Vabaainete info 21/22

Hea on teada

 • Reedel, 3. sept. 4. vahetunnil alates kell 14.25 vabaaineid tutvustav "LAAT" võimlas
 • Vabaainete kusustele registreerumine on avatud õpilastele R 3. sept. kell 18.00 kuni E 6. sept. kell 18.00 elektrooniliselt Stuudiumis - https://htg.ope.ee/registreeri
 •  Igal perioodil saab õpilane valida vaid ühe perioodi plaanis oleva kursuse.
 •  E-kursuseid, mis ei toimu vabaainete tunniplaani ajal, saab valida nii palju, kui soovi on. 
 • Õppeaastat läbivate kursuste toimumise aega peab jälgima õpilane. Kursuse algusest teavitatakse infolehes.
 • Kui vabaaine kursusele on registreerutud, on selle läbimine kohustuslik.
 • Erandkorras saab kursusel osalemisest loobuda kokkuleppel aineõpetajaga.
 • Kui sügisel ei ole kursusele registreerutud ja õppeaasta jooksul tekib soob kursusel osalemiseks, annab selleks loa kursust läbi viiv õpetaja.
 • Fotograafia kursuse tundide toimumise aeg võib alates 22. novembrist muutuda, kui algavad õpetaja S. Oksa reaalsuuna füüsika praktikumid Tartu Ülikoolis
 • Kursus ”Kaugete maade lood ” toimub 2021/2022. õppeaastal.
 • Majandusõpetuse 3. kursus toimub 2021/2022. õppeaastal.
 • Rootsi keele kursused toimuvad üle aasta – 2021/2022. õppeaastal 1. – 3. kursus, 2022/2023. õppeaastal 4.-6. kursus.
 • Usundiõpetus on humanitaarsuuna õppekavas, vabaaine kursused on soovitatavad loodus- ja reaalsuuna õpilastele. 2 ja 3. kursus toimub üle aasta. 2021/2022 toimub usundiõpetuse 2. kursus, 2022/2023 usundiõpetuse 3. kursus. 
 • Üldistava bioloogia (BI5) ja üldistava keemia (KE5) kursuste tunnid toimuvad tava õppetöö, mitte vabaainete tundide ajal. 
 • Veebilehe arendus - Tartu Kutsehariduskeskusega koostöös planeeritav kursus. Koolituse läbinutel on praktilised teadmised ja oskused kodulehe loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks sisuhaaldustarkvaraga WordPress.
 • 10. klassi õpilastele mõeldud ab-kursustele eesti keeles ja keemias registreerumist ei toimu. Kursustele suunavad õpilasi aineõpetajad. Matemaatika 16. kursusele tuleb registreeruda juba õppeaasta alguses. 10. klassi ab-kursuseid ja matemaatika 16. kursust ei arvestata kooli lõpetamiseks vajalike kursuste (96) hulka. Tegemist on õpiabi kursustega.Matemaatika 16. abistav kursus (ei loeta kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka) on loodus- ja humanitaarsuuna 12. klasside õpilastele. 

DIGIKURSUSED

 • Infopädevuse kursus on veebipõhine ja tunniplaaniväline, toimub I –II perioodil. Kursuse alguse teatab õp. Anneli Mägi infolehes.
 • Veebilehe arendus. Kursuse viivad läbi Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajad V perioodil
 • 3D modelleerimise ja printimise kursus toimub II ja III perioodil. Kontakttundide ajad lepitakse kokku kursuse alguses juhendaja õp. Raimond Lepistega
 • Tehnoloogia tarbijast loojaks. Programmeerimise veebipõhine kursus toimub 7. septembrist – 15. novembrini õp Anneli Mägi juhendamisel koostöös Arvutiteaduste Instituudiga.
 • Kursus ”Erasmus+ õpilasvahetus” tähendab nädalat õpilasvahetust ja välisõpilaste vastuvõtmist.
 • Kursus ”Aktiivne kodanik” toimub läbi õppeaasta e-kursusena õp Aare Ristikivi juhendamisel. Kursus on soovitatav eeskätt 11. klasside õpilastele.

 

Uuendatud: 3/09/2021