HTG INFO

Nr 7

3. november 2014

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Hele Kiiselit, Ülle Hüva ja Ehtel Timakut õpilastele Kurgjärvel matemaatikalaagri korraldamise eest;
 • õpetaja Helen Köhlerit õpilaste inglise keele konkursiks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 7.novembril (90 minutit, ruumis 107), 21. ja 28.novembril (45 minutit, ruumis 221) ja 4.detsembril (90 minutit, ruumis 221).
 • I perioodi järelarvestuste ajad:
  • esmaspäev, 3.11 kell 16.00
   geograafia ja bioloogia - 227
   ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
   matemaatika - 135
   füüsika õp. M. Reemann - 213

   teisipäev, 4.11 kell 16.00
   füüsika õp. S. Oks ja J. Paaver - 202
   keemia õp. E. Paabo - 217

   kolmapäev, 5.11 kell 16.00
   ajalugu õp. K. Punga - 144
   kunstiajalugu õp. P. Beier - 203
   saksa keel õp. M. Matto - 204
   neljapäev, 6.11 kell 16.00
   muusika õp. Ü. Keerberg - 220
    

 • Reedel, 7. novembril kell 15.45 on õnnetund ruumis 107. Õnnetunnis saavad järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 7.11; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 5. novembril kooli kodulehel.
Muudatused tunniplaanis
teisipäev, 4.11
12.b 2. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 303
12.e 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 141

kolmapäev, 5.11
11.a 1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
11.c 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.e 3. tund ühiskonnaõpetus õp. K.Orav-Puurand - 141

neljapäev, 6.11
12.b 1. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 141
12.d 2. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 303

reede, 7.11
10.b 1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
4. tund füüsika õp. M. Reemann - 217
10.c 3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 105
11.c 3. tund iseseisev töö matemaatikas õp. E.Timak - 107
12.a 3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 301, õp. K.Soodla - 204
12.b 2. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 303
12.d 3. tund kohtumine USA armeeatašeega õp. M. Hildebrandt - 141
12.e 1. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 303
4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 204


Teated

 • Teisipäeval, 4. novembril kogunevad esimesel söögivahetunnil raamatukogu lugemissaalis KOKOKO-l saksa ja inglise ning teisel söögivahetunnil vene ja prantsuse keele ülesannetega seotud õpilased. Kõigi osavõtt on väga oluline.
 • Teisipäeval, 4. novembril peab ajalooringis loengu teemal „Eestlased väljaspool Eestit“ Tallinna Ülikooli doktorant Sander Jürisson. Loeng on kasulik nii kolme kooli võistlusel osalejatele kui ka kõikidele teistele huvilistele. Ajalooring algab kell 15.50 (ruumis 141).
 • Ballieelsed seltskonnatantsukursused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30 - 19.00 võimlas. Ühe tunni hind on 1 euro. Tantsima on oodatud kõik treffneristid!
 • Kolmapäeval, 5. novembril külastab kooli USA saatkonna delegatsioon: kultuuri- ja pressiatašee Bradley Hurst, meediaspetsialist Mairis Tuisk ning kultuuri- ja haridusprogrammide koordinaator Jane Susi. Kell 10.00-10.45 räägib atašee USA-Venemaa suhetest K. Ojaveeri ja M.Hildebrandti 12.ae rühmadele ruumis 203.
 • Esmaspäeval, 10. novembril toimub aulas 12.klasside õpilaste pildistamine lõpualbumisse:
  • 10.35 - 12.a
   10.45 - 12.b
   10.55 - 12.c
   12.20 - 12.d
   12.30 - 12.e
   12.40 - õpetajad


