HTG INFO
Nr 23
6. aprill 2015
Juhtkond tänab
 • näiteringide juhendajaid Elise Metsanurka, Janeli Pelskat, Reiko-Rainer Reinupit ja Oliver Issakut treffneristide ettevalmistamise eest piirkondlikuks kooliteatrite festivaliks;
 • väitlusklubi juhendajat Kaur Kristjuhanit ja õpilaskogu eestvedajaid Kristo Pulleritsu ning Markus Kuslapit õpilaste ja õpetajate vahelise väitluse korraldamise eest;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Ehtel Timakut, Eha Paabot, Olga Titovat, Ljubov Titovat ja vilistlast Erki Enkvisti õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • Muudatused tunniplaanis

 • kolmapäev, 8.04
  12.a 3. tund eesti keel õp. K. Soodla - 141
  12.e 4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 141
   
 • IV perioodi arvestused toimuvad 9.-15. aprillini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, muudetud on tundide ajad.
  • Tundide ajad arvestuste nädalal:
   1. tund 8.15-9.45
   2. tund 10.15-11.45
   3. tund 12.15-13.45
   4. tund 14.15-15.45
   Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Klassides, kus IV perioodil on kuus arvestust, toimub üks arvestus õppetöö ajal.
10.b eesti keele arvestus kolmapäeval, 8.aprillil 4. tunni ajal
11.b bioloogiaarvestus kolmapäeval, 8.aprillil 2. tunni ajal
11.d eesti keele arvestus toimub V perioodi esimesel õppenädalal
11.e eesti keele arvestus toimub V perioodi esimesel õppenädalal
 • Koolieksami osana toimuvad järgmiste õppeainete arvestused:
  • füüsika 5. ja keemia 4. kursus - 11.a ja 11.b, bioloogia 2. kursus 11.b ja 11.d, füüsika 3. kursus 11.c, 11.d ja 11.e, ajalugu 6. kursus 11.d ja 11.e, keemia 3. kursus 11.e ning ühiskonnaõpetus 2. kursus 12.a ja 12.b 
 • 13. aprillil toimub ruumis 312 prantsuse keele DELFscolaire A2 ja B2 taseme eksam. Eksamikomisjoni esimees on direktor O. Ojaveer ja liikmed õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa, Ü.Keerberg ja M. Matto. Seoses eksamiga on suletud ka ruum 309.
 • Neljapäeval, 16. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhataja infominutid, ilmub infoleht. 
  • Tundide ajad 16. aprillil
   1. tund 8.05-9.20
   2. tund 9.30-10.45
   I söömine
   3. tund 11.15-12.30
   klassijuhataja info, II söömine
   4. tund 13.20-14.35
   5. tund 14.45-16.00
 • V perioodi vabaained
  • joonestamine 2 õp. R. Lepiste - 202
   ladina keel 2 õp. M. Hildebrandt - 227
   etiketiõpetus 2 õp. U. Saar - 221
   tervise ja esmaabiõpetus med õde J. Saarepuu - 203
   psühholoogia ja karjääriplaneerimine psühholoog T. Ulst - 107

   Esimene vabaaine tund (v.a ladina keel) toimub neljapäeval, 16. aprillil 5. tunni ajal. Ladina keele esimene tund toimub 20. aprillil.
    

