HTG INFO
Nr 18
16. veebruar 2015
Juhtkond tänab
 • õpilaskogu liikmeid, Kristo Pulleritsu ja Markus Kuslapit ning õpetajaid Ülle Hüva, Saima Kaarnat ja Toomas Jürgensteini 9.klassidele korraldatud lahtiste uste päeva ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Anneli Mägi, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Ülle Seevrit, Karin Soodlat, Liisa Teppi, Helgi Teringut, Ehtel Timakut ja Ljubov Titovat ning vilistlast Ants-Oskar Mäesalu õpilaste ettevalmistamise eest konkurssideks ja olümpiaadideks.
Riigikohtu esimees tänab
 • HTG õpilasi ning õpetaja Aare Ristikivi Riigikohtu kaasuskonkursist osavõtu eest. 
Õppetöö
 • IV perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 220 11.a - 213 12.a - 136
   10.b - 135 11.b - 202 12.b - 107
   10.c - 225 11.c - 227 12.c - 217
   10.d - 144 11.d - 203 12.d - 139
   10.e - 221 11.e - 141 12.e - 105
  söögivahetunnid
  pärast 2. tundi ( I söögivahetunnil) söövad lõunat 10.b, 10.d, 11.a, 11.b, 11.e, 12.a 12.b ja 12.c klassi õpilased
  pärast 3. tundi (II söögivahetunnil) söövad lõunat 10.a, 10.c, 10.e, 11.c, 11.d, 12.d ja 12.e klassi õpilased
IV perioodi vabaained:
ladina keel 1 õp. M. Hildebrandt - 227
filosoofia 2 (loodus- ja reaalaharu õpilastele) õp. T. Jürgenstein - 203
joonestamine 1 (II rühm) õp. R. Lepiste - 202
prantsuse keel (c) 6 õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 309
riigikaitse 1 Tõnis Asson - 107
psühholoogia ja karjääriplaneerimine psühholoog T. Ulst - 220
   
 • 11.a ja 11.b klassi EMÜ tutvusava tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis järgmine loeng teemal “Tehnoloogiad sigimise turgutamiseks. Katseklaasiviljastamisest arstiabis ning loomakasvatuses-tõuaretuses” toimub 26.veebruaril kell 14.45 ruumis 141. Lektor on EMÜ tehnoloogiate teadusarenduskeskuse teadur Olav Sarv.
 • Tundide ajad neljapäeval, 26. veebruaril
  • 1. tund 8.05- 9.20
   2. tund 9.30-10.45
   I söögivahetund
   3. tund 11.15-12.30
   II söögivahetund
   4. tund 13.00-14.15
   hinnete teatamine
   5. tund 14.45-16.00
  Pärast 4. tundi kannavad õpetajad III perioodi hinded õpinguraamatutesse ning sama päeva õhtuks ka eHTGsse. Õpetajad ootavad kell 14.15-14.45 õpilasi järgmistes ruumides:
   Priidu Beier 200
   Marcus Hildebrandt 309
   Erika Hunt 221
   Ülle Hüva 136
   Mari Jõgiste 304
   Toomas Jürgenstein 203
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Tiiu Kreegipuu 208
   Helen Köhler 312
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 311
   Katrin Ojaveer 221
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Anneli Saarva 228
   Andre Pettai 200
   Monika Piirimäe 104
   Tiina Pluum 102
   Kristiina Punga 144
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 308
   Aive Roots 200
   Külli Rootsi 221
   Karin Soodla 110
   Liisa Tepp 107
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 302
   Olga Titova 301
   Õpetaja Ülle Seevri teatab hinded reedel, 27.02. söögivahetundide ajal ruumis 227 ja õpetaja Liis Karo-Astover teatab hinded ainetunni ajal.
 • III perioodi järelarvestused toimuvad 2.-6. märtsini. Järelarvestuste täpne ajagraafik selgub 27. veebruaril. Õpilastel palun jälgida järelarvestuste toimumise aega infotahvlilt!
   Hetkel teadaolevad järelarvestused toimuvad
   esmaspäeval, 2. märtsil kell 16.00
   inglise keel (312) õp. E. Hunt ja K. Ojaveer
   bioloogia ja geograafia (225) õp. S. Kaarna ja L.Karo-Astover ja õp. Ü. Seevri

