HTG INFO
Nr 26
28. aprill 2015
Koolipere õnnitleb
 • õpetaja Priit Parisood, kellele vilistlaskogu aseesimees Mart Orav andis viimase koolikella aktusel üle selle aasta vilistlaskogu õpetajapreemia


Juhtkond tänab

 • 11.b klassi õpilasi ja klassijuhataja Anneli Saarvat viimase koolikella aktuse korraldamise eest abiturientidele;
 • Anneli Mägi ja Toomas Jürgensteini e-õppepäeva läbiviimise eest;
 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Eha Paabot, Liis Karo-Astoveri, Siim Oksa ja vilistlast Darja Lavõginat õpilaste teadustööde väga eduka juhendamise eest.
Õppetöö
 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis järgmine praktikum toimub Zoomeedikumis 30. aprillil kell 14.30. EMÜ loomageneetika ja tõuaretuse professor Haldja Viinalass viib läbi loomaliikide põlvnemisandmete õiguse geneetilise ekpertiisi.
 • Martin Sauk teatab bioloogia praktikumi hinded 11.c klassi õpilastele 28. aprillil kell 14.10 ruumis 216.
 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 4.-7. maini.
  • Teisipäev, 5. mai
   keemia (õp E. Paabo) kell 15.45 ruumis 217
   füüsika (õp J. Paaver ja S. Oks) kell 15.45 ruumis 213
   eesti keel (kõik õpetajad) kell 15.45 ruumis 102
   bioloogia, geograafia ja toiduainete tehnoloogia järelarvestus kell 15.50 ruumis 225
   ajalugu (õp T. Kreegipuu) kell 15.45 ruumis 141

   Kolmapäev, 6. mai
   matemaatika (kõik õpetajad) kell 14.25 ruumis 221
   inglise keel (kõik õpetajad) kell 15.45 ruumis 308

   Neljapäev, 7. mai
   eesti keel (õp K. Soodla) kell 15.45 ruumis 105
   ühiskonnaõpetus (õp A. Ristikivi) kell 16.00 ruumis 141
   ajalugu (õp K. Punga) kell 15.45 ruumis 144

   Esmaspäev, 11. mai
   muusika (õp Ü. Keerberg) kell 16.00 ruumis 220
    

 • Alates 5. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tartu Ülikooli staadionil.
 • 11. klasside UPT 16 teine juhendajaseminar toimub maikuu esimesel töönädalal 4.-8. maini. Soovituslikult võiks seminar toimuda reedel, 8.mail 4. tunni ajal, täpsustatud aja teatab juhendaja. Selles seminaris esitleb õpilane oma töö mustandit ja annab ülevaate töö hetkeseisust. Juhendav õpetaja peab selle seminari ning Moodle’i keskkonda üles laetud mustandi põhjal hiljemalt 10. juuniks õpilasele arvestuse matriklisse sisse kandma.
 • Järgmine õnnetund toimub 8. mail (90 min) ruumis 107. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehe 6. mai hilisõhtuni.
Abiturientidele
 • Esmaspäeval, 4. mail kell 10.00 algab inglise keele kirjalik riigieksam. Abiturientidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45. 
 • Inglise keele suuline osa viiakse läbi teisipäeval, 5. mail, neljapäeval, 7. mail. ja reedel, 8. mail ruumides 308, 309 ja 310. Täpsed eksamiajad on teatavaks tehtud infostendil. Eksaminandidel palutakse kohal olla 10 minutit enne temale määratud eksamiaega.
 • Matemaatika eksamikursuse tunnid toimuvad 28. aprillist-20. maini:
  • 12.a - esmaspäeviti 2.-3. tund õp. Ü. Hüva - 136 ja kolmapäeviti 4.-5. tund õp. Ü. Hüva - 136 
   12.b - esmaspäeviti 4.-5. tund õp. Ü. Hüva - 136 ja kolmapäeviti 2.-3. tund õp. Ü. Hüva - 136 
   12.c - teisipäeviti 2.-3. tund õp. E. Timak - 139 ja neljapäeviti 2.-3. tund õp. E. Timak - 139
   12.d - esmaspäeviti 4.-5. tund õp. E. Timak - 139 ja teisipäeviti 4.-5. tund õp. E. Timak - 139
   12.e - esmaspäeviti 2.-3. tund õp. K. Orav-Puurand - 202 ja kolmapäeviti 2.-3. tund õp. K. Orav-Puurand - 202
 • Matemaatika kordusproovieksam toimub kolmapäeval, 6. mail kell 13.00-17.00 ruumis 221. 
 • Kirjalikud kordusarvestused toimuvad esmaspäeval, 11. mail kell 16.00 ruumis 107 matemaatika (4.-11. kursus), füüsika, ajalugu, bioloogia, geograafia, saksa keel (4. kursus) ning neljapäeval, 14.05. kell 14.30 ruumis 107 matemaatika (12.-14. kursus), keemia, toiduainete tehnoloogia, saksa keel (5. kursus), inglise ja eesti keel ning muusika. Suulised kordusarvestused toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud ajal ajavahemikus 11.-15. maini.

