HTG INFO
Nr 30

27. mai 2013

Juhtkond tänab 
 • kunstiringi õpilasi ning nende juhendajat Mari Jõgistet aastaringse kunstitööde eksponeerimise eest koolimajas;
 • vilistlasi Kaarel Siimu, Ants Siimu ja Madis Hurta vilistlaste lendudevahelise mälumängu korraldamise eest;
 • õpetajate võistkonda koosseisus Kristiina Punga, Priidu Beier, Toomas Jürgenstein ja Siim Oks mälumänguturniiril osalemise eest;
 • õpilaskogu liikmeid, kes puhastasid Hugo Treffneri ausamba Ülejõe pargis.
Õppetöö
 • 2013/2014. õppeaasta planeerimiseks palutakse 10. ja 11. klasside õpilastel teha esmane otsus valik- ja vabaainete kursustel osalemise kohta. Tabelid, mille täitmist kooli juhtkond ootab, on klassijuhatajate käes. Lõpliku otsuse valik- ja vabaainete kursustel osalemise osas saavad õpilased teha 2013. aasta septembrikuu alguses.
 • Kolmapäeval, 29. mail tutvustab Dream Foundation esindaja CAE eksamit, millega saab asendada inglise keele riigieksami. Esimese tunni ajal võtavad loengust osa 11.b,c,d inglise keele rühmade õpilased. Tund algab tavalises ruumis ja jätkub kell 8.30 auditooriumis. Teine tund algab 11.a,e rühmadel kell 9.30 auditooriumis ja jätkub pärast eksamitutvustust oma klassiruumis.
 • Tervise ja esmaabi kursuse raames toimuvast füsioterapeut Maie Tali loengust „Kas sportimine on tervislik?“ (227) 30. mail kell 14.25 on oodatud lisaks kursusel osalejatele osa võtma kõik huvilised.
 • Neljapäeval, 30. mail kell 10.00-15.00 kirjutavad 11.d ja 11.e klassi õpilased auditooriumis (221) uue õppekava rakendamise raames matemaatika katseeksamit. Eksami viivad läbi õpetajad K. Orav-Puurand ja H. Kiisel. Etiketiõpetuse tund toimub sel päeval kell 14.25 ruumis 107.
 • Selle õppeaasta viimane õnnetund (90 minutit) toimub kolmapäeval, 29.05 kell 15.45 ruumis 107, mitte 27.05, nagu varem ekslikult on teatatud.
 • V perioodi arvestused toimuvad 31.05-6.06. Alates 31. maist koolikell ei helise.
 • Kolmapäeval, 12. juunil kell 9.30-10.00 teatavad õpetajad V perioodi hinded ning kell 10.00 algavad klassijuhataja infominutid järgmistes klassiruumides:
  • 10.a - 227 11.a - 136
   10.b - 139 11.b - 213
   10.c - 217 11.c - 225
   10.d - 203 11.d - 107
   10.e - 141 11.e - 102


  Õpetajad ootavad õpilasi hinnete õpinguraamatutesse kandmiseks järgmistes ruumides:

