HTG INFO
Nr 13
5. jaanuar 2015
Koolipere õnnitleb
 • õpetaja Kerli Orav-Puuranda, kes kaitses detsembrikuu lõpus doktorikraadi.
Juhtkond tänab
 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Anneli Saarvat jõululaada korraldamise eest kooliperele;
 • 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Eha Paabot jõulupeo korraldamise eest õpilastele;
 • õpetaja Toomas Jürgensteini ja kõiki õpilasi, kes aitasid korraldada jõulujumalateenistust Jaani kirikus;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Mall Mattot, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest. 
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond tänab
 • HTG õpilasi ja õpetajaid fondi kaudu abi vajavate laste toetamise eest.
Õppetöö
 • Kolmapäeval, 7. jaanuaril kannavad õpetajad eHTGsse ja kell 14.15-14.45 märgivad järgmistes klassiruumides õpinguraamatutesse II perioodi hinded:
  • Priidu Beier 104
   Marcus Hildebrandt 309
   Erika Hunt 308
   Ülle Hüva 136
   Mari Jõgiste 304
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Tiiu Kreegipuu 208
   Helen Köhler 221
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 110
   Katrin Ojaveer 312
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Anneli Saarva 228
   Tiina Pluum 102
   Kristiina Punga 144
   Helgi Pähno 216
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 221
   Aive Roots 200
   Külli Rootsi 221
   Uve Saar 313
   Ülle Seevri 227
   Karin Soodla 200
   Liisa Tepp 107
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 301
   Olga Titova 302
 • Õpetaja L. Karo-Astover (227), M. Piirimäe (107) ja M. Reemann (212) teatavad hinded teisipäeval pärast 5. tundi. Õpetaja Toomas Jürgenstein kirjutab hindeid kolmapäeval esimesel ja teisel pikal vahetunnil klassis 203.
 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda EIS-i keskkonnas https://eis.ekk.edu.ee/eis/ Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardiga, registreeruda saab kuni 20. jaanuarini 2015. aastal. Esmaspäeval, 12.jaanuaril kell 15.45 jagab õppealajuhataja auditooriumis juhiseid eksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.

 • Õpilased, kes on sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami või DSD eksami ja soovivad sellega asendada võõrkeele riigieksami, on kohustatud hiljemalt 20. jaanuariks esitama tunnistuse koopia õppealajuhatajale, kes saadab selle SA Innove.
   
 • Esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 8.00-9.15 toimub esimene UPT-16seminar, millest on kohustatud osa võtma kõik 11. klasside õpilased. Õpilased, kes osalevad esimese tunni ajal vabaainekursusel ning ei saa seminarist osa võtta, peavad kokku leppima juhendajaga kohtumise aja 13.-16. jaanuarini. Samuti tuleb individuaalne kohtumise aeg leppida kokku õpilastel, kelle juhendajateks on õpetajad M. Hildebrandt, L.Karo-Astover, M. Matto, T. Niitvägi-Hellamaa, K. Ojaveer, M. Piirimäe, T. Pluum, K. Punga, A.Roots, U. Saar, Ü. Seevri, kuna nimetatud õpetajad viibivad kohtumiseks määratud ajal tunnis.
   Esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 8.00-9.15 toimub seminar õpilastel, kelle juhendajateks on järgmised õpetajad:
   Priidu Beier 104
   Erika Hunt 308
   Ülle Hüva 136
   Mari Jõgiste 304
   Toomas Jürgenstein 203
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Tiiu Kreegipuu 303
   Helen Köhler 221
   Kristi Luha 200
   Anneli Mägi 206
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Anneli Saarva 228
   Andre Pettai 208
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 221
   Külli Rootsi 221
   Karin Soodla 200
   Liisa Tepp 107
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 301
   Olga Titova 302
   Triin Ulst 311
 • 11.a ja 11.b klassi õpilased on teinud valiku tehnoloogiakursusel osalemiseks. 

 • Robootika kursuse viib läbi õpetaja Siim Oks. Tunnid toimuvad reedeti kell 14.25 ruumis 206. Kursus algab 23. jaanuaril.
  Kursuse „Praktilisi töid Zoomeedikumis“ kuraator on kooli vilistlane Juhani Püttsepp. Esimene tund toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 14.15 ruumis 141.
   
