HTG INFO

Nr 1
8. september 2014

Juhtkond tänab

 • 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Aare Ristikivi 2014. aasta abiturientidele lõpuaktuse ja lõpupeo korraldamise ja läbiviimise eest;
 • Lea Mustimetsa abi eest töövihikute väljastamisel.
Õppetöö
 • Informaatika edasijõudnute olümpiaadikursus alustab neljapäeval, 11. septembril kell 16.00, algajate kursus reedel, 12. septembril kell 14.15. Täpsem info Facebookis HTG kommuunis.
 • Reedel, 12. septembril viienda tunni ajal toimub auditooriumis kõikidele 11. klassidele uurimis- ja praktiliste tööde sissejuhatav loeng. Loengust osavõtt on õpilastele kohustuslik.


Muudatused tunniplaanis

Kolmapäev, 10.09
Tundide ajad on muudetud:
1. tund 8.05-8.55
2. tund 9.05-9.55
3. tund 10.05-10.55
4. tund 11.05-11.55

10.a 4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
10.b 4. tund kehaline kasvatus 
õp. A. Saarva/P. Parisoo
10.d 3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
10.e 1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
11.a 2. tund kehaline kasvatus 
õp. A. Saarva/P. Parisoo
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 309, inglise keel õp. H. Köhler - 105,
saksa keel õp. M. Matto tundi asendab õp. O. Titova - 204
11.c 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 105,
saksa keel õp. M. Matto tundi asendab õp. O. Titova - 204
11.d 4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 105, saksa keel õp. M. Matto tundi asendab õp. O. Titova - 204
11.e 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 

reede, 12.09
10.b 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
10.c 3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
10.d 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
10.e 1. tund keemia õp. H. Pähno - 202
2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
11.a 2. tund kirjandus õp. L. Tepp - 225
3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
4. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova - 301/302
11.b 1. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
4. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
11.c 3. tund kirjandus õp. L. Tepp - 225
4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
11.e 3. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova - 301/302
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135

Teated

 • 10.c klassi õpilane Karel Simson jätkab alates 8. septembris õpinguid Valga gümnaasiumis.
 • HTG majandusklubi jätkab uue hooajaga täna, 8. septembril. Kõik, kes soovivad laiendada oma silmaringi ning majandusest rohkem teada saada, on oodatud pärast tunde kell 15.50 aatriumisse.
 • Kolmapäeval, 10. septembril toimub Toomemäel sügispiknik 10. ja 11. klasside õpilastele. Igal klassil palutakse kaasa võtta piknikukorv. Koolis toitlustamist ei toimu.
 • Kolmapäeval, 10. septembril on kõik 12.klasside õpilased õppeekskursioonil Vargamäel.
 • Direktor ootab kolmapäeval, 17. septembril kell 14.20 kõiki 11. ja 12. klasside klassivanemaid ruumi 207. Osavõtt on väga vajalik. 
 • Teisipäeval, 16. septembril kell 16.15 algab selle õppeaasta I klassidevaheline mälumäng ruumis 221 (auditoorium). Oodatud on ka 10. klasside võistkonnad!
 • Tartu linnaraamatukogu ootab gümnaasiumiealisi noori 9.-12. septembrini kell 12.00-16.00 I korruse fuajeesse (Kompanii 3/5) rebasepäevadele, kus tutvustatakse raamatukogu uuenenud kodulehekülge (www.luts.ee), e-kataloogi ESTER (www.ester.ee) ja artiklite andmebaasi ISE (ise.elnet.ee).
 • Eesti Maaülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös alustab tööd loodusteaduste kooli kursus „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse“.
   Õppetöö toimub kolmapäeva pärastlõunati ning kursust arvestatakse HTG 11. klassi tehnoloogiakursusena. Kooli tööd juhib HTG vilistlane bioloog Juhani Püttsepp (juhani@emu.ee, 515 9644), abilistena löövad kaasa loodusteaduste kooli vilistlased. Kooli koduleht.

