HTG INFO
Nr 12
15. detsember 2014
Juhtkond tänab
 • 11.d klassi õpilasi ning nende klassijuhataja Mall Mattot väga hästi korraldatud 131. aastapäeva balli eest; 
 • 12.c klassi õpilasi, segakoori Anima lauljaid ning nende juhendajat Ülle Keerbergi ja kontsertmeister Inna Samuilovit, 11.d klassi õpilasi Anett Pulleritsu ja Kristo Pulleritsu kooli aastapäeva aktuse sisustamise eest;
 • 11.b klassi õpilast Sven Erik Kalbergi koolile jõulupuu organiseerimise eest;
 • õpetaja Saima Kaarnat, kelle kirjutatud projektitaotlus loodussuuna õpilaste välipraktikumi läbiviimiseks 2015. aastal sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt täies mahus rahastuse;
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Mall Mattot, Anneli Mägi, Katrin Ojaveeri, Siim Oksa, Eha Paabot, Madis Reemanni ja Aive Rootsi ning vilistlast Ants-Oskar Mäesalu õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • AS Toidutorn töötajaid aastapäeva pidusöögi korraldamise eest endistele ja praegustele kooli töötajatele.
Tallinna 21. Kooli pere tänab
 • huvijuht Uve Saart ning 12.a klassi noormehi Joonas Sisaskit, Ludvig Leisi ja Kristjan Kingot üllatusesinemise eest nende kooli jõulupeol „Su nägu kõlab tuttavalt“.
Õppetöö
 • III perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 102 11.a - 144 12.a - 220
   10.b - 213 11.b - 105 12.b - 136
   10.c - 225 11.c - 141 12.c - 217
   10.d - 203 11.d - 107 12.d - 135
   10.e - 227 11.e - 139 12.e - 202


  Pärast 2. tundi (I söögivahetunnil) söövad lõunat 10.a, 10.b, 11.a, 11.d, 11.e, 12.a ja 12.c klassi õpilased; 
  pärast 3. tundi (II söögivahetunnil) söövad lõunat 10.c, 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 12.b, 12.d ja 12.e klassi õpilased.
   

 • III perioodi vabaainete kursused
  • eesti keel (ab-kursus 10. klassidele)* õp. T. Pluum - 102
   inglise keel (12. klassi õpilastele)** õp. K. Ojaveer - 312, õp. M. Hildebrandt - 309
   majandusõpetus 3 õp. Ü. Seevri - 227
   prantsuse keel (c) 5 õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 309
   rootsi keel (c) 6 õp. K. Punga - 144
   saksa keel (c) 3 õp. M. Matto - 204
   saksa keel (c) 6 õp. A. Roots - 301
   * 10. klassi eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus.
   ** 12. klassi inglise keele grupid moodustavad aineõpetajad. Kursusel osalemine on õpetajate poolt määratud õpilastel osalemine kohustuslik.
   Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15 (1.tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40 (5. tund).
   joonestamine 1 (I rühm) õp. R. Lepiste - 202
   Tunnid toimuvad kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 14.25 - 15.40 (5. tund). Esimene tund kolmapäeval, 17. detsembril.
 • Meistriklassikursused (aineolümpiaadideks valmistumine) jätkuvad aineõpetajatega kokku lepitud aegadel. 
 • Riigikaitse kursus toimub IV perioodil.
 • 11. c klassi keemia praktikum, mida juhendab TÜ õppejõud Aime Lust, algab jaanuaris. Praktikum toimub Tartu Ülikooli keemiahoones (Ravila 14a) kolmapäeviti kell 13.15 (I rühm), kell 16.00 (II rühm) ning neljapäeviti kell 13.15 (III rühm).

 • Praktikumi nimekirjad palutakse hiljemalt 6.jaanuariks viia õppealajuhatajale.
   
 • Arvestuste nädalasse mitte mahtunud II perioodi arvestused toimuvad
  • teisipäeval, 16.12
   11.d 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 202

   kolmapäeval, 17.12
   10.a 3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 217
   10.d 1. tund matemaatika õp. A. Mägi - 202
   10.c 2. tund matemaatika õp. K. Soodla - 202

   neljapäeva, 18.12
   10.e 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
   11.d 3. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
    

 • Reedel, 19. detsembril kell 9.00 - 9.45 teatab õpetaja M. Reemann 12.a ja 12.b klassi õpilastele ruumis 221 füüsika praktikumi tööde tulemused. Võimalus on töödega tutvuda, küsida selgitusi vigade kohta ning leppida vajadusel kokku järeltööde sooritamise aeg.
 • Reedel, 19. detsembril kell 9.00-9.45 osalevad 10. klasside õpilased Sotsiaalministeeriumi uuringus „Euroopa noored“. 

