HTG INFO
Nr 6
27. oktoober 2014
Koolipere õnnitleb
 • Jonatan Kalmust (11.b), kes saavutas 12.-21. oktoobrini Bishkekis Kõrgõzstanis toimunud 19. rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil pronksmedali.
Juhtkond tänab
 • õpetaja Kerli Orav-Puuranda ja Olga Titovat ning kõiki õpilasi, kes võõrustasid Hollandi kooli õpetajaid ja õpilasi;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit ja Ehtel Timakut õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • Kolmapäeval, 29. oktoobril on tundide ajad muudetud:
1. tund 8.05-9.20
2. tund 9.30-10.45 I söögivahetund 3. tund 11.15-12.30 II söögivahetund 4. tund 13.00-14.15 I perioodi hinnete teatamine 5. tund 14.45-16.00
 • Pärast 4. tundi kannavad õpetajad I perioodi hinded õpinguraamatutesse ning sama päeva õhtuks ka eHTGsse. Õpetajad ootavad kell 14.15-14.45 õpilasi järgmistes ruumides:
  • Priidu Beier 200
   Marcus Hildebrandt 221
   Erika Hunt 221
   Ülle Hüva 136
   Toomas Jürgenstein 203
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Tiiu Kreegipuu 208
   Helen Köhler 312
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 110
   Katrin Ojaveer 221
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Anneli Saarva 228
   Andre Pettai 305
   Tiina Pluum 102
   Kristiina Punga 144
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 308
   Aive Roots 200
   Külli Rootsi 308
   Uve Saar 313
   Ülle Seevri 227
   Karin Soodla 208
   Liisa Tepp 107
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 301
   Olga Titova 302
   Õpetaja Liis Karo-Astover teatab hinded ainetunnis
    
 • Seoses õpetaja Marilin Savi asumisega teisele tööle toimub õpetajate vahetus järgmistel inglise keele gruppidel:
  • 11.c õpetaja Ülli Roostoja
   11.bcd (b-keel) õpetaja Külli Rootsi
   12.ae õpetaja Erika Hunt
   12.bcd õpetaja Helen Köhler
   I perioodi hinded teatavad õpilastele eelpoolnimetatud õpetajad.
10.b klassi juhataja on õp. Marcus Hildebrandt.
 • II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 213 11.a - 141 12.a - 203
   10.b - 135 11.b - 221 12.b - 227
   10.c - 202 11.c - 308 12.c - 217
   10.d - 144 11.d - 107 12.d - 139
   10.e - 102 11.e - 105 12.e - 225
    
 • II perioodil söövad I vahetunnil (pärast 2.tundi) lõunat 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 12.b, 12.c ja 12.e klasside õpilased; II vahetunnil (pärast 3.tundi) söövad lõunat 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, ja 12.d klasside õpilased. Kõikidel õpilastel palutakse lõunatada klassile ette nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus.
 • 11.a ja 11.b klassil algab füüsika praktikum novembrikuu viimasel nädalal, 11.a klassil 25.11. ja 11.b klassil 28.11. 
 • II perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  • fotograafia õp. S. Oks - 213
   keemia ab-kursus õp. H. Pähno - 217
   majandusõpetus 2 õp. Ü. Seevri - 227
   prantsuse keel (c) 4 õp. T.Niitvägi-Hellamaa - 309
   rootsi keel (c) 5 õp. K. Punga - 144
   saksa keel (c) 2 õp. M. Matto - 204
   saksa keel (c) 5 õp. A. Roots - 202
   usundiõpetus 3 õp. T. Jürgenstein - 203
    
 • Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00- 9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40, v.a fotograafia kursus, mille tunnid toimuvad kuni 21. novembrini ka reedeti kell 14.25-15.40.
 • Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik 10. klasside õpilased, kellel keemia 1.kursus ebaõnnestus.
 • Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel. 
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 3.-7. novembrini. Esmaspäeval, 3. novembril algab kell 16.00 
  • geograafia ja bioloogia ruumis 227 
  • matemaatika järelarvestus ruumis 135
  • ühiskonnaõpetuse järelarvestus ruumis 141. 
Teiste ainete järelarvestuse ajad ilmuvad järgmises infolehes. Muudatused tunniplaanis 

neljapäev, 30.10
10.a 2. tund kunst õp. P. Beier - 227
10.c 2. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 227
10.d 4. tund kunst õp. P. Beier - 227
10.e 1. tund kunst õp. P. Beier - 227
2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 102
11.d 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.b 4. tund matem. praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.c 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 139
12.d 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
12.e 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - aula
3. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp - 107
4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
MAJ2 5. tund jääb ära

reede, 31.10
10.a 1. tund jääb ära, koolipäev algab kell 9.30
2. tund kunst õp. P. Beier - 136
3. tund füüsika õp. S. Oks - 227 (toimub ka 4. tund)
10.b 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220 
10.c 2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228 
4. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 227
10.d 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
10.e 1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
11.a füüsika praktikum algab 28.11
3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
11.b füüsika praktikum algab 28.11. 
1. tund eesti keel õp. H. Tering - 102
2. tund iseseisev töö matemaatikas õp. A. Punga - 135
4. tund ajalugu õp. K. Punga - 135
11.c 2. tund ajalugu õp. K. Punga - 139
3. tund füüsika õp. J. Paaver -105
11.d 1. tund füüsika õp. J. Paaver -135
11.e 2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
12.a 1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 136
3. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp - 107
12.b 4. tund jääb ära
12.c 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 102
4. tund füüsika õp. J. Paaver -139
12.d 2. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp - 107
12.e 4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 102

Teated

 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 28.oktoobril ruumi 141 vaatama filmi „14. Laager“, mis jutustab elust Põhja-Korea vangilaagris.
 • Keemiaõpetaja Eha Paabo ootab kõiki olümpiaadiülesannete lahendamisest huvitatud õpilasi teisipäeval, 28. oktoobril pärast viiendat tundi (kell 15.40) ruumis 217, et arutada tööplaane ja paika panna edasised kohtumisajad.
 • Ballieelsed seltskonnatantsukursused treffneristidele toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-19.00 võimlas. Esimene tund on juba teisipäeval, 28. oktoobril. Ühe tunni hind on üks euro. Jalas peavad olema tantsukingad!
 • HTG õpetajate ja HTMi töötajate vaheline saalihoki võistlus algab teisipäeval, 28. oktoobril kell 20.00 kooli võimlas.
 • Neljapäeval, 30. oktoobril pärast 3. tundi toimub auditooriumis Imelise Ajaloo vikoriin ajakirja oktoobrikuu sisu põhjal. Oodatud on nii vanad kui ka uued kaheliikmelised võistkonnad; valikvastustega viktoriini ülesannete lahendamine võtab aega umbes 10 minutit. Õppeaasta jooksul toimuvast kaheksast võistlusest on vaja osaleda vähemalt kuuel, et konkureerida peaauhinnale.
 • Reedel, 31. oktoobril oodatakse viienda tunni ajal ruumi 203 kõiki kolme kooli kohtumisega seotud õpilasi. Kõneldakse lähemalt võistlustest ja ajakavast.
 • Esmaspäeval, 3. novembril kell 8.00-10.30 toimub auditooriumis inglise keele kooliolümpiaad 10.-11.klasside õpilastele. Soovijatel palutakse registreeruda oma inglise keele õpetaja juures.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 4. oktoobril toimus sügisene matemaatika lahtine võistlus
  • Meie parimad nooremas vanuserühmas (111 võistlejat)
   2. Aaro Kristjuhan 10.b (I auhind)
   9. Rasmus Jaagant 10.a (III auhind)
   21. Tamor Haabmets 10.b

   vanemas vanuserühmas (48 võistlejat)
   8. Svenno Saan 11.a (III auhind)
   12. Simmo Saan 12.b
   16. Raul Rinken 12.b
    

