Matemaatika 15. ja 16. kursusele tuleb registreeruda juba õppeaasta alguses. 10. klassi ab-kursuseid ja matemaatika 16. kursust ei arvestata kooli lõpetamiseks vajalike kursuste (96) hulka. Tegemist on õpiabi kursustega.
 • Registreerumist ei toimu joonestamise 2. kursusele, mis on reaalsuuna 11. klassi tehnoloogiapraktikumide valikus.
 • Usundiõpetuse ja filosoofia 2. kursusele oodatakse loodus- ja reaalsuuna õpilasi. Nimetatud kursused on humanitaarsuuna õppekavas ning humanitaarsuuna õpilastel palutakse nimetatud kursustele mitte registreeruda.
 • Hispaania keel toimub järgmisel 21/22õa.
 • Fotograafia kursuse tundide toimumise aeg võib alates 20. novembrist muutuda, kui algavad õpetaja S. Oksa reaalsuuna füüsika praktikumid Tartu Ülikoolis.
 • Kursus ”Kaugete maade lood ” toimub 2021/2022. õppeaastal.
 • Ladina keele 3. kursuse tunnid toimuvad IV ja V perioodil. Kummalgi perioodil on reedeti 5. tunni ajal kolmel nädalal õppetunnid koolis, ülejäänud ajal toimub individuaalne ettevalmistus Rooma reisiks.
 • Majandusõpetuse 3. kursus toimub 2021/2022. õppeaastal.
 • Matemaatika 16. abistav kursus (ei loeta kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka) loodus- ja humanitaarsuuna 12. klasside õpilastele.
 • Rootsi keele kursused toimuvad üle aasta – 2020/2021. õppeaastal 4. – 6. kursus, 2021/2022. õppeaastal 1.-3. kursus.
 • Usundiõpetus on humanitaarsuuna õppekavas, vabaaine kursused on soovitatavad loodus- ja reaalsuuna õpilastele. 2 ja 3. kursus toimub üle aasta. 2020/2021 toimub usundiõpetuse 3. kursus, 2021/2022 usundiõpetuse 2. kursus.
 • Üldistava bioloogia (BI5) ja keemia (KE5) kursuste tunnid toimuvad tava õppetöö, mitte vabaainete tundide ajal.
 • Veebidisain. Tartu Kutsehariduskeskusega koostöös planeeritav kursus, mis praeguste plaanide kohaselt toimuks V perioodil. Koolituse läbinutel on praktilised teadmised ja oskused kodulehe loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks sisuhaaldustarkvaraga WordPress.
  Läbirääkimised Tartu Kutsehariduskeskusega kursuse läbiviimise teemal käivad ja lõplik otsus kursuse avamise kohta tehakse septembrikuu lõpus. Kursusele saab kuni 7. septembrini rgistreeruda õppealajuhataja juures.

 

DIGIKURSUSED                                                                                       

 • Infopädevuse kursus on veebipõhine ja tunniplaaniväline, toimub I –II perioodil. Kursuse alguse teatab õp. Anneli Mägi infolehes.
 • 3D modelleerimise ja printimise kursus toimub II ja III perioodil. Kontakttundide ajad lepitakse kokku kursuse alguses juhendaja õp. Raimond Lepistega
 • Tehnoloogia tarbijast loojaks. Programmeerimise veebipõhine kursus toimub 7. septembrist – 15. novembrini õp Anneli Mägi juhendamisel koostöös Arvutiteaduste Instituudiga.
 • Kursus ”Aktiivne kodanik” toimub läbi õppeaasta e-kursusena õp Aare Ristikivi juhendamisel. Kursus on soovitatav eeskätt 11. klasside õpilastele.
Uuendatud: 2/09/2020