HTG INFO
Nr 20
9. märts 2015
Juhtkond tänab
 • ökonädala üritusi korraldanud õpilasi ja roheliste töögrupi juhti vilistlast Maris Pärna;
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid võõrustada Tallinna Reaalkooli õpilasi ja õpetajaid;
 • õpetajaid Priidu Beierit, Mari Jõgistet, Liis Karo-Astoveri, Saima Kaarnat ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpilaskogu liikmeid treffneristidele talentide õhtu korraldamise eest.
Õppetöö
 • Õpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad e-HTGsse kolmapäeval, 11. märtsil.
 • Kolmapäeval, 11. märtsil on 12. klasside uurimis- ja praktiliste tööde esitamise tähtaeg aprillikuiseks kaitsmiseks.
 • Reedel, 13. märtsil on tundide ajad muudetud ning õpilastel palutakse kohe pärast koolitundide lõppu lahkuda koolimajast, et õpetajad saaksid klassiruumid ette valmistada sisseastumiskatsete läbiviimiseks.
 • Reedel, 13. märtsil kell 8.05-14.15 kirjutavad abituriendid ruumides 221, 203, 225 ja 141 emakeele proovieksamit. 
  • 12.a ruumis 225 - (kell 8.05-10.45) õp. H.Tering, (kell 10.45-14.15) õp. Ü. Seevri
   12.b ruumis 221 õp. A. Pettai
   12.c ruumis 221 õp. A. Pettai
   12.d ruumis 203 õp. T. Jürgenstein
   12.e ruumis 141 õp. A. Ristikivi
   12. klasside õpilased lõunatavad neile sobival ajal. 
   Söökla on avatud kell 10.30-14.00
 • Reedel, 13. märtsil lahendavad 10. ja 11. klasside õpilased 2. tunni alguses 10 minuti jooksul sõnavarateemalisi ülesandeid, et tähistada emakeelepäeva.
 • Esmaspäeval, 23. märtsil toimub auditooriumis (221) õppealajuhataja infotund abiturientidele: 
  • 12.b ning 12.d klassi õpilastele kell 14.35 ja 12.a, 12.c ja 12.e klassi õpilastele kell 15.50. Räägitakse kooli- ja riigieksamitest, V perioodi töökorraldusest, kursusehinnete parandamise võimalusest ning kooli lõpetamisest. Kõigi abiturientide osavõtt infotunnist on väga vajalik.


Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 10.03
10.c 4. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühma tundi asendab õp. M. Matto - 204
10.d 4. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühma tundi asendab õp. M. Matto - 204
11.a 3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 107
4. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228
5. tund jääb ära
11.c 4. tund eesti keel õp. L. Tepp - 107
11.e 4. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 227
12.b 1. tundi ei toimu, kooli kell 9.30
5. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228
12.c 1. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228
3.-4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
12.d 5. tund jääb ära

neljapäev, 12.03
10.a 2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova - 302/301
3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144

reede, 13.03
tundide ajad on muudetud 
1.tund 8.05-9.10
2. tund 9.20-10.35
I söögivahetund
3. tund 11.00-12.05
II söögivahetund
4. tund 12.30-13.35
11.c 4. tund toiduainete tehnoloogia õp. L.Karo-Astover - 139
12.b 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 135
12.c 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 135
12.d 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 135

esmaspäev, 23.03
10.c 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. K. Rootsi - 225
12.b 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära. 
12.c 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära. 
12.d 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära. 

teisipäev, 24.03
10.c 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. K. Rootsi - 225
11.b 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 203
11.c 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 203
11.d 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 203
12.a 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. K. Rootsi - 203
12.e 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. K. Rootsi - 203


Teated

 • Teisipäeval, 10. märtsil kutsub ajalooring kõiki kuulama vilistlase Ingmar Noorlaiu ülevaadet aktuaalsetest teemadest muinsuskaitses. Kohtume kell 15.50 ruumis 141!
 • Kolmapäeval, 11. märtsil kell 15.45 tutvustab vilistlane Kaarel Mänd ruumis 141 TÜ keskkonnatehnoloogia ja geoloogia eriala.
 • Neljapäeval, 12. märtsil külastavad kooli Ukraina koolijuhid.
 • Neljapäeval, 12. märtsil kell 15.45 tutvustavad ruumis 141 õppimisvõimalusi Stockholm School of Economics in Riga’s vilistlased Kaspar Külm ja Martin Sillasoo.
 • Nõo Reaalgümnaasiumi aktiivsed õpilased kutsuvad osalema kultuurinädalal 2015 „Täiskasvanust lapseni“, mille jooksul toimuvad erinevad lõbusad ning harivad üritused, näiteks filmiõhtu Ain Mäeotsaga, aruteluringid, Comedy Estonia esinemine, kontsertõhtu. Kultuurinädala kohta jagatakse rohkem teavet neljapäeval, 12. märtsil kell 14.25 ruumis 221.
 • Sisseastumiskatsed 10. klassidesse vastuvõtuks toimuvad reedel, 13. märtsil algusega kell 15.00 ja laupäeval, 14. märtsil kell 11.00.
 • Järgmisel õppeaastal võtame kasutusele uut tüüpi õpilaspiletid. Kui soovite oma pilti sellel uuendada, saatke nõudmistele vastav dokumendifoto hiljemalt 15. märtsiks e-posti aadressile kantselei@htg.tartu.ee või tooge kantseleisse.
 • Järgmine infoleht ilmub 23. märtsil.
Olümpiaadid ja võistlused
 • Kunstiolümpiaadi piirkondliku vooru võitis Liisi Voll (12.d) ja 2. koha sai Marie Jõgi (11.c). Mõlema õpilase praktilist kunstitööd „Interpretatsioon Arvo Pärdi loomingust“ hinnati ka eripreemia ja diplomiga.
 • 7. märtsil toimus majandusolümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad olid:
  • 1. koht Karl Tiit (11.b)
   2. koht Kaur Paarop (12.a)
   4. koht Martin Käärik (12.e)
   Kõik kolm on kutsutud võistlema lõppvooru.
    
 • 27. ja 28. märtsil toimuvale üleriigilisele keemiaolümpiaadile on kutsutud järgmised treffneristid: Aaro Kristjuhan (10.b), Kerli Tali (10.a), Martin Vasar (10.a), Ode Laik (10.c), Sander Kotkas (10.c), Anton Konovalov (11.a), Svenno Saan (11.a), Hendrik Rull (11.c), Hans Daniel Kaimre (12.b), Jaak Joonas Keldoja (12.b), Raul Rinken (12.b), Kaisa Teele Oja (12.c), Rasmus Born (12.c) ja Jaak Kaljula (12.c).
 • Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil olid meie parimad 11. klasside arvestuses
  • 1. koht Rein Leetmaa (11.c)
   2. koht Johanna Maria Kirss (11.c)
   3. koht Maris Sala (11.c)
   ja 12. klasside arvestuses
   3. koht Henri Maalmann (12.c).
   Minna Ots (12.c) sai TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia Instituudi eriauhinna kui kõige täpsema pipeteerija.
   Eesti võistkonna kandidaatideks rahvusvahelisele olümpiaadile valiti meie koolist Henri Maalmann, Rein Leetmaa, Johanna Maria Kirss ja Jaanika Unt (12.c).


