Huvitegevus

HTG HUVITEGEVUS 2018/2019

Ajalooring
Bridžiklubi
Koolileht Miilang
Kunstitrenn
Kooliteater
Lingvistikaring
Petank
Rohelised

Segakoor Anima
Spordiring
Tantsuansambel Tantsutallad (TT)
Võitluskunstiring
Väitlusklubi

Ajalooring – juhendajad õp. Aare Ristikivi ja õp. Kristiina Punga
T: 16.00 – 17.30 ruumis 141 (ajalooklass)
Ajalooringi Facebooki kommuunAjalooring alustas oma tööd 2008. a septembris. Kohtutakse reeglina kord nädalas ja siis on kavas kas mõni ettekanne, mäluasutuse külastus, linnaretk, filmi vaatamine või midagi muud põnevat. 2008/2009. õppeaasta parimaks ürituseks hääletati õpilaste Ants Siimu ja Madis Hurda ettekanne popmuusikast pärast II maailmasõda, 2009/2010 õnnestunuimaks kuulutati TÜ arheoloogialabori külastus vilistlase Ester Orase juhtimisel. Vedajateks on kooli ajalooõpetajad, kuid esinejaid on ka vilistlaste, õpilaste ning muude lugupeetud kodanike seast. Oleme kuulanud näiteks ettekandeid Helmut Piirimäelt, Aadu Mustalt, Fred Pussilt, Enriko Talvistult jne. Õpilaste seast on valitud ajalooringi kindralsuperintendant, kes on õpetajatele ringi töös oluliseks toeks. Liikmete osas ranget arvestust ei peeta, kohale tulevad need, kes tahavad, kellele just see teema huvi pakub. Kokkusaamised on tavaliselt teisipäeviti kell 15.45 ruumis 141.

Bridžiklubi – juhendaja Eesti juunioride koondise treener Tiit Hendrik Piibeleht
K: alates 14.30 ruumis 135 (matemaatikaklass)

Oodatud on kõik bridžihuvilised, ka täiesti algajad. Mängu algtõdede ära õppimine ei võta kaua aega ning pärast seda on juba igaühe enda otsustada, kui põhjalikult ta sellega edasi tegeleda tahab – kui mäng ise meeldib, on see nauditav igal tasemel.
HTG BK on loodud eesmärgiga ennekõike meeldivas seltskonnas intelligentselt aega veeta.
Kui kellelgi tekib sportlik huvi, siis on tal võimalik ka sellele väljund leida – viimastel aastatel on HTG BK noored kaasa löönud võistlustel nii Eestis, Lätis kui Soomes ning meie ridadest on võrsunud valitsev Eesti juunioride meisterpaar.

Kaevikud ja kompromissettepanekud - juhendaja 11ndik Kristo Valge

R: 14.25 ruumis 141

„Kaevikud ja kompromissettepanekud“ on Esimese maailmasõja teemaline käigupõhine strateegiamäng, mida mängitakse võistkondades. Iga võistkonna ülesanne on võtta ühe Euroopa suurvõimu ohjad pöördelisel 1914. aastal ning juhtida oma riik läbi tormilise aja. Kohtumised toimuvad reedeti pärast neljandat tundi, tavaliselt auditooriumis (221) või klassis 141. Mingeid eelnevaid teadmisi ega oskusi pole vaja, mäng on kõigile. Rohkem infot saab meie samanimeliselt Facebooki lehelt või Kristo Valge (11.E) käest.

   
Koolileht Miilang – juhendaja õp. Age Salo
R: 14.30 -15.30 ruumis 110 (raamatukogu)
Miilangu veebileht

Treffoonia õpilastel on oma häälekandja, milleks on ajaleht Miilang. See ilmub vahelduva eduga alates 1925. aastast. Koolielu jälgitakse pidevalt ja leht, mis toob lugejate ette nii huvitavad olemuslood kui ka põnevad reportaažid ja värsked uudised otse Treffneri seinte vahelt, ilmub vähemalt kord perioodis. Lehe tegijad on võtnud eesmärgiks kirjutada treffneristide rõõmudest, probleemidest ning tutvustada õpetajaid ja õpilasi – seega kõike, mis koolis kajastamist väärt. Miilang püüab kirjutada ka Tartu kultuurisündmustest treffneristide silme läbi. 21. sajandil ei saa mööda minna ka tehnilistest võimalustest. Sotsiaalvõrgustik, pildigalerii, videoklipid - ka sellega püüab Miilang sammu pidada, et koolis toimuv oleks kõikjalt jälgitav. Ajalehe toimetuse moodustavad kirjutamishuvilised õpilased, keda juhendab vilistlane ja ajakirjandust studeeriv Kristi Luha. Koolileht pakub võimalust oma tähelepanekuid ja mõtteid Treffneris ja selle ümber trükisõnana jäädvustada. Alati ei pea kirjutama siis, kui peatoimetaja palub. Kui tekib idee, millest võiksid lugeda ka teised koolikaaslased, siis millal iganes, Miilang ootab alati kaastöid. Kaastööd on oodatud aadressil miilang@htg.tartu.ee  
Miilang – koolileht, mida terve aatrium kord perioodis agaralt loeb!
 
