HTG INFO
Nr 30
12. juuni 2015
Juhtkond tänab
 • Miilangu toimetust ja nende juhendajat Kristi Luha suurepäraste tulemuste eest üleriigilisel koolilehtede võistlusel;
 • näiteringide õpilasi ja nende juhendajaid Oliver Issakut, Isabel Jezierskat, Inga Lunget, Elise Metsanurka, Janeli Pelskat ja Reiko Rainer Reinupit kooliteatri õhtu ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • direktori vastuvõtul esinenud õpilasi;
 • kõiki õpilaskogu liikmeid, kes andsid Hugo Treffneri monumendile ausambapäeval värske ilme;
 • vilistlasi Ants ja Kaarel Siimu vilistlaste lendudevahelise mälumängu korraldamise eest.
Akadeemiake tänab
 • vilistlast Kerli Paasoja (vil 2014) ning tema juhendajat õpetaja Kristiina Pungat kõrgetasemelise uurimistöö avaldamise ja meeldiva koostöö eest.
Õppetöö
 • V perioodi kirjalikud järelarvestused ja avalduse alusel õppeaasta jooksul ebaõnnestunud või sooritamata jäänud kirjalikud arvestused toimuvad 15.-18. juunini kell 10.00-12.00 auditooriumis (221). Arvestustele registreerumine toimub kooli kodulehel. Registreeruda saab igal päeval ühele arvestusele. Registreerumine lõpeb arvestusele eelneva päeva õhtul.
  Järelarvestuste ajakava:
  esmaspäeval, 15. juunil
  • eesti keel 
  • inglise keel
  • matemaatika 1., 2., 8., ja 9. kursus 
  • toiduainete tehnoloogia 
  • muusika
  teisipäeval, 16. juunil
  • keemia
  • bioloogia
  • matemaatika 3. ja 4. kursus
  kolmapäeval, 17. juunil
  • füüsika 
  • matemaatika 5. ja 10. kursus
  • inglise keel 4. ja 8. kursus
  • ajalugu
  neljapäeval, 18. juunil
  • geograafia
  • saksa keel


  Aineõpetajatega tuleb enne järelarvestusele registreerumist kokku leppida, kui 

  • järelarvestuse ainet ja kursust ei ole näidatud ajakavas;
  • mitme aine järelarvestuse ajad langevad kokku.


  Samuti tuleb suulise järelarvestuse aeg aineõpetajatega individuaalselt kokku leppida. Õpetajad teatavad järelarvestuste hinded neljapäeval, 18. juunil kell 13.00.


Abiturientidele

 • 2015. aasta lennu viimane uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmise täpne ajakava on õpilastele tutvumiseks I korruse infostendil. Kaitsmine toimub 18. juunil ruumides 141 ja 203.
 • 16. juunil 2015 kell 14.00 tunnustatakse Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis Tartu linna ja maakonna paremaid koolilõpetajaid (hõbe- ja kuldmedaliga lõpetajad). Vastuvõtu kutsed saab kätte kooli kantseleist.
 • Vabariigi presidendi vastuvõtt toimub 1.juulil 2015. aastal kell 12.00 Presidendilossi roosiaias. Vastuvõtule on kutsutud kõik 2014/2015. õppeaasta üldhariduskoolide kuldmedaliga lõpetanud ja kutseõppeasutuste kiitusega lõpetanud.

 • Presidendi vastuvõtule minekuks tellib Tartu haridusosakond bussi. Buss väljub Vanemuise alumisest parklast 1. juulil 2015 kell 9.00. Bussiga minna soovijatel palutakse oma soovist teada anda haridusosakonna peaspetsialist Karin Pihlile telefonil 5345 0763 või e-kirjaga aadressil Karin.Pihl@raad.tartu.ee


