HTG INFO
Nr 27
11. mai 2015
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Priidu Beierit, Mari Jõgistet, Tiiu Kreegipuud ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • segakoor Anima lauljaid ja soliste, keelpilliorkester Treffoonika moosekante ja tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Ülle Keerbergi, Uve Saart, Inna Samuilovit, vilistlasi Hardi Rikandit, Trine Uusenit ning Lauriine Kalajast (11.d) meeldejääva kevadkontserdi eest;
 • vilistlaste meeskonda eesotsas Kaur Kristjuhaniga, kelle juhendamisel võitsid treffneristid kolmandat aastat järjest väitluses parima kooli tiitli. 
Õppetöö
 • Kolmapäeval, 13. mail on UPT 16 tööde esitamise tähtaeg neile, kes soovivad oma tööd kaitsta sel kevadel.
 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis järgmine praktikum toimub Zoomeedikumis 14. mail kell 14.30. Praktikumi „Miks kirp kuldse kuue selga tõmbas? Elektonmikroskopeerimisest loomaarstiteaduses“ viib läbi EMÜ morfoloogialektor Tõnu Järveots.
 • Järgmine õnnetund toimub 15. mail (45 min) ruumis 107 kell 15.40. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 13. mai hilisõhtuni.
 • Õpetajad teatavad IV perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need e-HTGsse kolmapäeval, 13. mail.
Abiturientidele
 • Kirjalikud kordusarvestused toimuvad 
  • esmaspäeval, 11. mail kell 16.00 ruumis 107 matemaatika (4.-11. kursus), füüsika, ajalugu, bioloogia, geograafia, saksa keel (4. kursus);
   neljapäeval, 14.05 kell 14.30 ruumis 107 matemaatika (12.-14. kursus), keemia, toiduainete tehnoloogia, saksa keel (5. kursus), inglise ja eesti keel ning muusika. 
   Suulised kordusarvestused toimuvad aineõpetajatega kokku lepitud ajal ajavahemikus 11.-15. maini.
   Teavet õppenõukogu otsusest kordusarvestustele lubamise kohta jagavad aineõpetajad ja klassijuhatajad.
 • Õppealajuhataja ootab hiljemalt 18. maiks 12.a, 12.d ja 12.e klassi koolieksami I osa punktivalikuid. Tabelid I osa punktidega on klassijuhatajate käes.
 • Matemaatika eksamikursuse tunnid toimuvad 11.-20. maini:
  • 12.a - esmaspäeviti 2.-3. tund õp. Ü. Hüva - 136 ja kolmapäeviti 4.-5. tund õp. Ü. Hüva - 136 
   12.b - esmaspäeviti 4.-5. tund õp. Ü. Hüva - 136 ja kolmapäeviti 2.-3. tund õp. Ü. Hüva - 136 
   12.c - teisipäeviti 2.-3. tund õp. E. Timak - 139 ja neljapäeviti 2.-3. tund õp. E. Timak - 139
   12.d - esmaspäeviti 4.-5. tund õp. E. Timak - 139 ja teisipäeviti 4.-5. tund õp. E. Timak - 139
   12.e - esmaspäeviti 2.-3. tund õp. K. Orav-Puurand - 202 ja kolmapäeviti 2.-3. tund õp. K. Orav-Puurand - 202
 • Kehalise kasvatuse tunnid 12. klasside õpilastele toimuvad 11.-20. maini esmaspäeviti 3. ja 4. tunni ajal ning teisipäeviti 4. tunni ajal TÜ staadionil.
   
  Koolieksamid
  Kolmapäev, 27. mai (221) kell 9.00 ühiskonnaõpetus ja keemia ning kell 13.00 ajalugu, bioloogia, geograafia, ladina keel ja majandusõpetus
  Reede, 29. mai kell 13.00 (308) joonestamine
  Esmaspäev, 1. juuni kell 9.00 filosoofia (203) ja füüsika (213) ning kell 10.00 usundiõpetus (203)
  Teisipäev, 2. juuni kell 9.00 informaatika (206) ja kirjandus (12.a ja 12.e - 105)
  Kolmapäev, 3. juuni kell 9.00 kirjandus (12.b, 12.c ja 12.d - 105), rootsi keel (209) ja vene keel (308)

  Koolieksamiainete konsultatsioonid
  Esmaspäev, 11., 18. ja 25. mai
  1. tunni ajal kell 8.00 - 9.15 õp. M. Reemann - 213
  2. tunni ajal kell 9.20 - 10.35 õp. L. Tepp - 107

