HTG INFO
Nr 29
25. mai 2015
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Katrin Ojaveeri ja Aare Ristikivi, kelle kirjutatud taotluse alusel eraldas SA Archimedes koolile aastateks 2015-2017 ligikaudu 32 000 eurot inglise keele õpetajate ning kooli (laiendatud) juhtkonna Euroopa-suunaliseks õpirändeks;
 • õpetaja Anneli Saarvat ja Priit Parisood 10. ja 11. klasside õpilastele spordipäeva korraldamise eest;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit ja Eha Paabot õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • 11.b klassi rahulolu küsimustiku täitmine toimub esmaspäeval, 25. mail 5. tunni ajal.
 • Õppeaasta jooksul ebaõnnestunud kursusehinnet ümber vastata soovivatel 10. ja 11. klassi õpilastel tuleb esitada avaldus õppenõukogule. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 27. maiks. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 1. juunil.
 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis viimane praktikum teemal “Loomade heaolust” toimub 28. mail kell 14.30 ruumis 141. Ingliskeelse loengu peab EMÜ söötmisosakonna professor David Arney.
 • 28.-30. maini toimub Tartumaa koolide riigikaitseõpetuse välilaager Uniküla harjutusväljakul, millel osalevad ka meie kooli riigikaitse kursusest osa võtnud õpilased. Laager ja õppetöö toimub välitingimustes, elatakse ahjudega köetavates telkides. Transport, toitlustamine, vormiriietus, väljaõpe ja sellega seotud kulud kantakse riigi poolt. Laagrist osavõtjad kogunevad välilaagrisse suundumiseks KVÜÕA autopargi juures (Ringtee 19, GO Bussi kõrval) 28. mail.

 • NB! Kuna laagrist osavõtjate arv on suurenenud, tuleb kõigil meie kooli õpilastel, kes laagris osalevad, olla kogunemiskohas kell 9.00, mitte 9.45, nagu on varem teatud.

  Kaasa tuleb võtta isiklikud hügieenitarbed, taskulamp, vajalikud riided, laetud mobiiltelefon, kirjutusvahend, märkmik, magamis- ja seljakott, matka- või spordijalatsid ning lapsevanema poolt allkirjastatud andmetega infoleht, millel on ka vajaliku varustuse täpne nimekiri. Infolehe blankette saab kooli kantseleist. Tutvuda tuleb ka välilaagri ohutusnõuete eeskirjaga, mis on välja pandud infostendile.

 • Selle õppeaasta viimane õnnetund (90 minutit) toimub reedel, 29. mail kell 14.25 ruumis 107. Õnnetundi registreerumine kooli kodulehel on avatud 27. mai hilisõhtuni.
 • V perioodi arvestused toimuvad 1.-5. juunini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, muudetud on tundide ajad.
  • Tundide ajad arvestuste nädalal:
   1. tund 8.15-9.45
   2. tund 10.15-11.45
   3. tund 12.15-13.45
   4. tund 14.15-15.45

   Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
   11.c klassi matemaatikaarvestus toimub reedel, 29. mail ainetunnis. Koolieksami osana toimuvad 11.a klassil bioloogia 2. kursuse ja 11.c klassil keemia 5. kursuse arvestus.

 • Õpilastel palutakse hiljemalt 3. juuniks tuua õpinguraamat klassijuhataja kätte või õpetajate toas (208) olevasse klassi kasti. 10. ja 11. juunil kirjutavad õpetajad õpinguraamatutesse V perioodi hinded.
 • 11. klasside esimene uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine toimub neljapäeval, 11. juunil ruumis 203. Täpne ajagraafik avaldatakse infostendil 3. juunil.
 • Loodussuuna välipraktika toimub 10.c klassile 10.-11. juunini ja 11.c klassile 8.-10. juunini. Õpilastega sõidavad kaasa õpetajad Liis Karo-Astover ja Saima Kaarna ning praktikumi juhendajad Tartu Ülikoolist.
 • Reedel, 12. juunil kell 11.00 algab aatriumis 10.-11. klasside õppeaasta lõpuaktus, millele järgnevad klassijuhataja infominutid. Sel päeval ilmub ka õppeaasta viimane infoleht.
  • Klassijuhataja infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
   10.a - 213 11.a - 144
   10.b - 225 11.b - 135
   10.c - 202 11.c - 217
   10.d - 105 11.d - 102
   10.e - 136 11.e - 220
 • 10. ja 11. klasside õpilased tagastavad õpikud ajavahemikus 1.-11. juunini. Järelarvestuste tegijad saavad järelarvestuse aine õpikud raamatukokku viia 17. või 18. juunil. 

 • 15. ja. 16. juunil on raamatukogu suletud.


