HTG INFO
Nr 31
12. juuni 2013
Õppetöö
 • Esmaspäeval, 17. juunil kell 9.00 algab ruumis 204 kirjanduse jaruumis 206 informaatika koolieksam.
 • V perioodi kirjalikud järelarvestused ja õppeaasta jooksul ebaõnnestunud või sooritamata jäänud kirjalikud järelarvestused (õppenõukogu kinnitatud avalduse alusel) toimuvad 17.-20. juunini kell 9.00-10.30:

 • Järelarvestustele registreerumine toimub kooli kodulehel (link: õnnetunni avaldused). Registreeruda saab igal päeval ühele järelarvestusele ning ka väljaspool kooli asuvatest arvutitest. Registreerumine lõpeb järelarvestusele eelneva päeva õhtul.
    
   Järelarvestuste ajakava:
   esmaspäeval, 17. juunil ruumis 221 - füüsika, geograafia, inglise keel, vene keel
   teisipäeval, 18. juunil ruumis 221 - eesti keel, keemia, ajalugu
   kolmapäeval, 19. juunil ruumis 107 - matemaatika (kolmanda korra arvestuste alusel)
   neljapäeval, 20. juunil ruumis 221 - matemaatika (V perioodi järelarvestus)
  Aineõpetajatega tuleb enne järelarvestusele registreerumist kokku leppida, kui
  • järelarvestuse ainet ei ole näidatud ajakavas;
  • mitme aine järelarvestuse ajad langevad kokku.


  Suulised järelarvestused toimuvad aineõpetajatega individuaalselt kokkulepitud ajal.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja A. Salo ootab õpilasi teisipäeval, 18. juunil kell 12.00 ruumis 107. 
Kunstiõpetuse järelarvestus on 19. juunil kell 11.00 ruumis 203.
 
 • Õpetajad teatavad järelarvestuste hinded neljapäeval, 20. juunil kell 14.00.
 • Neljapäeval, 20. juunil toimub selle õppeaasta viimane õppenõukogu. Päevakorras 12. klasside lõpetamine.
 • Pikendatud õppetööle jäänud õpilastele toimuvad kirjalikud järelarvestused 14.-16. augustini. Täpne ajakava avaldatakse kooli veebilehel 12. augustil. Suulise järelarvestuse täpne aeg tuleb individuaalselt aineõpetajatega kokku leppida ning arvestuse peab sooritama hiljemalt 28. augustil.
 • Praktiliste ja uurimistööde kaitsmine
  • 19. juunil 2013 kaitsevad treffneristid auditooriumis praktilisi ja uurimistöid. Kaitsmised toimuvad kahes rühmas: 
   • I rühm alustab kell 10.00 ruumis 221
    Komisjoni esimees on Aare Ristikivi, komisjoni liikmed on Andre Pettai, Ehtel Timak, Hele Kiisel, Kerli Orav-Puurand, Mari Jõgiste, Priit Parisoo, Saima Kaarna, Ülle Hüva, Ülle Seevri.
    Töid kaitsevad järgmised õpilased:
    Siim Kurvits (11.c) kell 10.00
    Liisi Kala (11.c) kell 10.20
    Kaur Kristjuhan (11.b) ja Martin Kabanen (11.b) kell 10.40
    Heigo-Elmar Vahesaar (11.b) kell 11.10
    Laura Oro (11.b) kell 11.30
    Enn Rusi (12.c) kell 11.50

    II rühm alustab kell 13.00 ruumis 221 
    Komisjoni esimees on Aare Ristikivi, komisjoni liikmed on Age Salo, Aive Roots, Helgi Tering, Liisa Tepp, Olga Titova, Tiina Pluum. Töid kaitsevad järgmised õpilased:
    Helmi Ulrika Kirm (11.b) ja Liisi Soonvald (11.d) kell 13.00
    Jan Teevet (11.d) kell 13.30
    Mirjam Ruut (11.d) kell 13.50
    Laura Porovart (11.e) kell 14.10
    Karin Kõrgesaar (11.e) kell 14.30
     

