11b tunniplaan - Arvestused I per.
E 12.15 - 13.45 füüsika arvestus (213) M. Reemann
T 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (135) A. Salo
uisutamine (135) uisutamine
K 10.15 - 11.45 keemia arvestus (217) E. Paabo
12.15 - 13.45 informaatika (206/202) A. Mägi
joonestamine (206/202) R. Lepiste
14.15 - 15.45 vabaained   vabaained
N 8.15 - 11.45 vene keele arvestus (302/301) L. Titova/O. Titova
uisutamine (302/301) uisutamine
R 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 matemaatika arvestus (136) Ü. Hüva
14.15 - 15.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom