HTG INFO
Nr 19
2. märts 2015
Juhtkond tänab
 • 12.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Külli Rootsit, vilistlast Juhani Püttseppa, HTG vokaalansamblit ja keelpilliorkestrit „Treffoonika“ ning nende juhendajaid Joonas Tomingast ja Lauriine Kalajast väga hästi ette valmistatud ja läbi viidud Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse eest;
 • õpetajaid Siim Oksa, Jaan Paaverit ja Madis Reemanni ning vilistlasi Virve Kassi ja Kaur Kristjuhanit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetaja Kristiina Pungat õpilastele kinokülastuste organiseerimise eest.
Õppetöö
 • III perioodi järelarvestused toimuvad 2.-6. märtsini:
  • esmaspäeval, 2. märtsil kell 16.00
   inglise keel (312) õp. E. Hunt ja K. Ojaveer
   bioloogia ja geograafia (225) õp. S. Kaarna ja L.Karo-Astover ja õp. Ü. Seevri

   teisipäeval, 3. märtsil kell 15.45
   muusika (220) õp. Ü. Keerberg
   matemaatika (139) kõik matemaatikaõpetajad

   kolmapäeval, 4. märtsil kell 15.45
   keemia (217) õp. E. Paabo 
   kirjandus (107) õp. L. Tepp
   kirjandus (102) õp. T. Pluum
   ajalugu ja ühiskonnaõpetus (141) õp. A.Ristikivi
   kell 15.50 saksa keel (204) õp. M. Matto

   neljapäeval, 5. märtsil kell 15.45
   ajalugu (144) õp. K. Punga ja A. Pettai
   eesti keel (105) õp. K. Soodla
   kell 15.50 kunstiajalugu (203) õp. P. Beier
    

 • IV perioodi õnnetunnid toimuvad 6. märtsil (90 minutit, ruumis 107), 27. märtsil (45 minutit, ruumis 107) ja 2. aprillil (90 minutit, ruumis 221)

 • Reedel, 6. märtsil algab 15.45 ruumis 107 õnnetund, kuslisaks kontrolltöödele saavad õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku, sooritada ka järelarvestusi. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 6.03; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 3. märtsil kooli kodulehel.
   
 • Ökonädala ürituste raames toimub reedel, 6.märtsil 3. tunni ajal auditooriumis TÜ arendusprorektori Erik Puura loeng, millest võtavad osa külalised Tallinna Reaalkoolist ning 11.c ja 12.c klasside õpilased.
 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tutvustava tehnoloogiakursuse järgmine praktikum toimub 5. märtsil kell 14.30 Zoomeedikumis. Praktikum teemal „Munaraku kunstlik viljastamine“ kestab 120 minutit ning selle viib läbi EMÜ nooremteadur Monika Nõmm.
 • 11.a ja 11.b klassi viimane füüsika praktikum kooli füüsikalaboris õp. M. Reemanni juhendamisel toimub 5. märtsil; 
 • ajavahemikus 9.-13. märtsini toimub õpetaja Siim Oksa juhendamisel tutvumiskäik TÜ füüsikahoonesse Physicum, mis asub Ravila 14c. Täpse õppekäigu aja teatab õpetaja Siim Oks; 
 • füüsika praktikumid õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ Physicumis jätkuvad pärast kevadvaheaega; 
 • 23. märtsist algavad praktikumid toimuvad 11.a klassil esmaspäeviti kell 15.15 (õpilased, kes osalevad vabaainete kursusel) ja neljapäeviti kell 13.15 (õpilased, kes ei osale vabaainete kursusel);

 • 11.b klassil kolmapäeviti kell 13.15 I rühm (õpilased, kes ei osale vabaainete kursusel) ning II rühm kell 16.15 (õpilased, kes osalevad vabaainete kursusel);
 • Physicumi saab sõita bussiga nr. 5, mis väljub Kaubamaja peatusest (Kaubamaja kõrval) ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi algusajale on kell 12.43, 13.04, 14.36, 15.01 või 16.00
 • Matemaatika eksamikursusel osalemine on kõikidele abiturientidele kohustuslik.
Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 3.03
10.c 4. tund vene keel mõlemal rühmal õp. L.Titova -202
5. tund vene keel õp. O. Titova rühmal jääb tund ära
10.d 4. tund vene keel mõlemal rühmal õp. L.Titova -202
10.e 3. tund vene keel, õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 301
11.a 2. tund iseseisev töö vene keelest õp. L.Titova - 301

