10a tunniplaan - IVp. TP kuni 11.03
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 geograafia (227) Ü. Seevri
11.05 - 12.20 matemaatika (136) Ü. Hüva
12.50 - 14.05 kunstiajalugu (141) P. Beier
14.35 - 15.50 inglise keel   inglise keel
T 8.05 - 9.20 saksa keel (204/301) M. Matto
vene keel (204/301) O. Titova
9.30 - 10.45 eesti keel (102) T. Pluum
11.15 - 12.30 matem. praktikum (136/212) Ü. Hüva
füüsika praktikum (136/212) M. Reemann
13.00 - 14.15 matemaatika (136) Ü. Hüva
14.25 - 15.40 inglise keel   inglise keel
K 8.05 - 9.20 geograafia (227) Ü. Seevri
9.30 - 10.45 saksa keel (204/301) M. Matto
vene keel (204/301) O. Titova
11.15 - 12.30 kunstiajalugu (141) P. Beier
13.00 - 14.15 inglise keel   inglise keel
14.25 - 15.40 valikaine    
N 8.05 - 9.20 eesti keel (102) T. Pluum
9.30 - 10.45 saksa keel (204/301) M. Matto
vene keel (204/301) O. Titova
11.15 - 12.30 geograafia (227) Ü. Seevri
13.00 - 14.15 füüsika praktikum (212/136) Ü. Hüva
matem. praktikum (212/136) M. Reemann
14.25 - 15.40 valikaine    
R 8.05 - 9.20 matemaatika (136) Ü. Hüva
9.30 - 10.45 kunstiajalugu (141) P. Beier
11.15 - 12.30 keh. kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
13.00 - 14.15 eesti keel (102) T. Pluum