10a tunniplaan - Vp. arvestused
E 8.15 - 9.45 kirjanduse arvestus (221) T. Pluum
10.15 - 11.45 keemia (217) E. Paabo
12.15 - 13.45 vabaained   vabaained
T 10.15 - 11.45 matemaatika arvestus (221) Ü. Hüva
K 10.15 - 11.45 inglise keele arvestus   inglise keel
N 10.15 - 11.45 füüsika arvestus (213) S. Oks
12.15 - 13.45 ajalugu (203) A. Pettai
R 10.15 - 11.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom
12.15 - 13.45 ajaloo arvestus (221) A. Pettai