   Anti Alasi 208
   Priidu Beier 200
   Marcus Hildebrandt 309
   Ülle Hüva 136
   Toomas Jürgenstein 203
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Danica Kubi 221
   Helen Köhler 221
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 110
   Ene Nõlvak-Donohoe 221
   Katrin Ojaveer 312
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Andre Pettai 103
   Tiina Pluum 102
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 221
   Aive Roots 201
   Külli Rootsi 310
   Uve Saar 313
   Anneli Saarva 228
   Marilin Savi 308
   Ülle Seevri 227
   Liisa Tepp 107
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 301
   Olga Titova 302
   Riigikaitse kursuse hinded kannab õpinguraamatutesse direktor Ott Ojaveer (207).
 • 13. juunil kell 9.00 on 10.-11. klasside õpilased oodatud õppeaasta pidulikule lõpetamisele aatriumis, millele järgnevad klassijuhatajate infominutid järgmistes ruumides:
  • 10.a - 227 11.a - 136
   10.b - 139 11.b - 213
   10.c - 217 11.c - 225
   10.d - 203 11.d - 107
   10.e - 141 11.e - 102
 • Õpilased on klassiekskursioonidel
  • 10.a 10.-11. juuni (õp. Ü. Seevri ja L. Tepp)
   10.b 11. juuni (õp. E. Nõlvak-Donohoe ja õp. K. Rootsi)
   10.e 16.-17. juuni (õp. A. Ristikivi)
   10.d 6. juuni (õp. T. Jürgenstein ja M. Jõgiste)
   11.a 10.-11. juuni (õp. Ü. Hüva)
 • Klassid viibivad välipraktikal
  • 11.c 7.-9. juuni (õp. S. Kaarna)
   10.c 9.-11. juuni (õp. D. Kubi)
   11.d 16.-18. juuni (õp. Ü. Roostoja ja T. Niitvägi-Hellamaa) 
   11.e 16.-18. juuni (õp. T. Pluum)


Lõpueksamid

 • Riigieksamid 
  • teisipäeval, 28. mail kell 10.00-15.00 on ruumides 206, 221 ja 220 ajaloo riigieksam;
   reedel, 7. juunil kell 10.00-13.00 on ruumides 213, 220 ja 221 keemia riigieksam;
   teisipäeval, 11. juunil kell 10.00-13.00 on ruumis 220 füüsika riigieksam.
   Eksamipäevadel on läbikäiguks suletud eksamiruumide (va 206) ees olevad koridorid.
 • Koolieksamid
  • reedel, 31. juunil kell 10.15 on ruumis 204 ühiskonnaõpetuse kirjalik koolieksam;
   esmaspäeval, 3. juunil kell 9.00 on ruumis 227 majandusõpetuse koolieksam;
   teisipäeval, 11. juunil kell 9.00 on ruumis 203 filosoofia, kunstiajaloo, usundi- ja ühiskonnaõpetuse suuline koolieksam;
   kolmapäeval, 12. juunil kell 9.00 ruumis 144 ajaloo ja rootsi keele koolieksam;
   esmaspäeval, 17. juunil kell 9.00 ruumis 204 kirjanduse ja informaatika koolieksam.
 • Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine toimub 18.-21. juunini. Täpne ajagraafik ilmub 12. juuni infolehes ning pannakse ka õpilasstendile.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Muudatused ruumi- ja tunniplaanis seoses eksamitega
  • teisipäev, 28.05
   10.b 4. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 107
   5. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 107
   10.c 4. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 107
   5. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 107
   10.d 3. tund informaatika õp. A. Mägi - 303
   4. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 107
   5. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 107
   10.e 2. tund informaatika õp. A. Mägi - 303
   11.a 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 135
   11.b 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 135
   11.c 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 135
   11.d 3. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 135
   11.e 2. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal toimub ruumis 135

   Neljapäev, 30.05
   10.e 3. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 202
   11.d tunde ei toimu, klass kirjutab matemaatika katseeksamit
   11.e tunde ei toimu, klass kirjutab matemaatika katseeksamit

  • Keemia ja füüsika eksamikursuse tunnid 12. klasside õpilastele:
kolmapäev, 29.05
12.a 2. tund kell 9.30-10.45 keemia ruumis 217
12.b 2. tund kell 9.30-10.45 keemia ruumis 217
12.c 3.tund kell 11.15-12.30 keemia ruumis 217
12.d 4. tund kell 13.00-14.15 keemia ruumis 217
12.e 4. tund kell 13.00-14.15 keemia ruumis 217

neljapäeval, 30.05
12.a 1. tund kell 8.05-9.20 füüsika ruumis 202
2. tund kell 9.30-10.45 keemia ruumis 227
12.b 1. tund kell 8.05-9.20 füüsika ruumis 202
2. tund kell 9.30-10.45 keemia ruumis 227
12.c 1. tund kell 8.05-9.20 füüsika ruumis 202
3. tund kell 11.15-12.30 keemia ruumis 217
12.d 4. tund kell 13.00-14.15 keemia ruumis 217
12.e 4. tund kell 13.00-14.15 keemia ruumis 217