Abiturientidele
 

Koolieksamid
kolmapäev, 27. mai
kell 9.00 ruumis 221 ühiskonnaõpetus ja keemia 
kell 13.00 ruumis 221 ajalugu, bioloogia, geograafia, ladina keel ja majandusõpetus 

reede, 29. mai
kell 13.00 ruumis 308 joonestamine 

esmaspäev, 1. juuni
kell 9.00 ruumis 203 filosoofia ja ruumis 213 füüsika 
kell 10.00 ruumis 213 usundiõpetus 

teisipäev, 2. juuni
kell 9.00 ruumis 206 informaatika, ruumis 105 kirjandus (12.a ja 12.e) 

kolmapäev, 3. juuni 
kell 9.00 ruumis 102 kirjandus (12.b, 12.c ja 12.d - 105), ruumis 308 vene keel 
 

 • 12. klasside viimane uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine algab 18. juunil kell 9.00 ruumides 203 ja 141. Täpne ajagraafik avaldatakse infostendil 3. juunil.
  • Abiturientidel palutakse tagastada
   • - õpikud kooli raamatukokku (raamatukogu on suletud 15. ja 16. juunil);
    - õpilaspilet kantseleisse. Kooli sisseastumisel toodud dokumente tagastatakse kantseleist igal tööpäeval kella 9.00–13.00ni;
    - riidekapi võti klassijuhatajale. Kui kapi võti on kadunud, tuleb pöörduda huvijuhi poole.
  • Tartu linna ja maakonna paremate koolilõpetajate vastuvõtt toimub 16. juunil 2015 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis kell 14.00-16.00.
  • Vabariigi Presidendi vastuvõtt üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste parimatele lõpetajatele toimub 1. juulil 2015. aastal kell 12.00 Presidendilossi roosiaias. Vastuvõtule kutsutakse kõik 2014/2015. õppeaasta üldhariduskoolide kuldmedaliga lõpetanud ja kutseõppeasutuste kiitusega lõpetanud.
  Teated
  • Täna, 25. mail ootavad õpilaskogu liikmed pärast 5. tundi peaukse ees kõiki klassivanemaid, et ühiselt minna kooli asutaja monumendile värskemat ilmet andma.
  • Täna, 25. mail avatakse I ja II korruse koridorides selle õppeaasta viimane kunstiringi õpilaste tööde näitus. 
  • Kolmapäeval, 27. mail kell 16.00 algab kooli aulas direktori vastuvõtt. Vastuvõtule kutsutute nimekiri avaldatakse infolehe lisana.
  • Kolmapäeval külastavad kooli 1955. aastal kooli lõpetanud vilistlased.
  • Reedel, 29. mail kell 18.00 algab HTG kooliteatri õhtu Tartu Uues Teatris. Pääsmeid saab osta kantseleist.
  • Laupäeval, 30. mail algab kell 12.00 meie kooli aulas IV HTG vilistlaste lendudevaheline mälumäng. Kuni neljaliikmelistele võistkondadele mõeldud mälumäng kestab ligikaudu kolm tundi. Oodatud on ka kolm õpilasvõistkonda, eelregistreerimine: kaarelsiim@gmail.com 
  • Tantsuansambli Tantsutallad noormehed ja õpetaja Uve Saar sõidavad Rakverre meeste tantsupeole neljapäeval, 4. juunil kell 16.00 (A-rühmad) ja reedel, 5. juunil kell 10.00 (C-rühmad). Bussid väljuvad mõlemal päeval Vanemuise alumisest parklast.
  • VI Jaak Lõivukese nimeline mälestusturniir saalihokis toimub pühapäeval, 14. juunil algusega kell 10.00 HTG võimlas.
  • Meie kooli parimad õpilaste riiklikul teadustööde konkursil osalenud õpilased esitlevad oma postereid 25. maist kuni õppeaasta lõpuni kooli aatriumis.
  Olümpiaadid ja võistlused
  • 26. märtsil toimus 20. matemaatikaülesannete lahendamise võistlus Känguru. Meie parimad:
   • STUDENT (995 osavõtjat)
    2. Mirjam Iher 11.b
    4. Raul Rinken 12.b
    14. Hans Daniel Kaimre 12.b
    16. Simmo Saan 12.b
    17. Villem Tõnisson 12.a
    18. Toom Lõhmus 12.b
    21. Andri Parvelo 12.b
    23. Jonatan Kalmus 11.b
    23. Daniel Kütt 12.a
    27. Karl-Andero Mere 12.b

    JUUNIOR (2198 osavõtjat)
    15. Tuule Müürsepp 10.a
    32. Kaspar Valk 10.b
    48. Doris Käämbre 10.a
    52. Laura Jõgar 10.b
    56. Johannes Vallikivi 10.b
    56. Aaro Kristjuhan 10.b
    56. Martin Munck 10.b
    63. Rasmus Jaagant 10.a
    79. Marie Olli 10.b
    90. Kristjan Pärn 10.b
    90. Oskar Lui Veelmaa 10.a
     

