HTG INFO

Nr 29
20. mai 2013

Juhtkond tänab 

 • Ajalehe „Miilang“ toimetust ja õpetaja Age Salo suurepäraste tulemuste eest koolimeedia konkursil;
 • Joonas Tomingat (10.a) igakülgse abi eest erinevate kooli ürituste korraldamisel;
 • klassidevahelise mälumänguturniiri korraldajaid Tuule Sõpra (11.b), Laura Katrin Lemani (11.c), Magnus Amerit, Erik Leedjärve, Gustav Nikopensiust, Jan Teevetit ja Kristjan Kalvet (11.d).
Õppetöö
 • Teisipäeval, 21. mail kell 14.25 on auditooriumis 11. klasside õpilastele õppealajuhataja infotund. Räägitakse valik- ja vabaainete kursustest. Kõigi õpilaste osavõtt infotunnist on väga vajalik.
 • Reedel, 24. mail toimub ruumides 213, 220 ja 221 bioloogia riigieksam. Sel päeval ei helise alates kella 10st koolikell ning läbikäiguks on suletud nimetatud klasside ees olevad koridorid. III korruse inglise keele klassiruumidesse pääseb õpilaste puhkeruumi kaudu.
 • Selle õppeaasta viimased õnnetunnid toimuvad neljapäeval, 23. mail (45 minutit) kell 15.45. ruumis 221 ja 27. mail kell 15.45 (90 minutit) ruumis 221.
 • Tervise ja esmaabi kursuse raames toimuvad loengud, millest on oodatud osa võtma kõik huvilised. Neljapäeval, 23. mail kell 14.25 peab dr. Pait Teesalu loengu teemal „Laseroperatsioonid“ (227). Esmaspäeval, 27.mail kell 8.00 jätkub dr. Leho Ripsi loeng „Tervislik toitumine. Tervislik käitumine. Tervislik mõtlemine“ (227).
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja H. Kiisel on 22.-27. maini sihtasutuses Innove parandamas matemaatika riigieksami töid, õpetajad A. Roots ja M. Matto osalevad 22. mail Saksa keelediplomite kätteandmise aktusel ja Saksamaa LV suursaadiku vastuvõtul alates kella 12st, õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa viibib kooliväliste töökohustuste täitmisel 23. mail ning õpetaja K. Ojaveer riigieksamitööde parandajate koolitusel 24. mail alates kella 12st.
   teisipäev, 21.05
   11.b 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220

   kolmapäev, 22.05
   10.b 3. tund saksa keele mõlemal grupil iseseisev töö õp. K. Rootsi - 203
   4. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204
   10.c 3. tund saksa keele mõlemal grupil iseseisev töö õp. K. Rootsi - 203
   4. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204
   10.d 3. tund saksa keele mõlemal grupil iseseisev töö õp. K. Rootsi - 203
   11.b 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

   neljapäev, 23.05
   10.d 3. tund prantsuse keele grupil iseseisev töö õp. M. Hildebrandt - 312
   10.e 2. tund prantsuse keele grupil iseseisev töö õp. Ü. Rootsoja - 141
   11.b 1.-2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
   4. tund kirjandus õp. H. Tering - 135

   reede, 24.05
   10.a 4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 139, õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
   10.b 4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 139, õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
   10.c 4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 139, õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
   10.e 4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 139, õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
   11.b 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 139

   esmaspäev, 27.05
   11.b 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220