   Kooli õppekava (lühendatud variant, täpsem info õp. S. Kaarnalt):
   17.09 - kooli avamine Maaülikooli Kreutzwaldi 64 õppehoone fuajees kell 15.30. Kuidas kirjeldada ühte puud. 
   15.10 - looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale.
   19.11 - hinnang kodulooma välimusele ja heaolule. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Tartus). 
   10.12 - aialinnud talvel ja nende lisatoitmine.
   21.01 - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel.
   11.02 - “Taevavaatlused”. Õppekäik Tartu tähetorni ja planetaariumi. 
   25.03 - võimalused saada Eesti toidutootjaks. Külastame Cautese maiustusetööstust Nõos.
   8.04 - õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. 
   13.05 - suuline teadmistekatsumine maaülikoolis algusega kell 15.30.
   20.05 - loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine.
    

 • 20. septembrini saab registreeruda Tartu ülikooli teaduskooli kursustele aadressil www.teaduskool.ut/et/kursused-oplastele. Valida on enam kui 40 kaugõppekursuse hulgast. Suurem osa kursustest sobib ennekõike reaalainetest tõsisemalt huvitatud noortele ja need hõlmavad süvakäsitlusega teemasid, mis kooliprogrammi üldjuhul ei mahu. Rohkem teavet leiab www.teaduskool.ee
 • 3. septembril käisid 15 HTG 11. ja 12. klassi õpilast ning õpetajad Marcus Hildebrandt ja Aare Ristikivi kuulamas USA president Barack Obama avalikku esinemist Tallinnas.
Rahvusvahelised olümpiaadid ja võistlused
 • Eelmise õppeaasta jooksul said meie kooli õpilased rahvusvahelistelt olümpiaadidelt järgmised medalid: Siim Kurvits (vilistlane) rahvusvaheliselt bioloogiaolümpiaadilt Indoneesias pronksmedali; Eesti-Soome maavõistluselt füüsikas said Eva-Maria Tõnson (sel õppeaastal õpib Saksamaal) ja Kaarel Kree (vilistlane) diplomi ning Maris Sala (11.c) Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil Kreekas hõbemedali.
Konkursid
 • Kultuuripärandi aasta jätkuks kuulutab Eesti Muuseumiühing välja konkursi „Päev täis pärandit“. 22. septembriks oodatakse klasside põhjendatud rahataotlusi hariva muuseumipäeva korraldamiseks. Täpsem info: http://www.muuseum.ee/et/kuum/haridusprogrammid/
 • Õpilaste teaduslik ajakiri Akadeemiake ootab kaastöid. Tähtaeg on 30. september ning täpsema info leiate www.akadeemiake.ee
 • Tallinna noortenädala raames kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss „Unistuste koolimaja“. Tööde esitamise tähtaeg on 30. september. Täpsem info www.linnalabor.ee/ruumiharidus
 • EÜS Põhjala kuulutab välja fotokonkursi „Muutuste tuules“. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Täpsem info https://www.facebook.com/EUS.Pohjala.
 • Tervise Arengu Instituut kuulutab välja noortele suunatud konkursi T.E.I.P. Konkursi eesmärk on ärgitada noori mõtlema tervist edendavate tegevuste peale ja tekitada positiivset avalikku tähelepanu, kuidas hoida tervist ning tekitada mõtteid, mis suunaksid noori tervislikuma eluviisini. Laekunud projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab elluviimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinnaks seiklusmatka- või mängu. Projektide esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2014. Täpsem info: www.terviseinfo.ee
 • Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing kuulutavad välja konkursi noore uurija stipendiumile, toetamaks 8.-11. klassis õppivaid teadushuvilisi noori uurimistööde teostamisel. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Täpsem info: http://www.etag.ee
 • Eesti Rahvuskultuuri fond ootab 15.oktoobriks töid igasügisesele arvamuslugude konkursile. Parimate kirjutiste eest määratakse rahalised auhinnad.
  • Tänavused teemad on:
   1. Kui ma oleksin Eesti president
   2. Mulle meeldib vahel üksi olla
   3. Miks lihtsalt teha, kui keeruliselt saab
   4. Ime minu elus
   5. Kui protestivaim minus välja lööb
   Lisainfo Rahvuskultuurifondi kodulehelt www.erkf.ee.
    
