HTG INFO

Nr 14
12. jaanuar 2015

Juhtkond tänab

 • vilistlasi Juhan ja Jaan Aru „Tarkusepäevakese“ korraldamise eest; õpilasi Heneli Ristisaart (12.e), Daniel Kütti (12.a) ja Marja Stina Saalistet (12.e); vilistlasi Siim Tuksamit ja Marko Udrast ning Allan-Hermann Pooli „Tarkusepäevakesel“ ettekannetega esinemise eest.
Õppetöö
 • II perioodi järelarvestuste toimumise ajad:
  • esmaspäev, 12. jaanuar 
   kell 16.00 füüsika (213) õp M. Reemann
   kell 16.00 keemia (217) õp E. Paabo

   kolmapäev, 14. jaanuar
   kell 15.45 kunst (203) õp P. Beier
   kell 15.45 eesti keel (102) õp M. Piirimäe ja T.Pluum
   kell 15.45 eesti keel (107) õp L. Tepp
   kell 15.45 saksa keel (204) õp M. Matto

   neljapäev, 15. jaanuar
   kell 15.45 ajalugu ja ühiskond (141) õp Ristikivi
   kell 15.45 bioloogia ja geograafia (227) õp S. Kaarna, L. Karo-Astover, Ü. Seevri
   kell 15.45 matemaatika (139) õp E. Timak, H. Kiisel, K. Orav-Puurand
   kell 15.45 muusika (220) õp Ü. Keerberg
   kell 15.45 vene keel (kirjalik) (301) õp O. Titova ja L. Titova
   kell 16.00 füüsika (202) õp S. Oks
   kell 16.00 ajalugu (144) õp K. Punga

   reede, 16. jaanuar
   kell 15.45 koondjärelarvestus (107) õp A. Roots
   11.d ja 11.e klassi eesti keele järelarvestus toimub kolmapäeval, 21. jaanuaril.
    

 • III perioodi esimene õnnetund (90 minutit) toimub reedel, 16. jaanuaril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetundi saab kooli kodulehel registreeruda kuni 14. jaanuarini. Lisaks sooritamata või ebaõnnestunud kontrolltöödele saavad õnnetunnis kordusarvestust sooritada õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel kindlasti sooritada suuline arvestus õigel ajal; valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal; teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 16.01.

 • Järelarvestusi võivad 16. jaanuaril sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud õigel ajal järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.
   
 • 11.a ja 11.b klassi tehnoloogiakursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis“ esimene tund toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 14.15 ruumis 141.
 • Algavad 11.c klassi keemia praktikumi tunnid (juhendaja TÜ õppejõud Aime Lust). Praktikum toimub Tartu Ülikooli keemiahoones (Ravila 14a). Chemicumi saab sõita bussidega nr 5 ja 24, mis väljuvad Kaubamaja peatusest ning sõita tuleb Nooruse peatusse või bussiga nr 1 sõita Soinaste peatusse. 

 • Praktikumi jõudmiseks sobivad bussid:
   buss nr 5 Kaubamaja peatusest kell 14.36 või 16.17
   buss nr 24 Kaubamaja peatusest kell 14.34 või 15.48
   buss nr 1 Kaubamaja peatusest kell 14.39 või 16.09, 16.29
   Esimene praktikumitund toimub kõikidele rühmadele kolmapäeval, 14. jaanuaril kell 16.45, edasi viiakse praktikum läbi kolmes rühmas: 

   I rühma praktikum toimub kolmapäeviti kell 15.00;

   II rühma praktikum kolmapäeviti kell 16.45;

   III rühma praktikum toimub labori vabadel aegadel kas teisipäeval kell 16.45 või neljapäeval kell 15.00. III rühma praktikumide toimumise täpsed kuupäevad lepitakse juhendajaga kokku esimeses praktikumitunnis 14. jaanuaril.
    

 • 11. klasside õpilased, kes osalesid 12. jaanuaril esimese tunni ajal vabaaine kursusel ning ei saanud UPT juhendajaseminarist osa võtta, peavad juhendajaga kohtumise aja kokku leppima 13.-16. jaanuarini. Samuti tuleb individuaalne kohtumise aeg leppida kokku õpilastel, kelle juhendajateks on õpetajad L. Karo-Astover, M. Matto, T. Niitvägi-Hellamaa, M. Piirimäe, T. Pluum, K. Punga, A.Roots, Ü. Seevri, kuna nimetatud õpetajad viibisid ülekooliliseks kohtumiseks määratud ajal tunnis. 
Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 15.01
10.b 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135, füüsika praktikumi ei toimu
11a 3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139, füüsika praktikumi ei toimu
12.a 4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136, füüsika praktikumi ei toimu

reede, 16.01
10.a 3. tund füüsika õp. S. Oks - 136
4. tund jääb ära
10.b 1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 213
2. tund iseseisev töö matemaatikas õp. H. Kiisel - 144
3. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 135
10.c 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.a 1. tund kunstiajalugu õp. M. Jõgiste - 227
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.b 1. tund matem.-füüsika praktikum õp. H. Kiisel/M. Reemann - 135/212
3. tund kunstiajalugu õp. M. Jõgiste - 227
11.d 1. tund iseseisev töö matemaatikas õp. H. Kiisel - 202
11.e 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 135
12.a 4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
12.e 4. tund füüsika õp. S. Oks - 136
 