 • Küsimustele vastamine toimub järgmistes klassiruumides: 10.a - 213, 10.b - 225, 10.c - 202, 10.d - 105, 10.e - 136.
 • 12. klassi õpilastel, kes ei saanud ettenähtud ajal mõjuval põhjusel sooritada eesti või inglise keele proovieksamit, on võimalus kirjutada eesti või inglise keele proovieksam 22. detsembril ruumis 107. Inglise keele proovieksam algab kell 8.45, eesti keele proovieksam kell 9.45.
Jõulupäev koolis
 • Reedel, 19. detsembril tunde ei toimu.
 • 9.00-9.45 Sotsiaalministeeriumi uuring 10.klassi õpilastele, 12.a ja 12.b klassi õpilastele teatab õp. M. Reemann praktikumi hinded.
 • Kell 10.00 on kõik treffneristid oodatud Jaani kirikusse jõulujumalateenistusele, kus orelil mängib Arno Gabriel Humal (12.b), solistina astub üles Karoliine-Lisette Kõiv (12.c) ja jutlustab usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein.
 • Kell 10.45 algab võimlas kooli jõulupidu, mida korraldab 11.c klass. 
 • Orienteeruvalt kell 12.00 toimub koduklassides jõulukringlite söömine:
  • 10.a - 213 11.a - 144 12.a - 227
   10.b - 225 11.b - 135 12.b - 107
   10.c - 202 11.c - 217 12.c - 139
   10.d - 105 11.d - 102 12.d - 203
   10.e - 136 11.e - 220 12.e - 141
 • Kell 15.00 algab kooli töötajate jõulupidu kooli sööklas.
Muudatused tunniplaanis
kolmapäev, 17.12
10.a 2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
10.c 2. tund matemaatika arvestus õp. K. Soodla - 202
10.d 1. tund matemaatika arvestus õp. A. Mägi - 202
10.e 3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 202
11.a 3. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
12.e 1. tund kirjandus õp. K. Soodla -102
4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141


Teated

 • Teisipäeval, 16. detsembril toimub aatriumis heategevuslik jõululaat, mille tulu annetatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile. Kõik õpetajad ja õpilased on heategevuse nimel oodatud laadale jõuluoste tegema! Kaubeldakse sularahas.
 • Teisipäeval, 16. detsembril kell 15.50 ootab ajalooring oma liikmeid jõuluõhtule kooli ajaloomuuseumis. Räägime jõulude ja jõulukaartide ajaloost, joome teed ja sööme piparkooke.
 • Maarja-Ly Ojasalu (12.c) ja Kärt Lige (12.d) avavad teisipäeval pärast 5. tundi söökla all olevas keldris näituse, kus külastajatel on võimalik vaadata muusikat kujutavaid maale ja tantsuvideoid ning kuulda inspiratsiooniallikaks olnud heliteoseid. Näitus on veel avatud kolmapäeval ja neljapäeval suurtel vahetundidel ning pärast 4. tundi kuni kella neljani (kokku leppides ka muul ajal). Kohal on vähemalt üks kunstiteoste autoritest. Kõik on oodatud!
 • Neljapäeval, 18. detsembril kell 18.00 algab Tartu raekoja saalis neljas mälumänguturniir „Noored ühiskonnast“. Peaauhinnaks on The Economisti tellimus. Samuti premeeritakse iga vooru parimaid. Registreerimine www.tnv.ee/malumang
 • Kooli huvijuht Uve Saar ootab hiljemalt neljapäevaks, 18. detsembriks 12. klasside lõpualbumite tellimusi ja raha.
 • Raamatukogu juhataja palub õpilastel tagastada õpikud, mida sel õppeaastal enam tarvis ei lähe, et neid saaks laenutada järgmistele õpilastele.
Olümpiaadid ja võistlused
 • Karl Martin Kirm (11.b) saavutas piirkondlikul saksa keele olümpiaadil II koha ning on kutsutud lõppvooru. Maris Pedaja (12.b) sai IV koha.
 • 5. detsembril toimus Miina Härma Gümnaasiumis inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor:
  • 1.-2. koht Madis Salo (10.e)
   3. koht Liisi Voll (12.d)
   7.-8. koht Lauren Villmann (12.d)
   Madis Salo (10.e) on kutsutud olümpiaadi lõppvooru 6. märtsil 2015 Tallinnas.
    