 • III perioodi esimesed õnnetunnid toimuvad 16. jaanuaril (90 minutit), 30. jaanuaril (45 minutit) ja 6. veebruaril (90 minutit) ruumis 107.
Muudatused tunniplaanis
 • Muudatus tunniplaanis alates 5. jaanuarist kuni perioodi lõpuni:

 • esmaspäev
  10.e 5. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 102 
  12.a 5. tund matem.-füüsika praktikum
  õp. Ü. Hüva/S. Oks - 136/TÜ 
  12.b 5. muusika õp. Ü. Keerberg - 220 

  kolmapäev 
  10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks - 136 
  2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227 
  4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220 
  10.d 2. tund keemia õp. H. Pähno - 139 
  4. tund geograafia - 227
  11.b 4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 141 
  11.c 4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 141 
  11.d 4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 141 
  12.a 1. tundi ei toimu, kooli 2. tunniks 
  4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228 
  12.b 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225 
  3. tund eesti keel õp. L. Tepp/T. Pluum - 107/102 
  4. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva/S. Oks - 136/TÜ 
  12.c 3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228 
  4. tund eesti keel õp. L. Tepp/T. Pluum - 107/102 
  12.e 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/
  P. Parisoo - 228 
  2. tund füüsika õp. S. Oks - 136 
  3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225 
   

 • Muudatused tunniplaanis 5.-12. jaanuarini
  Kõik informaatikatunnid toimuvad ruumis 303, kuna ruumis 206 vahetatakse arvuteid.

  kolmapäev, 07.01
  Tundide ajad on muudetud. Õpetajad teatavad II perioodi hinded
  1. tund 8.05-9.20
  2. tund 9.30-10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.15-12.30
  II söögivahetund
  4. tund 13.00-14.15
  I perioodi hinnete teatamine
  5. tund 14.45-16.00

neljapäev, 8.01
10.c 3. tund iseseisev töö saksa keeles õp. K. Rootsi - 204
10.d 3. tund iseseisev töö saksa keeles õp. K. Rootsi - 204
11.b 2. tund õp. O. Titova vene keele tundi asendab õp. L. Titova - 301, õp. A. Rootsi saksa keele tundi asendab õp. O. Titova - 136
4. tund saksa keel õp. O. Titova - 136
11.c 2. tund õp. O. Titova vene keele tundi asendab õp. L. Titova - 301, õp. M. Matto saksa keele tundi asendab õp. O. Titova - 136
4. tund saksa keel õp. O. Titova - 204
11.d 2. tund õp. M. Matto saksa keele tundi asendab õp. O. Titova - 136
4. tund saksa keel õp. O. Titova - 204
SKc3 5. tund saksa keel õp. O. Titova - 204
SKc6 5. tund jääb ära

reede, 9.01
4. ja 5. tunni ajal osalevad „Tarkusepäevakese“ konverentsil kõik 11. ja 12. reaalklasside õpilased. 
10.b 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
2. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 217
4. tund kunst õp. P. Beier - 213
10.c 1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
10.d 1. tund keemia õp. H. Pähno - 217
3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
11.a 2. tund eesti keel õp. L. Tepp - 107
4. -5. tund konverents
11.b 2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
4. -5. tund konverents
11.d 1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.a 4. -5. tund konverents
12.b 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
4. -5. tund konverents
12.c 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
4. tund eesti keel õp. L. Tepp/T. Pluum - 107/102
12.d 2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
3. tund kunst õp. P. Beier - 213


Teated

 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 10. ja 11. klasside õpilastele reedel, 16. jaanuaril kell 14.30 ruumis 135.
Olümpiaadid ja võistlused
 • Eesti Goethe-Seltsi tõlkevõistlusel osalenud Maris Pedaja (12.b klass) töö hindas þürii diplomi ja raamatuauhinna vääriliseks.
 • 7. detsembril toimus talvine matemaatika lahtine võistlus. Meie parimad:
  • noorem rühm (119 osavõtjat)
   6.-7. Rasmus Jaagant (10.a)
   8.-10. Aaro Kristjuhan (10.b)
   21. Martin Vasar (10.a)

   vanem rühm (55 osavõtjat)
   6. Simmo Saan (12.b)
   8.-9. Hans Daniel Kaimre (12.b)
   10.-11. Mirjam Iher (11.b)
   10.-11. Svenno Saan (11.a)
   15.-16. Getter Põru (12.a)
   15.-16. Triinu Hordo (12.a)
   17.-18. Andri Parvelo (12.b)
    

 • Baltikumi suurimal robotivõistlusel Robotex 2014 suutis tudengite võiskondadele konkurentsi pakkuda õpilaste võistkond Terminaator, mille neljaliikmelisse meeskonda kuulusid kolm meie kooli õpilast: Jürgen Laks (11.a), Kristjan Laht (11.b) ja Andre Litvin (10.b). Juhendas Tartu ülikooli robotiklubi.
 • Informaatikaolümpiaadi eelvoorus 6.12.14 saavutasid meie õpilastest edasijõudnute rühmas paremad tulemused(16 osalejat):
  • 2. koha Simmo Saan (12.b)
   4. koha Toom Lõhmus (12.b)
   Gümnaasiumirühma 58 osaleja hulgas oli meie parimaks Mirjam Iher (11.b), kes saavutas 12. koha.
   Lõppvooru on kutsutud lahtise võistluse ja eelvooru  põhjal lisaks nimetatud õpilastele ka Karl-Andero Mere (12.b).
 • 13. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist võttis piirkonnavoorust osa 18 õpilast
  • 10. klass
   1. Kaspar Valk (10.b)
   2. Maarten Berg (10.d)
   5. Kerli Tali (10.a)
   6. Michal Jatsa (10.e)
   7. Beatrice Veidenberg (10.c)
   8. Silvia Linnuste (10.e)