 • Teavet õppenõukogu otsusest kordusarvestustele lubamise kohta jagavad aineõpetajad ja klassijuhatajad.
   
 • Kehalise kasvatuse tunnid 12. klasside õpilastele toimuvad 28. aprillist - 20. maini esmaspäeviti 3. ja 4. tunni ajal ning teisipäeviti 4. tunni ajal. Alates 5. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tartu ülikooli staadionil.

 • Koolieksamid
  Kolmapäev, 27. mai (221) kell 9.00 ühiskonnaõpetus ja keemia ning kell 13.00 ajalugu, bioloogia, geograafia, ladina keel ja majandusõpetus
  Reede, 29. mai kell 13.00 (308) joonestamine
  Esmaspäev, 1. juuni kell 9.00 filosoofia (203) ja füüsika (213) ning kell 10.00 usundiõpetus (203)
  Teisipäev, 2. juuni kell 9.00 informaatika (206) ja kirjandus (12.a ja 12.e - 105)
  Kolmapäev, 3. juuni kell 9.00 kirjandus (12.b, 12.c ja 12.d - 105), rootsi keel (209) ja vene keel (308)

  Koolieksamiainete konsultatsioonid

   Esmaspäev, 11., 18. ja 25. mai
   1. tunni ajal kell 8.00-9.15 õp. M. Reemann - 213
   2. tunni ajal kell 9.20-10.35 õp. T. Pluum - 102
   2. tunni ajal kell 9.20-10.35 õp. L. Tepp - 107

   Teisipäev, 12., 19. ja 26. mai
   1. tunni ajal kell 8.05-9.20 õp. S. Kaarna - 225
   1. tunni ajal kell 8.05 -9.20 õp. A. Mägi - 206
   2. tunni ajal kell 9.30-10.45 õp. T. Jürgenstein - 203

   Reede, 8., 15. ja 22. mai
   3. tund kell 11.15-12.30 õp. A. Ristikivi - 141
   3. tund kell 11.15-12.30 õp. A. Pettai - 144
   3. tund kell 11.15-12.30 õp. K. Soodla - 203

Keemia eksamiks ettevalmistus toimub keemia valikkursuse raames. Valikkursuse tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tunni ja kolmapäeviti ning neljapäeviti 5. tunni ajal ruumis 217.

Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe, palutakse õpilastel aineõpetajatega kokku leppida konsultatsiooni aeg individuaalselt.


Muudatused tunniplaanis

Teisipäev, 28.04
11.c 5. tund EMÜ prof Mati Roasto loeng - 221

Kolmapäev, 29.04
10.a 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 213
11.a 3. tund matemaatika praktikum kogu klassil õp. E. Timak - 139
11.b 4. tund matemaatika praktikum kogu klassil õp. H. Kiisel - 135. 