Konkursid

 • Tartu Noortevolikogu ja Red Bull kutsuvad kõiki vähemalt 16-aastaseid Tartu noori voltima paberlennukeid. Neljapäeval, 12. märtsil kell 19.00 valitakse Tallinna KultuuriKatlas Red Bull Paper Wings’i parim Eesti paberlennukimeister distantsi, õhuaja ja trikkide alal. Võitjad saavad osaleda maailmameistrivõistlustel Austrias. Tartust organiseeritakse osalejatele tasuta buss Tallinnasse ja tagasi. Registreerimine bussile ja rohkem infot www.tnv.ee/redbull.
 • Alates 2015. aastast osaleb VAT Teater rahvusvahelises projektis Platform Shift+, mille eesmärk on luua uusi põnevaid ja puudutavaid näidendeid, lavastusi ning haridusprogramme noortele vanuses 14+, ja otsib igasuguseid ideid seoses interneti ja kõigega, mis sellega kaasas käib. Oma idee võib esitada kirjandina, lühijutuna, näidendina või luuletusena.

 • Kuigi lugusid võib saata igal teemal, on ette antud kaks võimalikku pealkirja: „Kuidas ma saan/sain interneti abil rikkaks”, „Kohtumine veebi-deemoniga”.
  Tööde esitamise tähtaeg on 2. aprill 2015.Tekst saata aadressil mihkel@vatteater.ee. Auhinnaks on tasuta töötuba või teatrikülastus tervele klassile!
   
 • Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool kutsub osalema fotokonkursil „Ilus ta ei ole...“. Tööde esitamise tähtaeg on 6. aprill, täpsem info: www.alatskivi.edu.ee 
 • Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindus kutsub osalema pagulasteteemalisel konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill. Täpsem info www.iom.ee
Õpetajad
 • Õpetajad A. Roots ja E. Timak osalevad 10.märtsil koolitusel, õpetaja A. Mägi on koolitusel 12. märtsil. Õpetaja K. Ojaveer on õppetööst eemal 23. ja 24. märtsil.
Õpilaskogu teated
 • Õpilaskogu tänab talendijahi kohtunikke ning õhtujuhte Kaarel Lotti ja Reiko Rainer Reinupit ning kõiki võistlusel osalenud õpilasi. 

 • Esimese koha võitis Vokaalansambel The Surreal Group. Ansamblis laulsid Laura Eiche (11.a), Katariina Kisand (12.c), Joonas Tomingas (12.a), Daniel Kütt (12.a) ning Robert Derevski (11.e). Teise koha saavutasid Elise Ustav (12.a) ning Henri Maalmann (12.c). Kolmanda koha ja rahva lemmiku tiitli said Laura Danilas (10.d) ning Johannes Vallikivi (10.b). Eriauhind läks Andre Litvinile (10.b).


Söökla teated

 • Aprillikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. märtsiks.

 • Aprillikuu koolitoidu maksumus 10. ja 11. klasside õpilastele:
  **kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
   tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot, poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot;
  **kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
   tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.58 eurot = 8.70 eurot, poisteports 15 päeva x 1.02 eurot = 15.30 eurot.
  Aprillikuu koolitoidu maksumus 12. klasside õpilastele (ajavahemikul 1.- 15. aprill):
  **tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.58 eurot = 5.80 eurot, poisteports 10 päeva x 1.02 eurot = 10.20 eurot;
  **kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
   tava- ja taimetoit 5 päeva x 0.58 eurot = 2.90 eurot, poisteports 5 päeva x 1.02 eurot = 5.10 eurot.
 • Info abiturientide toitlustuse korralduse kohta aprillikuu II poolel ilmub järgmises infolehes.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. märtsil.
 • 27. aprillil, riigieksami päeval, 10. ja 11. klasside õpilastel tunniplaanilist õppetööd koolis ei toimu, on e-õppepäev.
Koolivaheaeg
 • Kevadine koolivaheaeg on 14.-22. märtsini.

 • 16.-22. märtsini on koolimaja õpilastele suletud. Koristusfirma teeb majas suurpuhastust ja rõivistus plaaditakse põrandaid. 
  Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut korda teha garderoobikapp ja selle ümbrus. Vedelema jäetud asjad visatakse ära.


Päikeselist kevadvaheaega!