 • EENet ja Eesti Olümpiakomitee kutsuvad osalema arvutijoonistuste võistlusel „Liigu terviseks!“. Tööde esitamise tähtaeg on 17. november. Täpsem info: http://joonistaja.eenet.ee
 • On alanud registreerimine üle-eestilise konkursi Noortebänd 2014 demovooru. Lisainfot reeglite ning registreerimise kohta saate Noortebändi kodulehelt www.noorteband.ee ning Noortebändi Facebooki-lehelt. Tähtaeg 31.detsember.
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab 2014/2015 õppeaastal erinevate haridustasemete õppijatele digiloovtööde konkursi Lahe Asi. Tööde esitamise tähtaeg on 15. märts 2015. Täpsem info: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et
 • Alanud on õpilaste ajalooalaste uurimustööde võistlus presidendi auhindadele teemal „Eesti II maailmasõja ajal“. Tööde esitamise tähtaeg on 1.aprill 2015. Täpsem info www.eays.edu.ee
Õpetajad
 • Sel ja järgmisel õppeaastal teevad meie koolis oma pedagoogilist praktikat TÜ õpetajakoolituse magistrandid Jaanus Pruus ja Saana Kolvanki (juhendaja Helen Köhler), Helen Semilarski ja Helle-Kai Saapar (juhendaja Ülle Seevri), Marika Peekmann (juhendaja Mall Matto), Helin Semilarski ja Kertu Kuusksalu (juhendaja Saima Kaarna) ning Mann Loper (juhendaja Aare Ristikivi).
 • Kolmapäeval, 10. septembril sõidavad koos õpilastega Vargamäele õpetajad Ü. Seevri, K. Rootsi, E. Timak, T. Jürgenstein, A. Ristikivi, A. Pettai, M. Jõgiste, T. Pluum, K. Soodla, H. Tering ja L. Tepp.
 • Õpetaja M. Matto osaleb 9. septembril koolitusel ja õpetajad Ü. Seevri ning S. Kaarna sõidavad reedel, 12. septembril parimate loodusainete tundjatega preemiareisile.
 • 27. augustil toimunud linna ajalooõpetajate ainesektsioon valis enda etteotsa taas õpetaja Kristiina Punga.
 • Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tänab õpetaja Mall Mattot vabariikliku saksa keele õpetajate suveseminari korraldamise ja läbiviimise eest.
Kooliõe teated
 • Alates 15. septembrist alustab kooliõde Jaanika Saarepuu 10. klasside õpilaste profülaktilise tervisekontrolliga, mille peamiseks eesmärgiks on õpilaste tervisliku seisundi ja toimetuleku hindamine ning vajadusel nõustamine. Tervisekontrolli alustatakse 10.a klassist (õpilaste järjekord moodustub tähestiku järgi) ning viiakse läbi II, III ja IV tunni ajal. Ühe õpilase tervisekontroll võib aega võtta 30-45 minutit. Õpilane saab vahetult pärast läbivaatust suulise tagasiside oma tervisliku seisundi kohta. Läbivaatuse tulemused kantakse õpilase tervisekaardile, millega õpilane saab vajadusel tutvuda.
Sport
 • Hiinas Nanjingis toimunud noorte suveolümpiamängudel osalesid meie koolist Mari-Liis Mõttus (11.a), kes saavutas jalgrattaspordis võistkondliku 7. koha (3. koht maastikukrossi sprindis, 5. koht maastikukrossis ja 15. koht maantee grupisõidus) ja Kadri Uiga (11.c), kes saavutas 3x3 korvpallis 6. koha.
 • Jaagup Russak (12.a) osales juulikuu lõpus Eesti U18 korvpallikoondise liikmena Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni finaalturniiril Bulgaarias Sofias. Võistkond saavutas 17. koha
 • Eesti noorte meistrivõistlustel sõudmises tulid TÜ ASKi neljapaadi koosseisus meistriteks Rasmus Tensing (11.c) ja Joonatan Kama (11.d). Kaheksapaadi koosseisus võitsid noormehed pronksmedali.
 • Rukkilillemängude kergejõustikuvõistlustel püstitas Raul Rinken (12.b) uue HTG rekordi MJ kettaheites 46.27ga (5. koht). PA kuulitõuke võitis 15.48ga Friedrich Krull (11.c).
 • Eesti U-19 saalihokikoondises osales Hispaanias toimunud MM kvalifikatsiooniturniiril 11.c klassi õpilane Rando Ernits. Eesti võitis kõik kohtumised ja pääses mängima 2015. aasta mais Rootsis toimuva 16 meeskonna finaalturniiri B-divisjoni.
Huviringid
 • Selle õppeaasta huviringide esimeste kokkusaamiste ajad on järgmised:
   Ajalooring (õp. Aare Ristikivi) - teisipäeval, 16. septembril kell 15.45 ruumis 141 (ajalooklass). Bridžiklubi (juhendaja Lauri Naber) - reedel, 12. septembril kell 14.30 ruumis 135 (matemaatikaklass).