kolmapäev, 4.03
11.b 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
5. tund matemaatika kogu klassil õp. H.Kiisel - 135
11.c 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
11.d 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
12.a 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
12.b 1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb tund ära
12.c 1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb tund ära
12.d 1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb tund ära
12.e 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312

neljapäev, 05.06
11.a 4. tund kogu klassil füüsika praktikum õp. M. Reemann - 212
11.b 1. tund kogu klassil füüsika praktikum õp. M. Reemann - 212
3. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228
11.d 1. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.e 1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.c 1. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.d 1. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
3. tund matemaatika eksamikursus õp. E.Timak - 139

reede, 6.03
10.c tunde ei toimu, klass on Jääaja Keskuses praktikapäeval
11.c 3. tunni ajal toimub TÜ arendusprorektori E. Puura loeng - 221
12.a 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 309
12.b 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal jääb tund ära
12.c 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal jääb tund ära
3. tunni ajal toimub TÜ arendusprorektori E. Puura loeng - 221
12.d 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal jääb tund ära
12.e 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 309

 • 3. märtsil toimuvad viimased kahetunniliste kursuste II kursuse tunnid, õpetajad kannavad hinded III perioodi tabelitesse. 

 • 10.a ja 10.b klassil jätkuvad matemaatika ja füüsika praktikumi kursused vastavalt kehtinud tunniplaanile.
  10.c klassil lõpeb muusikakursus ning algab keemia praktikumi kursus, juhendajateks õpetajad Eha Paabo ja Helgi Pähno.
  10.d ja 10.e klassil lõpeb usundiõpetuse kursus ning algab muusikakursus, õpetaja Ülle Keerberg
  11.a ja 11.b klassil jätkub matemaatika ja füüsika praktikum. Füüsika praktikum jätkub õpetaja Siim Oksa juhendamisel.
  11.c klassil lõpeb kunstiajalookursus.
  11.d klassil lõpeb usundiõpetusekursus ning 11.e klassil muusikakursus. Algab kirjanduse kursus õpetaja Monika Piirimäe juhendamisel.
  12.a ja 12.b klassil lõpeb matemaatika ja füüsika praktikum, algab matemaatika eksamikursus. Kuni 6. märtsini on võimalus sooritada füüsika praktikumi ajal töid õpilastel, kellel mõni töö on mõjuval põhjusel jäänud tegemata. Esimene matemaatika eksamikursuse tund toimub 12.a klassil 11. märtsil ja 12.b klassil 12. märtsil.
  12.c klassil algab matemaatika eksamikursus, esimene tund toimub 6. märtsil.
  12.d ja 12.e klassil lõpeb filosoofia 2. kursus. Algab matemaatika eksamikursus, esimene tund 12.d klassil toimub 5. märtsil ja 12.e klassil 9.märtsil.
   

  Muudatused tunniplaanis alates 4. märtsist kuni IV perioodi lõpuni.

  esmaspäev
  11.a 5. tund matem.-füüsika praktikum II rühm õp. E. Timak/S. Oks - 139/TÜ Physicum
  11.c 4. tund jääb ära
  11.d 4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 102
  12.b 5. tund jääb ära
  12.d 5. tund jääb ära
  12.e 2. tund matemaatika eksamikursus õp. K. Orav-Puurand - 202

  teisipäev
  11.b 5. tund matemaatika praktikum I rühm õp. H. Kiisel - 135
  12.a 5. tund jääb ära

  kolmapäev
  10.c 4. tund keemia praktikum õp. E.Paabo/H. Pähno - 216
  10.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  10.e 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  11.b 5. tund matemaatika praktikum II rühm õp. H. Kiisel - 135, füüsika praktikum I rühm õp. S. Oks - TÜ Physicum
  kell 16.15 füüsika praktikum II rühm õp. S.Oks - TÜ Physicum
  11.e 2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 105
  12.a 4. tund matemaatika eksamikursus õp. Ü.Hüva - 135

  neljapäev
  11.a 4. tund matemaatika-füüsika praktikum I rühm õp. E. Timak/S. Oks - 139/TÜ Physicum
  11.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  11.c 4. tund jääb ära
  12.b 4. tund matemaatika eksamikursus õp. Ü.Hüva - 135
  12.d 1. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak - 139
  12.e 4. tund jääb ära

  reede
  10.c 4. tund keemia praktikum õp. E.Paabo/H. Pähno - 2016
  10.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  10.e 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  11.d 4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 102
  11.e 3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 105
  12.c 4. tund matemaatika eksamikursus õp. E.Timak - 139
  NB! Muudatused hakkavad kehtima 4. märtsist (on nähtavad 3. märtsist ka stendil).
   

  Teated

  • Ajalooring kutsub teisipäeval, 3. märtsil 15.50 klassiruumi 141 kuulama lugusid Armeeniast ja armeenlastest. Leino Laks kõneleb lisaks reisimuljetele ka põgusalt ajaloost ja ajalookäsitlustest erinevatel aegadel, juttu tuleb ka praegusest pingekoldest Mägi-Karabahhist.
  • TÜ majandusteaduskond Narva mnt 4 ootab kõiki huvilisi kolmapäeval, 4. märtsil kell 16.00 tutvuma õppimisvõimalustega.
  • Neljapäeval, 5. märtsil pärast 3. tundi toimub auditooriumis viktoriin Imelise Ajaloo veebruarikuu numbri teemadel. Oodatud on nii vanad kui uued kaheliikmelised võistkonnad, valikvastustega ülesannete lahendamiseks kulub aega umbes 10 minutit.
  • Reedel, 6. märtsil kell 18.00 algab kooli aulas noorte talentide õhtu. Tule kuulama ja vaatama!
  • Pühapäeval, 8. märtsil kell 18.00 toimub A.Le Coq Spordimajas (Ihaste tee 7) VIII Tartumaa talvine tantsupidu. 1600 rahvatantsija seas astuvad üles ka kõik 96 Tantsutaldade tantsijat. Peo kunstiline juht on Uve Saar ja C-rühmade liigijuht Hardi Rikand. Pidu on pühendatud naistele. Tule kindlasti vaatama!
  • 11. märtsil kell 18.00 toimub Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23 ruumis 217) geenmuundatud taimede seminar pealkirjaga „Geneetiliselt muundatud taimed: mis, kuidas, milleks?“.


  Reaalkooli külaskäik

  • Reedel, 6. märtsil on meil külas Tallinna Reaalkooli pere. Nende päev näeb välja järgmine:
   • 10.15 saabumine ja ringkäik koolimajas
    11.15 osalemine E. Puura loengus
    12.30 õpilastel kohtumine meie õpilaskoguga ja Miilangu toimetusega
    13.00 osalemine 4. tunnis
    14.15 lõuna
    14.45 fotojaht
    15.15 koosviibimine auditooriumis, viktoriin
    16.30 ärasõit


  Raamatukogu teated

  • 4. märtsil möödub 150 aastat eesti kirjaniku Eduard Vilde sünnist. Kooli raamatukogu lugemissaalis avatakse sel päeval tema loomingu ülevaatenäitus.
  Olümpiaadid ja võistlused
  • 14. veebruaril toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli parimad olid 30 osaleja seas:
   • 1. koht Markus Kuslap (11.d)
    2.-5. koht Kristo Pullerits (11.d)
    2.-5. koht Henri Maalmann (12.c)
    2.-5. koht Omari Loid (12.c)
    9. koht Aliis Aalmann (12.c)
   Markus Kuslap, Kristo Pullerits, Henri Maalmann ja Omari Loid on kutsutud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvooru.
    
  • Emakeeleolümpiaadi lõppvooru 13.-14. märtsil Tallinnas on kutsutud Hanna Marrandi (10.e), Minna Ots (12.c), Anu Jaagosild (12.c), Maris Pedaja (12.b) ja Lauriine Kalajas (11.d).
  • Väitlemise keskkoolide Eesti meistrivõistluste 2. etapil Rakveres olid HTG õpilaste tulemused võistkondlikus arvestuses (kokku 33 võistkonda):
   • 2. koht Oponendid (Kristo Pullerits, Oliver Issak, Carl-Martin Keerberg)
    5. koht Twisted Sisters (Maria Johanna Kull, Liisi Voll)
    6. koht SICK! (Isabel Jezierska)

    Individuaalarvestuses (kokku 99 võistlejat):
    2. koht Carl-Martin Keerberg (11.d)
    4. koht Maria Johanna Kull (12.e)
    5. koht Kristo Pullerits (11.d)
    9. koht Liisi Voll (12.d)
    11. koht Oliver Issak (11.b)
    12. koht Karl Toomas Vana (11.a)
     

  • 28. veebruaril toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli parimad olid 
   • 10. klass (14 osalejat)
    2.koht Aaro Kristjuhan (10.b)
    4.koht Johannes Vallikivi (10.b)
    5.koht Neeme Ilves (10a)
    6.koht Martin Vasar (10a)
    7.koht Verner Sääsk (10a)
    8.-9.koht Kerli Tali (10.a)
    10.-11.koht Tamor Haabmets (10.b)

    11. klass (10 osalejat)
    1. koht Jonatan Kalmus (11.b)
    2. koht Anton Konovalov (11.a)
    3. koht Jürgen Laks (11.a)
    4. koht Aksel Allas (11.a)
    5. koht Jasper Ristkok (11.b)
    6. koht Hendrik Rull (11.c)
    8. koht Mirjam Iher (11.b)
    9. koht Tanel Tark (11.b)
    10. koht Maris Sala (11c.)