   kolmapäeval, 4. märtsil kell 15.45
   matemaatika (139) kõik matemaatikaõpetajad
   keemia (217) õp. E. Paabo 
   kirjandus (107) õp. L. Tepp
   kirjandus (102) õp. T. Pluum
   ajalugu ja ühiskonnaõpetus (141) õp. A. Ristikivi

   neljapäeval, 5. märtsil kell 15.45
   ajalugu (144) õp. K. Punga ja A. Pettai


Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 19.02
11.d tunde ei toimu, klass on õppekäigul

reede, 20.02
tundide ajad on muudetud, toimub EV aastapäevaaktus
11.a 3. tund füüsika õp. S. Oks - 217
11.b 1. tund toimub, keemia õp. E. Paabo - 217 

reede, 27.02
11.b 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
11.c 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
11.d 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
11.e tunde ei toimu, klass on õppekäigul
12.a 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K Rootsi - 312
12.b 1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi - 312
12.c 1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi - 312
12.d 1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi - 312
12.e 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K Rootsi - 312

neljapäev, 26.02
tundide ajad on muudetud, õpetajad teatavad III perioodi hinded.

Teated

 • Täna, 16. veebruaril kell 19.00 toimub Tartus Genialistide Klubis varivalimisdebatt teemal „Kas Tartu on jätkuvalt hariduse- ja kultuuripealinn või lihtsalt provints?“. Debatil väitlevad erinevate erakondade esindajad.
 • Teisipäeval, 17. veebruaril tähistab ajalooring vastlapäeva eesti rahvakultuuri teemalise loenguga, mille viivad läbi Tartu Ülikooli teadurid Heidi Maiberg ja Tõnno Jonuks. Kõik huvilised on oodatud kell 15.50 ruumi 141.
 • Kolmapäeval, 18. veebruaril kell 14.25 tutvustab Prantsuse saatkonna ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee Charlotte Tavernier ruumis 309 õppimisvõimalusi Prantsusmaa ülikoolides ingliskeelsetel erialadel. Tutvustus on inglise keeles. Kõik huvilised on oodatud.
 • Dream Foundation kutsub kõiki välismaal õppimise vastu huvi tundjaid neljapäeval, 19.veebruaril alates kella 15.40-st ruumi 102. Fookusriikideks on Taani, Holland ja Inglismaa. Registreeri end tasuta konsultatsioonile reelika.maranik@dreamfoundation.eu ning kasuta võimalust küsida väliskogemusega spetsialistilt ülikoolidesse kandideerimisega seotud küsimusi.
 • Reedel, 20. veebruaril tähistame Eesti vabariigi 97. aastapäeva aktusega. Sellega seoses on tundide ajad muudetud:
  • 1. 08.05 - 09.15
   2. 09.25 - 10.35
   I söögivahetund ja aula aktuseks valmis seadmine (12.b)
   3. 11.05 - 12.15
   II söögivahetund
   4. 12.45 - 13.55

   Kell 14.00 algab aulas aktus

   Aktuse korraldab 12.b klass, lipuvalve proov toimub kolmapäeval, 18. veebruaril kell 12.30 aulas.
    

