HTG INFO

Nr 24
16. aprill 2015

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Siim Oksa, Kristiina Pungat, Madis Reemanni ja Ülle Seevrit õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks, näitetrupi Lend 3.0 lavastaja Oliver Issakut (11.b) kaasõpilaste ettevalmistamise eest konkursiks;
 • 11.c klassi õpilase Rando Ernitsa isa Priit Ernitsat koolile kingitud uute saunakerise kivide eest.
Õppetöö
 • V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 227 11.a - 107
   10.b - 217 11.b - 203
   10.c - 202 11.c - 220
   10.d - 144 11.d - 225
   10.e - 102 11.e - 105
    
 • Pärast 2. tundi (I söögivahetunnil) lõunatavad 10.a, 10.b, 10.d, 10.e ja 11.c klassi õpilased ning pärast 3. tundi (II söögivahetunnil) 10.c, 11.a, 11.b, 11.d ja 11.e klassi õpilased.

 • Füüsika praktikumi suunduvad 11.a ja 11.b klassi õpilased söövad praktikapäeval enne Physicumi minekut.
 • Alates neljapäevast, 16. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
 • 11.d ja 11.e klassi õpilastele toimub reedel, 17. aprillil 2. tunni ajal tööturgu ja tööelu tutvustav loeng ruumis 221.
 • Esmaspäeval, 20. aprillil peab 4. tunni ajal aulas loengu professor Raul Eamets, kes räägib tööturust, haridusest ja TÜ majandusteaduskonnast. Loeng on kõikidele 11.klassi õpilastele kohustuslik.
 • V perioodi vabaained
  • ladina keel 2 õp. M. Hildebrandt - 227
   tervise ja esmaabiõpetus med õde J. Saarepuu - 203
   psühholoogia ja karjääriplaneerimine psühholoog T. Ulst - 107
   Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15 ja kolmapäeviti ning neljapäeviti kell 14.25-15.40, esimene vabaaine tund toimub neljapäeval, 16.aprillil 5. tunni ajal, esimene ladina keele tund toimub 20. aprillil.
   Joonestamise 2 õp. R. Lepiste - 202 ja 
   etiketiõpetuse 2 õp. U. Saar - 221 kursused toimuvad kolmapäeviti, neljapäeviti ning reedeti kell 14.25-15.40. Esimene tund toimub neljapäeval, 16. aprillil.


Abiturientidele

 • Reedel, 17. aprillil on ruumis 225 eesti keele kordusproovieksam, mis algab kell 9.30 ja lõpeb 15.30.
 • Abiturientide tunniplaan uuendatakse 23.aprillil.
 • V perioodil lõunatavad abituriendid neile sobival ajal söökla lahtioleku aegadel.
 • Kolme õppeaasta jooksul saadud kursusehinnet ümber vastata soovijatel tuleb esitada avaldus õppenõukogule. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 22.aprilliks. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 23.aprillil.
 • Kõigil 12. klassi õpilastel on kohustus osaleda eksamieelsetel konsultatsioonidel ning klassijuhataja infominutites.
 • 24. aprilli päevakava ilmub 20. aprilli infolehes.
Praktilised ja uurimuslikud tööd 
 • 12. klasside õpilaste tööde esitamise viimane tähtaeg on 22. aprillil.
 • 11. klasside õpilastel toimuvad maikuu esimesel nädalal (4.-8. mai) kohtumised juhendajatega, kus arutatakse töö senist käiku. Viienda perioodi lõpus tuleb esitada töö mustand. Mustandi esitamise kohta tehakse märge matriklisse ning kantakse Moodle’i UPT-16 kursusele kuni 15 punkti. Õpilastel, kes soovivad oma tööd kaitsta juba sellel kevadel, tuleb töö esitada hiljemalt 13. mail. Palume jälgida uudiseid Moodle’i UPT-16 kursusel ja infolehes.
Muudatused tunniplaanis
neljapäev, 16.04
11.a tunde ei toimu

reede, 17.04
10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks - 225
4. tund jääb ära
10.b 3. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo 
10.c 2. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo 
3. tund kirjandus õp. K. Soodla - 136
11.a tunde ei toimu
11.d 1. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo 
2. tund loeng auditooriumis õp. A. Pettai - 221
11.e 2. tund loeng auditooriumis õp. A. Pettai - 221

esmaspäev, 20.04
11.a 4. tund aulas TÜ prof. R. Eametsa loeng 
11.b 4. tund aulas TÜ prof. R. Eametsa loeng 
11.c 4. tund aulas TÜ prof. R. Eametsa loeng 
11.d 2. tund eesti keele arvestus õp. H.Tering - 221
4. tund aulas TÜ prof. R. Eametsa loeng 
11.e 2. tund eesti keele arvestus õp. H.Tering - 221
4. tund aulas TÜ prof. R. Eametsa loeng 


Teated

 • Täna kell 12.50 toimub aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov. Proovis peavad olema nii 11.b klassi kui ka 12.a klassi lipukandjad.
 • Reedel, 17. aprillil jäävad ööakadeemiasse kõikide B-klasside õpilased ning nende klassijuhatajad.
 • Esmaspäeval, 20. aprillil pildistatakse aatriumis 10. klasse järgmise ajakava alusel: 
  • 10.40 - 10.a
   10.45 - 10.b
   10.50 - 10.c
   10.55 - 10.d
   11.00 - 10.e