Kunstitrenn – juhendaja õp. Mari Jõgiste
K: 15.45-17.15 ja N: 14.15-16.00 ruumis 304 (kunstiklass)
 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi kunstitrenn on suunatud osalejate loovuse arendamisele, isikupärase kunstnikukäekirja väljakujunemisele ja eneseväljendusele erinevate kunstimeediumide kaudu. Õpilased saavad ettekujutuse mitmesugustest maalimis- ja joonistamistehnikatest ning võimaluse esitleda oma teoseid väljapanekutel koolimajas. Lisaks kunstitrenni tavategevustele korraldatakse tegevkunstnike juhendamisel erinevaid töötubasid, nagu animatsioon, helikunst, pinhole fotograafia, tänavakunst jms. 
Kõik huvilised on oodatud!

Kooliteater – juhendaja vilistlane Juhani Püttsepp
E: 16.00 – 17.30 ruumis 105 (emakeel)
K: 16.00 – 18.00 ruumis 105 (emakeel)
Näiteringis on esikohal isiksuse, loovuse ja näitlejameisterlikkuse arendamine, mida toetavad lavakõne ning improvisatsiooni tunnid.

Lingvistikaring – juhendaja õp. Kristiina Punga
Lingvistikas tegeletakse erinevates võõrkeeltes ülesannete lahendamisega. Võõrkeelte oskus ei ole vajalik, kuid lingvistikaga tegelemine on abiks neile, keda huvitavad maailma erinevad keeled, kirja- ja numbrisüsteemid. Tegemist on pigem nuputamisülesannetega, kus loogiliste seoste ja järelduste abil lahendatakse toredaid näiteid. Meie koolist on 10 õpilasel võimalik osaleda märtsikuus olümpiaadil, millest parimad pääsevad edu korral edasi ka rahvusvahelisele olümpiaadile. Seega on ülesandeid oodatud lahendama nii õpilased, kes kindla sihiga plaanivad osaleda olümpiaadil, kuid ka need, kes tahavad aeg-ajalt oma loogilise mõtlemise proovile panna. Kohtume paaril korral perioodis esmaspäeviti pärast 5. tundi. Uudishimu korral võib kohale tulla ka mõnele üksikule kokkusaamisele või võtta isesesvalt lahendamiseks ülesandeid. Esimene kohtumine ja lihtsamate näidisülesannete lahendamine toimub esmaspäeval, 17. septembril kell 16.00. klassiruumis 144.

Petangiring – juhendaja mitmekordne Eesti meister õp. Aimar Poom
Petangihall on alaliselt soovitajatele avatud, varustus on kohapeal, kuid esmaspäeviti kell 16.00-21.00 saab harjutada koos teiste Tartu mängijatega ning soovi korral saada algõpetust
Petank ehk petanque on Prantsusmaalt päris kuulimäng, mis on jõukohane igale inimesele ja mis pakub mõõdukat füüsilist koormust ning küllaldaselt põnevust. Lisainfot leiad Eesti Petangiliidu lehelt ning facebooki grupis HTG petank.

Rohelistering – juhendajad 12.c õpilased Tuuli Annok 
HTG rohelised ootavad endaga liituma kõiki loodushuvilisi ja rohelise mõtteviisiga õpilasi. Traditsiooniliselt käiakse üheskoos matkadel, korraldatakse kevadist ökonädalat ja korra aastas kogunetakse ööakadeemiale. Igal nädalal on võimalik kokku saada, et tulevasi üritusi planeerida ja uusi ideid jagada. Kord või paar kuus toimub lisaks traditsioonilistele tegevustele suurem kogunemine, kus vaadatakse ühiselt mõnd teemakohast filmi või jagatakse rühmale enda kogemusi ja muljeid reisidest või muudest looduselamustest. Kõige olulisem on rühmaliikmete endi huvi ja tegutsemistahe!

Segakoor Anima – dirigent õp. Eve Paap
E: 16.00 – 17.30 neiud ruumis 200 (aula)
T:  16.00 – 17.30 noormehed ruumis 221 (auditoorium)
K: 16.00 – 18.00 ühisproov ruumis 200 (aula)
               
