10d tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

geograafia

Ü. Seevri

227

usundiõpetus

T. Jürgenstein

203

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

keemia

J. Jõgela

227

2.

usundiõpetus

T. Jürgenstein

203

keemia

J. Jõgela

227

ajalugu

I. Pajur

144

keemia

J. Jõgela

217

muusika

E. Paap

220

3.

eesti keel

K. Soodla

105

ajalugu

I. Pajur

141

eesti keel

K. Soodla

105

matemaatika

A. Külter

139

eesti keel

K. Soodla

105

4.

ajalugu

I. Pajur

141

muusika

E. Paap

220

geograafia

Ü. Seevri

227

usundiõpetus

T. Jürgenstein

203

matemaatika

A. Külter

139

5.

geograafia

Ü. Seevri

227

matemaatika

A. Külter

139

valikaine

 

 

valikaine