 • Matemaatika kooliolümpiaadi tulemused:
  • 10. klass (73 võistlejat)
   1.-2. Aaro Kristjuhan (10.b)
   1.-2. Johannes Vallikivi (10.b)
   3.-4. Rasmus Jaagant (10.a)
   3.-4. Tuule Müürsepp (10.a)
   5. Lauri Martin Rannu (10.b)
   6. Rasmus Lellep (10.b)
   7. Kaspar Valk (10.b)
   8.-9. Kerli Tali (10.a)
   8.-9. Minna Kruusamäe (10.b)
   10.-16. Ädu Arvisto (10.a)
   10.-16. Verner Sääsk (10.a)
   10.-16. Laura Jõgar (10.b)
   10.-16. Kadi-Liis Kuum (10.b)
   10.-16. Lisanne Nääb (10.b)
   10.-16. Andreas Vija (10.b)

   11. klass (25 võistlejat)
   1.-2. Jonatan Kalmus (11.b)
   1.-2. Svenno Saan (11.a)
   3. Anton Konovalov (11.a)
   4. Tanel Tark (11.b)
   5. Jasper Ristkok (11.b)
   6.-7. Kristel Sibul (11.b)
   6.-7. Laura Eiche (11.a)
   8. Mark Laasu (11.a)
   9. Siim-Christian Reppo-Sirel (11.a)
   10.-11. Ilmar Uduste (11.a)
   10.-11. Jürgen Laks (11.a)

   12. klass (15 võistlejat)
   1. Simmo Saan (12.b)
   2. Triinu Hordo (12.a)
   3.-4. Fred Kasemaa (12.a)
   3.-4. Toom Lõhmus (12.b)
   5. Hans Daniel Kaimre (12.b)
   6.-7. Raul Rinken (12.b)
   6.-7. Mikk Kull (12.b)
    

 • Bioloogia koolivooru parimad:
  • 10. klass (34 võistlejat)
   1. koht Kerli Tali (10.a) 
   2. koht Aaro Kristjuhan (10.b) 
   3. koht Hanna Marrandi (10.e)
   4.-5. koht Kristin Saan ja Taavi Eomäe (10.c)
   6.-7. koht Oskar Lui Veelma (10.a) ja Brenda Tarn (10.e)
   8.-9. koht Martin Vasar (10.a) ja Paul Kristjan Kalda (10.d)

   11. klass (12 võistlejat)
   1. koht Maris Sala (11.c) 
   2. koht Johanna Maria Kirss (11.c)
   3. koht Janar Bachmann (11.c)
   4. koht Gregor Sprengk (11.c)
   5. koht Rein Leetmaa (11.c)
   6. koht Karl-Jonathan Lellep (11.c)

   12. klass (kaks võistlejat)
   1. koht Jaanika Unt (12.c)
   2. koht Aana-Liisa Kaste (12.a)


