HTG vabaainete infoleht 2018/2019 õ.a.


e-kursus või üle mitme perioodi või teisel ajal toimus kursus:
 
3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Toimub perioodil: 2,3
 Üldistav keemia (KE5). Toimub perioodil: 5
 e-kursus Aktiivne kodanik (ÜÕ4). Toimub perioodil: läbi õppeaasta
 Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa (IF6). Toimub perioodil: 2
 Usundiõpetus 1. kursus (UÕ1). L, R suunale Toimub perioodil: läbi õppeaasta


Allolevate vabaainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, kolmapäeval ja neljapäeval 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
p\ksoovitatud 10kl.soovitatud 11kl.soovitatud 12kl.
1. periood  Inglise keel (ab kursus) (IKab)
 Rootsi keel 4 (RK4)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 4 (RK4)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 4 (RK4)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

2. periood  Fotograafia (TKFo1)
 Inimene ja õigus (ÜÕ3)
 Keemia (ab kursus) (KEab)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Rootsi keel 5 (RK5)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)

 Fotograafia (TKFo1)
 Inimene ja õigus (ÜÕ3)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Rootsi keel 5 (RK5)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Rootsi keel 5 (RK5)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)

3. periood  Eesti keel (ab-kursus) (EKab1)
 Kaasaegne kunst ja ühiskond (KU5)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Rootsi keel 6 (RK6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

 Kaasaegne kunst ja ühiskond (KU5)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Rootsi keel 6 (RK6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

 Kaasaegne kunst ja ühiskond (KU5)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Rootsi keel 6 (RK6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

4. periood  Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Riigikaitse 1 ja 2 (RiK1)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4 -)
 Riigikaitse 1 ja 2 (RiK1)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-S)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-1)

5. periood  Etiketiõpetus 2 (IÕ2)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)

 Etiketiõpetus 2 (IÕ2)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale:
 Psühholoogia (IÕ5)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK7)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)

 Etiketiõpetus 2 (IÕ2)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Psühholoogia (IÕ5)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)