    12. klass (16 osalejat)
    1. koht Simmo Saan (12.b)
    2. koht Hans Daniel Kaimre (12.b)
    3. koht Raul Rinken (12.b)
    4. koht Nils Holger Sova (12.a)
    5. koht Villem Tõnisson (12.a)
    6. koht Triinu Hordo (12.a)
    7. koht Marko Karm (12.a)
    8. koht Mikk Kull (12.b) 
    10. koht Marten Visnap (12.a)
     

  • Maris Pedaja (12.b) pälvis Mondo maailmahariduse esseekonkursil eripreemia isikupärase vormi eest.
  Konkursid Õpetajad
  • Neljapäeval, 5. märtsil toimub III perioodi õppetöö analüüs: 
   • kell 14.30-15.45 - 11. klassid
    kell 15.45-17.00 - 10. klassid
  • Õpetaja Mall Matto valiti 20.02 toimunud Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi aastakonverentsil seltsi juhatusse.
  • Õpetaja O. Titova osaleb 3. märtsil koos õpilastega Jaapani saatkonna korraldatud üritustel, õpetaja Helen Köhler on õppetööst eemal kolmapäeval, 4. märtsil; õpetaja M.Hildebrandt on 6. märtsil ladina keele õpetajate koolitusel ning õp. K. Orav-Puurand viibib koos 10.c klassi õpilastega Jääaja Keskuses praktikapäeval.
  Õpilased
  • 11.e klassi õpilased veetsid koos klassijuhatajaga väga hariva ja huvitava päeva Viljandis: külastasid Viljandi Kultuuriakadeemiat ning Kondase keskust, käisid Viljandi Gümnaasiumis ja vaatasid Ugalas etendust „Kahe isanda teener“.
  • 27. veebruaril oli loodusklasside ööakadeemia, kus kuulati huvitavaid loenguid katseloomadest, vaimuhaigustest ja elu võimalikkusest väljaspool meie planeeti. Mängiti mälumängu ja muid mänge. Aitäh korraldajatele!
  • 11.a, 11.b, 11.c ja 12.c klassi õpilased vaatasid valimiste päeva lõpetuseks Nordea kontserdimajas NO99 teatri etendust „Savisaar“.
  Sport
  • 20.-22. veebruarini Kiviõlis toimunud Estonian Open Slopestyle'i suurvõistlusel saavutas naiste freestyle-suusatamises Karoliine Holter (11.b) II koha ja 28.veebruaril toimunud Ride in Baltics touril pargisõidus I koha.
  • Saalihokivõistlustel pidid õpetajad taas kord tunnistama õpilaste paremust. Mäng lõppes seisuga 14:30 õpilaste kasuks.


  Ökonädala kava

  Esmaspäev, 2. märts
  Teisel söögivahetunnil toimub koolimajas orienteerumisvõistlus. Igast klassist oodatakse osa võtma kaheliikmelist võistkonda.

  Teisipäev, 3. märts
  Esimesel ja teisel söögivahetunnil räägib aulas massaaži kasulikkusest ja näitab ka praktilisi võtteid kooli vilistlane, füsioteraapia magistrant Dmitri Valiulin.

  Kolmapäev, 4. märts
  Ökonädala viktoriin aatriumis.

  Neljapäev, 5. märts
  Lisaks porgandijagamisele ootab õpilasi ees üllatus.

  Reede, 6. märts
  Loeng loodusklasside õpilastele, mille lõpus õnnitletakse võistluste võitjaid.

  Lisateavet fotokonkursi kohta leiate plakatitelt.


  Eelteade

  • 27. märtsil korraldavad Kristin Laanberg ja Liina-Mari Roolaht (11.e) HTGs kohvikute päeva. Üritusest on oodatud osa võtma kõik õpilased ning kooli töötajad. Klassidel palutakse valida oma kohvikule teema ning täita klassivanematele saadetud registreerimisvorm. Täpsem info ürituse Facebooki-lehelt „HTG kohvikute päev“. 


  Päikeselist naistepäeva!