10a tunniplaan - I perioodi TP
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 eesti keel (107) K. Lepajõe
11.05 - 12.20 matemaatika (135) E. Timak
12.50 - 14.05 muusika (220) E. Paap
14.35 - 15.50 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
T 8.05 - 9.20 eesti keel (144) K. Lepajõe
9.30 - 10.45 matemaatika (135) E. Timak
11.15 - 12.30 geograafia (227) Ü. Seevri
13.00 - 14.15 füüsika (213) S. Oks
14.25 - 15.40 inimeseõpetus (221) U. Saar
K 8.05 - 9.20 geograafia (227) Ü. Seevri
9.30 - 10.45 matemaatika (135) E. Timak
11.15 - 12.30 muusika (220) E. Paap
13.00 - 14.15 inimeseõpetus (221) U. Saar
14.25 - 15.40 valikaine    
N 8.05 - 9.20 eesti keel (107) K. Lepajõe
9.30 - 10.45 geograafia (227) Ü. Seevri
11.15 - 12.30 matemaatika praktikum (135) E. Timak
13.00 - 14.15 füüsika (213) S. Oks
14.25 - 15.40 valikaine    
R 8.05 - 9.20 matemaatika praktikum (135) E. Timak
9.30 - 10.45 füüsika (213) S. Oks
11.15 - 12.30 muusika (220) E. Paap
13.00 - 14.15 inimeseõpetus (221) U. Saar