Konkursid

 • Korp! Sakala kuulutab välja gümnasistide esseekonkursi teemal „Milleks meile puhas emakeel? Ükskõiksest suhtumisest igapäevasesse keelekasutusse.“ Essee pikkuseks peab olema 9000-12 000 tähemärki (koos tühikutega). Konkursitööde laekumise tähtaeg on 31. oktoober 2014. Täpsem info: www.sakala.ee.
 • SA Archimedes ja Huvitav Kool kuulutavad välja uudsete õppemeetodite ja õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“. Auhinnafondi suurus on 4000 eurot, töid oodatakse 5. detsembriks. Täpsem info: http://eduko.archimedes.ee/uudised
Õpetajad
 • 30. ja 31. oktoobril osalevad Ü. Seevri, K.Soodla ja T. Pluum koolitusel; õpetajad Ü.Hüva, H. Kiisel ja E. Timak viibivad õpilastega matemaatikalaagris 30. oktoobril alates kella 13.00st ja 31. oktoobril.
 • Koolivaheajal, 19. ja 20. oktoobril uurisid õpetajad elu Ida-Virumaal: tutvusid Viru Keemia Grupi tegevusega, külastasid TÜ Narva Kolledžit ja kuulasid linnaeksursioonil giidi huvitavaid lugusid Narva linna olevikust ja minevikust. Õppekäik sai teaoks tänu Leena ja Karl Treffneri annetusele. Õpetajad tänavad kooli juhtkonda väljasõidu korraldamise eest.
Õpilased
 • II perioodist alustavad õpinguid meie koolis 10.b klassis Henry Martti Abras ning 10.c klassis Freyja Tralla.
 • 10.d ja 10.e klassi õpilased ning klassijuhatajad panid 17. oktoobril I perioodi arvestuste nädalale punkti ning juhatasid vaheaja sisse elades kaasa Viljandi Ugala lustlikule näitemängule „Kahe isanda teener“.
 • 20.-22. oktoobril osalesid 12.c klassi õpilased Maarja-Ly Ojasalu, Karoliine-Lisette Kõiv, Minna Ots ja Anu Jaagosild Emakeele Seltsi keelelaagris „Üks ilus eestikeelne lause“. Kolme päeva jooksul kuulati põnevaid ettekandeid Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli õppejõududelt ning Eesti Keele Instituudi teaduritelt, osaleti keeleteemalistes ühisaruteludes, pandi end proovile viktoriinides ja keelemängudes. Võistlustel oli võidukas Maarja-Ly meeskond, teise koha saavutas Minna ning kolmanda Anu võistkond. Võitjaid premeeriti keelealaste teostega.
 • Treffneristid osalevad nanotehnoloogiat tutvustavas rahvusvahelises projektis Quantum Spin-Off. Kahe aasta jooksul külastatakse nanotehnoloogia uurimislaborit ja nanotehnoloogiaid kasutavaid ettevõtteid, nanoteaduse teemasid selgitavad oma ala spetsialistid Tartu ülikoolist. Projekti vältel kirjutavad õpilasmeeskonnad uurimisprojekti ning selle rakendamiseks sobiva äriplaani, mida esitletakse avalikult 2015. aasta maikuus.
Tantsutallad
 • Tantsutaldade sügislaagris jagasid lisaks oma juhendajatele teadmisi Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli juhendajad Kärt Vuks, Kertu Alvre ning Aveli Asber, tantsuansambli "Sõprus" kunstiline juht Kätrin Järvis, NIA treener Sirli Taniloo ja HTG 2006. aasta vilistlane füsioterapeut Anti Pigul. Täname!
 • Selle aasta parimaks Tantsutallakeseks valiti Riinu Esko 10.d klassist ja parimaks Tantsutallaks Lõmaš Kama 10.e klassist. Õnnitleme!


Sport

 • Tartu koolidevahelisel jalgpalliturniiril võitis meie kooli meeskond kolmanda koha. Meeskonnas mängisid Karel Räppo, Rasmus Jaagant (10.a), Joonas Kartsep (10.e), Sander Kesküla, Ian Allan Leman (11.d), Erki Baumann (12.a), Martin Aasmäe, Hans Daniel Kaimre, Paul Pung, Raul Rinken (12.b), Kenn Laas (12.d) ja Silver Kiho (12.e).
 • Tartu koolidevahelise saalihokiturniiri võitis HTG võistkond koosseisus Edith Pärnik (10.c), Artur Toikka (10.b), Rando Ernits (11.c), Kristjan Kingo, Kert Männik, Andry Nõgols (12.a) ja Jaak Kaljula (12.c). Turniiri parimaks mängijaks valiti Edith Pärnik.
Söökla teated
 • Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. oktoobriks. Novembrikuu koolitoidu maksumus:
  • tava- ja taimetoit 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20 eurot,
   poisteports 20 päeva x 1.80 eurot = 36 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 29.-31. oktoobril.