  • 17. mail toimus vabariikliku keemiaviktoriini lõppvoor. Gümnaasiumiastme 13 võitkonna hulgas saavutasid treffneristid 1. koha (Mikk Kull, Raul Rinken, Hans Daniel Kaimre, kõik 12.b) ja 4. koha (Georg Randla, Sander Kotkas (10.c) ning Kerli Tali (10.a)).
  • Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi 4-liikmelisse võistkonda on arvatud pingelise võistlemise tulemusena 11.c klassi õpilased Rein Leetmaa ja Maris Sala. Võistkonnast jäid 0,35 ja 0,5 punktiga välja Johanna Maria Kirss (11.c) ja Henri Maalmann (12.c).
  Konkursid
  • Kõiki õppureid kutsutakse osalema HITSA õpilastööde konkursil „Maailmariik Eesti“. Töid saab esitada järgmistes arvestustes: 
  • EENeti arvutijoonistuste võistlus, mille tähtaeg on 10. november; 
  • võistlusele „Lahe Asi“ võistlusele on oodatud animatsioonid, videofilmid, digitaalsed õppematerjalid ning käsitööesemed; 
  • ProgeTiigri võistlusele saab esitada arvutimänge, mobiilseid äppe, elektroonilisi muusikapalasid või hoopis 3D-tehnoloogiaga tehtud töid. 

  • Lahe Asi ja ProgeTiiger digiloovtööde võistluse eelvoorud toimuvad 30. novembrist kuni 6. detsembrini 2015. Täpsem info: konkurss.hitsa.ee.


  Õpetajad

  • Õppenõukogu, mille päevakorras on 12. klasside lõpetamisega seotud küsimused, toimub neljapäeval, 28. mail kell 14.45. 
  • Esmaspäeval, 1. juunil kell 14.30 otsustab õppenõukogu 10.-11. klasside kordusarvestustele lubamise ning neljapäeval, 11. juunil kell 14.00 algab 10.-11. klasside aastalõpu õppenõukogu.
  • Õpetaja Mall Matto on kutsutud 28. mail Saksa suursaadiku vastuvõtule, kus antakse õpilastele pidulikult üle Saksa II astme keelediplomid.
  • Direktor Ott Ojaveer on 29. mail kaitseministeeriumi korraldataval õppepäeval.
  • Õpetaja Aive Roots osaleb 1.-2. juunil Saksa keelediplomi eksami koolitusel, õpetaja Kerli Orav-Puurand viibib 4. juunil Tartu linna ainesektsioonide juhtidega õppekäigul Pärnus.
  • Klassid viibivad aastalõpu õppekäikudel:
   • 10.e - õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa ning õp. Jaan Paaver 9.-10.06
    10.b - õp. Marcus Hildebrandt 8.-9.06
    10.c – õp. Kerli Orav-Puurand 8.06
    11.b - õp. Anneli Saarva 5.- 9.06
    12.e - õp. Aare Ristikivi 10.-12.06


  Sport

  • 21. mail toimunud spordipäeva võitsid 10.a ja 11.c klass. 

  • Erinevate alade parimad:
    pendelteatejooks10.a ja 11.c
    saapavise 10.a 37.60m ja 11.c 39.60m
    keegel 10.a 74 punkti ja 11.b 71 punkti
    penaltite löömine 10.a 45 väravat ja 11.b ning 11.c 35 väravat
    täpsusvise 10.a 22 tabamust ja 11.a 33 tabamust
    lendav taldrik 10.c 6 tabamust ja 11.a 8 tabamust
    suure palli jooks 10.e 2.59 ja 11.c 3.01
    hüppevõistlus 10.a 39.48m ja 11.c 41.95m
    naisekandmine 10.d 2.10min ja 11.c 2.07 min.
    saalihoki 10.b 13 väravat ja 11.c 10 väravat.
   Spordipäevast osavõtjate protsent oli suurem 10.c klassil 94,3% ja 11.b klassil 94,4%.
     
  • Reedel, 22. mail toimus selle õppeaasta viimane saalihokivõistlus õpetajate ja HTG saalihokivõistkonna vahel. Seisuga 23:12 võitsid õpilased.
  Kooli hoolekogus
  • Kooli hoolekogus arutati Riigikontrolli läbiviidava auditiga haakuvaid küsimusi; 2015/16 õppeaasta vastuvõetavate 10. klasside komplekteerimist seonduvat; ettepanekut teha väikesi muudatusi järgmise õppeaasta koolivaheaegades; võimalikke muudatusi järgmisel aastal Tartu linnas 10. klasside vastuvõtukorras.
  • Hoolekogu võttis teadmiseks linna väljakuulutatud riigihanke, leidmaks ajavahemikuks 1.09.2015 - 31.08.2018 koolile hoolduskoristusteenust pakkuv ettevõte.