 • 21.-22. veebruarini toimub koolimajas Tantsutaldade tantsulaager.
 • C-klasside ööakadeemia toimub reedel, 27.veebruaril.
 • Järgmine infoleht ilmub 2. märtsil
Raamatukogu teated
 • Õpilastel palutakse tagastada raamatukokku sel perioodil mittevajalikud õpikud ja raamatud
Olümpiaadid ja võistlused
 • 6. veebruaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
  • 9.-10. klass (37 osalejat)
   1. Hanna Marrandi (10.e)
   2. Ode Laik (10.d)
   7.-8. Laura Jõgar (10.b)
   9. Hebo Rahman (10.c)

   11. -12. klass (21 õpilast) 
   1. Minna Ots (12.c)
   2.-3. Anu Jaagosild (12.c) ja Maris Pedaja (12.b)
   4.-5. Lauriine Kalajas (11.e)

 • 7. veebruaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor. Meie parimad:
  • 10. klass (49 osavõtjat)
   3. Aaro Kristjuhan (10.b)
   4.-6. Rasmus Jaagant (10.a)
   4.-6. Rasmus Lellep (10.b)
   7.-8. Markus Punnar (10.a)
   7.-8. Kaspar Valk (10.b)
   9.-11. Martin Posselt Munck (10.b)
   9.-11. Kristjan Pärn (10.b)
   9.-11. Johannes Vallikivi (10.b)

   11. klass (31 osavõtjat)
   1. Mirjam Iher (11.b)
   2. Svenno Saan (11.a)
   3. Mark Laasu (11.a)
   4.-5. Laura Eiche (11.a)
   4.-5. Siim Christian Reppo Sirel (11.a)
   8. Ilmar Uduste (11.a)
   9. Silver Maala (11.a)

   12. klass (24 osavõtjat)
   1. Simmo Saan (12.b)
   3. Triinu Hordo (12.a)
   4. Toom Lõhmus (12.b)
   5.-6. Hans Daniel Kaimre (12.b)
   5.-6. Raul Rinken (12.b)
   7. Andri Parvelo (12.b)
    

 • 13. veebruaril toimus meie koolis vene keele olümpiaadi piirkondlik voor, kus Robert Derevski (11.e) jagas 1.-2. kohta ja Hele-Riin Rebase (11.e) saavutas 4. koha. 
 • Üleriigilisel etlejate konkursil võitis Oliver Issak (11.b) vanema vanuseastme 15 osaleja seas I koha.
 • Eesti väitluse meistrivõistluste I etapil saavutas Maria Johanna Kull (12.e) individuaalses arvestuses 40 võistleja seas 10.-13. koha.
 • ProgeTiigri õpilaskonkursil „Tuleviku õpperuum 2050!“ saavutas Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli võistkond, kuhu kuulus ka Elise Ustav (12.a), võistlustööga „Koolikell 2050“ gümnaasiumiealiste vanuserühmas esikoha. Nende tööd on võimalik näha ja kuulda aadressil: koolikell.weebly.com
 • 14. veebruaril toimus Tallinnas õpilasfirmade laat. Meie õpilasfirma Sportlastic (Sten Kaldmaa (11.b), Taur Lillestik (11.c) ja Hendrik Rull (11.c)) märgiti ära kui Eesti kõige innovaatilisem õpilasfirma.
 • 14. veebruaril toimunud informaatika-olümpiaadi lõppvoorus saavutas olümpiaadi üldvõidu Simmo Saan (12.b) - edasijõudnute rühmas I järgu diplom. Gümnaasiumi rühmas saavutas Mirjam Iher (11.b) III järgu diplomi. Eriauhind anti lühima korrektse lahenduse eest omas vanuserühmas Simmo Saanile ning võistlusel üles näidatud aktiivsuse ja tulemuste eest Toom Lõhmusele (12.b).
 • 15. veebruaril toimunud informaatikaviktoriini Kobras finaalvoorus saavutas Laura Anna Tammesoo (11.b) II järgu diplomi.
 • Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Taavi Eomäe ja Kristin Saan (10.c); Johanna Maria Kirss, Rein Leetmaa, Karl Jonathan Lellep ja Maris Sala (11.c) ning Minna Ots, Jaanika Unt ja Henri Maalmann (12.c).
Konkursid Õpetajad
 • Neljapäeval, 19. veebruaril kell 16.00 algab õppenõukogu, kus arutatakse 2015. aasta lõpueksamite korraldusküsimusi. Õppealajuhataja ootab 12. klassidelt koolieksamite valikuid hiljemalt 17. veebruariks.
 • Õpetajad E. Paabo, H. Pähno ja S. Kaarna osalevad 20. veebruaril koolitusel, direktor O.Ojaveer ja õppealajuhataja A. Punga on koolitusel 25. veebruaril.
 • Õpetaja M. Matto sõidab koos 11.d klassi õpilastega õppekäigule Tallinnasse 19.veebruaril ning õpetaja H. Köhler koos 11.e klassi õpilastega Viljandisse 27. veebruaril.
Sport
 • Kolmapäeval, 25. veebruaril kell 16.00 võistlevad saalihokis HTG saalihokivõistkond ja õpetajad. 
 • 6.-8. veebruarini peeti Tartus Annelinna spordihoones 51. Eesti meistrivõistlused sulgpallis. Meespaarismängus võitis pronksmedali Mihkel Laanes (11.c) koos Mikk Järveojaga.
 • Getter Põru (12.a), Märten Aardevälja ja Sander Kotkas (10.c) võitsid Tartu koolide lahtistel meistrivõistlustel lauatennises gümnaasiumiõpilaste arvestuses I koha.
Söökla teated
 • Märtsikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 25. veebruariks.

