Infoleht nr. 7 - 02.11.2015

doc pdf 

HTG INFO
 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Katrin Ojaveeri, Ljubov Titovat, Olga Titovat ja Triin Ulsti ning kõiki õpilasi, kes organiseerisid ja aitasid läbi viia õpilasvahetust Belgia ja Saksamaa koolidega ning Sillamäe Vanalinna Kooliga;
 • õpetajaid Hele Kiiselit, Ülle Hüva ja Ehtel Timakut õpilastele Kurgjärvel matemaatikalaagri korraldamise eest.

Õppetöö

 • Kooli inglise keele olümpiaad toimub neljapäeval, 5. novembril kella 8.05-10.45 ruumis 221 (auditoorium). Registreeruda saab veel täna aadressil http://tinyurl.com/olympiad2015.
 • Neljapäeval, 5. novembril kõneleb kirjanik Jan Kaus abiturientidele loomisest ja loomingust ning loomeinimese vastutusest ühiskonnas. Kohtumisel 4. tunni ajal aulas osalevad kõik 12. klasside õpilased.
 • I perioodi järelarvestuste ajad:
teisipäev, 3.11
kell 15.45 muusikaõpetus õp. Ü. Keerberg - 220
kell 15.45 füüsika õp. M. Reemann ja S. Oks - 213
kell 15.45 bioloogia (suuline) õp. L. Karo-Astover - 226
kolmapäev, 4.11
kell 15.45 ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
kell 14.15 füüsika õp. J. Paaver - 213
neljapäev, 5.11
kell 15.45 bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna ja Ü. Seevri - 227
kell 15.45 matemaatika (kõik matemaatikaõpetajad) - 107
kell 15.45 kunst õp. P. Beier - 203
kell 15.45 saksa keel õp. A. Roots ja M. Matto - 204
kell 15.45 keemia õp E. Paabo - 217
esmaspäeval, 9.11
kell 16.00 saavad ruumis 221 järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel
- valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
- teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 9.11;
- registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 4. novembril kooli kodulehel.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 13. ja 27. novembril ja 3. detsembril ruumis 105. Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 02.11
12.c     5. tund jääb ära
teisipäev, 03.11
10.b     3. tund füüsika õp. S. Oks - 213
5. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.c     3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
11a      3.-4. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova - 302/301
11.c     alates 3. tunnist viibib klass õppepäeval Palupõhjal
11.e     4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 144
12.a     1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
5. tund jääb ära
12.b     2.-3. tund eesti keel õp. T. Pluum/L. Tepp - 102/107
12.c     2.-3. tund eesti keel õp. L. Tepp/T. Pluum - 107/102
kolmpäev, 04.11
10.b     2. tund inglise keel õp. H. Köhler - 136
10.c     2. tund inglise keel õp. H. Köhler - 136
10.d     2. tund inglise keel õp. H. Köhler - 136
12.a     4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 136
12.b     3. tund inglise keel õp. H. Köhler - 217
12.c     3. tund inglise keel õp. H. Köhler - 217
12.d     3. tund inglise keel õp. H. Köhler - 217
12.e     4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 136
neljapäev, 05.11
10.a     2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 203
  
reede, 06.11
10.a     2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova - 302/301
4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.b     1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
4. tund jääb ära
11.b     3. tund matemaatika iseseisev töö õp. H. Kiisel - 213
12.b     1. tund matemaatika iseseisev töö õp. H. Kiisel - 135
12.e     2.-3.  tund matemaatika iseseisev töö õp. H. Kiisel - 135

 

Teated

 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 3. novembril Ladina-Ameerika ajalugu käsitlevasse loengusse ruumis 141.
 • Kolmapäeval, 4. novembril kell 14.25 tutvustab Dream Foundation ruumis 141 välismaal õppimise võimalusi. Kõik huvilised on oodatud.
 • Kolmapäeval, 4. novembril viib Rajaleidja keskus soovijatele läbi individuaalse karjäärinõustamise. Karjäärinõu soovijatel tuleb registreeruda psühholoog Triin Ulsti juures hiljemalt 3. novembril. Ühel päeval nõustatakse maksimaalselt 12 õpilast (ruumis 312, T. Ulst teatab täpse konsultatsiooni aja). Järgmine Rajaleidja karjäärinõustamise päev on 16. novembril.
 • Neljapäeval, 5. novembril on kell 11.00-13.00 III korruse arvutiklassis koolitus linnavalitsuse töötajatele.
 • Sel aastal kolme kooli kohtumisel osalevate õpilaste koosolek toimub reedel, 6. novembril kell 14.25 ruumis 203.
 • Reedel, 6. novembril pärast 4. tundi algab raamatukogus õpilaskogu koosolek, kus üheks päevakorra punktiks on õpilaskogu aastaplaani arutelu. Kõik huvilised on oodatud!
 • Rahvusvaheline pagulasteteemaline noorteprojekt „The ReFu project“ ootab kaasalööjaid. Seminar toimub 7.-8. novembril Tartus Lille majas ja on osalejatele tasuta. Seminaril otsitakse ühiselt viise, kuidas murda teemaga seotud negatiivseid stereotüüpe. Osaleda soovijatel palutakse kirjutada enne 5. novembrit Joosep Kivastikule: joosep.kivastik@gmail.com.
 • Jaan Timusk (vil. 1950) kinkis koolile oma onu Nikolai Timuski (vil. 1920) HTG lõpupildi. Nüüd on koolil lõpupildid aastatest 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1928 ja 1929. Mitmed neist vajavad restaureerimist, seejärel eksponeerime neid II korruse koridori seintel.
 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 27. oktoobril toimus „Balti Tee 2015“ treeningvõistlus matemaatikas, kus Aaro Kristjuhan (11.b), Eva-Maria Tõnson (11.b), Svenno Saan (12.a), Siim-Christian Reppo-Sirel (12.a) ja Mirjam Iher (12.b) saavutasid väga hea III koha. Kokku osales võistlusel 7 võistkonda.
 • START väitlusturniiril sai Kristel Serg (10.d) individuaalsel hindamisel viienda ja Li Merila (10.a) üheksanda koha. Võistkonnas Cerpa võistles ka Maarja Osi (10.d), juhendaja on Carl-Martin Keerberg (12.d).
 • Oktoobrikuu Imelise Ajaloo viktoriini parimad:
  1. koht Oskar Annast, Rando Künnapuu (11.e)
  2. koht Robert Bunder, Joel Dahl (11.d)
  3. koht Sandra Reinvald, Liisi Tee (10.e)
  4. koht Laura Inno, Timea-Helen Teder (10.e)
 

