10a tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

eesti keel

K. Lepajõe

144

geograafia

Ü. Seevri

227

eesti keel

K. Lepajõe

107

matemaatika praktikum

E. Timak

135

2.

eesti keel

K. Lepajõe

107

matemaatika

E. Timak

135

matemaatika

E. Timak

135

geograafia

Ü. Seevri

227

füüsika

S. Oks

213

3.

matemaatika

E. Timak

135

geograafia

Ü. Seevri

227

muusika

E. Paap

220

matemaatika praktikum

E. Timak

135

muusika

E. Paap

220

4.

muusika

E. Paap

220

füüsika

S. Oks

213

inimeseõpetus

U. Saar

221

füüsika

S. Oks

213

inimeseõpetus

U. Saar

221

5.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

inimeseõpetus

U. Saar

221

valikaine

 

 

valikaine