Esmaspäev, 04.05
10.-11. klassidel tunde ei toimu. 
12. klasside õpilased kirjutavad inglise keele riigieksamit

Teisipäev, 5.05
ruumides 308, 309 ja 312 toimub inglise keele riigieksami suuline osa
11.a 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225, toimub ka 4. tund
11.b 3. tund eesti keel õp. T. Pluum - 105
4. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 136
4. tund inglise keel õp. K. Rootsi - 139
11.c 3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 107
4. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 136
4. tund inglise keel õp. K. Rootsi - 139
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 144
11.d 3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
4. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 136
4. tund inglise keel õp. K. Rootsi - 139
11.e 2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141

Neljapäev, 7.05
ruumides 308, 309 ja 312 toimub inglise keele riigieksami suuline osa
10.a 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti, E. Hundi ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 105
10.b 3. tund inglise keel õp. E. Hundi, H.Köhleri ning õp. K. Rootsi rühma õpilastel ruumis 105, õp. M.Hildebrandti, õp. K. Ojaveeri ja Ü.Roostoja rühma õpilastel ruumis 221
10.c 3. tund inglise keel õp. E. Hundi, H.Köhleri ning õp. K. Rootsi rühma õpilastel ruumis 105, õp. M.Hildebrandti, õp. K. Ojaveeri ja Ü.Roostoja rühma õpilastel ruumis 221
10.d 3. tund inglise keel õp. E. Hundi, H. Köhleri ning õp. K. Rootsi rühma õpilastel ruumis 105, õp. M.Hildebrandti, õp. K. Ojaveeri ja Ü.Roostoja rühma õpilastel ruumis 221
10.e 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti, E. Hundi ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 105
11.b 2. tund inglise keel õp. E. Hundi, H.Köhleri ning õp. K. Rootsi rühma õpilastel ruumis 105, õp. K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja rühma õpilastel ruumis 220
11.c 1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 202
2. tund inglise keel õp. E. Hundi, H.Köhleri ning õp. K. Rootsi rühma õpilastel ruumis 105, õp. K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja rühma õpilastel ruumis 220
11.d 2. tund inglise keel õp. E. Hundi, H.Köhleri ning õp. K. Rootsi rühma õpilastel ruumis 105, õp. K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja rühma õpilastel ruumis 220

Reede, 8. mai ruumides 308, 309 ja 312 toimub inglise keele riigieksami suuline osa


Teated

 • Teisipäeval, 28. aprillil kell 14.40 toimub ruumis 221 Eesti Maaülikooli tutvustus ja professor Mati Roasto loeng „Toiduga seonduvad müüdid ja tegelikkus“. Loeng on kohustuslik 11.c klassile, kõik ülejäänud huvilised on oodatud.
 • Neljapäeval, 30. aprillil peab traumatoloog dr Leho Rips 5. tunni ajal vigastusteteemalise loengu ruumis 203. Oodatud on kõik huvilised!
 • Alates käesolevast nädalast on söökla avatud esmaspäeval ja teisipäeval kell 10.30-16.00 ja kolmapäevast reedeni kell 10.30-14.30. 
Olümpiaadid ja võistlused
 • 24. aprillil kuulutati õpilaste teadusfestivalil välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. Õpilaste riikliku konkursi peapreemiad: 
  • I preemia sai Katariina Kisand (12.c) “Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine”. Katariina Kisand esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Milanos (september 2015);
   II preemia Rein Leetmaa (11.c) “Helenduvate Semliki Forest viiruse replikaasi valkude valmistamine, tootmine ja paiknemine rakus”. Rein Leetmaa on valitud Eestit esindama 2016. aasta rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Phoenixis.
   Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhinna ja Tallinna ülikooli eriauhinna pälvisid Sisi Carmen Haamer ja Pääsu Silme Vilbaste (12.b) “Hollywoodlike ja eesti rahvausundis tuntud libahundikujutelmade võrdlus ning elujõulisus Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste seas”. Eesti Kirjandusmuuseumi auhinna pälvis ka tööd juhendanud õpetaja Toomas Jürgenstein.
   Teaduskeskus AHHAA ja Eesti teadusagentuuri eripreemia sai Heneli Ristisaar (12.e) “Juveniilne idiopaatiline artriit ja selle ravi”.
    