 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tehnoloogiakursuse praktikumi16. aprillil ei toimu. EMÜ teadusprorektor Ülle Jaakma loenguMiks vajame kloonvasikat“ toimumise aeg teatatakse järgmises infolehes.
 • V perioodi tunniplaan valmib 15. aprilliks.
 • Järgmised infolehed ilmuvad 16. ja 20. aprillil ning 5. mail. 
Abiturientidele
 • Õppealajuhataja ootab hiljemalt 6. aprilli koolipäeva lõpuks lõplikke andmeid koolieksami II osa valiku kohta. Kõik, kes soovivad oma esialgset valikut muuta, saavad seda teha klassijuhataja juures. Koolieksami II osa ainepõhised kirjeldused on kättesaadavad kooli kodulehel.
 • Täna tuleb õppealajuhatajale esitada ka soovid eesti ja inglise keele riigieksami koopiate kohta.
 • Skype Microsoft Eesti tellimusel viib Tartu Ülikool sel kevadel läbi uuringu teemal „Naised IKT sektoris“. Uuringuga püütakse välja selgitada, mille alusel teevad gümnaasiumi lõpetajad elukutsevaliku ning kuivõrd see neidudel ja noormeestel erineb. Uuringu tulemusi kajastatakse meedias ning käivitatakse diskussioon „Tüdrukud IT-s“ eesmärgiga tekitada gümnasistides huvi IKT erialadel õppimise vastu. Küsimustikule vastamise valimisse kuulub ka meie kool. Kõigil 12. klasside õpilastel palutakse 9.aprillil pärast matemaatika proovieksamit küsimustik täita ning tagastada see klassis olevale õpetajale.
 • 14. ja 15. aprillil toimuvad uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised ruumides 141 ja 203. Kaitsmise ajagraafik avaldatakse Moodle’is ja teadete stendil.
Teated
 • Täna, 6. aprillil kell 16.00 toimub auditooriumis huvijuhi infotund abiturientidele.
 • Ajalooring ootab teisipäeval, 7. aprillil kõiki huvilisi ringkäigule KGB kongidesse. Koguneme kell 15.45 kooli valvelaua juures, ülerõivad selga!
 • Kolmapäeval, 8. aprillil tutvustatakse Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonda. Kõiki huvilisi oodatakse kell 16.00 TÜ õppehoones J. Liivi tn 2 ruumis 404.
 • Neljapäeval, 9. aprillil kell 18.00 algavad lastevanemate koosolekud järgmistes ruumides:
  • 10.a - 135, 10.b - 107, 10.c - 202, 10.d - 105, 10.e - 136 ning kõikide 12. klasside õpilaste vanematele auditooriumis (221).
 • Reedel, 10. aprillil toimub Jõgeval nelja kooli (HTG, Jõgeva Gümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium ja Nõo Reaalgümnaasium) kohtumine saalihokis. Õpilaste ja õpetajate võistkonna väljasõit on kell 15.00 Emajõe Kooli eest.
Konkursid 
 • Metsaülikool kuulutab välja terviseteemalise esseekonkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 1.mai, täpsem info: www.metsaylikool.ee.
 • August Kitzbergi nimeline Gümnaasium korraldab fotojahi August Kitzbergi radadel. Tööde esitamise tähtaeg on 25. mai, täpsem info: http://akg.vil.ee/teated-7-81.html.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 27. ja 28. märtsil toimunud Eesti koolinoorte 62. keemiaolümpiaadi lõppvoorus saavutasid treffneristidest parimaid tulemusi:
  • 10. klass
   9. koht - Kerli Tali (10.a)

   11. klass
   1. koht - Anton Konovalov (11.a)
   3. koht - Svenno Saan (11.a)

   12. klass
   4. koht - Raul Rinken (12.b)
   7. koht - Rasmus Born (12.c)
    

 • 30. märtsil toimus HTGs vene keele konkurss Tartu linna gümnaasiumiastme õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel. Õpilased võistlesid kahes rühmas: 
  • vene põhikooli lõpetanud, kes õpivad eestikeelses gümnaasiumis (6 osalejat)
   1.-2. kohta Verner Sääsk (10.a)
   3. koht Denis Rastorgujev (12.c) 

   1. klassist eestikeelses koolis õppinud (9 osalejat)
   1. koht Adel Tiisler (12.c)
   5. koht Hele-Riin Rebase (11.e)
   8. koht Helen Tera (11.a)
   9. koht Kristian Alex Laherand (10.a) 
    

 • 4.-5. aprillini toimus matemaatikaolümpiaadi lõppvoor. II auhinna vääriliseks hinnati
  • Toom Lõhmus (12.b)
   Mirjam Iher (11.b)
   Aaro Kristjuhan (10.b)

   III auhinnaga tunnustati
   Hans Daniel Kaimre (12.b)
   Simmo Saan (12.b)
   Svenno Saan (11.a)
   Aaro Kristjuhanile anti Ilves Extra eriauhind. 
   Rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi kandidaatideks on Simmo Saan, Mirjam Iher, Svenno Saan ja Aaro Kristjuhan.
    