  Teisipäev, 12., 19. ja 26. mai
  1.tunni ajal kell 8.05 - 9.20 õp. S. Kaarna - 225
  1. tunni ajal kell 8.05 - 9.20 õp. A. Mägi - 206
  1. tunni ajal õp. T. Jürgenstein - 203

  Kolmapäev, 13. ja 20. mai
  4. tunni ajal kell 13.00-14.15 õp. T. Pluum - 102
  5. tunni ajal kell 14.30 õp. A. Pettai - 144

  Reede, 15. ja 22. mai
  3. tund kell 11.15- 12.30 õp. A. Ristikivi - 141
  3. tund kell 11.15- 12.30 õp. K. Soodla - 203
  3. tund kell 11.15- 12.30 õp. A. Pettai - 144

  Keemia eksamiks ettevalmistus toimub keemia valikkursuse raames. Valikkursuse tunnid toimuvad kolmapäeviti 5.-6. Tunni ajal ja neljapäeviti 4.-5. tunni ajal ruumis 217.
  Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe, palutakse õpilastel konsultatsiooni aeg aineõpetajatega kokku leppida individuaalselt.


Muudatused tunniplaanis

Teisipäev, 12.05
11.b 3. tund inglise keel õp. E. Hundi ja K.Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 221
11.c 3. tund inglise keel õp. E. Hundi ja K.Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 221
11.d 3. tund inglise keel õp. E. Hundi ja K.Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 221

Kolmapäev, 13.05
10.e 3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. M. Matto - 203
11.c 4. tund rahulolu küsitlus õp A. Ristikivi - 303

Neljapäev, 14.05.
11.d 4. tund rahulolu küsitlus õp A. Ristikivi - 303

Reede, 15.05
11.e tunde ei toimu, klass on humanitaarpraktika väljasõidul

Esmaspäev, 18.05
10.a 3. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
5. tund keemia õp. E. Paabo - 217
11.b 2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
3. tund füüsika õp. M. Reemann - 213


Teated

 • Teisipäeval, 12. mail kell 15.50 näidatakse ajalooringis (141) seoses neljapäevase heategevuskontserdiga depressiooniteemalist filmi „It's Kind of a Funny Story“. Filmijärgset arutelu juhib ja kommenteerib teemat lähemalt meie kooli psühholoog Triin Ulst. Olete oodatud.
 • Teisipäeval, 12. mail kell 16.00 algab auditooriumis selle õppeaasta viimane klassidevaheline mälumäng.
 • Kolmapäeval, 13. mail toimub 5. tunni ajal ruumis 141 Kultuuridessandi raames Kai Valtna loeng kaasaegsest tantsust. Kõik huvilised on oodatud!
 • Neljapäeval, 14. mail kell 18.00 toimub kooli aulas heategevuslik kontsert „Kuula sõpra!“. Kogutakse raha depressioonis kannatavate noorte jaoks. Esinevad andekad muusikud nii meie koolist kui ka mujalt. Pilet 1 euro.
 • Neljapäeval, 14. mail kell 19.00 toimub kooli võimlas Tantsutaldade kontsert ühenduse Kodukotus inimestele.
 • Reedel, 15. mail kell 16.00 toimub auditooriumis Hugo vaimu päev tulevastele treffneristidele. Koolielust räägivad õpilaskogu liikmed, lahtiseid tunde annavad õp. Eha Paabo, õp. Siim Oks ja tulevased klassijuhatajad.
 • 27. mail kell 10.00 algab Tallinnas Tallink SPA & Converence Hotellis mereseminar. Kogenud spetsialistid Eesti Mereakadeemiast, Veeteede Ametist, Eesti Laevajuhtide Liidust, Eesti Meremeeste Sõltumatust Ametiühingust ja majandusministeeriumi meretalituse osakonnast kõnelevad, miks nad valisid enda elukursiks merenduse ja mida kujutab endast nende töö. 
 • Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave vastuvõtule Dorpati konverentsikeskuse Struve saali on 19. mail kell 15.30 kutsutud üleriigiliste aineolümpiaadide Tartu piirkonnavoorude võitjad ja nende juhendajad. Meie koolist on vastuvõtule palutud järgmised õpilased:
  • 10.a Kerli Tali
   10.b Aaro Kristjuhan, Kaspar Valk
   10.c Kristin Saan, Liisa Kübarsepp, Ode Laik, Taavi Eomäe
   10.d Marta-Liisa Talvet, Maarten Berg
   10.e Madis Salo
   11.a Anton Konovalov, Katri-Helena Janno, Mark Laasu, Jürgen Laks, Svenno Saan
   11.b Jonatan Kalmus, Karl Martin Kirm, Mirjam Iher, Karl Tiit, Karoliine Holter
   11.c Hendrik Rull, Karl Jonatan Lellep, Taur Lillestik, Marie Jõgi, Maris Sala, Rein Leetmaa
   11.d Kristo Pullerits, Markus Kuslap
   11.e Robert Derevski
   12.a Kaur Paarop, Triinu Hordo
   12.b Hans Daniel Kaimre, Karl Andero Mere, Lisanne Meristo, Maris Pedaja, Toom Lõhmus, Raul Rinken, Simmo Saan
   12.c Anu Jaagosild, Hanna Marrandi, Henri Maalmann, Jaak Kaljula, Jaanika Unt, Kaisa Teele Oja, Minna Ots, Omari Loid, Rasmus Born
   12.d Liisi Voll
   Vastuvõtule on oodatud ka nende juhendajad vilistlased Virve Kass ja Ants-Oskar Mäesalu ning õpetajad Priidu Beier, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Toomas Jürgenstein, Saima Kaarna, Liis Karo-Astover, Hele Kiisel, Siim Oks, Eha Paabo, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Madis Reemann, Aive Roots, Ülle Seevri, Karin Soodla, Liisa Tepp, Ehtel Timak, Ljubov Titova. 
   Vastuvõtule kutsutud õpilased saavad kutse klassijuhataja käest.