 • Nanotehnoloogiat tutvustavas projektis Quantum Spin-Off võitis meie kooli võistkond II koha. Samuti saadi eripreemia parima ettekande eest. Projektis osalesid Joonas Tomingas, Daniel Kütt, Nils Holger Sova, Jaagup Russak, Villem Tõnisson, Fred Kasemaa, Marten Visnap, Andry Nõgols, Getter Põru (kõik 12.a klassist) ja Iida Elise Murumets (11.e).
 • Eesti parim õpilasfirma 2015 lõppvõistlusele on meie koolist kutsutud õpilasfirmad Sporter (Liisa Ansip (11.b) ja Ian Allan Leman (11.d)) ja Sportlastic (Tauri Lillestik (11.c), Hendrik Rull (11.c) ja Sten Kaldmaa (11.b)). Võistlus toimub 7. mail Tallinnas.
Konkursid
 • Eesti NATO Ühing koostöös Kaitseliidu noorte kotkaste ja kodutütardega on välja kuulutanud koolilaste fotokonkursi „Mina ja riigikaitse“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai. Täpsem info www.eata.ee
 • Eesti Üliõpilaste Selts kuulutab välja fotokonkursi „Püüa päeva!“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. september 2015. Täpsem info www.eys.ee/foto
Õpetajad
 • Õpetaja S. Oks viibib ainerühma koosolekul Tallinnas 29. aprillil, õpetaja E. Paabo külastab 11.c klassiga Biomeedikumi 4. mail, õpetaja A.Roots sõidab 10.d klassi õpilastega õppekäigule Lemmeranda 1.-2. mail ning 11.d klassi õpilased koos klassijuhataja M. Mattoga viibivad humanitaarsuuna praktikal 4. mail.
 • Inglise keele õpetajad viivad 5., 7. ja 8. mail läbi inglise keele riigieksami suulist osa.
 • Õppealajuhataja A. Punga viibib 5.-12. maini korralisel puhkusel.
 • Teisipäeval, 28. aprillil kohtuvad taas HTG õpetajad ja HTMi töötajad, et võtta mõõtu saalihokis.
Õpilased
 • Eelmisel nädalal käisid 10.a, 10.b ja 10.e klassi õpilased Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja said osa haridusprogrammist „Vana-Kreeka kirjandus“.
 • Tallinna Tehnikaülikool ootab parimaid lõpetajaid vastuvõtule, mis toimub 29. mail kell 13.00-16.00 TTÜ tudengimajas (Ehitajate tee 5, Tallinn). Lisaks tänukirjade üleandmisele toimub traditsiooniline arutlusring. Noortele annavad tulevikuks nõu Skype Eesti juht Andrus Järg, Swedbank personalijuht Ülle Matt ning La Muu juht Rasmus Rask. Meie koolist on vastuvõtule kutsustud 12.a klassi õpilased Triinu Hordo, Jaanika Juntson, Marko Karm, Fred Kasemaa, Aana-Liisa Kaste, Kristjan Kingo, Silver Kirotar, Daniel Kütt, Ludvig Leis, Liis Luude, Kaur Paarop, Getter Põru, Villem Tõnisson ning Sisi Carmen Haamer, Hans Daniel Kaimre, Jaak Joonas Keldoja, Mikk Kull, Oliver Kängsepp, Toom Lõhmus, Rasmus Lõhmus, Karl-Andero Mere, Andri Parvelo, Raul Rinken, Simmo Saan ja Mari-Liis Tsernat 12.b klassist. Kutse vastuvõtule saab klassijuhataja käest.
Sport
 • 23. aprillil tunnustas Eesti Suusaliit Lise Anette Vaherit (12.b) aasta parima juunior mäesuusataja tiitliga.
Eelteated
 • Neljapäeval, 7. mail olete oodatud taas kooli ajaloomuuseumisse loomingulisele õhtule. Külla tuleb Maarja Helena Meriste (vil 2011), kes kõneleb nii eelmise aasta draamafestivali programmi koostamisest koostöös kuraatori Tõnu Õnnepaluga kui ka selle hooaja huvitavamatest lavastustest. 
 • Kooli kevadkontsert toimub reedel, 8. mail kell 18.00 Taru Ülikooli aulas. 

 • Kontserdi peaproov toimub teisipäeval, 5. mail kell 16.00 lauljatele ja kell 18.00 tantsijatele.
 • 11. klasside pildistamine Jaani kiriku ees toimub esmaspäeval, 11. mail järgmiselt:
  • 10.40 - 11.a
   10.45 - 11.b
   10.50 - 11.c
   10.55 - 11.d
   11.00 - 11.e