 • Märtsikuu koolitoidu maksumus:
   * tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.58 eurot = 9.86 eurot, 
   * poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 26.-27. veebruaril.
Eelteated
 • 25. märtsil algab kell 18.00 HTG aulas solistide konkurss. Igal võistlejal tuleb ette kanda kaks laulu: üks a capella ja üks laul koos saatega. Lauljaid hindab professionaalne žürii. Konkursil osaleda soovijail palutakse õp Ü.Keerbergi juures end registreerida. Registreerimise viimane tähtaeg on 13. märts.
 
Direktori 16.02.2015 käskkirjaga nr 7 avaldatakse kiitust

1. Õpilaste esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel:

1.1. Silmapaistvate tulemuste eest

12.b
Hans Daniel Kaimre, Raul Rinken, Simmo Saan.

11.a
Jürgen Laks.

11.b
Jonatan Kalmus, Kristjan Laht.

10.b
Andre Litvin.

1.2. Suurepäraste tulemuste eest

12.a
Triinu Hordo.

12.b
Toom Lõhmus, Karl-Andero Mere, Maris Pedaja.

12.c
Rasmus Born, Anu Jaagosild, Jaak Kaljula, Henri Maalmann, Minna Ots, Jaanika Unt.

12.d
Liisi Voll.

11.a
Anton Konovalov, Mark Laasu, Svenno Saan.

11.b
Oliver Issak, Mirjam Iher, Karoliine Holter, Karl Martin Kirm, Laura Anna Tammesoo.

11.c
Kerly Kubri, Kadre Lehtmets, Rein Leetmaa, Karl Jonathan Lellep, Taur Lillestik, Hendrik Rull, Maris Sala.

11.d
Lauriine Kalajas, Anett Pullerits.

11.e
Johanna Adojaan, Robert Derevski, Hele-Riin Rebase.

10.a
Rasmus Jaagant, Kerli Tali.

10.b
Aaro Kristjuhan, Kaspar Valk, Johannes Vallikivi.

10.c
Taavi Eomäe, Liisa Kübarsepp, Ode Laik, Kristin Saan.

10.d
Maarten Berg, Robert Bunder.

10.e
Hanna Marrandi, Madis Salo.
 

1.3. Väga heade tulemuste eest

12.a
Jaanika Juntson, Getter Põru.

12.b
Jaak Joonas Keldoja, Mikk Kull, Andri Parvelo.

12.c
Kaisa Teele Oja.

12.d
Artur Andersalu, Karmel Kristin Einberg, Lauren Villmann.

12.e
Reelika Jõgi.

