HTG INFO

Nr 22
30. märts 2015

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Karin Soodlat, Liisa Teppi ja Helgi Teringut õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise eest;
 • õpetaja Ülle Keerbergi solistide konkursi korraldamise eest treffneristidele.
Õppetöö
 • Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub neljapäeval, 2. aprillil kell 15.45 ruumis 107. Õnnetundi saab registreeruda 1. aprilli hilisõhtuni.
 • Kolmapäeval, 1. aprillil on seoses naljapäevale pühendatud õpetajate ja õpilaste vahelise väitlusega tundide ajad muudetud:
  • 1. 08.05-09.15
   2. 09.25-10.35
   I söömine
   3. 11.05-12.15
   II söömine ja väitlus auditooriumis
   4. 13.10-14.20
   5. 14.30-15.40
    
 • Kolmapäeval, 1. aprillil sõidavad riigikaitse kursusel osalejad õppekäigule Kuperjanovi pataljoni.
 • Reedel, 3. aprillil õppetööd ei toimu ja koolimaja on suletud.
Abiturientidele
 • Õppealajuhataja ootab hiljemalt 6. aprilliks lõplikke andmeid koolieksami II osa valiku kohta. Kõik, kes soovivad oma esialgset valikut muuta, saavad seda teha klassijuhataja juures. Koolieksami II osa ainepõhised kirjeldused on kättesaadavad kooli kodulehel.
 • 6. aprilliks ootab õppealajuhataja ka andmeid eesti ja inglise keele riigieksami koopiate soovi kohta.
 • Esmaspäeval, 6. aprillil ootab huvijuht Uve Saar kell 16.00 kõiki abituriente auditooriumisse, et läbi arutada kooli lõpetamisega seonduvad pidulikud üritused.
 • Saksa keelediplomi II astme eksamitulemuste protokoll on kooli jõudnud. Saksa keele õpetajad õnnitlevad kõiki diplomande suurepäraste tulemuste puhul. Keelediplomite üleandmise pidulik üritus ning Saksamaa LV suursaadiku vastuvõtt õpilastele ja juhendajatele õpetajatele toimub Tallinnas 28. mail. Täpsem informatsioon saabub lähiajal.
Muudatused tunniplaanis
neljapäev, 2.04
11.c 4. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228

esmaspäev, 6.04
10.b 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 139
10.c 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 139
10.d 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 139
11.a 2. tund eesti keel õp. L. Tepp - 139
5. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.c 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
5. tund jääb ära
12.d 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 139


