12a tunniplaan - Arvestused I per.
E 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 ajaloo arvestus (221) K. Punga
T 8.15 - 9.45 inglise keele arvestus   inglise keel
10.15 - 15.45 UPT-20/2 kaitsmine   UPT-20/2 kaitsmine
K 10.15 - 11.45 matemaatika arvestus (221) K. Orav-Puurand
12.15 - 13.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom
14.15 - 15.45 vabaained   vabaained
N 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (105) K. Soodla
uisutamine (105) uisutamine
R 8.15 - 11.45 ühiskonnaõpetuse arvestus (141) A. Ristikivi
uisutamine (141) uisutamine