Teated

 • Esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 15.55 jagab õppealajuhataja auditooriumis abiturientidele juhiseid eksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.
 • 15. ja 16. jaanuaril toimub Tartu Tamme gümnaasiumis 50. korda viie kooli kohtumine. Meie kooli võistkond ja juhendajad (õp. Ü Hüva, H. Kiisel. E. Timak, E. Paabo, S. Oks ja M.Reemann) koguneb teisipäeval, 13. jaanuaril kell 12.30 õpetajate toas (ruum 208). Võistkonda kuuluvad Triinu Hordo (12.a), Simmo Saan (12.b), Hans Daniel Kaimre (12.b), Raul Rinken (12.b), Mikk Kull (12.b), Toom Lõhmus (12.b), Jaak Joonas Keldoja (12.b), Rasmus Born (12.c), Svenno Saan (11.a), Anton Konovalov (11.a), Oliver Kahre (11.a), Jonatan Kalmus (11.b), Mirjam Iher (11.b), Johanna Maria Kirss (11.c), Hendrik Rull (11.c), Kerli Tali (10.a), Aaro Kristjuhan (10.b), Johannes Vallikivi (10.b), Andres Vija (10.b).
 • Ajalooring kutsub sel teisipäeval, 13. jaanuaril kuulama Sirje Sisaski loengut „Tapeetide tervistkahjustava mõju uurimisest 19. sajandil“, mis toimub Tartu Linnamuuseumis. Koguneme kell 15.45 juba ülerõivastes kooli valvelaua juures.
 • Teisipäeval, 13. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis III klassidevaheline mälumäng.
 • Õpilased, kes on huvitatud lingvistikaülesannete lahendamisest, on oodatud reedel 5. tunni ajal klassiruumi 144.
 • Reedel, 16. jaanuaril kell 14.25-15.40 esineb auditooriumis õpilastele Ahti Asmann (AS Eesti Raudtee peadirektor). Ta räägib rahvusvahelisest raudteeühendusest Rail Baltic, mis ühendab Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega. Rail Baltic on üks lähiaastate suurimaid investeeringuid nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse edendamisse. Arvestades eelseisvat kevadist eksamiperioodi, on loengul osalemine eriti kasulik abituuriumile. 
 • Laupäeval, 17. jaanuaril peetakse aulas LAN-võrgupidu. Täpsem informatsioon õpetaja Siim Oksalt.
 • Teisipäeval, 20. jaanuaril toimub Miina Härma Gümnaasiumis ÜRO mini-simulatsioon. Huvilistel palutakse võtta ühendust õpetaja Marcus Hildebrandtiga. Info eelmise õppeaasta ÜRO simulatsiooni kohta: http://recehuw.nw.eenet.ee/
Olümpiaadid ja võistlused
 • Geograafiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Karoliine Holter (11.b), Raul Rinken (12.b), Kaspar Valk (10.b), Maarten Berg (10.d) ja Hans Daniel Kaimre (12.b).
 • Detsembrikuu Imelise Ajaloo viktoriini parimad:
  • 1. Rando Künnapuu ja Madis Salo (10.e)
   2. Hebo Rahman (10.c)
   3. Martin Vasar (10.a)
   4. Fred Kasemaa ja Jaagup Russak (12.a)
   5. Janar Bachmann ja Rando Ernits (11.c)
   Jaanuarikuu võistlus toimub traditsiooniliselt kuu viimasel nädalal.


Konkursid

Õpetajad
 • Kolmapäeval, 14. jaanuaril osalevad õppealajuhtaja Aime Punga, infojuht Heivo Kikkatalo ja direktor Ott Ojaveer Tartu haridusosakonna korraldataval õppepäeval.
 • Viie kooli kohtumise võistlustöid parandavad 15. jaanuaril alates kella 12.00st õpetajad S. Oks ja M. Reemann ning reedel, 16.jaanuaril kella 12.00st õpetajad E. Paabo, Ü.Hüva ja H. Kiisel; õpetaja A. Mägi osaleb 16. jaanuaril haridustehnoloogide talvekoolis.
 • Eelmise aasta lõpus toimus õpetajate ja HTG saalihokivõistkonna vahel järjekordne võistlus, kus õpetajad pidid vastu võtma kaotuse 9:28.
 • Kooli psühholoog Triin Ulst andis Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Kristiina Pungale. Õnnitleme!
 • Alates 1. jaanuarist 2015 on Tartu linna matemaatika ainesektsiooni juht Kerli Orav-Puurand.
Õpilased
 • 9. ja 10. jaanuaril pidasid ööakadeemiat 10.d, 11.d ja 12.d klass. Ühiselt kuulati vilistlase Liisi Toomi loengut, söödi, peeti fotojahti, tehti sporti, vaadati filme, tantsiti ning ristiti 10.d ja 11.d õpilased auväärseteks deelasteks.