reede, 31.05
12.a 2. tund kell 9.30-10.45 füüsika ruumis 213
12.b 2. tund kell 9.30-10.45 füüsika ruumis 213
12.c 2. tund kell 9.30-10.45 füüsika ruumis 213

esmaspäev, 3.06
12.a 2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217 
4. tund kell 14.15-15.45 füüsika ruumis 213
12.b 2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217 
4. tund kell 14.15-15.45 füüsika ruumis 213
12.c 4. tund kell 14.15-15.45 füüsika ruumis 213
3. tund kell 12.15-13.45 keemia ruumis 217
12.d 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217
12.e 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217

teisipäev, 4.06
12.a 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217
3. tund kell 12.15-13.45 füüsika ruumis 213
12.b 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217
3. tund kell 12.15-13.45 füüsika ruumis 213
12.c 2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217
3. tund kell 12.15-13.45 füüsika ruumis 213
12.d 3. tund kell 12.15-13.45 keemia ruumis 217
12.e 3. tund kell 12.15-13.45 keemia ruumis 217

kolmapäev, 5.06
12.a 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217
2. tund kell 10.15-11.45füüsika ruumis 213
12.b 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217
2. tund kell 10.15-11.45 füüsika ruumis 213
12.c 2. tund kell 10.15-11.45füüsika ruumis 213
3. tund kell 12.15-13.45 keemia ruumis 217
12.d 2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217
12.e 2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217

neljapäev, 6.06
12.a 1. tund kell 8.15-9.45 füüsika ruumis 213
2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217
12.b 1. tund kell 8.15-9.45 füüsika ruumis 213
2. tund kell 10.15-11.45 keemia ruumis 217
12.c 1. tund kell 8.15-9.45 füüsika ruumis 213
3. tund kell 12.15-13.45 keemia ruumis 217
12.d 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217
12.e 1. tund kell 8.15-9.45 keemia ruumis 217

esmaspäev, 10.06
12.a 2. tund kell 10.15-11.45 füüsika ruumis 213
12.b 2. tund kell 10.15-11.45 füüsika ruumis 213
12.c 2. tund kell 10.15-11.45 füüsika ruumis 213


Teated

 • Ajalooring ootab teisipäeval, 28. mail treffneriste hooaja lõpetamisele. Kui ilm on ilus, siis peetakse botaanikaaias piknikku, kui on märg ja vihmane, siis kohtutakse kooli muuseumis. Kogunetakse kell 15.50 valvelaua juures või kooli muuseumis.
 • Kolmapäeval, 29. mail algab kell 16.00 võimlas selle õppeaasta viimane õpilaste, õpetajate ja vilistlaste vaheline saalihokivõistlus. Tulge kaasa elama!
 • Kolmapäeval, 29. mail alates kella 12.30st esinevad tantsuansambli Tantsutallad noored tantsijad Vaimse Tervise Keskuses.
 • Pühapäeval, 26. mail toimus II HTG vilistlaste lendudevaheline mälumäng. Seekord libises esikoht tiitlikaitsjatelt õpetajatelt napilt käest. Pärast viigilahutusküsimust osutus 16 võistkonna konkurentsis võitjaks 1975. aasta lend. Mäng kulges meeleolukalt, järgmisel aasta uuesti!

 • 6 auhinnalist kohta jagunesid järgmiselt:
   1. Lend 1975 - 82+1
   2. Õpetajad - 82
   3. Lend 2012 II - 78
   4. Lend 2001 - 75
   5. Lend 2006 - 70
   6. Lend 2012 I - 69
  Tublid olid ka õpilased, kelle võistkond jagas 7-9 kohta 68 punktiga!
   
