10a tunniplaan - 5p. tunniplaan2
E 8.00 - 9.15 vabaained    
9.20 - 10.35 inglise keel   M. Hildebrandt/E. Hunt
11.10 - 12.25 vene keel   L. Titova/O. Titova
13.00 - 14.15 matemaatika praktikum (135) E. Timak
14.45 - 16.00 kirjandus (107) A. Salo
T 8.05 - 9.20 matemaatika (135) E. Timak
9.30 - 10.45 ajalugu (141) I. Pajur
11.20 - 12.35 informaatika (206) A. Magi
inglise keel op E. Hunt (206) E. Hunt
13.10 - 14.25 vene keel op L. Titova (302/206) L. Titova
informaatika (302/206) A. Magi
14.35 - 15.50 kirjandus (107) A. Salo
K 8.05 - 9.20 ajalugu (141) I. Pajur
9.30 - 10.45 matemaatika praktikum (135) E. Timak
11.20 - 12.35 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
13.10 - 14.25 kirjandus (107) A. Salo
14.35 - 15.50 ainetund   ainetund
N 8.05 - 9.20 matemaatika (135) E. Timak
9.30 - 10.45 informaatika (206/301) A. Magi
vene keel op O. Titova (206/301) O. Titova
11.20 - 12.35 vene keel op L. Titova (302/206) L. Titova
informaatika (302/206) A. Magi
13.10 - 14.25 inglise keel   M. Hildebrandt
14.35 - 15.50 vabaained    
R 8.05 - 9.20 ajalugu (141) I. Pajur
9.30 - 10.45 matemaatika (135) E. Timak
11.20 - 12.35 informaatika (206/301) A. Magi
vene keel op O. Titova (206/301) O. Titova
13.10 - 14.25 inglise keel op M. Hildebrandt (309/206) M. Hildebrandt
informaatika (309/206) A. Magi
14.35 - 15.50 vabaained