  Kolmapäeval, 27. mail algab kell 16.00 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt. 

  Vastuvõtule on kutsutud

  • õppeaastal 2014/2015 vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilased:
   • 10.a
    Rasmus Jaagant, Kerli Tali, Martin Vasar;

    10.b
    Aaro Kristjuhan, Kaspar Valk, Johannes Vallikivi;

    10.c
    Märten Aardevälja, Taavi Eomäem Sander Kotkas, Ode Laik, Georg Randla, Kristin Saan;

    10.d
    Maarten Berg, Hermine Saul, Marta-Liisa Talvet;

    10.e
    Karl Martin Koppel, Rando Künnapuu, Hanna Marrandi, Madis Salo;

    11.a
    Laura Eiche, Katri-Helena Janno, Anton Konovalov, Mark Laasu, Jürgen Laks, Siim Christian Reppo-Sirel, Svenno Saan;

    11.b
    Liisa Ansip, Karoliine Holter, Mirjam Iher, Oliver Issak, Tuuli Jürgenson, Sten Kaldmaa, Jonatan Kalmus, Karl Martin Kirm, Jasper Ristkok, Laura Anna Tammesoo, Tanel Tark, Karl Tiit;

    11.c
    Marie Jõgi, Johanna Maria Kirss, Rein Leetmaa, Karl Jonathan Lellep, Tauri Lillestik, Hendrik Rull, Maris Sala;

    11.d
    Lauriine Kalajas, Carl-Martin Keerberg, Markus Kuslap, Ian Allan Leman, Kristo Pullerits;

    11.e
    Robert Derevski, Meriliis Tepper;

    12.a
    Triinu Hordo, Aana-Liisa Kaste, Liis Luude, Kaur Paarop, Getter Põru, Nils-Holger Sova;

    12.b
    Sisi Carmen Haamer, Hans Daniel Kaimre, Jaak Joonas Keldoja, Mikk Kull, Toom Lõhmus, Karl-Andero Mere, Lisanne Meristo, Maris Pedaja, Raul Rinken, Simmo Saan, Pääsu Silme Vilbaste;

    12.c
    Rasmus Born, Anu Jaagosild, Jaak Kaljula, Katariina Kisand, Omari Loid, Henri Maalmann, Kaisa Teele Oja, Minna Ots, Jaanika Unt;

    12.d
    Tanel Ladva, Liisi Voll;

    12.e
    Martin Käärik, Heneli Ristisaar, Karl Erik Õim.
     

  • abituriendid, aktiivsed sportlased:
   • 12.a
    Laura Ernits, Helen Hendrikson, Jaagup Russak;

    12.b
    Martin Aasmäe, Ergo Kukk, Reiko Gregor Ruuda, Kaisa Sander, Lise Anette Vaher;

    12.c
    Jaak Kaljula, Jaanika Unt;

    12.d
    Ken Laas;

    12.e
    Kristin Laupa, Katrina Ojavee.
     

  • abituriendid, tublid mälumängu korraldaja:
   • 12.a
    Marko Karm, Aana-Liisa Kaste, Kaur Paarop;
     
  • abituriendid, loovad koolilehe „Miilang” toimetuse liikmed:
   • 12.a
    Aana-Liisa Kaste;

    12.d
    Karmel Kristin Einberg, Liisi Voll;

    12.e
    Reelika Jõgi, Kaisa-Liina Näär, Maria Roberta Org, Hanna-Lotta Otstavel, Andrea Uibo.
     

  • abituriendid, osavad väitlejad:
   • 12.c
    Anu Jaagosild;

    12.d
    Liisi Voll;

    12.e
    Maria Johanna Kull.
     

  • abituriendid, andekad kunstiga tegelejad:
   • 12.d
    Liisi Voll.
     
  • õpetajad ja juhendajad:
   • Priidu Beier, Erki Enkvist, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Oliver Issak, Mari Jõgiste, Toomas Jürgenstein, Saima Kaarna, Liis Karo-Astover, Virve Kass, Hele Kiisel, Mihkel Kree, Tiiu Kreegipuu, Kaur Kristjuhan, Siim Kurvits, Darja Lavõgina, Kristi Luha, Inga Lunge, Elise Metsanurk, Ants-Oskar Mäesalu, Anneli Mägi, Siim Oks, Eha Paabo, Sander Pajusalu, Priit Parisoo, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Madis Reemann, Aive Roots, Anneli Saarva, Ülle Seevri, Liisa Tepp, Helgi Tering, Ehtel Timak, Ljubov Titova.