Urmas Kokassaare nimeline stipendium

Vilistlaskogu juhatus kuulutab  välja konkursi Urmas Kokassaare nimelisele  stipendiumile.

Stipendiumi statuut

Stipendiumid määratakse HTG õpilastele või kõrgkoolides bakalaureuseastmes õppivatele HTG vilistlastele edasise enesetäiendamise võimaldamiseks loodusteaduste valdkonnas.

Stipendiumifond on kuni 500 eurot, välja anda kuni 2 stipendiumi.

Stipendiumitaotlusi hindab komisjon kuhu kuuluvad HTG direktor ja õppealajuhataja, vilistlaste esindajad ning Urmas Kokassaare perekonna esindaja.
Konkursi läbiviimine, stipendiumikonkursi võitjate väljaselgitamine ja  stipendiumite väljamaksmine teha ülesandeks HTG Vilistlaskogu MTÜ juhatusele.
Stipendiumid maksta stipendiumikonkursi võitjatele välja ühekordse maksena 2017. aasta jooksul. 
Stipendiumikonkursi kandidaatide esitamise tähtajaks on 10. november 2017. a. Taotlused esitada kirjalikult koos stipendiumitaotleja allkirjaga koolidirektorile või digiallkirjastatud e-postile ott.ojaveer@htg.tartu.ee

Uuendatud: 3/10/2017 10:02

Varasemad uudised

Sügispiknik

13. septembril toimunud kooli sügispiknik õnnestus üpriski hästi vaatamata plaanimuutustele, mille kohaselt pidi piknik aset leidma Kassitoomel. Sellel aastal toimus piknik edukalt nii koolimajas kui ka osaliselt õues Jaani kiriku ja Rüütli tänava vahelisel muruplatsil, kus organiseeriti teatevõistlusi. Päev läks korda ja oli täis positiivseid emotsioone ning sama nädala reedel autasustati ka parimaid klasse ja köieveo võitjat.

Uuendatud: 22/10/2017 22:02
Uuendatud: 22/10/2017 22:02

Euroscola konkursi võit

10. mail korraldas 11. klasside õpilastest koosnev meeskond koolis Euroopa päeva ning osales Euroscola konkursil, millest võttis üle Eesti osa 26 kooli. Välja valiti 5 kooli, kes said auhinnaks õppekäigu Euroopa Parlamenti Strasbourgi. Konkursi žürii tõstis eriti esile HTG-s toimunud Euroopa päeva üritusi ning žürii otsusega sõidavad Euroopa päeva korraldanud õpilased koos kahe õpetajaga sügis-talvel Strasbourgi.

Uuendatud: 5/10/2017 17:26
  •  
  • 1 of 5
  • >>