HTG vabaainete infoleht 2021/2022 õ.a.


e-kursus või üle mitme perioodi või teistest valikainetest erineval ajal toimuv kursus:
 
Tehnoloogia tarbijast loojaks 1 (Programmeerimiskeel: Python) (IF8). Soovitatud klassis 10, 11,12 perioodil: 1
 Tehnoloogia tarbijast loojaks 2 (Programmeerimiskeel: Python) (IF9). Soovitatud klassis 10, 11, 12 perioodil: 2
 3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Soovitatud klassis 10,11,12 perioodil: 2,3
 Keemia (ab kursus) (KEab). Soovitatud klassis 10 perioodil: 3
 Praktiline kodukeemia (KEp4). H, R suunale Soovitatud klassis 11,12 perioodil: 4
 Ettevalmistus riigieksamiks (MA15). Soovitatud klassis 12 perioodil: 5
 e-kursus Aktiivne kodanik, kogukonnapraktika (ÜÕ4). Soovitatud klassis 10,11,12 perioodil: 1-5p.
 Õpilasvahetus Erasmus+ programmi raames (ÜÕ5). Soovitatud klassis 10,11 perioodil: 1-5p.


Allolevate vabaainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, kolmapäeval ja neljapäeval 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
p\ksoovitatud 10kl.soovitatud 11kl.soovitatud 12kl.
1. periood  Fotograafia (TKFo1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale

 Fotograafia (TKFo1)
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale

 Eesti keel (ab-kursus 12. klassile) (Ekab2)
 Fotograafia (TKFo1)
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale
 Riigikaitse 1, 2 (laager) (I rühm) (RiK1-RiK2)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keelediplomi DSD II eksamikursus (SK8)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale

2. periood  Eesti keel (ab-kursus) (EKab1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale
 Uuem kirjandus II (Ki10) ei suunale
 Vene keel 7 (VK7)

 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale
 Uuem kirjandus II (Ki10) ei suunale
 Vene keel 7 (VK7)

 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK9)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale
 Uuem kirjandus II (Ki10) ei suunale
 Vene keel 7 (VK7)

3. periood  Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-11. kursus (SK10/SK11)
 Vene keel 8 (VK8)

 Loovkirjutamine (LOKI)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-11. kursus (SK10/SK11)
 Vene keel 8 (VK8)

 Loovkirjutamine (LOKI)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-11. kursus (SK10/SK11)
 Vene keel 8 (VK8)

4. periood  Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Käitumisökoloogia (BI6)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Saksa keel 10.-11. kursus (SK10/SK11)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Käitumisökoloogia (BI6)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Riigikaitse 1, 2 (laager) (II rühm) (RiK1-RiK2)
 Saksa keel 10.-11. kursus (SK10/SK11)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Käitumisökoloogia (BI6)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Saksa keel 10.-11. kursus (SK10/SK11)
 Vene keel 9 (VK9)

5. periood  Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)

 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale
 Psühholoogia (IÕ5)
 Saksa keelediplomi DSD II eksamikursus (SK7)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale

 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Psühholoogia (IÕ5)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale
 Üldistav bioloogia (BI5)
 Üldistav keemia (KEv5)