 • Uues Teatris toimunud Tartu näitemängude päevadel jagati meie kooli õpilastele lahkelt tunnustust. 
  • Trupist Lend3.5 (Magnus Kaus (10.d), Oliver Issak (11.b), Anett Pullerits (11.d) ja Carlotta Põdra (11.d), juhendaja Elise Metsanurk (11.d)) pälvisid Magnus, Anett ja Carlotta rollipreemia; Oliver Issak aga parima meesnäitleja preemia osatäitmiste eest etenduses „ELU EDUKATELE“.
   Trupist üksteist minutit (Reiko-Rainer Reinup (11.c) ja Nele Marie Tiidelepp (11.e), juhendajad Janeli Pelska (12.c) ja Reiko-Rainer Reinup) sai Reiko-Rainer Reinup rollipreemia ja Nele Marie parima naisnäitleja preemia etenduse „ni moi sans vous, ni vous sans moi“ osatäitmiste eest.
   Trupi Lend 3.0 (Rasmus Rääk (11.d), Elise Metsanurk, Oliver Issak ja Nele Marie Tiidelepp, juhendaja Oliver Issak) etendus „MA POLE KUNAGI TAHTNUD SURRA LAHINGUS“ valiti festivali parimaks, pälvis Grand Prix’ ning esindab Tartu linna 10.-12. aprillini Haapsalus peetaval gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalil.
 • Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru on meie kooli õpilastest kutsutud Kaisa Teele Oja (12.c), Katri-Helena Janno (11.a), Triinu Hordo (12.a) ja Hermine Saul (10.d). Piirkonnavoorus väga keeruliste ülesannete lahendamise eest väärivad tunnustamist ka Salme Ojasild (12.a), Liis Luude (12.a), Laura Jõgar (10.b) ja Oskar Lui Veelma (10.a).
 • Imelise Ajaloo märtsikuu viktoriinil olid parimad:
  • 1. Lembe Kullamaa (12.d)
   2.-3. Robert Bunder ja Joel Dahl (10.d); Rando Künnapuu (10.e)
   4. Janar Bachmann ja Rando Ernits (11.c)
   5. Hebo Rahman ja Anni Miller (11.c).
 • Public TV konkursil valiti kümne parima hulka video „Autokool Lapats Põhja“, mille autoriteks on Ludvig Leis, Kristjan Kingo, Joonas Sisask (kõik 12.a) ja Martin Käärik (12.e).
Õpetajad
 • Direktor O. Ojaveer, õppealajuhataja A.Punga ja arendusjuht A. Ristikivi osalevad 8.-9. aprillil haridusosakonna kevadseminaril.
 • Õpetaja H. Kiisel viibib koolitusel 10. ja 13. aprillil ning õpetaja T. Jürgenstein 13. aprillil.
 • 13. aprillist -12. juunini on koolis IKT-alasel õppepraktikal Raul Muser ja Uku Andla, kes tegelevad kooli veebilehe uuendamisega. Nende juhendaja on infojuht Heivo Kikkatalo.
 • Teisipäeval, 31. märtsil võistlesid HTG õpetajad ja HTMi töötajad saalihokis. Sel korral pidid meie õpetajad tunnistama haridusministeeriumi paremust seisuga 17:20. Järgmine kohtumine toimub juba 21. aprillil.
Õpilased
 • 15.-19. aprillini on 24 õpilast 11. a klassist, nende klassijuhtaja Kristiina Punga ning õpetaja Marcus Hildebrandt Strasbourg’is, kus osaletakse Euroopa Parlamendi päeval.
Sport
 • 1. aprillil toimus Alma linnasprint 2015. aasta I etapp. Gümnaasiumiõpilaste mees- ja segapaaridest saavutasid 2. koha Georg Caius Kutsar (11.b) ja Hendrik Rull (11.c) ning 7. koha Kristel Sibul ja Kristjan Laht (11.b); naispaaridest saavutasid 2. koha Kaisa Sander (12.b) ja Katrina Ojavee (12.e), 3. koha Edith Pärnik (10.c) ja Johanna Ets (10.d).
 • Lõppes klassidevaheline võrkpalliturniir, kus tasavägises finaalis saavutas I koha 12.c klass, teiseks jäi 12.a klass ja III koha saavutas 11.d klass.
 • Rando Ernits (11.c) ja Rasmus Tensing (11.c) korraldasid 4. aprillil HTGs sportliku päeva, kus Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi ning HTG õpilased võistlesid sporditeemalises mälumängus, saalihokis ning korvpallis.
  • Tulemused mälumängus
   I koht HTG
   II koht MHG 
   III koht JPG
   Treffneristide võistkonnas mängisid Raul Rinken (12.b), Joosep Lauk (11.e), Reiko Gregor Ruuda (12.b), Mikk Kull (12.b).

   Paremusjärjestus saalihokis 
   I koht HTG
   II koht JPG
   III koht MHG
   Meie kooli eest võistlesid Jaak Kaljula (12.c), Joosep Lauk (11.e), Mart Erik Kermes (10.d), Andry Nõgols (12.a), Georg Klimušev (12.a), Edith Pärnik (10.c), Kadre Lahtmets (11.a).

   Tulemused korvpallis 
   I koht HTG
   II koht JPG
   III koht MHG
   Võistkonda kuulusid Reiko Gregor Ruuda (12.b), Jaagup Russak (12.a), Raul Rinken (12.b), Mikk Kull (12.b), Jürgen Jürgenson (10.b), Kristofer Kliimand (12.d), Ott Pluum (12.d).

   Kolme ala kokkuvõttes võitis karika HTG, teine oli JPG ja kolmas MHG.

  Korraldajad tänavad võistlejaid ning organiseerimisel abiks olnud koolikaaslasi Laura Danilast (10.d), Isabel Pillmanni (10.b) ja Kadri Uigat (11.c).


Eelteated

 • Neljapäeval, 16. aprillil kell 12.45 toimub aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov. Proovis peavad olema nii 11.b klassi kui ka 12.a klassi lipukandjad.
 • Esmaspäeval, 20. aprillil pildistatakse aatriumis 10. klasse järgmise ajakava alusel: 
  • 10.40 - 10.a
   10.45 - 10.b
   10.50 - 10.c
   10.55 - 10.d
   11.00 - 10.e