  • Uurimis- või praktilist tööd kaitsvatel esimese rühma õpilastel tuleb kohal olla kell 10.00, teise rühma õpilastel kell 13.00.
  • Kõik õpilase ettekandega seotud näitmaterjalid (ka slaidid) seatakse kaitsmise ruumis valmis kaitsmise päeval enne kaitsmise algust (esimene rühm kell 9.30-10.00 ja teine rühm kell 12.30-13.00).
  • Kaitstavad tööd on kõigile tutvumiseks elektrooniliselt kättesaadavad Moodle`i keskkonnas ning paberkandjal raamatukogus. 
  • Kaitsmiskomisjoni hinnang tehakse teatavaks, kui kõik vastava grupi tööd on kaitstud (esimeses rühmas töid kaitsnud õpilastele kell 12.40 ja teises rühmas töid kaitsnud õpilastele kell 15.30)
  Teated
  • Teisipäeval, 4. juunil külastasid kooli 1953. aasta vilistlased.
  • Laupäeval, 15. juunil peetakse kooli võimlas 4. Jaak Lõivukese nimelist mälestusturniiri saalihokis.
  • Õpikuid ja raamatuid saab kooli raamatukokku tagastada tööpäevadel kella 9.00-13.00ni kuni 20. juunini. 13.-14. juunil on raamatukogu suletud.
  • 12. klasside lõpuaktus on laupäeval, 22. juunil kell 12.00 Vanemuise kontserdimajas. Pärast aktust toimub abiturientide pildistamine Hugo Treffneri ausamba juures ning õhtul kell 19.00 algab koolimajas lõpupidu. Aktuse ja lõpupeo korraldab 11.e klass.
  • 18.-27. juunini võetakse ruumis 102 kella 9.00-13.00ni vastu 10. klassidesse astujate dokumente.
  • Info õpikute laenutamise ja septembrikuu toiduraha kohta avaldatakse kooli kodulehel augustikuus.
  Rahvusvahelised olümpiaadid ja võistlused
  • Sel õppeaastal osalesid või osalevad suvel treffneristid järgmistel rahvusvahelistel olümpiaadidel või võistlustel:

  • Kaur Aare Saar 
   • matemaatikavõistlus „Balti Tee“ (november 2012, Eesti)
   • Eesti-Soome maavõistlus füüsikas (aprill 2013, Eesti) 
   • rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (juuli 2013, Kolumbia)
   • rahvusvaheline füüsikaolümpiaad (juuli 2013, Taani)
   • rahvusvaheline geograafiaolümpiaad (juuli 2013, Jaapan)
   Simmo Saan
   • Balti informaatikaolümpiaad (aprill 2013, Saksamaa)
   Raul Rinken
   • Balti keemiaolümpiaad (aprill 2013, Eesti)
   Ants-Oskar Mäesalu
   • rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad (juuli 2013, Inglismaa)
   Kaur Kristjuhan
   • Eesti-Soome maavõistlus füüsikas (aprill 2013, Eesti) 
   Janika Unt
   • EL loodusteaduste olümpiaad (märts 2013, Luxemburg) hõbemedal
   Liisi Soonvald
   • väitlus saksa keeles (aprill 2013, Tallinn) I koht
   • väitlus saksa keeles (oktoober 2013, Ungari)
   Mart Kiis
   • pranglimise MM (mai 2013, Ukraina) I koht
   Jakob Gill
   • pranglimise MM (mai 2013, Ukraina)
   Ruti Kirikmäe
   • pranglimise MM (mai 2013, Ukraina)
   Helmi Ulrika Kirm
   • Baltimaade saksa keele olümpiaad (aprill 2013, Tallinn) VIII koht
  Õpetajad
  • 13. ja 14. juunil teevad õpetajad õppeaastast kokkuvõtteid Võrumaal Piusal.
  Õpilased
  • Õpetaja Uve Saar tänab kõiki treffneriste, kes aitasid kaasa Tartumaa tantsupeo „PÜHA“ õnnestumisele tantsijate või vabatahtlikena.
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sihtasutuse Archimedes ja eraettevõtjate koostöös loodud stipendiumiprogramm toetab andekaid gümnaasiumilõpetajaid bakalaureusekraadi omandamisel tunnustatud välisülikoolides. Kandideerimise tähtaeg on 1. juuli. Vaata lähemalt http://archimedes.ee/stipendiumid/noore-opetlase-stipendium/
  • Uut kooliaastat alustame esmaspäeval, 2.septembril kell 10.00 Hugo Treffneri ausamba juures.
   Kooli juhtkond tänab meeldiva koostöö eest lõppeval õppeaastal õpilasi, lapsevanemaid, 
   õpetajaid, kooli töötajaid, söökla personali, hoolekogu ja vilistlaskogu ning soovib
   päikeselist, rõõmsat ja elamusterikast suve!
    