Konkursid

 • EENet ootab osalema arvutijoonistuste võistlusel, mille tähtaeg on 10. november, täpsem info: http://joonistaja.eenet.ee/konkurss.
 • Lastekaitseliit kutsub osalema loovtööde konkursil „Meie pere armastab...“. Fotode ja joonistuste esitamise tähtaeg on 11. november, täpsem info: www.lastekaitseliit.ee.
 • Kodanikuhariduse programm „Minu riik“ on välja kuulutanud esseekonkursi „Muusika ühendab“. Tööde esitamise tähtaeg on 17. november, täpsem info www.minuriik.ee.
 • Jaapani suursaatkond kutsub arvamust avaldama esseekonkursil teemal „Jaapan ja Eesti: minevik, olevik, tulevik“. Tööde esitamise tähtaeg on 2. detsember, täpsem info: www.ee.emb-japan.go.jp.
 

Õpetajad

 • Õpetaja K. Punga viibib koolitusel 29.10.-3.11, õpetaja Ü. Keerberg 6. novembril alates kella 10.00st ja õpetaja M. Hildebrandt 9. novembril alates kella 14.30st.
 • Õpetaja S. Kaarna sõidab 3. novembril pärast 2. tundi 11.c klassiga õpilastega õppepäevale Palupõhjale.
 • Õppealajuhataja A. Punga osaleb õppealajuhatajate koostööpäeval Nõos 3.-4.11.
 • Õpetajad J. Paaver, M. Reemann ja S. Oks osalevad 6. novembril füüsikaõpetajate sügispäevadel,
 • Direktor O. Ojaveer ja arendusjuht A. Ristikivi osalevad 6. novembril TÜ Teaduskooli aastapäevakonverentsil.
 • Reedel toimunud kolme kooli õpetajate vahelise saalihokiturniiri tulemused: HTG - Lähte ÜG 18-11; HTG - Jõgeva G 5-10 ja Jõgeva G - Lähte ÜG 13-4.
 

Õpilased

 • 29.-31. oktoobrini toimus Kurgjärvel 15. matemaatikalaager. Kuulati loenguid, lahendati ülesandeid ja veedeti koos kolm suurepärast päeva. Lisaks oma õpetajatele olid lektoriteks Raili Vilt ja Maksim Ivanov TÜ teaduskoolist ja vilistlane Riho Klement.
 • Reedel, 30. oktoobril pidas 12.c klass akadeemilist ööd. Kuulati Peep Männilit Keskkonnaagentuurist, kes rääkis kiskjate ja saakloomade ning kiskjate omavahelistest suhetest. Mängiti erinevaid sport-ja rollimänge, vaadati filme, peeti klasskoosolekut ning koguti ideid järgmisteks ettevõtmisteks.
 

Kooli hoolekogus

 • 28. oktoobri koosolekul valiti hoolekogu esimeheks lapsevanemate esindaja Katre Kandimaa ja aseesimeheks lapsevanemate esindaja Taimo Saan ning koosolekute protokollijaks Ülle Koppel. Õpilasi esindab hoolekogus Kristo Pullerits (12.d).
 • Hoolekogu arutas kevadel lõpetanute riigieksami tulemusi ja edasiõppimise statistikat ning kevadel 11. klassi õpilastele läbi viidud rahuloluküsitluse kokkuvõtet. Hoolekogu on uhke kooli õpilaste õppetulemuste üle ning tunnustab õpetajate suurepärast tööd.
 • Hoolekogu kooskõlastas õpilaskogu uue põhimääruse ja kinnitas 2014/15. õppeaastaks hoolekogu tööplaani.
 • Hoolekogu kuulas kooli juhtkonna selgitusi Tartu linnas 2016. aasta kevadel 10. klassi sisseastumiseks korraldatavate ühiskatsete kohta. Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
 

Eelteade

 • Koostöös TÜ Kliinikumi Verekeskusega toimub 12. novembril HTG-s doonoripäev. Sel päeval on võimalik abivajajatele verd loovutada koolimaja aulas.
   
Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31