Infoleht nr. 21 - 07.03.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Saima Kaarnat, Siim Oksa, Madis Reemanni ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • 11.a ja 11.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 7. märtsist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum, mis asub Ravila 14c ja kuhu saab sõita linnaliinibussidega nr. 5 ja 24. Bussid väljuvad Kaubamaja peatusest (Kaubamaja küljel) ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi algusajale on buss nr. 5 kell 14.23, 14.32 või 16.05 ja nr. 24 kell 14.34.

 • Teisipäeval, 8. märtsil toimub 11.a klassile 4. tunni ajal ruumis 102 tööturgu tutvustav töötuba, mille viib läbi Tartu Töötukassa.

 • III perioodi järelarvestuste ajad:

teisipäev, 8.03
kell 15.50 füüsika õp. S. Oks ja J. Paavel  – 213
kell 15.50 muusika õp. Ü. Keerberg – 220
kolmapäev, 9.03
kell 14.30 kirjandus õp. K. Soodla – 107
kell 14.20 ja 15.50 kirjandus õp. T. Pluum - 102
kell 15.50 kunst õp. P. Beier – 203
kell 15.50 vene keel õp. L. Titova ja O. Titova – 302
kell 15.50 keemia õp. E. Paabo – 217
neljapäev, 10.03
kell 14.30 ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
kell 15.50 ajalugu õp. K. Punga ja A. Pettai - 144
kell 15.50 matemaatika kõik matemaatika õpetajad – 107
kell 15.50 saksa keel õp M. Matto - 204
reede, 11.03
kell 14.30 geograafia ja bioloogia õp. Ü. Seevri, S. Kaarna ja õp. L. Karo-Astover - 227
Reedel, 18. märtsil saavad kell 15.50 algavas õnnetunnis järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 18.03; registreeruda (elektrooniliselt) õnnetundi hiljemalt 16.03 kooli kodulehel.
 • III perioodi esimene õnnetund (45min) toimub reedel, 11. märtsil kell 15.45 ruumis 105. Registreeruda saab õnnetundi kooli kodulehel 9. märtsi hilisõhtuni.
 • Esmaspäeval, 14. märtsil kirjutavad 12. klasside õpilased kell 9.30-15.30 eesti keele proovieksamit. Proovieksam toimub järgmistes ruumides ning õpilaste juures viibivad:
12.a (144) kell 9.30-14.05 õp. L. Tepp, kell 14.05-15.30 õp. K. Ojaveer
12.b (141) kell 9.30-14.30 õp. T. Pluum, kell 14.30-15.30 õp. E. Hunt
12.c (225) kell 9.30-14.05 õp. A. Pettai, kell 14.05-15.30 õp. H. Köhler
12.d (221) kell 9.30-12.30 õp. S. Kaarna, kell 12.30-15.30 õp. H. Tering
12.e (221) kell 9.30-12.30 õp. S. Kaarna, kell 12.30-15.30 õp. H. Tering

Muudatused klassijuhataja infominutite ruumides 14. märtsil:
10.a - 227                   11.a - 203
10.b - 136                   11.b - 107
10.c - 135                   11.c - 217
10.d - 206                   11.d -  102
10.e - 213                   11.e - 202


Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 8.03
10.a     4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
10.b     3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b     2. tund kunst õp. M. Jõgiste - 213
kolmapäev, 9.03
10.b     4. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal jääb ära, õp. M. Matto rühma tund toimub
10.c     4. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal jääb ära, õp. M. Matto rühma tund toimub
10.d     4. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal jääb ära, õp. M. Matto rühma tund toimub
12.b     tunde ei toimu, õppepäev Jääaja Keskuses
neljapäev, 10.03
10.d     1. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
2. tund saksa/prantsuse keel õp. M.Matto/T. Niitvägi-Hellamaa – 204/107
11.a     4. tund informaatika tund jääb ära, joonestamine toimub
12.a     1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 107
4. tund matemaatika õp. E. Timak - 136
reede, 11.03
10.a     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
10.b     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
3. tund eesti keel iseseisev töö õp. L. Tepp - 202
10.c     4. tund jääb ära
11.b     3. tund füüsika õp. S. Oks – 213
11.d     1. tund keemia õp. H. Pähno – 107
2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 141
11.e     2. tund keemia õp. H. Pähno – 202
3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
12.d     3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225           4. tund jääb ära
esmaspäev, 14.03
10.c     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 135
10.e     5. tund ajalugu õp. A. Pettai - 105
11.a     4. tund ajalugu õp. K. Punga – 203
11.b     3. tund ajalugu õp. K. Punga – 105
11.c     5. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 202
11.d     5. tund ajalugu õp. K. Punga – 203
11.e     2. tund ajalugu õp. K. Punga – 203
12.a     - eesti keele proovieksam, ainetunde ei toimu - 144
12.b     – eesti keele proovieksam, ainetunde ei toimu - 141
12.c     – eesti keele proovieksam, ainetunde ei toimu - 225
12.d     - eesti keele proovieksam, ainetunde ei toimu - 221
12.e     – eesti keele proovieksam, ainetunde ei toimu - 221

Teated

 • Teisipäeval, 8. märtsil ootab ajalooring kõiki huvilisi kuulama Ere Tuunase loengut „Naiste õigustest islamis“. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 10. märtsil kell 16.10 algab TÜ psühholoogia instituudi tutvustus. Kõik on oodatud aadressil Näituse 2 ruumis 121.
 • Neljapäeval, 10. märtsil kell 16.00 tutvustatakse Tartu Ülikooli raamatukogus erinevaid stipendiumivõimalusi USAs (Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute, FLEX vahetusprogramm).
 • Reedel, 11. märtsil sõidavad Riia II Riigigümnaasiumile külla lauljad ja tantsijad koos õpetajate Ülle Keerbergi ja Uve Saarega.
 • Märtsikuu on Tartu Ülikooli kunstimuuseumis pühendatud antiikkirjandusele. Kolmel järjestikusel kolmapäeval on kõigil huvilistel võimalik kreeka ja rooma autorite teostest osa saada just sel moel, nagu antiikajal kirjandust tundma õpiti: ettelugemisi kuulates. 9. märtsil algusega kell 17.15 tuleb ettekandmisele Theophrastose „Inimtüübid“; 16. märtsil kell 17.15 Lukianose „Tõelised lood“; 23. märtsil kell 17.15 Titus Liviuse „Linna rajamisest alates“ I raamat. Iga kord loositakse kõikide osalejate vahel välja üks eesti keelde tõlgitud antiikkirjanduse teos. Üritus on tasuta.
 • Esmaspäeval, 14. märtsil tähistame emakeelepäeva. Teise tunni ajal on 10. ja 11. klassist 3-4 huvilisel võimalik osa võtta üleriigilisest e-etteütlusest. Lisainfo ja registreerimine oma eesti keele õpetaja juures.
  Emakeelepäeva puhul lahendavad kõik treffneristid infominutite ajal (umbes 10 minutit) eesti keele alaseid ülesandeid. Hea keeletajuga treffneristide nimed avaldatakse 28. märtsi infolehes.
 • 7. aprillil on taas Tartu linna ja maakonna õpilastel võimalus osa võtta etluskonkursist Alatskivil. Esinejal tuleb selgeks õppida Juhan või Jakob Liivi luuletus ja J. Liivi luuleauhinna laureaadi 3-4 minuti pikkune proosalugu või –katkend. Konkursil osaleda soovijail palutakse ühendust võtta oma emakeeleõpetajaga.
 • 28. aprillil on plaanis tähistada Shakespeare’i päeva. Muuhulgas võivad huvitatud õpilased retsiteerida oma Shakespeare’i lemmikmonoloogi või -sonetti (inglise või eesti keeles). Huvitatud õpilastel palutakse end registreerida: http://tinyurl.com/esitlemine

