HTG INFO

Nr 25
20. aprill 2015

Juhtkond tänab

 • õpetaja Aive Rootsi ja Saima Kaarnat õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja konkurssideks.
Õppetöö
 • 11. klasside õpilaste seas viiakse V perioodil läbi küsitlus koolirahulolu kohta. Õpetaja Aare Ristikivi ootab III korruse arvutiklassis (303) küsimustele vastama 
  • 21. aprillil
   4. tunni ajal 11.a klass
   5. tunni ajal 11.c klass 

   22. aprillil
   3. tunni ajal 11.e klass
    

 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis järgmine loeng teemal “Kas mu loomal on efekt või defekt?” toimub 23. aprillil kell 14.15. ruumis 141. Lektor on EMÜ tõuarenduse professor Haldja Viinalass.
 • Reedel, 24. aprillil on seoses abiturientide viimase koolikella aktusega tundide ajad muudetud:
  • 1. 08.00 - 09.00
   2. 09.10 - 10.10
   3. 10.20 - 11.20
   I söögivahetund
   4. 11.45 - 12.45
   II söögivahetund
    
 • Esmaspäeval, 27. aprillil on 10.-11. klasside õpilastel e-õppepäev. Kooli sellel päeval tulema ei pea, kuid igal õpilasel on vajalik ligipääs arvutile ja internetile. Kellel seda võimalust ei ole, saab kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi (arvutiklass on avatud kell 8.15-14.00). Kell 8.00 avatakse Moodle'is kursusel "e-õppepäev 27.04.2015" (http://net.htg.tartu.ee/moodle/enrol/index.php?id=148) igale klassile nende ülesanded. Ülesannete ja neile lisanduva tagasisideankeedi täitmine võtab aega kuni 4,5 tundi. Seda tuleb arvestada aja planeerimisel, sest vastuseid oodatakse kuni kella 16.00ni. 11.d ja 11.e klassi ülesanded eeldavad õpilaste Tartus viibimist, teistel klassidel seda lisatingimust pole.
 • Teisipäeval, 28. aprillil on tundide ajad muudetud, õpetajad teatavad IV perioodi hinded, toimuvad 10.-11. klasside klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht.
   1. tund 8.05 - 9.15
   2. tund 9.25 - 10.35
   klassijuhataja infominutid
   I söögivahetund
   3. tund 11.25 - 12.35
   II söögivahetund
   4. tund 13.00 - 14.10
   õpetajad teatavad IV perioodi hinded
   5. tund 14.40 - 15.50
    
  Klassijuhataja infominutid toimuvad pärast 2. tundi (kell 10.35-11.00) ruumides
   10.a - 136 11.a - 220
   10.b - 227 11.b - 135
   10.c - 206 11.c - 217 
   10.d - 107 11.d - 105 
   10.e - 144 11.e - 203


  Õpetajad ootavad õpilasi, et kanda õpinguraamatutesse IV perioodi hinded järgmistes klassiruumides:

   Tõnis Asson 208
   Priidu Beier 200
   Marcus Hildebrandt 309
   Erika Hunt 308
   Ülle Hüva 136
   Toomas Jürgenstein 203
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Tiiu Kreegipuu 110
   Helen Köhler 221
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 310
   Katrin Ojaveer 312
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Anneli Saarva 228
   Andre Pettai 141
   Monika Piirimäe 104
   Tiina Pluum 102
   Kristiina Punga 144
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 221
   Aive Roots 200
   Külli Rootsi 221
   Karin Soodla 227
   Liisa Tepp 107
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 301
   Olga Titova 302
   Õpetaja Ü. Seevri teatab hinded pärast klassijuhataja infominuteid ruumis 227.
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad 8. mail (90 min), 15. mail (45 min) ja 29. mail (90 min).
Abiturientidele
 • 12. klassi õpilastel, kes soovivad mõnda kolme õppeaasta jooksul saadud kursusehinnet ümber vastata, tuleb esitada õppenõukogule avaldus. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 22. aprilliks. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 23. aprillil.
 • Kõigil 12. klassi õpilastel on kohustus osaleda eksamieelsetel konsultatsioonidel ning klassijuhataja teatatud ajal infominutites.
 • Abiturientide tunniplaan uuendatakse 23. aprillil. 
 • Abituriendid, kes tellisid rikkaks saamise õpiku, saavad selle kätte koos autori sissekirjutusega reedel, 24. aprillil alates kella 11.00 auditooriumis.
 • Viimase koolikella aktus toimub reedel, 24. aprillil kell 13.00 kooli aulas.
  • Lemmikõpetaja tund abiturientidele on kell 12.00-12.45 järgmistes ruumides:
   12.a õpetaja Andre Pettai - 141
   12.b õpetaja Ülle Hüva - 136
   12.c õpetaja Toomas Jürgenstein - 203
   12.d õpetaja Tiina Pluum - 102
   12.e õpetaja Saima Kaarna - 225
   Kell 12.50 palutakse abiturientidel koguneda klasside kaupa aatriumis. 

   Pärast aktust toimuvad klassijuhatajate tunnid nendes ruumides:
   12.a - 135 klj. Ü. Seevri
   12.b - 136 klj. K. Rootsi
   12.c - 139 klj. E. Timak
   12.d - 203 klj. T. Jürgenstein
   12.e - 141 klj. A. Ristikivi

   Lennu pildistamine aulas on kell 15.00.
    