 • Muinsuskaitseameti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse koostöös varustatakse 31 Tartu kultuurimälestist ruutkoodi sildiga. Ruutkoodi sildi sai ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoone.
 • 3.-12. juunini saavad abituriendid kantseleist kätte kooli sisseastumisel esitatud dokumendid.
 • 12. klasside õpilased saavad klassijuhatajaga kokkulepitud ajal (kuni 7. juunini) üle anda garderoobikapi võtme. 10.-11. klasside õpilased peavad võtme tagastama ajavahemikul 3.-7. juuni (täpse aja teatab klassijuhataja). Kui kellelgi jääb mingil põhjusel võti õigeaegselt üle andmata, siis teisipäeval, 12. juunil kella 10.30-11.30ni vaatab kapi üle ja võtab võtme vastu huvijuht Uve Saar. Võtme üleandmisel kontrollib klassijuhataja kapi puhtust nii seest kui väljast. Kooli garderoob peab saama suveks puhtaks: kõik sinna vedelema jäetud asjad visatakse sel korral tõepoolest ära.
 • Pühapäeval, 9. juunil kell 17.00 algab Raadi mõisapargis ERMi territooriumil Tartumaa tantsupidu „Püha“. Tantsuetenduse kunstiline juht on Uve Saar. Kaasa löövad kõik tantsuansambli Tantsutallad tantsijad. Täpsem info www.tartumaatantsupidu.ee 
 • 8. juunil külastavad kooli 1983. aasta vilistlased.
 • Järgmine infoleht ilmub 12. juunil.
Võistlused ja konkursid
 • Eesti Noorteühenduste Liit kutsub projekti „Noorte Varivalimised 2013“ raames osalema essee-ja loovtööde konkursil “Minu hääl!”. Töid, (essee, maal, karikatuur, videoklipp, foto või joonistus) oodatakse aadressile konkurss@enl.ee või postiaadressil Estonia pst. 5a, 10143, Tallinn hiljemalt 10.08.2013. Täpsem info aadressil www.varivalimised.ee 
 • Ajakirja „Imeline Ajalugu“ maikuu numbri teadmiste peale toimunud viktoriini tulemused on järgmised: 

 • 1. Laura Katrin Leman ja Triin Sellis (11.c) 
  2. Henri Rosumovski ja Kaarel Viljaste (10.d) 
  3. Erik Markus (10.e) ja Kristel Markus (12.e) 
  Viktoriinisarja ja ajakirja „Imeline Ajalugu“ aastatellimuse võitjad tehakse teatavaks kooliaasta lõpus. Täname kõiki osalejad ja kohtumiseni uuel õppeaastal!
Õpetajad
 • Selle õppeaasta viimased õppenõukogud:
  • 30. mail kell 15.45 on päevakorras 12. klasside õpilaste kooliastme- ja käitumishinnete väljapanemine, ainekiituskirjade ja medalitega lõpetamise taotlused;
   12. juunil kell 14.00 arutatakse 10.-11. klasside lõpetamisega seonduvat;
   20. juunil kell 15.00 on teemaks 12. klasside lõpetamine.


Õpilased

 • Õpilaste nimekirjast on seoses teise kooli õppima asumisega kustutatud Paul Marmor (10.c) ja Birgit Teemäe (10.d).
 • Laupäeval, 25. mail toimus koolimajas etiketiõpetuse praktikapäev, kus mängiti läbi laulatus ning sellele järgnev pulmapidu. Esmakordselt toimunud ettevõtmine õnnestus igati: õpetaja Uve Saar tänab kõiki praktikal osalenud õpilasi pühendumise ja osavõtlikkuse eest.
Raamatukogu teated
 • Kooli raamatukokku palutakse tagastada kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud. Raamatukogu on avatud tööpäeviti kella 8.30-15.00ni.
 • 13.-14. juunil on raamatukogu suletud.
Sport
 • Pärnus toimunud Eesti karikavõistlustel sõudmises tuli Marliis Reinkort (11.d) kahekordseks karikavõitjaks paarisaerulisel kahepaadil.