    
  Õpilaste kiitmine direktori 13.06.2012 käskkirjaga nr 58

  1. Õpilaste esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel:

  1.1 Suurepäraste tulemuste eest:
  10.a
  Liis Luude.
  10.c
  Adel Tiisler.
  11.e
  Kerli Paasoja, Laura Porovart.
  12.b
  Martin Sillasoo.

  1.2 Väga heade tulemuste eest:
  10.c
  Karoliine-Lisette Kõiv, Denis Rastorgujev, Minna Ots, Ander Peedumäe.
  10.e
  Marja-Stina Saaliste.
  11.e
  Karin Kõrgesaar.

  1.3 Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust:
  10.b
  Karolin Kelpmann, Maris Pedaja.
  10.e
  Maria Johanna Kull, Kaisa-Liina Näär.
  11.a
  Martha Liise Kapsta, Tõnn Kukk, Ulla Meeri Liivamägi, Margaret Matisen, Laura Taal.
  11.d
  Gertrud Sults, Jan Teevet.
  11.e
  Olger Jaaniste, Kai Aet Salvan.
  12.b
  Klaus Peeter Ladva, Annemari Sepp.
  12.d
  Birgitta Ots.

  2. Väge heade õpitulemuste eest ning autasustatakse kiituskirjaga:
  10.a
  Triinu Hordo, Liis Luude.
  10.b
  Hans Daniel Kaimre, Karina Raudsik, Laura Rähni, Simmo Saan.
  10.c
  Esper Rasmus Antson, Rasmus Born, Katariina Kisand, Maria Leping, Kaisa Teele Oja, Minna Ots, Jaanika Unt.
  10.d
  Anna Edela.
  10.e
  Laura Hääl, Reelika Jõgi, Marie Lintnermann, Mika Pert?jonok, Marja Stina Saaliste.
  11.a
  Ruti Kirikmäe, Liisi Metsoja, Henri Randla.
  11.b
  Mariliis Jukk, Siim Sammul, Tuule Sõber.
  11.c
  Kristiine Aluvee, Kai Ilves, Helene Kohv, Merit Müür.
  11.d
  Anni Adamson, Liisa Sell.
  11.e
  Karin Kõrgesaar, Kerli Paasoja, Kai Karin Sikk.