Teated

 • 12. klasside lõpuaktus toimub pühapäeval, 21. juunil kell 12.00 Vanemuise kontserdimajas. Abiturientidel palutakse kohal olla kell 11.45. Lõpupidu algab koolimajas kell 19.00. Lõpuaktuse ja -peo korraldab 11.a klass.
 • 15.-29. juunini võetakse kooli kantseleis kella 9.00st-13.00ni vastu 10. klassidesse astujate dokumente.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 8.-10. maini Vilniuses toimunud Baltimaade saksa keele olümpiaadil saavutas Karl Martin Kirm (11.b) 5. koha.
 • Noortepäeviku juttude konkursil pälvis Laura Hääl (12.e) äramärkimise ning tema jutt avaldatakse 2015/2016 Noortepäevikus.
 • 29. mail toimus teaduskeskuses AHHAA Noorte Meediaklubi korraldatud üle-eestilise koolimeedia konkursi autasustamine. Miilangu toimetaja Johanna Adojaan (11.e) oli parim olemusloo kategoorias artikliga „Kristofer Kliimand - kõrgema kategooria treffnerist-tennisist“ ning peatoimetaja Tiina Tubli (11.e) sai II koha arvamuslugude kategoorias looga „Kas sinu tulemus mahub tabelisse?“. Teist aastat järjest pälvis Miilang parima koolilehe tiitli. 
 • Laupäeval, 30. mail võisteldi HTG aulas neljandat korda vilistlaste lendudevahelisel mälumängul. Osales 18 võistkonda.
  • 1. koht - Lend 1975 (84 punkti)
   2. koht - Lend 2006 (76 punkti)
   3-4. koht - Lend 2007 (74 punkti)
   3-4. koht - Lend 2009 (74 punkti)
   5. koht - Lend 1976 (68 punkti)
   6. koht - Lend 2012 (67 punkti)


Treffneristid rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel
 

Jonatan Kalmus (11.b) 
  • rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad (oktoober 2014, Kõrgõzstan) pronks
  • Eesti-Soome maavõistlus füüsikas (aprill 2015, Eesti)
  • rahvusvaheline füüsikaolümpiaad (juuli 2015, India)
  Maris Sala (11.c)
  • rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (juuli 2015, Taani)
  Rein Leetma (11.c)
  • rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (juuli 2015, Taani)
  Liisi Voll (12.d)
  • rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad (mai 2015, Eesti) diplom
  Lisanne Meristo (12.b)
  • rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad (mai 2015, Eesti) 
  Marta Liisa Talvet (10.d)
  • rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad (mai 2015, Eesti) 
  Hans Daniel Kaimre (12.b)
  • Eesti-Soome maavõistlus füüsikas (aprill 2015, Eesti)
  • rahvusvaheline füüsikaolümpiaad (juuli 2015, India)
  Getter Põru (12.a)
  • pranglimise MM (mai 2015, Läti)
  Karl Martin Koppel (10.e)
  • pranglimise MM (mai 2015, Läti)
  Raul Rinken (12.b)
  • rahvusvaheline geograafiaolümpiaad (august 2015, Venemaa)
  • rahvusvaheline keemiaolümpiaad (juuli 2015, Aserbaidžaan)
  • Balti geograafiaolümpiaad (26.-29. juuni, Läti)
  Simmo Saan (12.b)
  • Balti informaatikaolümpiaad (aprill-mai 2015, Poola)
  • rahvusvaheline informaatikaolümpiaad (juuli 2015, Kasahstan)
  • rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (juuli 2015, Tai)
  Jürgen Laks (11.a)
  • Robotex 2014 (november 2014, Eesti)
  Kristjan Laht (11.b)
  • Robotex 2014 (november 2014, Eesti)
  Andrei Litvin (10.b)
  • Robotex 2014 (november 2014, Eesti)
  Karl Martin Kirm (11.b)
  • Baltimaade saksa keele olümpiaad (mai, 2015, Vilnius) V koht
  Carl Martin Keerberg (11.d) 
  • Bratislava World Schools Debating Championships turniir (märts 2015, Slovakkia) II koht
Õpetajad
 • 15. ja 16. juunil teevad õpetajad Rõuges õppeaastast kokkuvõtteid.
 • Selle õppeaasta viimane õppenõukogu toimub reedel, 19. juunil kell 12.00. 
Sport
 • Pühapäeval, 14. juunil toimub kooli võimlas VI Jaak Lõivukese nimeline mälestusturniir saalihokis. Võistlused algavad kell 10.00 hommikul.
 • Tuule Müürsepp (10.a) ületas 47 aastat püsinud kooli rekordi TA vanuseklassi kettaheites. Uus rekord on 41.74m. Endine rekordiomanik oli Reet Kivivare tulemusega 40.22.
Raamatukogu teated
 • Õpikuid ja raamatuid saab kooli raamatukokku tagastada 19. juunini tööpäevadel kell 9.00-13.00.
 • 15.-16. juunil on raamatukogu suletud.
2015/2016. õppeaasta eelinfo
 • Pikendatud õppetööle jäänud õpilastele toimuvad kirjalikud järelarvestused 17.-19. augustini. Täpne ajakava avaldatakse kooli veebilehel 11. augustil. Suulised järelvastamised tuleb sooritada 27. augustiks ning täpne aeg aineõpetajatega individuaalselt kokku leppida.
 • Info õpikute laenutamise, töövihikute ostmise ja septembrikuu toiduraha kohta avaldatakse kooli veebilehel augustikuus.
 • Uut õppeaastat alustame teisipäeval, 1.septembril kell 10.00 Hugo Treffneri ausamba juures.
Kooli juhtkond tänab 
 • õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid, kooli töötajaid, söökla ja arstikabineti personali, hoolekogu ja vilistlaskogu toreda koostöö eest ning soovib kõigile 
 • SOOJA JA ELAMUSTEROHKET SUVEPUHKUST!


