HTG vabaainete infoleht 2020/2021 õ.a.


e-kursus või üle mitme perioodi või teistest valikainetest erineval ajal toimuv kursus:
 
Üldistav bioloogia (BI5). Plaanitud perioodil: 5
 Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa (IF6). Plaanitud perioodil: 2
 Tehnoloogia tarbijast loojaks (Programmeerimiskeel: Python) (IF8). Plaanitud perioodil: 1,2
 3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Plaanitud perioodil: 2,3
 Üldistav keemia (KE5). Plaanitud perioodil: 5
 Praktiline kodukeemia (KEp4). H, R suunale Plaanitud perioodil: 2
 Ladina keel 3 (LK3). Plaanitud perioodil: 4,5
 e-kursus Aktiivne kodanik, kogukonnapraktika (ÜÕ4). Plaanitud perioodil: 1-5p.


Allolevate vabaainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, kolmapäeval ja neljapäeval 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
p\ksoovitatud 10kl.soovitatud 11kl.soovitatud 12kl.
1. periood  Rootsi keel 4 (RK4)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 4 (RK4)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale
 Rootsi keel 4 (RK4)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK8)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale

2. periood  Eesti keel (ab-kursus) (EKab1)
 Fotograafia (TKFo1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 5 (RK5)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Usundiõpetus 3 (UÕ3) L,R suunale
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 5 (RK5)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Usundiõpetus 3 (UÕ3) L,R suunale
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 5 (RK5)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK9)
 Usundiõpetus 3 (UÕ3) L,R suunale
 Vene keel 7 (VK7)

3. periood  Inimene ja õigus (ÜÕ3)
 Keemia (ab kursus) (KEab)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 6 (RK6)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Inimene ja õigus (ÜÕ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 6 (RK6)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Inimene ja õigus (ÜÕ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Rootsi keel 6 (RK6)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

4. periood  Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Käitumisökoloogia (BI6)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Käitumisökoloogia (BI6)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Riigikaitse 1 ja 2(laager) (RiK1, RiK2)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale
 Käitumisökoloogia (BI6)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 - PKc6)
 Riigikaitse 1 ja 2(laager) (RiK1, RiK2)
 Saksa keele 10.-12. kursused (algajad) (SK10-SK12)
 Saksa keele 13.-15. kursused (edasijõudnud algajad) (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

5. periood  Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)

 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale
 Psühholoogia (IÕ5)
 saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK7)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7)

 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Psühholoogia (IÕ5)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7)