Olümpiaadid ja võistlused

 • 24.-26. aprillini toimus Lätis Balti keemiaolümpiaad, kus võistles 12.b klassi õpilane Raul Rinken. Olümpiaadil võistles 20 õpilast. Raul saavutas 5. koha ja tagas endale koha rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil, mis toimub juulikuus Bakuus.
 • 28.04-3.05 toimus Poolas Balti informaatikaolümpiaad, kus võistles 12.b klassi õpilane Simmo Saan. Selle võistlusega tagas Simmo endale koha rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil, mis toimub juulis Kasahstanis. Samuti on Simmo Saan arvatud Eesti võistkonna koosseisu sõiduks rahvusvahelisele matemaatikaolümpiaadile Taisse.
 • 18.-19. aprillil toimunud väitlemise keskkoolide Eesti meistrivõistluste 3. etapil MHG-s olid HTG õpilaste tulemused:
  • Võistkondlikus arvestuses (kokku 22 võistkonda)
   2. koht Oponendid (Kristo Pullerits (11.d), Oliver Issak (11.b), Carl-Martin Keerberg (11.d));
   12. koht Twisted Sisters (Maria Johanna Kull (12.e), Liisi Voll 12.d));
   13. koht Felix (Anu Adamson (11.d), Anu Jaagosild (12.c), Jasper August Tootsi (10.b)).
   Individuaalarvestuses (kokku 67 võistlejat):
   2. koht Carl-Martin Keerberg 
   4. koht Maria Johanna Kull 
   5. koht Oliver Issak 
   7. koht Kristo Pullerits

   Kolme etapi kokkuvõttes:
   Võistkondlikus arvestuses (osales 49 võistkonda)
   2.koht Twisted Sisters (Maria Johanna Kull, Liisi Voll)
   3.-4.koht Oponendid (Kristo Pullerits, Oliver Issak, Carl-Martin Keerberg)
   17.-18.koht Felix (Anu Adamson, Anu Jaagosild, Jasper August Tootsi)

   Individuaalarvestuses (78 võistlejat)
   2. koht Carl-Martin Keerberg
   4. koht Maria Johanna Kull
   6.-8. koht Kristo Pullerits
   6.-8. koht Oliver Issak
   10. koht Liisi Voll
    