11.a
Laura Eiche, Oliver Kahre, Silver Maala, Siim Christian Reppo-Sirel, Ilmar Uduste.

11.b
Tuuli Jürgenson, Eliise Joanna Kikas, Jasper Ristkok, Tanel Tark.

11.c
Janar Bachmann, Rando Ernits, Johanna Maria Kirss, Friedrich Krull, Gregor Sprengk, Maali Tars.

11.d
Markus Kuslap, Rosemary Pree.

11.e
Liis Aleksejeva.

10.a
Neeme Ilves, Markus Punnar, Martin Vasar.

10.b
Laura Jõgar, Rasmus Lellep, Martin Posselt Munck, Kristjan Pärn, Andreas Vija.

10.c
Sonja Liis Kaara, Sander Kotkas, Siim Nõmmiste, Hebo Rahman, Beatrice Veidenberg.

10.e
Michal Jatsa, Silvia Linnuste.
 

1.4. Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust

12.a
Fred Kasemaa, Aana-Liisa Kaste, Liis Luude, Villem Tõnisson.

12.e
Erik Markus.

11.a
Aksel Allas, Kadi Kukk, Jürgen Laks, Miina Solveig Muru.

11.b
Aaro Abolkaln, Kristel Sibul, Mark Joel Tamm.

11.c
Elisabet Ottas, Rasmus Tensing.

11.d
Maria Hommik, Katariina Kriipsalu, Elise Metsanurk, Maarja Ots, Maria Parusk, Saara Maria Puur, Rasmus Rääk, Andra Tammisto.

11.e
Eneli Maranik, Iida Elise Murumets, Eva-Maria Shepel, Kaarel Viljaste.

10.a
Grete Hõbejärv, Karl Kimmel, Kätlin Regina Kirjanen, Doris Käämbre, Artur Thomas Laherand, Kristian Alex Laherand, Mikko Maran, Tuule Müürsepp, Karel Räppo, Verner Sääsk.

10.b
Tamor Haabmets, Georg Kõivumägi, Lisanne Nääb, Lauri Martin Rannu.

10.c
Anni Miller, Anna Brigitta Rosenthal.

10.d
Joel Dahl, Katrin Riso, Hermine Saul.

10.e
Johanna Jaansoo, Sandra Pala.
 

2. Õpetajatele-juhendajatele õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja võistlusteks

Priidu Beier, Ernst Marcus Hildebrandt, Erika Hunt, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Toomas Jürgenstein, Saima Kaarna, Liis Karo-Astover, Ülle Keerberg, Hele Kiisel, Helen Köhler, Mall Matto, Ants-Oskar Mäesalu, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Katrin Ojaveer, Siim Oks, Eha Paabo, Monika Piirimäe, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Ülli Roostoja, Aive Roots, Ülle Seevri, Karin Soodla, Liisa Tepp, Helgi Tering, Ehtel Timak, Ljubov Titova, Olga Titova.
 

Direktori 17.02.2015. a käskkirjaga nr 9 avaldatakse kiitust
 

1. Väga hea ja hea õppeedukuse eest II perioodil järgmistele õpilastele:

10.a
Mattias Aksli, Ädu Arvisto, Helen Helmet, Greete Hõbejärv, Neeme Ilves, Eva Lea Jääger, Kerli Kahk, Elev-Ermo Kask, Karl Kimmel, Saimi Ester Kortelainen, Mikko Maran, Tuule Müürsepp, Eeva-Ruth Niitvägi, Markus Punnar, Karel Räppo, Kerli Tali, Martin Vasar, Silvia Veermäe.

10.b
Henry Martti Abras, Tamor Haabmets, Greta Ilmas, Minna Kruusamäe, Kadi-Liis Kuum, Karl Kuusik, Georg Kõivumägi, Lisanne Nääb, Marie Olli, Aleksandra Isabel Pillmann, Vanessa Pure, Eleriin Rein, Ilmar Tarto, Ilona Toikka, Kaspar Valk, Andre-Loit Valli, Johannes Vallikivi, Erik Martin Vetemaa, Andreas Vija.