   11. klass
   1. Karoliine Holter (11.b)
   3. Taur Lillestik (11.c)
   5. Friedrich Krull (11.c)
   6. Maali Tars (11.c)

   12. klass
   1. Raul Rinken (12.b)
   2. Hans Daniel Kaimre (12.b)


Õpetajad

 • Õpetajate võrkpallivõistkond osales üleriigilisel õpetajate võrkpalliturniiril, kus saavutas III liigas 13 võistkonna seas 4. koha.
 • Õpetajad A. Roots ja M. Matto osalevad Saksa keelediplomi eksamikomisjoni töös neljapäeval, 8. jaanuaril.
 • Huvijuht Uve Saar on töölt eemal 8.-15. jaanuarini.
Õpilased
 • 11.b klass tähistas 18. detsembril jõule piduliku jõululõunaga Vilde lokaalis.
 • SA TÜ Lastefondi toetuseks korraldatud heategevuslikul jõululaadal saadud tulu ja 11.b klassi õpilaste annetused ning HTG õpetajate panus (kokku 475 eurot) annetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile. Ka 10.c klass annetas oma jõulukinkide raha SA TÜK Lastefondile, 12.d klass tegi annetuse Liigesehaigete Laste Ühingule.
Kooliõe teated
 • Jaanuarikuust alustab kooli medõde tervisekontrolli 11. klassi õpilastele. Eelkõige on tervisekontroll näidustatud õpilastele, kelle terviseandmetes on dokumenteeritud mõni varasem tervisega seotud probleem, kuid oodatud on ka need õpilased, kes soovivad saada rohkem teavet oma füüsiliste tervisenäitajate kohta, või need, kes vajavad nõustamist mõne muu tervisega seotud probleemi osas. Tervisekontrolli aja saavad õpilased teada klassijuhataja infominutites. 
 • Klassijuhatajalt saavad nii 10., 11. kui ka 12. klassi õpilased teada, kellele on vaja teha revaktsineerimine mõne nakkushaiguse vastu.
Tarkusepäevakese kava
 • Vilistlaste Jaan ja Juhan Aru korraldatav „Tarkusepäevake“, millel osalevad kõik 11. ja 12. reaalklasside õpilased, toimub reedel, 9. jaanuaril kell 13.00-16.00 auditooriumis.
   Kell 13.00 kõneleb Eesti ühiskonna ees seisvatest küsimustest Marko Udras (Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja).

   Kell 13.40 tutvustavad abituriendid uurimistööde tulemusi: Heneli Ristisaar (12.e) räägib teemal „Juveniilne idiopaatiline artriit ja selle ravi“; Daniel Kütt (12.a) „Differences in English Pronunciation among Students of Hugo Treffner Gymnasium“ ja Marja Stina Saaliste (12.e) teemal „Noorte võimalused saada pangast laenu ja pankade laenukulukuse määr võrrelduna kiirlaenudega“. 

   14.15-14.25 vahetund

   Kell 14.25 jätkab Allan-Hermann Pool (doktorikraad Berkeley Ülikoolist, teeb teadustööd California Tehnoloogiainstituudis) teemal „Käitumise otsingud ajus“;

   kell 15.03 arutleb Siim Tuksam (2014. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni „Vaba ruum“ üks autoritest. Lõpetanud Viini Rakenduskunsti Ülikooli arhitektuuri eriala) teemal „Arhitekt - käsitöölisest projekteerijaks, projekteerijast programmeerijaks“.


Eelteade

 • 15. ja 16. jaanuaril toimub Tartu Tamme gümnaasiumis 50. korda viie kooli kohtumine. Meie kooli võistkond koguneb teisipäeval, 13.jaanuaril kell 12.30 õpetajate toas (ruum 208).
 • Reedel, 16. jaanuaril kell 14.25-15.50 esineb õpilastele Ahti Asmann (AS Eesti Raudtee peadirektor). Ta räägib rahvusvahelisest raudteeühendusest Rail Baltic, mis ühendab Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega. Rail Baltic on üks lähiaastate suurimaid investeeringuid nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse edendamisse. 

 •