  Õpilaste kiitmine direktori 11.06.2015 käskkirjaga nr 38

1. Õpilaste esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel:

1.1 Silmapaistvate tulemuste eest:

10.e
Karl Martin Koppel;

10.d
Marta-Liisa Talvet;

11.b
Karl Martin Kirm;

11.c
Marie Jõgi;

11.d
Carl-Martin Keerberg;

12.a
Getter Põru;

12.b
Lisanne Meristo;

12.d
Liisi Voll.

1.2 Suurepäraste tulemuste eest:

10.a
Verner Sääsk;

10.b
Jasper August Tootsi;

10.c
Anni Miller, Hebo Rahmann, Georg Randla, Sonja Liis Kaara, Ode Laik, Beatrice Veidenberg;

10.d
Anna-Lisa Aavik, Joel Dahl, Mark Aleksander Fischer, Kaarel Tigane, Targo Timak, Merilin Villems, Annika Väljataga;

11.b
Oliver Issak, Karl Tiit;

11.d
Isabel Mari Jezierska, Markus Kuslap, Kristo Pullerits, Elise Metsanurk, Hanna Marii Ilves, Rasmus Rääk;

11.e
Liis Aleksejeva, Matthias Tiidelepp, Nele Marie Tiidelepp, Tiina Tubli, Kristel Zimmer, Kaarel Viljaste;

12.a
Aana-Liisa Kaste, Kaur Paarop;

12.c
Denis Rastorgujev, Adel Tiisler;

12.d
Anna Edela;

12.e
Maria Johanna Kull, Marja Stina Saaliste.
 

1.3 Väga heade tulemuste eest:

10.a
Helen Helmet, Kristian Alex Laherand;

10.b
Tamor Haabmets, Ilona Toikka;

10.e
Sigrid Pedaja;

11.a
Aksel Allas, Katri-Helena Janno, Kadi Kukk, Helen Tera;

11.c
Mirjam Võsaste;

11.e
Kelli Saar;

12.a
Marko Karm, Liis Luude, Nils Holger Sova, Villem Tõnisson, Marten Visnap;

12.b
Kaisa Sander, Rait Valgma;

12.c
Aliis Aalmann, Katariina Kisand, Omari Loid;

12.e
Martin Käärik.

1.4 Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust:

10.a
Oskar Lui Veelma;

10.d
Paul Kristjan Kalda, Hermine Saul;

10.e
Ivo Tulvik, Hugo Rene Udumäe;

11.a
Karl Toomas Vana;

11.d
Anu Adamson;

12.a
Andry Nõgols, Salme Ojasild, Julius Piatkowski;

12.e
Laura Hääl.
 