Olümpiaadid ja võistlused

 • HTG võistkond (Iida Elise Murumets (11.e), Rasmus Rääk (11.d) ja Kaarel Viljaste (11.e)) võitis Pärnus British Studies olümpiaadil Inglise Kolledži järel teise koha. Võideti ka preemia britipärase küpsetise ning selleteemalise video eest. Võistkond tänab südamest Kristjan Kingot (12.a), Ludvig Leisi (12.a) ja Eneli Maranikku (11.e).
 • Tallinnas avatud noorte kaasaegse kunsti triennaali „Eksperimenta“ žürii andis välja kolm tulevikutalendi preemiat. Tulevikutähe preemia said Julius Ertelt (Saksamaa), Marie Jõgi (Eesti, HTG) ja Dunya Aidos (Türgi). Marie Jõgi (11.c) skulptuur „The future is our choice“ arutleb inimese ja tehnoloogia arengu seoste üle, rakendades selleks sümbolkujundina inimese loodet ja nabanööri. Žüriile avaldas muljet eksistentsiaalsete küsimuste vaatlus teadusliku ja kultuurilise prisma kaudu, veenev teostus ja materjalikasutus.
Konkursid
 • Eesti Keele Instituut, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja ajaleht Postimees kuulutavad välja sõnavõistluse, mille eesmärk on leida ladusaid ja eestipäraseid sõnu mõistete jaoks, mis Euroopa Liiduga seotud tekstides tihti ette tulevad, kuid mille jaoks head eestikeelset väljendit veel ei ole. Uute sõnade väljapakkumise tähtaeg on 1. detsember 2014. Täpsem info: http://www.sonavoistlus.ee/
 • TÜ Narva kolledž kuulutab välja õpetajateemalise esseekonkursi „Muna õpetab kana“. Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2015, täpsem info: www.narva.ut.ee/munakana.
Õpetajad
 • Neljapäeval, 6. novembril toimub I perioodi õppetöö analüüs 
  • kell 14.30-15.00 - 12.b, 12.c ja12.e klass;
   kell 15.00-15.30 - 11.b ja 11.e klass
   kell 15.45-17.00 - 11.a, 11.c, 11.d, 12.a ja 12.d klass.
 • Õpetaja Aare Ristikivi viibib 4.-7. novembrini õpilastega NordPlusi projekti üritustel Rootsis.
 • 28. oktoobril kohtus haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski koolis õpetajatega. 
 • HTM-i ja HTG õpetajate vaheline sõpruskohtumine saalihokis lõppes seekord õpetajate võiduga 15:6.
Õpilased
 • Teisipäeval, 28. oktoobril vaatasid 11.a, 11.e, 12.c ja 12.d klassi õpilased Elektriteatris filmi „Ida“.
 • Kolmapäeval, 29. oktoobril viibisid HTGs rootsi keelt õppivad noored Rootsi kroonprintsessi Victoria ja prints Danieli auks korraldatud pidulikul aktusel.
Kolme kooli kohtumine
 • Reedel ja laupäeval (7. ja 8. novembril) toimub meie koolis kolmeteistkümnes kolme kooli kohtumine, millest võtavad osa lisaks HTG-le ka Tallinna 21. Kool ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium. Mõõtu võetakse humanitaarainetes.
  Reede, 7. november
  09.45 - 10.15 külaliste saabumine
  10.15 - 10.45 hommikusöök
  10.45 - 11.15 avamine auditooriumis
  11.15 - 13.00 koolidevahelised võistlused 
   *ajalugu - 144; 
   *kirjandus - 221; 
   *kunst - 304; 
   *tõlkevõistlus - 221; 
   *muusika (Pärnu - aula; Tallinn - 312; HTG - 220) 
  13.00 - 14.00 mälumäng auditooriumis
  14.00 - 14.30 lõunasöök, külaliste majutus
  14.30 - 16.00 pildijaht
  16.00 - 16.30 kogu tõde pildijahist auditooriumis
  16.30 - 18.00 sportlik tegevus võimlas
  18.30 - 19.00 õhtusöök
  19.00 - 19.30 ajalehe toimetuse kogunemine (107)
  19.00 algab humanitaaride õhtu aulas (oodatud on kõik humanitaarklasside õpilased!)
  19.00 - 19.30 kunstiajaloo ülesannete esitlus 
  19.30 - 21.00 vaba lava 
  21.00 - 21.45 „Su nägu kõlab tuttavalt“
  21.45 - 23.00 Estopidu
  23.00 ööfilm auditooriumis
Laupäev, 8. november
09.00 ilmub KOKOKO ajaleht
09.30 - 10.00 hommikusöök
10.00 - 10.30 autasustamine, lõpetamine


Kooli hoolekogus

 • 30. oktoobri koosolekul valiti hoolekogu esimeheks lapsevanemate esindaja Katre Kandimaa ja aseesimeheks lapsevanemate esindaja Taimo Saan ning koosolekute protokollijaks Ülle Koppel. Õpilasi esindab hoolekogus Kristo Pullerits (11.d).
 • Hoolekogu arutas kevadel lõpetanute riigieksami tulemusi ja edasiõppimise statistikat, 10. klasside vastuvõtuga seonduvat ning kevadel 11. klassi õpilastele läbi viidud rahuloluküsitluse kokkuvõtet. Hoolekogu on uhke kooli õpilaste õppetulemuste üle ning tunnustab õpetajate suurepärast tööd.
 • Hoolekogu kooskõlastas dokumendi „HTG töötajate töötasustamise alused ning tunnustamise kord“ ja kinnitas 2014/15. õppeaastaks hoolekogu tööplaani.
 • Lähtudes õpilaste seas läbi viidud küsitluse tulemustest otsustas hoolekogu teha linnavalitsusele ettepaneku paigutada koolimaja ette jalgrattahoidjaid, et enam õpilasi saaks jalgrattaga koolis käia.
Eelteated
 • Selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud toimub teisipäeval, 11. novembril kell 15.45-17.00 ruumis 204. Ümarlauast on osa võtma palutud kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
 • Teisipäeval, 11. novembril kell 9.30-14.00 toimub auditooriumis (221) füüsikaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info füüsikaõpetajatelt.
 • Neljapäeval, 13. novembril kell 15.45 linastub auditooriumis Tartust pärit tunnustatud prantsuse tummfilmirežissööri Dimitri Kirsanoffi (kodanikunimega Markus David Kaplan) film „Ménilmontant“ (1926). Linateost ja autorit tutvustab filmi- ja meediaõppejõud Dirk Hoyer. Üritus, mille korraldajaks on Prantsuse Instituut Eestis ja toetajaks HTG ajalooring, on avatud kõigile huvilistele.
 • 20. november on töövarjupäev. Täpsem info ja registreerimine www.rajaleidja.ee/tartumaa

 • TÜ Kliinikumi töövarjuks minna soovijatel tuleb ühendust võtta otse kliinikumi koolitusosakonnaga (koolituskeskus@kliinikum.ee). Kirjas tuleb märkida kindlasti konkreetne spetsialist ja osakond, kuhu õpilane soovib vaatlema minna (http://www.kliinikum.ee/struktuur). Samuti ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, meiliaadress ja kodune aadress. Iga noorega sõlmib TÜ Kliinikum eraldi lepingu. Registreerimise tähtaeg on 10.11.2014. Rohkem infot: Marge Grauberg, TÜ Kliinikumi koolitusosakonna juhataja, tel 731 81 74, 53318174.