Olümpiaadid ja võistlused

 • 2. aprillil toimus majandusolümpiaadi lõppvoor. Osavõtjaid oli 32. Treffneristid jõudsid kõik esikümnesse.
  • 5. koht ja III järgu diplom Kaur Paarop (12.a)
   10.-11. koht Karl Tiit (11.b) 
   10.-11. koht Martin Käärik (12.e) 
    
 • 11.-12. aprillil toimus füüsikaolümpiaadi lõppvoor. Meie parimad:
  • 11. klass (19 osavõtjat)
   2. koht Jonatan Kalmus (11.b)
   10. koht Jürgen Laks (11.a)

   12. klass (22 osavõtjat)
   1. koht Hans Daniel Kaimre (12.b)
   2. koht Simmo Saan (12.b)
   10. koht Nils Holger Sova (12.a)

   TTÜ stipendiumi „Mente et manu“ said Hans Daniel Kaimre ja Simmo Saan, stipendiumi „Benoit Mandelbrot’i jälgedes“ Jonatan Kalmus.
   Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi kandidaatiteks on arvatud Jonatan Kalmus; Simmo Saan ja Hans Daniel Kaimre.
    

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi näitetrupp Lend 3.0 saavutas 10. ja 11. aprillil gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalil absoluutse võidu ehk grand prix

 • Truppi kuulusid lavastaja Oliver Issak (11.b), näitlejad Rasmus Rääk (11.d), Elise Metsanurk (11.d), Hanna Marii Ilves (11.d), Nele Marie Tiidelepp (11.e) ning suurepärane heli ja valguskunstnik Isabel Mari Jezierska (11.d).
Õpetajad
 • 15.-19. aprillini viibivad õpetajad K. Punga ja M. Hildebrandt koos 11.a klassi õpilastega Strasbourg’is.
 • Õpetaja Ü. Seevri osaleb 17. aprillil geograafiaõpetajate kevadkoolitusel.
Õpilased
 • Kursuse „Draama ja teater“ raames külastas 8. aprillil 11.e klassi tundi Ugala teatri dramaturg Liis Aedmaa, kes rääkis dramaturgi ülesannetest Eesti teatris, teksti dramatiseerimisest ning Ugala teatri järgmisest hooajast.
 • 10. aprillil toimus Tartu Ülikooli aulas IV Tartu segakooride laulupäev. Segakooride laulupäeval osales kümme koori. Koolikooridest olid esindatud MHG segakoor ja HTG segakoor „Anima“. Dirigent Ülle Keerberg tänab kõiki segakoori lauljaid ja kooli bändi Sidewalk Cafe’d meeleoluka esinemise eest!
 • Teisipäeval, 21. aprillil on 10.a ja 10.b klassi õpilased koos klassijuhatajate Siim Oksa ja Marcus Hildebrandtiga õppekäigul Tallinnas.
Sport
 • Suuresta golfikeskuses toimunud spordimälumängu Bumerang vabariiklikul lõppvõistlusel võitsid Hans Daniel Kaimre, Ergo Kukk ja Reiko Gregor Ruuda (kõik 12.b) Loksa gümnaasiumi mälumängijate järel II koha.
 • Reedel, 10. aprillil võistlesid Jõgeval saalihokiturniiril nii õpilased kui ka õpetajad.
  • Õpilasvõistkonna tulemused: 
   HTG - Lähte ÜG 1:2 
   HTG - Jõgeva G 4:7 
   Jõgeva G - Lähte ÜG 14:1 
   Õpetajate võistluse tulemused:
   HTG/Lähte ÜG - Jõgeva G 4:3 
   HTG/Lähte ÜG - Nõo RG 4:1


Söökla teated

 • 10. ja 11. klasside õpilaste mai- ja juunikuu (4.05-5.06) toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. aprilliks. 

 • Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
   - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (4. mai-5. juuni):
   *tava- ja taimetoit 23 päeva x 0.58 eurot = 13.34 eurot, poisteports 23 päeva x 1.02 eurot = 23.46 eurot;
   - kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (4.-29. mai)
   *tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot.
 • Toitlustamist ei toimu 4. ja 21. mail.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 29.-30. aprillil.
 • Abiturient saab maikuus kantseleist 7 poisteportsu talongi või 9 tava- või taimetoidutalongi. Eelneva nädala reedeks tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised talongid. 30. aprilliks, 8., 15., 22. maiks peab olema selge järgmise nädala toidutalongide vajadus.

 • Nende talongidega saab süüa talongile märgitud päeval ja juurde maksma ei pea. Kui mingil põhjusel (haigus, konsultatsiooniaja muutus või muu mõjuv põhjus) ei saa õpilane talongile märgitud päeval sööma minna, on võimalik ka järgmisel või eelmisel päeval sööklas süüa, kuid siis peab talongi andma söökla kassasse.
Raamatukogu teated
 • 12. klassi õpilastel palutakse aprillikuu jooksul raamatukokku tagastada kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud. Eksamiteks vajalikud õpikud ja raamatud palutakse tagastada kohe pärast eksamit.