2. Väga heade õpitulemuste eest ning autasustatakse kiituskirjaga:
10.a
Helen Helmet, Eva Lea Jääger, Kerli Kahk, Tuule Müürsepp, Markus Punnar;

10.b
Ilona Toikka. Kaspar Valk, Johannes Vallikivi, Andreas Vija;

10.c
Agete Eksi, Ode Laik, Birgit Nõmmemees;

10.e
Katrina Külm, Triin Valdmaa;

11.a
Laura Eiche, Merit Eller, Katri-Helena Janno, Anton Konovalov, Svenno Saan;

11.b
Aaro Abolkaln, Jonatan Kalmus, Age Roosi;

11.c
Marie Jõgi, Johanna Maria Kirss, Kerly Kubri, Elsa Mai Leedo, Berit Mägi, Elisabet Ottas, Helga Paulsen, Maris Sala, Susanna Soomets;

11.d
Lauriine Kalajas, Elise Metsanurk;

11.e
Liis Aleksejeva.
 

3. Väga heade ja heade õpitulemuste eest:

10.a
Greete Hõbejärv, Neeme Ilves, Elev-Ermo Kask, Karl Kimmel, Pilleriin Kupper, Kerli Tali, Hardi Tambets;

10.b
Greta Ilmas, Minna Kruusamäe, Kadi-Liis Kuum, Georg Kõivumägi, Andre Litvin, Lisanne Nääb, Aleksandra Isabel Pillmann, Vanessa Pure, Eleriin Rein;

10.c
Markus Haug, Karolina Juhani, Kadi Kaldmäe, Kristiina Kõiv, Liisa Kübarsepp, Aleksander Tamme, Beatrice Veidenberg, Katri Vesi;

10.d
Maarten Berg, Riinu Esko, Agnes Unt, Merilin Villems, Annika Väljataga;

10.e
Michal Jatsa, Maia Pruuli, Katrina Saarnits, Ivo Tulvik;

11.a
Aksel Allas, Jürgen Laks;

11.b
Liisa Ansip, Erik Haldna, Matis Ottan, Jasper Ristkok;

11.c
Artur Aland, Hendrik Rull, Agnes Saik;

11.d
Maria Hommik, Katariina Kriipsalu, Iris Ivan, Maria Parusk, Rosemary Pree;

11.e
Aapo Rehi, Kelli Saar, Relle Undrus, Merilin Vipper.
 

4. Aktiivse klassivälise tegevuse eest:

10.a
Elev-Ermo Kask, Saimi Ester Kortelainen, Andre Litvin, Henry Enno Turu;

10.b
Jürgen Jürgenson, Marten Moro, Jasper August Tootsi, Johannes Vallikivi;

10.c
Piia Kivikas;

10.d
Robert Bunder, Laura Danilas, Paul Kristjan Kalda, Magnus Kaus, Mart Erik Kermes, Pearu Pirsko, Jaan Reimand, Lota-Loviisa Rohtla, Marcus Albert Tuul, Iris Tähema, Ave Liis Varendi;

10.e
Janno Jaal, Gerda Kalda, Hanna Marrandi, Mattias Mäeots, Brenda Tarn, Ivo Tulvik;

11.a
Laura Eiche, Kadre Lahtmets, Laura Mikk, Hannes Moor, Rain Sarapuu;

11.b
Aaro Abolkaln, Liisa Ansip, Erik Haldna, Paule Hermet, Karoliine Holter, Maria Häling, Mirjam Iher, Oliver Issak, Jüri Jõul, Tuuli Jürgenson, Sven Erik Kalberg, Sten Kaldmaa, Jonatan Kalmus, Eliise Joanna Kikas, Triinu Kilp, Karl Martin Kirm, Kaisa-Maria Kubpart, Laura Maria Kull, Kaarel Kuslap, Georg Caius Kutsar, Kristjan Laht, Yves Laur, Emili Läte, Dagmar Läänemets, Matis Ottan, Sigrid Paavle, Jasper Ristkok, Age Roosi, Kristel Sibul, Mark Joel Tamm, Laura Anna Tammesoo, Tanel Tark, Karl Tiit, Eva-Liisa Tooming, Risto Valk, Magnar Vares;

11.c
Kaarel Lott, Berit Mägi, Helga Paulsen, Reiko-Rainer Reinup, Mirjam Võsaste;

11.d
Sandra Ivanov, Hanna Marii Ilves, Isabel Mari Jezierska, Lauriine Kalajas, Britt-Heleen Kandimaa, Markus kuslap, Elise Metsanurk, Anett Pullerits, Kristo Pullerits, Carlotta Põdra, Rasmus Rääk;