  3. Väga heade ja heade õppetulemuste eest:
  10.a
  Sandra Eensoo, Maarja Enumäe, Laura Ernits, Brenda Heinla, Marko Karm, Krisrjan Kingo, Hanna Laas, Ludvig Leis, Salme Ojasild, Nils Holger Sova, Joonas Tomingas, Villem Tõnisson.
  10.b
  Martin Aasmäe, Triinu Bergmann, Sisi Carmen Haamer, Jaak Joonas Keldoja, Mariann Liigand, Rasmus Lõhmus, Toom Lõhmus, Lisanne Meristo, Maris Pedaja, Raul Rinken, Merily Taras, Mari-Liis Tsernant, Hell Viitkar, Elise eskpaik, Mikk Kull.
  10.c
  Heleri Heike Härk, Anu Jaagosild, Alice Klaus, Henri Maalmann, Maarja-Ly Ojasalu, Ander Peedumäe, Hubert Piikov, Kaspar Plaat, Laura Tammiste, Adel Tiisler, Andri Uibo, Meelis Utt, Raul Volmer.
  10.d
  Lembe Kullamaa, Ly Kuudeberg, Kärt Lige, Nele Läll, Liisi Voll.
  10.e
  Eleri Anni, Kirti Jürimäe, Kristel Mairit Kruusmägi, Kristin Laupa, Iida Elise Murumets, Katrina Ojavee, Hanna-Lotta Otstavel, Signe Süvaorg, Viivika Toode.
  11.a
  Mari-Liis Belials, Christina Jõesaar, Martha Liise Kapsta, Mervet Kirk, Eveli Kodas, Juhan-Mats Kuningas, Ulla Meeri Liivamägi, Margaret Matisen, Liisu Miller, Tiit Oja, Anu Parvelo, Kati Raudmäe, Teisi Timma.
  11.b
  Helmi Ulrika Kirm, Kaarel Kree, Kaur Kristjuhan, Taavet Kutsar, Kadi Lang, Laura Oro, Lauri Rauk, Kadri-Liis Rehtla, Margret Zimmermann, Eliisa Valdmaa, Thorny Valk, Mari Liis Velner.
  11.c
  Ainika Adamson, Marianne Haug, Helena Kilp, Siiri Kits, Henn Kumar, Kelly Kütt, Maarja Liiv, Karita Liivak, Andreas Must, Aksel Johannes Part, Kaisa Põhako, Kaija Põldsepp, Roland Reinvald, Triin Sellis, Jane Torp.
  11.d
  Anni Jürgenson, Erle Kont, Priit Paluoja, Riana Randoja, Jan Teevet, Egert Vinogradov.
  11.e
  Oliver Kuusk, Mari-Liis Kullamaa, Kevin Kõo, Anette Caroliine Kõre, Martin Johannes Liba, Hanna Trumm, Alo Vals, Sofia Ümarik.