10.c
Agete Eksi, Markus Haug, Karolina Juhani, Sonja Liis Kaara, Hanna-Riin Karu, Kristiina Kõiv, Liisa Kübarsepp, Ode Laik, Annaliisa Männik, Birgit Nõmmemees, Siim Nõmmiste, Hebo Rahman, Kristin Saan, Grete Sabine Sarap, Aleksander Tamme, Oskar Telgmaa, Beatrice Veidenberg.

10.d
Richard Annilo, Riinu Esko, Säde Mai Krusberg, Catarina Kurg, Kaarel Tigane.

10.e
Joonas Kartsep, Katrina Külm, Hanna Marrandi, Sigrid Pedaja, Maia Pruuli, Katrina Saarnits, Brenda Tarn, Ivo Tulvik, Triin Valdmaa, Karmen Õun.

11.a
Laura Eiche, Merit Eller, Katri-Helena Janno, Oliver Kahre, Anton Konovalov, Kadi Kukk, Hannes Moor, Svenno Saan, Helen Tera, Elis Tiivoja.

11.b
Aaro Abolkaln, Liisa Ansip, Erik Haldna, Maria Häling, Jüri Jõul, Tuuli Jürgenson, Sten Kaldmaa, Jonatan Kalmus, Karl Martin Kirm, Jasper Ristkok, Age Roosi, Mark Joel Tamm, Tanel Tark.

11.c
Artur Aland, Marie Jõgi, Johanna Maria Kirss, Kerli Kubri, Elsa Mai Leedo, Rein Leetmaa, Laura Lokko, Berit Mägi, Elisabet Ottas, Helga Paulsen, Agnes Saik, Maris Sala, Susanna Soomets.

11.d
Agnes-Gertrud Aavaste, Helina Hakmann, Maria Hommik, Hanna Marii Ilves, Kerli Ilves, Iris Ivan, Lauriine Kadajas, Sander Kesküla, Katariina Kriipsalu, Elise Metsanurk, Maarja Ots, Kristo Pullerits, Andra Tammisto.

11.e
Liis Aleksejeva, Helga Johanna Leppoja, Riki-Brigita Mitt, Iida Elise Murumets, Liina-Mari Roolaht, Made Rästas, Merilin Vipper.

12.a
Erki Bauman, Sandra Eensoo, Brenda Heinla, Triinu Hordo, Marko Karm, Aana-Liisa Kaste, Kristjan Kingo, Daniel Kütt, Ludvig Leis, Liis Luude, Salme Ojasild, Getter Põru, Joonas Tomingas, Mattias Tõnisson, Villem Tõnisson, Maria Yastrebinskaya.

12.b
Sisi Carmen Haamer, Hans Daniel Kaimre, Jaak Joonas Keldoja, Karolin Kelpman, Mikk Kull, Toom Lõhmus, Karina Raudsik, Raul Rinken, Laura Rähni, Simmo Saan, Kaisa Sander, Mari-Liis Tsernant.

12.c
Esper Rasmus Antson, Anu Jaagosild, Alice Klaus, Katariina Kisand, Maria Leping, Henri Maalmann, Kaisa Teele Oja, Maarja- Ly Ojasalu, Minna Ots, Laura Tammiste, Adel Tiisler, Andri Uibo, Jaanika Unt.

12.d
Anna Edela, Karmel Kristin Einberg, Katrin Kaaver, Kristofer Sven Kliimand, Ly Kuudeberg, Cassandra Laur, Kärt Lige, Nele Läll, Gertrud Metsa, Liina-Riste Pappel, Kirsika Berit Reino, Liisi Voll.

12.e
Eleri Anni, Laura Hääl, Kirti Jürimäe, Marie Lintnermann, Katrina Ojavee, Hanna-Lotta Otstavel, Mika Pert?jonok, Marja Stina Saaliste, Viivika Toode.