Olümpiaadid ja võistlused

 • 5.-6. märtsil toimunud üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil (58 osalejat) saavutas 10. klasside õpilaste arvestuses 2. koha Kirke Maria Lepik (10.c).
  12. klassi arvestus: 1. koht Maris Sala, 2. koht Johanna Maria Kirss ja 3. koht Rein Leetmaa (kõik 12.c). Need 12. klassi õpilased on kutsustud rahvusvahelise olümpiaadi valikvõistlusele.
 • 27. veebruaril toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
 10. klass (osales 11 õpilast)
1. Kati Iher (10.b)
2. Joosep Kaimre (10.b)
3. Loona Volke (10.b)
4. Silvia Hiie Aabloo (10.b)
5. Kristina Koch (10.b)
6. Madis Steinberg (10.a)
7. Maret Sõmer (10.a)
8. Annabel Talts (10.a)
9. Roland Pärn (10.a)
11. klass (osales 10 õpilast)
1. Eva-Maria Tõnson (11.b)
3. Neeme Ilves (11a)
4. Aaro Kristjuhan (11.b)
5. Martin Vasar (11.a)
6. Kerli Tali (11.a)
12. klass (osales 8 õpilast)
1. Jonatan Kalmus (12.b)
2. Jasper Ristkok (12.b)
3. Anton Konovalov (12.a)
4. Jürgen Laks (12.a)
5. Mirjam Iher (12.b)
6. Aksel Allas (12.a)
 • Imelise Ajaloo viktoriinil olid veebruarikuu parimad:
1. Robert Bunder, Joel Dahl (11.d);
2. Oskar Annast, Rando Künnapuu (11.e);
3. Janar Bachmann, Rando Ernits (12.c);
4.-5. Sandra Reinvald, Liisi Tee; Marta Napa, Liis Marii Valeika (10.e).
Märtsikuu viktoriin toimub traditsiooniliselt kuu viimasel neljapäeval, st 31. märtsil.
 • 5. märtsil toimus majandusolümpiaadi piirkonnavoor (osavõtjaid 23).
1. Karl Tiit (12.b)
2.-3. Helen Helmet (11.a)
2.-3. Taur Lillestik (12.c)
5.-6. Karel Räppo (11.a)
Kõik osalenud treffneristid on kutsutud majandusolümpiaadi lõppvooru, mis toimub 9. aprillil Tallinnas.
 • Usundiõpetuses kutsuti meie koolist lõppvooru Rahel Toomik (11.d), Triin Valdmaa (11.e), Elise Metsanurk (12.d).
 • Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Külli Kangro (10.a), Maret Sõmer (10.a), Keilin Turjakas (10.a), Joosep Kaimre (10.b), Silvia Hiie Aabloo (10.b), Kristina Koch (10.b), Kati Iher (10.b), Rudolf Stenar Saluoks (10.b), Kevin Reisenbuk (10.b), Triin Mirjam Tark (10.b), Loona Volke (10.b), Rasmus Jaagant (11.a), Aaro Kristjuhan (11.b), Elo Maria Pauman (11.b), Svenno Saan (12.a), Anton Konovalov (12.a), Aksel Allas (12.a), Ilmar Uduste (12.a), Jürgen Laks (12.a), Mirjam Iher (12.b), Jonatan Kalmus (12.b), Mark Joel Tamm (12.b).

Konkursid

 • Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindus kutsub osalema inimkaubanduseteemalisel kunstivõistlusel. Tööde esitamise tähtaeg on 4. aprill, täpsem info: https://www.facebook.com/IOMEstonia/.
 • Tallinna loomaaed kuulutab välja õpilaste joonistuskonkursi „Päästame jääkaru!“. Tööde esitamise tähtaeg on 22. aprill, täpsem info: http://tallinnzoo.ee/.

Õpilased

 • 10.c klass sõidab neljapäeval, 10. märtsil pärast 4. tundi Rakvere teatrisse vaatama etendust „Must prints“.

Sport

 • Karoliine Holter (12.b) saavutas Itaalias toimunud Europa Cup võistlustel suusatamise pargisõidus 7. koha.

 

Päikeselist ja meeldejäävat naistepäeva!
 
HTG meespere

 
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31