Segakoori proovides tehakse põhjalikumalt tutvust hääleseadega, omandatakse uusi teadmisi hääle korrashoiust ja lihvitakse oma vokaaltehnilisi oskusi. Segakoori repertuaar on mitmepalgeline, kavas on nii Eesti kui ka välisheliloojate teoseid, rahvalaule, rahvalaulude töötlusi ning kavast ei puudu ka kergemuusika ning selle klassika. Ajasõel on välja selgitanud parimad (populaarsemad) teosed, mille laulmine on koorile ikka ja jälle rõõmu valmistanud, nt A. L. Webberi „The Phantom of the Opera”, R. Tobiase „Eks teie tea” jpt. Repertuaari lihvitakse tavaliselt laululaagrites (aastas toimub kaks laululaagrit). Segakoor Anima on edukalt esinenud Tuljaku võistulaulmistel, osalenud rahvusvaheliste noortekooride festivalide programmides, festivalil Ernesaks 100, segakooride laulupäevadel TÜ aulas ja teistelgi ülelinnalistel üritustel, aga ei saa unustada ka oma kooli üritusi, kus osaletakse suure rõõmuga, ning kooliaasta tippsündmust - kevadkontserti, mis tavapäraselt toimub TÜ aulas. Oma tegevuse ajal on osaletud ka kõikidel laulupidudel. Koor omab aastast 1997 I kategooriat. Koori deviisiks on laulutaadi G. Ernesaksa sõnad „Kiidetakse - ära usu! Laidetakse - laula paremini!”. Kooril on oma logo (kujundaja vil. K. Vahtramäe) ja logoga lipp.
 
Spordiring – juhendajad õp. Anneli Saarva ja õp. Aimar Poom
E: 16.00 – 17.30 võrkpall, 17.30 – 19.00 saalihoki (võimlas)
T: 15.50 – 17.30 saalihoki (võimlas)
N: 14.30 – 18.00 võrkpall (võimlas)
R:  14.30 - 16.00 korvpall, 17.30 – 19.00 saalihoki (võimlas)
 
Spordiring toimub neljal korral nädalas. Õpilastel on võimalus mängida nii korvpalli, võrkpalli kui ka saalihokit ning soovi korral tegeleda üldkehalise ettevalmistusega. Koolil on olemas ka sõudeergomeeter.
 
Tantsuansambel Tantsutallad (TT) – kunstiline juht õp. Uve Saar; assistent Trine Uusen 
E: 18.00 - 19.30 TT3 ruumis 200 (aula)
T: 16.00 – 17.30 TT5 ja TT6 ruumis 200 (aula)
    18.00 – 19.30 TT2 ja TT4 ruumis 200 (aula)
    20.00 - 22.00 TT1 ruumis 228 (võimla)
K: 18.00 – 19.30 TT5 ruumis 200 (aula)
N: 16.00 – 17.30 TT7 ruumis 200 (aula)
     17.30 - 19.00 TT6 ruumis 200 (aula)
     18.00 – 20.00 TT2 ja TT4 ruumis 228 (võimla)
     20.00 – 22.00 TT1 ruumis 228 (võimla)
www.tantsutallad.ee

HTG tantsuansambel TANTSUTALLAD on üks Tartu linna esinduskollektiividest, kus tehakse tööd eri tasemega gruppides vähemalt kahel korral nädalas. Terve ansambel saab kokku tantsulaagrites, mis toimuvad nii Treffneri koolis kui ka väljaspool kooli. Pikki trenne tuleb teha nii kooli aastapäeva balliks, erinevateks konkurssideks, tantsupidudeks, kodu- ning välismaisteks festivalideks kui ka kooli kevadkontserdiks valmistudes.

     

Võitluskunstiring – juhendaja vilistlane Reedik Pääsuke     
K: 18.00 - 19.30 ja 19.30 - 21.00 ruumis 112 (matisaal keldris)

14. hooaega alustav võitluskunstiring ootab ka sel aastal kõiki huvilisi treeningutele. Pakume jätkuvalt võimalust 3 erineva võitluskunsti harrastamiseks:

1) Wado-ryu karate
2) Escrima
3) Hontai yoshin ryu jujutsu

Täpsem tunniplaan ja gruppidesse jaotamine toimub pärast esimest kokkusaamist 11.09 kell 18.00 matisaalis.
Alade täpsema kirjelduse leiab Koto koduleheküljelt

Väitlusklubi – juhendaja TÜ väitlusklubi eestvedaja Maarja Tambet
N: 16.00 – 18.00 ruumis 144 (ajalooklass)

Väitlusklubi tegutseb samuti mitmes grupis ja kokkusaamised toimuvad igal nädalal. Väitlejate võistlusgraafik on tihe ning pingeline, aga vaatamata sellele aitavad nad korraldada ka koolis mitmeid üritusi, millest peamiseks on naljapäeva tähistamine 1. aprillil. Kooli väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Iga inimene võiks ja peaks oskama oma seisukohti loogiliselt väljendada - see ongi väitlusklubi mõte. Ei tule ju esinemiskogemus ja -julguski kahjuks. Osalejad saavad end proovile panna väitlusvõistlustel ja kõnekonkurssidel. Võistlusi on nii koolisiseseid kui vabariiklikke. Väitlejad kirjeldavad ise oma klubi nii: "Vahva seltskond on."

 

Uuendatud: 4/11/2019