   Koolileht Miilang (juhendaja vilistlane Kristi Luha) - esmaspäeval, 15. septembril kell 16.00 ruumis 110 (raamatukogu).

   Kunstitrenn (õp. Mari Jõgiste) - reedel, 12. septembril kell 14.25 ruumis 203 (sotsiaalainete klass).

   Näitering (näitleja Inga Lunge) - kolmapäeval, 10. septembril kell 15.30 ruumis 221 (auditoorium).

   Roheliste huviring (juhendaja vilistlane Maris Pärn) - reedel, 12. septembril kell 14.25 ruumis 225 (bioloogiaklass).

   Rollimängude ring (juhendaja abiturient Ander Peedumäe) - kolmapäeval, 17. septembril kell 15.50 ruumis 203 (sotsiaalainete klass).

   Segakoor Anima (õp. Ülle Keerberg) - esmaspäeval, 8. septembril kell 16.00 ruumi 200 (aula) on oodatud kõik 10. klasside noormehed. Neljapäeval, 11. septembril kell 15.45 ruumi 200 (aula) on oodatud kõik 10. klasside neiud. Laulma on oodatud huvilised ka vanematest klassidest.

   Spordiring (õp. Anneli Saarva ja Priit Parisoo)
   Esimeses ainetunnis selgitavad õpetajad ringi sisu ja annavad kätte eri spordialade treeningtundide ajakava.

   Tantsuansambel Tantsutallad (õp. Uve Saar)
   Teisipäeval, 9. septembril kell 16.00 ruumi 200 (aula) on oodatud kõik 10. klasside noormehed ja kell 17.00 kõik neiud. Oodatud on huvilised ka vanematest klassidest. Toimub avatud treeningtund.

   Võitluskunstide trenn (juhendaja vilistlane Reedik Pääsuke) - teisipäeval, 9. septembril kell 18.00-19.30 ruumis 221 (auditoorium) Wado-ryu karate ja kell 19.30-21.00 Escrima.

   Väitlusklubi (juhendaja vilistlane Kaur Kristjuhan) - neljapäeval, 18. septembril kell 16.00 ruumis 221 (auditoorium). Toimub näidisväitlus teemal „Kuulsuste elu üksikasjade publitseerimine meedias tuleks keelustada!“

   Õpilaskogu (president Kristo Pullerits) - kolmapäeval, 17. septembril kell 15.50 ruumis 110 (raamatukogu).


Kõvernaelad

 • 2014. aasta lennu lõpupeol anti välja järgmised kõvernaelad:
  • tulevane Priidu Beier - Siim Kurvits
   tulevane Uve Saar - Thorny Valk
   tulevane Saima Kaarna - Priit Paluoja
   tulevane Andre Pettai - Aksel Johannes Part
   tulevane Liisa Tepp - Eleri Lepik
   tulevane Toomas Jürgenstein - Alvin Meltsov
   tulevane sööklatädi Heli - Martha Katariina Luigujõe
   tulevane Madis Reemann - Kaarel Kree
   tulevane Marcus Hildebrandt - Laura Katrin Leman
   tulevane Hele Kiisel - Anu Parvelo

   kõige bravuurikam õpetaja - Ülle Keerberg
   kõige muhedam õpetaja - Toomas Jürgenstein
   kõige nunnum õpetaja - Kristiina Punga
   kõige chillim õpetaja - Toomas Jürgenstein
   kõige kobedam õpetaja - Andre Pettai
   kõige austatum õpetaja - Aime Punga
   kõige meelam õpetaja - Uve Saar
   kõige särtsakam õpetaja - Helgi Tering
   kõige meeldejäävam õpetaja - Priidu Beier
   kõige vallatum õpetaja - Kerli Orav-Puurand


Eelteade

 • Autokoolid tutvustavad 11. ja 12. klasside õpilastele õppimisvõimalusi neljapäeval, 18. septembril kell 17.00 ruumis 141.