  4. Aktiivse klassivälise tegevuse eest:
  10.a
  Erki Baumann, Sandra Eensoo, Triinu Hordo, Jaanika Juntson, Aana- Liisa Kaste, Daniel Kütt, Helene Lainemäe, Ludvig Leis, Triinu Sala, Joonas Sisask, Joonas Tomingas, Tormi Torn, Elise Ustav, Maria Yastrebinskaya.
  10.b 
  Martin Aasmäe, Triinu Bergmann, Hans Daniel Kaimre, Mariann Liigand, Lisanne Meristo, Karl Must, Andri Parvelo, Maris Pedaja, Marion Pontus, Paul Pung, Karina Raudsik, Merily Taras, Mari- Liis Tsernant, Hell Viitkar,  Pääsu Silme Vilbaste.
  10.c 
  Anu Jaagosild, Birgit Kuslap, Karoliine-Lisette Kõiv, Omari Loid, Kaisa Teele Oja, Maria Leping, Ander Peedumäe, Janeli Pelska, Magdalena ?or?oliani, Laura Tammiste, Minna Ots, Katariina Kisand, Saara Vällik, Birgit Värv.
  10.d
  Sandra Audova, Kirsika Berit Reino, Lembe Kullamaa, Laura Annast, Gertrud Metsa, Laura Randoja, Kristi Paide, Katrin Kaaver, Marion Villemson, Kaarel Viljaste, Liisi Voll.
  10.e 
  Laura Hääl, Reelika Jõgi, Carmen Klein, Kristel Mairit Kruusmägi, Maria Johanna Kull, Martin Käärik, Erik Markus, Iida Elise Murumets, Kristina Mäeots, Kaisa-Liina Näär, Ketter Ojakivi, Maria Roberta Org, Hanna- Lotta Otstavel, Greeteliis Peedimaa, Heneli Ristisaar, Andrea Uibo, Fred Vahtel.
  11.a
  Hans Kristjan Aljas, Mari-Liis Belials, Ruti Kirikmäe, Liisu Miller, Kirke Pralla, Laura Taal, Tiit Oja, Henri Randla, Kaarel Repän, Kaur Valk.
  11.b
  Mariliis Jukk, Joosep Järs, Jerzy Edvard Kaplinski, Helmi Ulrika Kirm, Kaspar Koolmeister, Kaarel Kree, Kaur Kristjuhan, Marger Krumm, Kadi Lang, Oliver Nõgols, Anna Madli Pill, Kristel Soonets, Tuule Sõber, Patrick Joan Thomson, Heigo- Elmar Vahesaar, Thorni Valk.
  11.c
  Evamaria Elisabet Keränen, Siiri Kits, Siim Kurvits, Laura Katrin Leman, Karita Liivak, Jüri Lääs, Andreas Must, Merit Müür, Aksel Johannes Part, Kaisa Põhako, Kaija Põldsepp, Roland Reinvald, Sirelin Strantsov, Jane Torp. 
  11.d
  Anni Adamson, Magnus Amer, Veido Haljaste, Kaarel Juurma, Anni Jürgenson, Kaidi-Lisa Kivisalu, Eva Liina Kliiman, Mari-Liis Koemets, Erle Kont, Margaret Koord, Erik Leedjärv, Helen Loos, Anna Maria Metsa, Gustav Nikopensius, Kadri Org, Karl-Erik Org, Priit Paluoja, Karl Rammo, Riana Randoja, Marliis Reinkort, Mirjam Ruut, Maarja Sarap, Liisa Sell, Karoliina Sikkal, Liisi Soonvald, Emma Johanna Sova, Gertrud Sults, Julia Shashkina, Jan Teevet, Karl Tennosaar, Elli Marie Tragel, Kalle Valge, Mari-Liis Vanem, Kerli Villems, Egert Vinogradov, Anni Voll
  11.e
  Mari-Liis Kullamaa, Elisaveta Kõrgekuhi, Karin Kõrgesaar, Kadi Laaneots, Merilin Mühlberg, Martha Luigujõe, Kevin Kõo, Laura Porovart, Indrek Roolaht, Kai Aet Salvan, Hanna Trumm, Oto Tuul, Eliisa Ülevain, Sofja Ümarik.
  12.a
  Mihkel Eidast, Fred Hansen, Kaur Ojakivi, Richard Raadi, Sander Sisask, Karoliine Teelahk
  12.b
  Els Heile, Klaus-Peeter Ladva, Remi Leopard, Ants-Oskar Mäesalu, Hele-Liis Peedosk, Annemari Sepp, Sander Tars, Priit Välja. 
  12.c
  Agnes Aadusaar, Kaarel Karolin, Karl Kirsimäe, Liisa Kriipsalu, Margit Kuslap, Agnes Kuus, Andres Käosaar, Kristiina Laht, Madli-Johanna Maidla, Tiina- Mari Mürk, Emeri Neumann, Kaarel Ojakivi, Laura Olesk, Maris Pärn, Enn Rusi, Erik Räni, Eneli Simson, Arnold Rein Tatunts. 
  12.d
  Kevin Jurs, Elo Tuule Järv, Kristjan Kaldmaa, Helen Kasemaa, Katariina Kiiver, Tõnis Kristian Koppel, Mari Anne Rosalie Le?kina, Ingel Luts, Elo Meier, Helina Muld, Merit Saik, Laurina ?inkejeva, Anna Elisabeth Veldre, Annika Zimmer. 
  12.e
  Linda Eensaar, Maili Koorep, Liis Küünal, Johannes Laas, Joanna Martiina Lepmets, Kristel Markus, Triinu Palmre, Anna Liisa Saavaste, Monika Tõlgo, Anna-Maria Vahimets, Mirko Vavrenjuk.