 • Liisi Voll (12.d) sai vabariiklikul kunstiolümpiaadil gümnaasiumiastmes 8. koha. Teooriavoorus oli Liisi tulemus parim.
 • 7. mail saavutas Eesti parima õpilasfirma 2015 lõppvoorus õpilasfirma Sporter III koha (meie koolist kuuluvad firmasse Liisa Ansip 11.b, Ian Allan Leman 11.d). Õpilasfirma Sportlastik (Sten Kaldmaa 11.b, Taur Lillestik ja Hendrik Rull 11.c) sai eripreemia aktiivsete eluviiside edendamise eest.
 • 8. mail vabariikliku geograafiaolümpiaadi lõppvoorus olid meie koolist edukamad:
  • 2. koht Hans Daniel Kaimre (12.b) II järgu diplom
   4. koht Raul Rinken (12.b) III järgu diplom
   Mõlemad noormehed on valitud Baltimaade olümpiaadi võistkonna (26.-29. juuni Lätis) ja rahvusvahelise geograafiaolümpiaadi võistkonna koosseisu (11.-17.august Venemaal).
 • Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi 16. ajalooalaste uurimistööde võistlusel „Eesti II maailmasõja ajal“ Vabariigi Presidendi auhindadele gümnaasiumi arvestuses pääsesid edasi teise vooru ning auhinnati raamatupreemiaga Tanel Ladva (12.d) ja Karl-Erik Õimu (12.e) uurimistööd.
 • Lembe Kullamaa (12.d) viibis 9. ja 10. mail Brüsselis Euroopa Patsientide Foorumi noortegrupi koosolekul, kus ta esitles oma uurimustööd „Noorte teadlikkus nähtamatutest kroonilistest haigustest“ eri Euroopa riikidest pärit noortele.
Õpetajad
 • Õpetajad E. Hunt ja K. Ojaveer osalevad 12. mail alates kella 12st riigieksamtööde hindajate koolitusel, õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa viibib 13. mail tööülesannete täitmisel väljapool kooli ja 11.e klass koos klassijuhataja H. Köhleriga sõidavad 15.-17.05. humanitaarpraktikale.
 • Õppealajuhataja A. Punga viibib kuni 12.maini korralisel puhkusel.
 • Teisipäeval, 28. aprillil kohtusid HTG õpetajad viimast korda selle õppeaasta jooksul HTM töötajatega saalihokis. Lõppseis jäi 15:14 HTG kasuks.
 • Teisipäeval, 12. mail kell 16.00 kohtuvad õpetajad klassidevahelise võrkpalliturniiri võitja 12.c klassiga võrkpallis ja kolmapäeval, 13. mail kell 16.00 sama klassi esindusega saalihokis.
Sport
 • Toomemäel toimunud 13. jüriöö teatejooksul saavutas meie kooli võistkond (Kaisa Sander (12.b), Katrina Ojavee (12.e), Kristjan Laht, Georg Caius Kutsar (11.b) ja Hendrik Rull (11.c)) II koha.
 • Tartu koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel võitsid TA, TJ ja PJ võistkonnad ülekaalukad esikohad, PA võistkond tuli 4. kohale.
  • TA - II koht Aleksandra Isabel Pillmann (10.b), III koht Silvia Veermäe (10.a). Võistkonnas jooksid veel Silvia Linnuste (10.e), Edith Pärnik (10.c), Vanessa Pure ja Saskia Vunk (10.b)
   TJ - I koht Marlind Reemann (11.a), II koht Laura Ernits (12.a). Võistkonnas jooksid veel Liina-Mari Roolaht (11.e), Katrina Ojavee (12.e), Silvia Luup (11.c), Jaanika Unt (12.c), Kaisa Sander (12.b) ja Elise Metsanurk (11.d).
   PA - jooksid Henri Hummal, Artur Thomas Laherand, Kristian Alex Laherand (10.a), Tamor Haabmets, Artur Toikka (10.b) ja Mattias Mäeots (10.e).
   PJ - II koht Karl Tiit (11.b), III koht Jaak Joonas Keldoja (12.b). Jooksid veel Georg Caius Kutsar, Kristjan Laht (11.b), Janno Jaal, Joonas Kartsep (10.e).
    
 • Tartu Kevad 2015 orienteerumisvõistlustel Palal saavutas Kristel Sibul (11.b) N18 vanuseklassis I koha.
 • Tartu koolide meistrivõistlustel sulgpallis võitsid Kätlin Lattik (11.c), Mihkel Laanes (11.c), Lauri Martin Rannu (10.b) ja Mart Ott (10.e) tubli teise koha.
 • Helsingborgis peetud saalihoki U19 MM-finaalturniiril saavutas Rando Ernits (11.c) Eesti meeskonna koosseisus B-divisionis 4. koha.