11.e
Johanna Adojaan, Robert Derevski, Kristin Laanberg, Joosep Lauk, Johan-Martin Logina, Eneli Maranik, Kerli Markus, Iida Elise Murumets, Aapo Rehi, Liina-Mari Roolaht, Made Rästas, Eva Maria Shepel, Kristel Zimmer, Annika Talvis, Nele Marie Tiidelepp, Matthias Tiidelepp, Tiina Tubli, Robert Varik, Anna Riin Velner, Kaarel Viljaste, Merilin Vipper;

12.a
Marko Karm, Aana-Liisa Kaste, Kristjan Kingo, Daniel Kütt, Ludvig Leis, Kaur Paarop, Joonas Sisask, Joonas Tomingas, Elise Ustav;

12.b
Ergo Kukk, Triinu Bergmann;

12.c
Jaak Kaljula, Alice Klaus, Karoliine-Lisette Kõiv, Omari Loid, Henri Maalmann, Ander Peedumäe;

12.d
Karmel Kristin Einberg, Kristofer Sven Kliimand, Kenn Laas, Karolina Laas-Dobreva, Cassandra Laur, Kärt Lige, Gertrud Metsa, Ott Pluum;

12.e
Silver Kiho, Martin Käärik, Erik Markus, Ketter Ojakivi, Andrea Uibo.
 

5. Heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel:

10.a
Henri Hummal, Rasmus Jaagant, Kätlin Regiina Kirjanen, Artur Thomas Laherand, Kristian Alex Laherand, Tuule Müürsepp, Karel Räppo, Kristjan Uibo, Silvia Veermäe;

10.b
Tamor Haabmets, Jürgen Jürgenson, Uku Kull, Georg Kõivumägi, Aleksandra Isabel Pillmann, Vanessa Pure, Lauri Martin Rannu, Artur Toikka, Ilona Toikka, Saskia Vunk;

10.c
Märten Aardevälja, Agete Eksi, Sander Kotkas, Anni Miller, Edith Pärnik, Freyja Tralla;

10.d
Laura Danilas, Johanna Ets, Mart Erik Kermes, Säde Mai Krusberg, Katrin Riso;

10.e
Janno Jaal, Joonas Kartsep, Annabel Kutman, Silvia Linnuste, Mattias Mäeots, Mart Ott, Maia Pruuli, Kerli Semjonov, Karmen Õun;

11.a
Oliver Kahre, Kadre Lahtmets, Laura Mikk, Hannes Moor, Miina Solveig Muru, Mari-Liis Mõttus, Marilind Reemann, Svenno Saan, Helen Tera;

11.b
Karoliine Holter, Mirjam Iher, Eliise Joanna Kikas, Georg Caius Kutsar, Kristjan Laht, Kristel Sibul, Karl Tiit;

11.c
Rando Ernits, Friedrich Krull, Kerly Kubri, Mihkel Laanes, Kätlin Lattik, Silvia Luup, Hendrik Rull, Rasmus Tensing, Kadri Uiga, Mirjam Võsaste;

11.d
Iris Ivan, Joonatan Kama, Sander Kesküla, Aiki Laaneots, Ian Allan Leman, Eva Johanna Lepikov, Elise Metsanurk, Carlotta Põdra;

11.e
Kristin Laanberg, Joosep Lauk, Priit Lehis, Eneli Maranik, Liina-Mari Roolaht;

12.a
Erki Baumann, Laura Ernits,Marko Karm, Fred Kasemaa, Aana-Liisa Kaste, Kristjan Kingo, Georg Klimu?ev, Kert Männik, Andry Nõgols, Getter Põru, Jaagup Russak, Joonas Sisask, Nils Holger Sova;

12.b
Martin Aasmäe, Hans Daniel Kaimre, Jaak Joonas Keldoja, Ergo Kukk, Mikk Kull, Rasmus Lõhmus, Paul Pung, Raul Rinken, Reiko Gregor Ruudam, Kaisa Sander, Lise Anette Vaher;

12.c
Rasmus Born, Jaak Kaljula,Birgit Kuslap, Maria Leping, Hubert Piikov, Andri Uibo, Jaanika Unt, Raul Volmer;

12.d
Artur Andersalu, Kristofer Sven Kliimand, Kenn Laas, Ott Pluum,;

12.e
Silver Kiho, Kristin Laupa, Katrina Ojavee, Silver Erik Saage.