 • Eesti koolinoorte 21. keemia lahtisel võistlusel osales kokku 134 õpilast. Parimad treffneristidest ülesannete lahendajad olid 
  • nooremas rühmas 
   9. koht Kerli Tali (10.a)
   12. koht Aro Kristjuhan (10.b)
   14. koht Andreas Vilja (10.b) 
   27. koht Martin Vasar (10.a) 

   vanemas rühmas 
   1. koht Raul Rinken (12.b) 
   5. koht Anton Konovalov (11.a) 
   6. koht Svenno Saan (11.a)
    

 • 22. novembril toimus füüsika lahtine võistlus. Meie parimad 
  • 10. klass (77 osavõtjat)
   1.-2. koht Johannes Vallikivi (10.b)
   6. koht Aaro Kristjuhan (10.b)
   15.-17. koht Andreas Vija (10.b)

   11. klass (41 osavõtjat)
   5. koht Jonatan Kalmus (11.b)
   11. koht Anton Konovalov (11.a)
   15. koht Hendrik Rull (11.c)

   12. klass (27 osavõtjat)
   1.-2. koht Hans Daniel Kaimre (12.b)
   4.-5. koht Simmo Saan (12.b)
   10. koht Raul Rinken (12.b)
    

 • Informaatikaviktoriini Kobras 2014/2015 oli 489 osavõtjat, kellest 20 kutsuti lõppvooru, nendest neli on 11.b klassi õpilased: Erik Haldna, Tuuli Jürgenson, Eliise Joanna Kikas, Laura Anna Tammesoo.
 • Tartu maakonna pranglimise I eelvoorus (osalejaid 115) saavutasid oma võistlusklassis meie kooli õpilased järgmised tulemused:
  • 1. koht Karl Martin Koppel (10.e)
   4. koht Getter Põru (12.a)
   9. koht Märten Aardevälja (10.c)