  5. Heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel:
  10.a
  Erki Baumann, Laura Ernits, Helen Hendrikson, Marko Karm, Aana-Liisa Kaste, Kristjan Kingo, Georg Klimu?ev, Kert Männik, Andry Nõgols, Getter Põru, Jaagup Russak, Triinu Sala, Nils Holger Sova, Mariann Võhmar.
  10.b
  Martin Aasmäe, Markus Ilves, Hans Daniel Kaimre, Ergo Kukk, Mariann Liigand, Rasmus Lõhmus, Raul Rinken, Reiko Gregor Ruuda, Kaisa Sander, Merily Taras, Lise Anette Vaher.
  10.c
  Rasmus Born, Jaak Kaljula, Maria Leping, Hubert Piikov, Raul Volmer.
  10.d
  Artur Andersalu, Ken Laas, Ott Pluum, Marion Villemson.
  10.e
  Silver Kiho, Kristin Laupa, Katrina Ojavee, Hanna-Lotta Otstavel.
  11.a
  Jakob Gill, Juudit Kure-Pohhomov, Edgar Kurg, Kaspar Külm, Liisu Miller, Sander Randaru.
  11.b
  Harald Astok, Joosep Järs, Kaur Kristjuhan, Taavet Kutsar, Kadi Lang, Kaspar Nummert, Laura Oro, Lauri Rauk, Kristel Soonets, Margret Zimmermann, Patrick Joan Thomson, Tanel Tomson, Heigo-Elmar Vahesaar, Kristo Valtin.
  11.c
  Kristiine Aluvee, Marianne Haug, Liisi Kala, Helena Kilp, Henn Kumar, Kelly Kütt, Maarja Liiv, Merit Müür, Aksel Johannes Part, Roland Reinvald, Robin Saluoks, Triin Sellis.
  11.d
  Margaret Koord, Riana Randoja, Marliis Reinkort, Liisa Sell, Karoliina Sikkal.
  11.e
  Olger Jaaniste, Mattias Jõgi, Karl-Kristjan Kivisto, Anette Caroline Kõre, Karin Kõrgesaar, Martin Johannes Liba, Andre Paju, Laura Porovart, Peeter Sepp.
  12.a
  Georg Astok, Kevin Kesküla, Greete Kirik, Kristjan-Martin Kirjanen, Gustav Klimu?ev, Keidi Kõiv, Mari-Liis Oja, Kaur Ojakivi, Brandon Pähn, Sander Rõõmus, Mari Sild, Sander Sisask, Karoliine Teelahk, Tauri-Viljar Vahesaar.
  12.b
  Els Heile, Joosep Kivastik, Triinu Lepp, Perttu Narvik, Kärt Paasik, Hele-Liis Peedosk, Martti Rell, Martin Sillasoo, Sander Tars, Sander Vunk.
  12.c
  Kaarel Karolin, Kaija-Liis Kiidli, Mart Kiis, Andres Käosaar, Kristiina Laht, Annika Laidroo, MInna Mari Lett, Madli-Johanna Maidla, Kristjan Müürsepp, Kaarel Ojakivi, Henri Ots, Reio Praats, Eneli Simson, Kertu Simulask, Mari-Ann Katariina Sklave, Linda Tammekivi, Arnold Rein Tatunts, Liis Timpka, Kristjan Toots.
  12.d
  Kaisa Maasik, Helina Muld, Mariann Männistu, Airi Venno, Sheryl Võsu.
  12.e
  Karin Haagen, Elenor Koemets, Liis Küünal, Triinu Palmre.