 • Esmaspäeval, 27. aprillil kell 10.00 algab eesti keele riigieksam. Abiturientidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45.
Muudatused tunniplaanis

V perioodi lõpuni kehtiv muudatus reedeti:
10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks - 203
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227

esmaspäev, 20.04
11.e 5. tund informaatika jääb ära, vene keele tund toimub

teisipäev, 21.04
10.a tunde ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
10.b tunde ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
10.c 2. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 206
3. tund iseseisev töö matemaatikas õp. K. Orav-Puurand - 225
11.a 2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi
4. tund koolirahulolu küsitlus õp. A. Ristikivi - 303
11.c 5. tund koolirahulolu küsitlus õp. A. Ristikivi - 303
11.e 2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 309

kolmapäev, 22.04
10.c/II 2. tund informaatika, iseseisev töö õp. K. Orav-Puurand - 206
10.c/I 4. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 206
11.e 3. tund koolirahulolu küsitlus õp. A. Ristikivi - 303

neljapäev, 23.04
10.c/I 4. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 206
11.e/II 3. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 206

reede, 24.04
10.a 3. tund keemia õp. H. Pähno - 217
10.b 1. tund keemia õp. H. Pähno - 217
10.c 4. tund keemia praktikum õp. H. Pähno - 216
11.c 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225

Teated

 • Teisipäeval, 21. aprillil ootab ajalooring kõiki huvilisi vaatama 1980. aastal valminud mängufilmi "Ideaalmaastik". Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Kolmapäeval, 22. aprillil tutvustab õppimisvõimalusi ettevõtluskõrgkool Mainor. Huvilised on oodatud kell 16.00 ruumis 141. 
Olümpiaadid ja võistlused
 • Karl Martin Kirm (11.b) osales edukalt vabariikliku saksa keele olümpiaadi finaalis ning on kutsutud osalema 8.-10. maini Vilniuses toimuval Baltimaade saksa keele olümpiaadil.
 • 25.-27. märtsini toimus Tartu linna ja maakonna õpilastele konkurss "Hea loodustundja". Osalesid õpilased 5.-12.klassini ja võisteldi kaheliikmeliste võistkondadena. Osalejaid kokku 204 õpilast. 

 • Gümnaasiumiosas olid meie õpilastest parimad: 
   2. koht Anni Miller ja Hebo Rahmann (10.c);
   3. koht Jaanika Unt ja Henri Maalmann (12.c); 
   4. koht Maris Sala ja Mirjam Võsaste (11.c).
 • Kerli Ilves (11.d) saavutas 45 osaleja seas Eesti Draamateatri 2015. aasta arvustuste võistlusel lavastuse "Vennas" (autor Tõnu Õnnepalu) arvustusega 2. koha.
Õpetajad
 • 21. aprillil sõidavad õpetajad M. Hildebrandt ja S. Oks 10.a ja 10.b klassi õpilastega õppekäigule Tallinnasse, õpetajad S. Kaarna ja Ü. Seevri osalevad HTMi ainekava töökoosolekul.
 • 22. aprillil osaleb õppealajuhataja A. Punga haridusosakonna korraldatud koolitusel.
 • Neljapäeval, 23. aprillil kell 15.00 algab ruumis 208 õppenõukogu. Päevakorras on lõpueksamite korraldusküsimused ning 12. klassi õpilaste kordusarvestustele lubamine.
 • 24. ja 25. aprillil viibib õpetaja E. Paabo Energia Avastuskeskuses toimuval teadusfestivalil. 
 • Õpetaja A. Mägi on haigestunud.
Õpilased
 • Reedel, 17. aprillil toimus b-klasside ööakadeemia, kus kuulati Mart Noorma (Rakett 69 kohtunik, EST-Cube-1 programmi algataja ja füüsik) loengut teemal "Reaalteaduslik maailmapilt ja elu mõte", peeti maha meeskondadevaheline võistlus koolimajas, vaadati fotojahi esitlusi, tehti sporti ja nauditi saunamõnusid.

 • 12.b klass andis üle võidukarika "Parim b-klass" 11.b klassile.


Sport

 • Tartu koolide karikavõistlustel võrkpallis saavutas meie kooli naiskond III koha. Võistkonnas mängisid Jaanika Unt (12.c), Kerly Kubri (11.c), Iris Ivan, Eva Johanna Lepikov, Carlotta Põdra (11.d), Agete Eksi (10.c), Maia Pruuli ja Kerli Semjonov (10.e).
Söökla teated
 • 10. ja 11. klasside õpilaste mai- ja juunikuu (4.05-5.06) toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. aprilliks. 

 • Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
   -kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (4. mai - 5. juuni):
    *tava- ja taimetoit 23 päeva x 0.58 eurot = 13.34 eurot, poisteports 23 päeva x 1.02 eurot = 23.46 eurot;
   - kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (4.-29. mai)
    *tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot.
  Toitlustamist ei toimu 4. ja 21. mail.
  Talonge väljastatakse kantseleist 29.-30. aprillil.
   
 • Abiturient saab maikuus kantseleist 7 poisteportsu talongi või 9 tava- või taimetoidutalongi. Eelneva nädala reedeks tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised talongid. 30. aprilliks, 8., 15., 22. maiks peab olema selge järgmise nädala toidutalongide vajadus.

 • Nende talongidega saab süüa talongile märgitud päeval ja juurde maksma ei pea. Kui mingil põhjusel (haigus, konsultatsiooniaja muutus või muu mõjuv põhjus) ei saa õpilane talongile märgitud päeval sööma minna, on võimalik ka järgmisel või eelmisel päeval sööklas süüa, kuid siis peab talongi andma söökla kassasse.
Eelteated
 • 30. aprillil peab 5. tunni ajal auditooriumis vigastusteteemalise loengu dr Leho Rips, kes on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini osakonna tunnustatud traumatoloog. Loengu sisu on kevade saabudes väga aktuaalne ning oodatud on kõik huvilised, eriti spordiga aktiivselt tegelejad.