Konkursid

 • PublikTV ootab osalema videokonkursil „Minu paroodiareklaam“. Õpilaste töid oodatakse 22.veebruariks 2015. Täpsem info: http://www.publictv.ee/.
 • Euroopa Parlament ootab noori vanuses 16-30 osalema Karl Suure Euroopa noorteauhinna projektikonkursil. Eri maade noori ühendavate projektide esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2015. Auhinnafond on 10 000 eurot. Täpsem info: www.charlemagneyouthprize.eu.
 • Rimi kutsub osalema koolivihiku kujunduskonkursil „Minu uus vihik“. Igas vanuserühmas saab parima kujunduse autor auhinnaks 50-eurose Rimi kinkekaardi. Tööde esitamise tähtaeg on 12. jaanuar. Tööd palutakse saata Rimi Eesti Food AS Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301, Harjumaa või e-kirja teel: info.ee@rimibaltic.com Märksõna „Minu uus vihik“.
Õpetajad
 • Kolmapäeval, 17. detsembril on õppetööst eemal õpetaja K. Orav-Puurand ja õpetaja S. Oks (kell 8.00-13.00).
 • Kolmapäeval, 17. detsembril on alates kella 12.00st õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer Tartu koolijuhtide seminaril Tallinnas.
 • Esmaspäeval, 22. detsembril toimub järjekordne õpetajate koolituspäev „Jagamine teeb rikkamaks“.
Õpilased
 • 11.e klassi õpilane Martin Tikk pärjati noore looduskaitsja aumärgiga, mille andis üle keskkonnaminister Mati Raidma.
 • 12. ja 13. detsembril aitasid 10.b klassi õpilased Eedeni Maksimarketis Tartu Toidupanga kampaania raames koguda toiduaineid, mida jagatakse abi vajavatele peredele Tartu linnas. Õpilaste jaoks oli see väga meeldiv ja õpetlik kogemus.
 • Kooli aastapäevale pühendatud kooli ajaloo viktoriini võitsid ülekaalukalt 10.d klassi õpilased.
 • Kooli 132. aastapäeva balli korraldamise õiguse võitsid 10.d klassi õpilased. Õnnitleme!
 • Reedel olid ööakadeemias kooli väitlejad.
 • Tantsuansambel Tantsutallad pidas oma jõulupidu Järvselja jahilossis tuulise ilma tõttu seekord ilma elektrita. Õpetaja Uve Saar tänab kõiki tantsijaid positiivse suhtumise ja lõbusa meele säilitamise eest.
 • Neljapäeval, 18. detsembril sõidab Tantsutaldade esindusrühm esinema Rõngu Keskkooli jõulupeole.
Sport
 • Tartu koolide võrkpalli harrastajate jõuluturniiri võitis HTG võistkond. Mängisid Kerly Kubri (11.c), Maia Pruuli (10.e), Jaanika Unt (12.c), Karel Räppo (10.a), Nils Holger Sova (12.a), Rasmus Lõhmus (12.b) ja Rasmus Born (12.c).
 • Sulgpalli juunioride Euroopa karikaetapil Tartus tulid segapaarismängus võitjaks Mihkel Laanes (11.c) ja Kristin Kuuba (Nõo SK). 
 • Tartu koolide meistrivõistlustel ujumises saavutasid meie kooli ujujad võistkondlikus arvestuses 4. koha. Parima tulemusena võideti 4x50m teateujumises II koht. Ujusid Kristian Alex Laherand (10.a), Vanessa Pure (10.b), Kätlin Regiina Kirjanen (10.a) ja Artur Thomas Laherand (10.a). Punkte võistkonnale tõid 5. kohaga Janno Jaal (10.e, 50m vabalt), Vanessa Pure (50m vabalt) ja Kätlin Regiina Kirjanen (100m kompleksi).
 • Tartu koolide karikavõistlustel kergejõustikus võitsid TJ vanuseklassi neiud tubli teise koha. Võistkonda kuulusid Laura Mikk (11.a, 60m III koht), Marilind Reemann (11.a), Annabel Kutman (10.e, kaugushüppes I koht), Liina-Mari Roolaht (11.e, 600m II koht), Kadre Lahtmets (kuulitõukes II koht). 4X200m teatejooksus saavutasid II koha Laura Mikk, Kristin Laanberg (11.e), Annabel Kutman ja Marilind Reemann.

 • PJ vanuseklassi noormehed saavutasid võistkondlikus arvestuses III koha. Võistkonda kuulusid Kenn Laas (12.d), Reiko Gregor Ruuda (12.b), Martin Aasmäe (12.b), Karl Tiit (11.b, 600m II koht), ja Friedrich Krull (11.c, kuulitõukes I koht). 4X200m teatejooksus võitsid Karl Tiit, Kenn Laas, Reiko Gregor Ruuda ja Martin Aasmäe III koha.
 • Kolmapäeval, 17. detsembril kell 16.00 võtavad saalihokis taaskord mõõtu HTG saalihokivõistkond ja õpetajad. Tule neile kaasa elama!
Söökla teated
 • Jaanuarikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 31. detsembriks.
  • Jaanuarikuu koolitoidu maksumus:
   * tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot,
   * poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 5. jaanuaril.
Koolivaheaeg
 • Talvine koolivaheaeg kestab 20. detsembrist 2014 kuni 4. jaanuarini 2015.
 • Koolimaja on õpilastele vaheajal suletud, kuna koristusfirma teeb majas suurpuhastust.
 • Õpilastel, kellel on puust riidekapid, palutakse enne vaheaega kapipealne, kapialune ning garderoobi orvad asjadest tühjaks teha.
Eelteade
 • Esmaspäeval, 5. jaanuaril on tundide ajad muudetud. Vabaaine tundi ei toimu.
  • klassijuhataja tund 9.05-9.50
   2. tund 10.00-11.10
   I söögivahetund
   3. tund 11.40-12.50
   II söögivahetund
   4. tund 13.20-14.30
   5. tund 14.40-15.50

   Klassijuhatajatunnid toimuvad järgmistes klassiruumides:
   10.a - 213 11.a - 144 12.a - 227
   10.b - 225 11.b - 135 12.b - 107
   10.c - 202 11.c - 217 12.c - 139
   10.d - 105 11.d - 102 12.d - 203
   10.e - 136 11.e - 220 12.e - 141


Rahulikku jõuluaega ja head uut aastat!