HTG INFO
Nr 15
19. jaanuar 2015
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Katrin Ojaveeri, Siim Oksa, Eha Paabot, Tiina Pluumi, Madis Reemanni, Aare Ristikivi, Helgi Teringut, Ehtel Timakut õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja võistlusteks.
Õppetöö
 • Teisipäeval, 20. jaanuaril on abiturientidel viimane päev riigieksamitele registreerumiseks. Registreeruda saab EISi keskkonnas https://eis.ekk.edu.ee/eis/. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardiga. Õpilastel, kellel ei ole ID-kaarti või kes ei tea oma ID-kaardi PIN-koode, tuleb kiirestipöörduda õppealajuhataja poole. Õpilased, kes on sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovivad sellega asendada võõrkeele riigieksami, on kohustatud hiljemalt 20. jaanuariks tunnistuse koopia esitama õppealajuhatajale, kes saadab selle SA Innove.
 • Õpetajad teatavad ja kannavad e-HTGsse II perioodi järelarvestuste hinded kolmapäeval, 21.jaanuaril.
 • 11.a ja 11.b klassi tehnoloogiakursused:
  • EMÜ tutvusava tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis järgmine loeng teemal “Kuidas hobune suudab seistes tukkuda? Liikumine ja paigalseis - looma eluviis peegeldub skeletis“ toimub neljapäeval, 22. jaanuaril kell 14.15 ruumis 141;
   robootika kursuse esimene tund toimub õp. Siim Oksa juhendamisel reedel, 23. jaanuaril kell 14.25 ruumis 206.
 • Reedel, 23. jaanuaril sõidavad õppeekskursioonile Tallinnasse 10.d ja 10.e klassi õpilased ning õpetajad A. Roots, T.Niitvägi-Hellamaa ja T. Pluum.
Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 20.01
10.c 5. tund vene keel õp. L. Titova rühmal jääb tund ära
10.d 5. tund vene keel õp. L. Titova rühmal jääb tund ära
10.e 1. tund vene keel õp. L. Titova rühmal jääb tund ära
11.d 3. tund kogu klassil informaatika õp. A. Mägi - 303
11.e 2. tund vene keel õp. L. Titova rühma tundi asendab õp. O. Titova

kolmapäev, 21.01
10.e 1. tund vene keel õp. L. Titova rühmal jääb tund ära
11.b 2. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
11.c 4. tund vene keel õp. L. Titova rühmal jääb tund ära
11.d 1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
3. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi - 303
11.e 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
2. tund vene keel õp. L. Titova rühma tundi asendab õp. O. Titova
3. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 141
12.c 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.d 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
4. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 203
12.e 1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203

neljapäev, 22.01
12.a 1. tund kirjandus õp. K. Soodla - 225
3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141 
12.c 1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
12.e 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
3. tund kirjandus õp. K. Soodla - 225
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 227

reede, 23.01
10.a 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parsioo - 228
10.d tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
10.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
11.a 1. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
2. tund kehaline kasvatus A. Saarva/P. Parsioo - 228
11.b 4. tund kirjandus TÜ praktikant L. Nagel - 102
12.b 3. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp- 105
12.c 2. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp - 105
12.d 1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 203
2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