Teated

 • Kooli hoolekogu ja vilistlaskogu kuulutavad välja Mauruse stipendiumi konkursi õpilastele. Täpsema info stipendiumi eesmärgi ning taotlemise tingimuste kohta leiate kooli kodulehelt.
 • Esmaspäeval, 30. märtsil kell 16.00 algab ruumis 204 selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud, millest oodatakse osa võtma kõiki klassivanemaid ja õpilaskogu liikmeid.
 • Teisipäeval, 31. märtsil kell 16.00 toimub auditooriumis õppeaasta eelviimane mälumäng.
 • Teisipäeval, 31. märtsil näitab ajalooringi ajal õpilaste dokumentaalfilmi klubi filmi „Must kuld“, mida kommenteerib Jaanus Välja Õiglase Kaubanduse Klubist. Kõik huvilised on oodatud kell 15.50 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 2. aprillil pärast 3. tundi on auditooriumis taas Imelise Ajaloo viktoriin märtsikuu ajakirjanumbri teadmiste peale. Oodatud on kaheliikmelised võistkonnad, valikvastustega ülesannete lahendamine võtab aega umbes 10 minutit.
 • Neljapäeval, 2. aprillil tuleb külla Psühhobuss. Tehakse põnevaid psühholoogia-alaseid eksperimente ja räägitakse psühholoogia õppimise võimalustest Tartu ülikoolis. Kõik huvilised on oodatud kell 14.25 auditooriumisse. Täpsem info: Triin Ulst (ruum 311 või triin.ulst@htg.tartu.ee)
 • Neljapäeval, 2. aprillil kell 18.00 on kooli ajaloomuuseumis taas loominguline õhtu. Seekord on külas vilistlane Toomas Laigu (vil 2011), kes kõneleb tegemistest projekti „Lahe koolipäev“ juures ning taimetoidurestorani Inspiratsioon loomisest ja arendamisest. Oodatud on kõik õpilased ja õpetajad!
 • Teisipäeval, 31. märtsil on aulas kella 17.00-20.00ni meeste tantsupeo C-rühmade ülevaatus.
 • Sellest nädalast remonditakse koolimaja Ülikooli tänava poolseid välisaknaid. Välisaknad võetakse eest ning asendatakse ajutiselt kilega.
Konkursid ja konverents
 • Vanemuise teater ootab kooliõpilaste arutlusi nähtud lavastuste teemadel. Tööde pikkus, vorm või valitud lavastus ei ole määratud, oluline on analüüs. Kirjatööde autorid kutsutakse tänutäheks aprillis teatrisse ning parimad tööd avaldatakse uue hooaja Rambis. Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015, teatritund@vanemuine.ee. Lisage tööle autori nimi, kool, kontakttelefon ja meiliaadress. Kui tööl on juhendaja, siis ka tema nimi ja kontaktid.
 • Noortepäevik kutsub osalema juttude konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 10.aprillil, täpsem info: http://tegude.kalender.ee/juttude-konkurss-2015/.
 • 9. mail toimub Tallinnas noorte ettevõtlusteemaline konverents „Võta ette!“. Täpsem info www.votaette.ee.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 13. märtsil osales Tallinna Ülikoolis toimunud 9. jaapani keele kõnekonkursil Loviisa Lindpere (10.d) ning sai algajate tasemel kõnega „Mina ja jaapani keel“ 1. koha.
 • HTG õpilased saavutasid silmapaistvaid tulemusi üleriigilisel filosoofiaolümpiaadil: 
  • 1. koht Marta-Liisa Talvet (10.d)
   6. koht Liisi Voll (12.d)
   10. koht Lisanne Meristo (12.b)
   Marta-Liisa Talvet, Liisi Voll ja Lisanne Meristo on arvatud rahvusvahelisel olümpiaadil Eestit esindava võistkonna kandidaatideks.
    
 • 27. märtsil toimunud Tartu linna õigekirjaolümpiaadil jõudsid kõik osalenud treffneristid esikümnesse:
  • 10. klass (22 osalejat)
   1.-2. Liisa Kübarsepp (10.c)
   1.-2. Sonja Liis Kaara (10.c)
   4. Helen Helmet (10.a)
   5. Ilona Toikka (10.b)
   7. Sigrid Pedaja (10.e)

   11. klass (25 osalejat)
   1. Kerly Kubri (11.c)
   3. Lauriine Kalajas (11.d)
   5. Kadi Kukk (11.a)
   6. Anett Pullerits (11.d)
   7.-8. Kelli Saar (11.e)

   12. klass (25 osalejat)
   1. Anna Edela (12.d)
   2. Marja Stina Saaliste (12.e)
   4. Liis Luude (12.a)
   6.-7. Kaisa Sander (12.b)
   8. Katariina Kisand (12.c)
    

 • Füüsikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud Aaro Kristjuhan (10.b), Johannes Vallikivi (10.b), Anton Konovalov (11.a), Jonatan Kalmus (11.b), Jürgen Laks (11.a), Nils Holger Sova (12.a), Hans Daniel Kaimre (12.b), Raul Rinken (12.b), Simmo Saan (12.b).
 • Greteliis Peedimaa (12.e) võitis Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud varivalimiste fotokonkursi.
 • HTG vokalistide konkursil osales 12 noort ja andekat lauljat. Þürii koosseisus Jelena Suik (Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassikalise laulu õpetaja), Inna Samuilov (Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli üldklaveri õpetaja, segakoor „Anima“ kontsertmeister) ja Katrin Helena Kuslap (Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassikalise laulueriala õpilane, HTG vilistlane aastast 2012) otsustas:
  • I koht - Elise Ustav (12.a)
   II koht- Rahel Toomik (10.d)
   III koht ja publiku lemmik- Laura Danilas (10.d)
   þürii eripreemia- Iris Tähemaa (10.d)
   parim laulusaade- Paul Kristjan Kalda kitarril (10.d).
  Õpetaja Keerberg tänab kõiki konkursil osalejaid, kontsertmeistreid ja segakoor „Anima“ lauljaid Laura Eichet, Rosemary Preed, Pearu Pirskot, Aaro Abolkalni, Jürgen Jürgensoni ja Jasper August Tootsi, kes aitasid kaasa, et konkurss igati õnnestuks. Suur tänu ka Andre Litvinile, kes klaveril improviseerimisega publikut hullutas.


Õpetajad

 • Õpetaja E. Timak osaleb 6. aprillil koolitusel.
 • Riigikontroll viib 2015. aasta tööplaani alusel läbi auditit „Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast“. Üheks auditeeritavaks kooliks on ka HTG. Auditi läbiviimise käigus külastavad Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell ja audiitor Ines Vali 31. märtsil kooli ja vestlevad direktor Ott Ojaveere ning õppealajuhataja Aime Pungaga.
 • 31. märts-2. aprillini annavad meie koolis oma eksamitunde TÜ Ajaloo- ja Arheoloogia instituudi magistriõppe üliõpilased.
Õpilased
 • 24.-26. märtsini külastasid erinevaid tunde Playtechi töötajad, kes tutvustasid IT-valdkonna võimalusi.
 • 24. märtsil viisid vilistlased Birgitta Ots ja Kerli Paasoja 12.e klassis läbi sõnavabaduseteemalise õpitoa.
 • 26. märtsil külastas 11.a klass Narva peagi avatavat veepuhastusjaama ning Kukruse polaarmõisat.
 • HTG kohvikute päeva korraldajad tänavad ja kiidavad kõiki osalenud klasse: 10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 11.e, 12.c, 12.e! Tänu annetustele koguti õhtu jooksul SOS Lastekülale 105.55 eurot toetusraha.
Sport
 • Soomes toimunud Eesti meistrivõistlustel tuli Lise Anette Vaher (12.b) Eesti meistriks suurslaalomis, ülisuurslaalomis ja alpi kahevõistluses. Balti karikavõistlustel saavutas suurslaalomis Lise Anette juuniorite klassis 4. koha ja täiskasvanute arvestuses 5. koha ja alpi kahevõistluses 5. koha.
 • Spordimälumängu Bumerang lõuna regiooni võistlusel saavutas HTG võistkond koosseisus Hans Daniel Kaimre, Ergo Kukk, Raul Rinken ja Reiko Gregor Ruuda III koha ning tagas sellega pääsu vabariiklikule finaalturniirile. Võitis Lüllemäe PK võistkond, teiseks tulid Lähte ÜG mälumängijad.
Eelteated
 • Neljapäeval, 9. aprilli kell 18.00 toimub 10. ja 12. klassides lastevanemate koosolek.
 • 10. ja 11. klassi õpilastele toimub 27. aprillil e-õppepäev. Selle päeval ei pea õpilased kooli tulema, kuid on vajalik, et igaühel oleks kella 8.00-16.00ni juurdepääs internetiühendusega arvutile (kellel see võimalus puudub, on võimalik kasutada ka koolimaja arvutiklassi), sest selles ajavahemikus tuleb lahendada igale klassile koostatud ülesanded. Palume jälgida jooksvaid teateid e-õppepäeva kohta: ehkki enamikul õpilastest on võimalik töötada kodus, võivad mõne klassi ülesanded sisaldada ka selliseid rühmatöid, milleks on vaja ühiselt tegutseda Tartu linnas.
Päikeselisi kevadpühi

kogu kooliperele!