Teated

 • Ajalooring kutsub kuulama vilistlasi Katre-Helena Käppat ja Johannes Satsi, kes räägivad oma vabatahtlikukogemusest Aafrikas. Kohtume teisipäeval, 20. jaanuaril kell 15.50 auditooriumis. Kõik on oodatud!
 • Veebruarikuus oma uurimis- või praktilist tööd kaitsta soovijate tööde esitamise tähtaeg on 21. jaanuar.
 • Kolmapäeval, 21. jaanuaril on koolis külas Gustav Adolfi Gümnaasiumi esindus. GAGi juhtkonnaliikmed, õpetajad ja õpilasesinduse liikmed külastavad kolmandat tundi ning arutavad pärast meie kooli juhtkonna ja õpetajatega õppekava ja kooliarendusega seonduvaid küsimusi.
 • Kolmapäeval, 21. jaanuaril kell 15.45 kohtub ruumis 107 kõikide huvilistega Ott Mägi Kaitseressursside ametist, et rääkida kaitseväeteenistusest. Kui teil on tekkinud küsimus, kuidas väeosa valida, kuidas saada väeteenistusest pikendust või kas jääda teenistusse 8 või 11 kuuks, siis tulge kohale ja saate oma küsimustele vastused.
 • Vilistlane Virve Kass ootab kõiki, kes soovivad sel aastal osaleda ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, neljapäeval, 22. jaanuaril kell 14.25 ruumis 107.
 • Neljapäeval, 22. jaanuaril kell 18.00 alustab taas loominguliste õhtute sari kooli ajaloomuuseumis. Selle õppeaasta esimese õhtu külaliseks on Merike Reiljan (vil 2009), kes on TÜ filosoofia magistrant ja lisaks filosoofiale tudeerinud maailmakirjandust, teatriteadust ning neuropsühholoogiat. Aastal 2011 ilmus Ilmamaa kirjastuselt tema esimene romaan „Anakronett“. Olete oodatud kuulama, vestlema.
 • Laupäeval, 24. jaanuaril toimub kella 10.00 - 18.00 meie kooli aulas ja võimlas Tartumaa VIII talvise tantsupeo ülevaatus.
 • Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab kaastöid 30. jaanuariks. Täpsem info www.akadeemike.ee.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 14. jaanuaril toimus inglise keele kõnevõistlus, millel osales 6 õpilast. Eriti edukad olid Agnes Unt (10.d) ja Reiko-Rainer Reinup (11.c), kes osalevad 5. märtsil Tallinnas English Speaking Unioni korraldatud kõnevõistluse finaalis.
 • 15. jaanuaril peeti HTGs Tartu maakonna ja Tartu linna gümnaasiumiastme etluskonkurssi. Etluskonkursi þürii, kuhu kuulusid Vilde Teatri vabakutseline näitleja Rein Annuk, semiootika ja kultuuriteaduse magistrant ja vabakutseline teatrikriitik Iiris Viirpalu, lavastaja Tormi Torop, andis välja kolm esimest kohta ja kolm eripreemiat. Oliver Issak (11.b) sai võistlusel III koha ja esindab koos kahe Jaan Poska Gümnaasiumi noorega Tartu linna üleriigilisel konkursil. Anett Pulleritsu (11.d) esinemine pälvis eripreemia emotsionaalse esituse eest ning Rosemary Pree (11.d) sai eripreemia luulepala esitamise eest.
 • 15.-16. jaanuaril toimus Tartu Tamme Gümnaasiumis 50. viie kooli kohtumine. Meie õpilaste ja võistkondade tulemused:
  • füüsika
   1. Simmo Saan (12.b)
   3.-4. Jonatan Kalmus (11.b)
   5. Raul Rinken (12.b)
   9. Hans Daniel Kaimre (12.b)
   10.-11. Anton Konovalov (11.a)
   Koolide paremusjärjestus füüsikas: HTG, NRG, VG, MHG, TTG

   keemia
   1. Raul Rinken (12.b)
   2. Anton Konovalov (11.a)
   3.-4. Hans Daniel Kaimre (12.b)
   5. Rasmus Born (12.c)
   6.-7. Hendrik Rull (11.c)
   8.-9. Jaak Joonas Keldoja (12.b)
   11. Kerli Tali (10.a)
   Koolide paremusjärjestus keemias: HTG, NRG, MHG, VG, TTG

   matemaatika
   1.-7. Triinu Hordo (12.a)
   1.-7. Hans Daniel Kaimre (12.b)
   1.-7. Simmo Saan (12.b)
   1.-7. Svenno Saan (11.a)
   8.-9. Raul Rinken (12.b)
   10.-14. Aaro Kristjuhan (10.b)
   Koolide paremusjärjestus matemaatikas: HTG, NRG, VG, MHG, TTG

   Kaljo Kruse nimelise rändauhinna, millega tunnustatakse parimat 10. klassi matemaatikut, sai Aaro Kristjuhan (10.b), Raul Rinkenile (12.b), kolme aine kokkuvõttes parimale, anti üle Harri Keerutaja nimeline rändauhind.
    

 • Karl-Andero Mere (12.b) saavutas Riigikohtu kaasuskonkursil 12. klasside arvestuses teise koha.
Konkursid Õpetajad
 • Esmaspäeval, 19. jaanuaril kell 16.00 arutab laiendatud juhtkond 10. klassi sisseastumiskatsetega seonduvat, õpilaste kiitmist hea ja väga hea õppeedukuse korral ning õpetajate koolituspäeva sisu.
 • Neljapäeval, 22. jaanuaril toimub II perioodi õppetöö analüüs: 
  • kell 14.30-15.00 - 12.b, 12.c ja12.e klass;
   kell 15.00-15.30 - 10.a, 10.b ja 10.c klass;
   kell 15.45-17.00 - 12.a, 12.d, 10.d ja 10.e klass.
    
 • Õpetaja Aare Ristikivi pälvis Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi metoodikavõistluse ergutuspreemia.
 • Huvijuht Uve Saar on korralisel puhkusel 26.01.-11.02.
Söökla teated
 • Veebruarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks.

 • Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
   - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
   tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot;
   - kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
   tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 eurot, poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 eurot.
 • Õpilasi 23. veebruaril ei toitlustata
 • Talonge väljastatakse kantseleist 29. ja 30.jaanuaril.