Teated

 • Esmaspäeval, 20. mail kell 13.00-14.00 toimub kooli sööklas Inglise Kuningliku Riigikaitse Kolledži ohvitseride ja kooli riigikaitsekursuse läbinud õpilaste (möödunud nädalase registreerimise alusel) ühine lõunasöök.
 • Saksa keelediplomite üleandmise pidulik aktus Saksamaa LV suursaadiku hr. Christian Matthias Schlaga osavõtul toimub 22. mail kell 15.00 Tallinnas Õpetajate Majas. Täpsemat teavet saavad selleaastased diplomandid õpetaja Mall Mattolt ja Aive Rootsilt.
 • Teisipäeval, 21. mail räägib ajalooringis Tartu Kunstikooli õpetaja Merille Hommik märkidest kunstis. Kõik huvilised on oodatud kell 15.50 ruumi 141.
 • Kunstitrenn avab kolmapäeval, 22. mail kell 15.45 koolimaja II korruse koridoris kevadnäituse. Ootame kõiki meiega koos tähistama!
 • Kolmapäeviti toimub segakoori proov lauljatele, kel on kindel soov osaleda popkoori peol. Kel segakoorile kuuluvad kaaned veel enda käes, palutakse need kolmapäeval kindlasti ära tuua.
 • Selle õppeaasta viimane viktoriin ajakirja Imeline Ajalugu maikuu numbri info põhjal toimub neljapäeval, 23. mail pärast 3. tundi. Umbes 10-minutilisele valikvastustega viktoriinile on oodatud kaheliikmelised nii vanad kui uued võistkonnad. Viimane võimalus veel abiturientidel end proovile panna!
 • Laupäeval, 25. mail möödub Hugo Treffneri ausamba avamisest 16 aastat. Õpilaskogu liikmed pesevad meie kooli asutaja monumendi puhtaks reedel, 24. mail pärast 4. tundi.
 • Pühapäeval, 26. mail toimub teist korda kooli aulas vilistlaste mälumäng. Võistlusest võtab osa üheksa võistkonda.
 • 24. mail külastavad kooli 1968. aasta vilistlased ning 25. mail 1973. aasta vilistlased.
 • 24. mai õhtul algab järjekordne „Kirikute öö“, mil enamik Tartu kirikutest on 18.00-24.00 kõikidele uudistajatele avatud. Saab vaimulikele küsimusi esitada, tutvuda jumalteenistusel kasutatavate esemete ja riietega, vaadata filme, ronida kirikutorni jms. Täpsem programm: http://www.kirikuteoo.ee/index.php?pg=program&RokNK=2013
 • 12. klasside õpilastel palutakse loominguliste kollektiivide õhtu kui ka direktori vastuvõtu pildi tellimiseks pöörduda huvijuhi poole enne 24. maid, 10. ja 11. klasside õpilased saavad pilditellimuse vormistada klassijuhataja juures.
 • Õpilastel palutakse maikuu jooksul tagastada humanitaarainete õpetajatelt laenutatud isiklikud raamatud ja filmid. Täname!
 • Järgmised infolehed ilmuvad 27. mail ning 12. ja 21. juunil.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 9.-15. maini toimusid Ukrainas Krimmis pranglimise maailmameistrivõistlused. Osalesid võistlejad Eestist, Lätist, Leedust, Sloveeniast ja Ukrainast. Noormeeste arvestuses võitis 25 osavõtja seas Mart Kiis (12.c), Jakob Gill (11.a) saavutas 3. koha. Tütarlaste (25 osavõtjat) konkurentsis oli Ruti Kirikmäe (11.a) kolmeteistkümnes.
 • Noorte meediaklubi koolimeedia konkursil 2013 võitis Miilang II koha parima koolilehe kategoorias. Küljenduse kategoorias läks esikoht jagamisele Miilangu ja Miina Härma Gümnaasiumi koolilehe Tabula Rasa vahel. Kai Karin Sikk (11.e) pälvis parima uudiste kategooria 2. koha looga „Kus mu asjad on?“ ja Laura Porovart (11.e) parima olemusloo 2. koha looga „Usinad Poisid ja Tüdrukud ehk UPT*!“.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud õpilaskonkursil „Sõnavigurid“ sai looga „Ühepäevikuline“ entomoloogia eripreemia Anu Jaagosild (10.c). Gümnaasiumiastmes esitati konkursile 242 tööd.
 • Kooli mälumängusarja tulemused
  • I koht vil! Vabastusrinne - Ruuben Kaalep, Julius Air Kull, Reinhold Mutli, Markus Otsus (vilistlased);
   II koht Elva torpeedo - Georg Astok (12.a), Allar Laaneleht, Karl Erik Loime, Ralf Tambets (vilistlased);
   III koht Kelluke - Els Heile, Kaarel Reim, Kaur Aare Saar, Sander Tars (12.b);
   IV koht Stoner ja 3 umbrohtu - Jerzy-Edward Kaplinski, Kaur Kristjuhan, Kaspar Koolmeister, Siim Sammul (11.b).
  Mälumängusarja vedasid Tuule Sõber (11.b), Susanna Laan ja Laura Katrin Leman (11.c), Magnus Amer, Erik Leedjärv, Gustav Nikopensius, Jan Teevet ja Kristjan Kalve (11.d).


Õpetajad

 • Neljapäeval, 23. mail algab kell 14.30 miniõppenõukogu, kus klassijuhatajad otsustavad kordusarvestustele lubamise.
Õpilaskogu teated
 • Õpilaskogu palub 10. ja 11. klasside õpilastel mõelda, milliste elukutsete esindajaid soovitakse järgmisel õppeaastal koolis esinemas näha. Klassi ootuste põhjal kokku pandud konkreetsete inimeste või ka eluvaldkondade nimekiri palutakse saata õpilaskogu liikmele Kadi Laaneotsale (11.e) kadilaaneots@gmail.com. Õpilaskogu edastab teie ettepanekud kooli juhtkonnale 27. mail. 
Sport
 • Hispaanias toimus rühmvõimlemise MK viimane etapp, kus võimlemisklubi Janika Juniorteam sai IV koha. Etappide kokkuvõttes tuldi MK sarjas III kohale. Juniorteamis võistleb treffnerist Kristin Laupa (10.e).
 • Alma linnasprindi II etapil saavutasid meie kooli neiud gümnaasiumiõpilaste naispaaride arvestuses kolmikvõidu. I koht Kristiina Laht ja Madli-Johanna Maidla (12.c), II koht Liis Timpka (12.c) ja Kristiine Aluvee (11.c) ja III koht Kaisa 

 • Sander ja Merily Taras (10.b). Naispaaride arvestuses võitsid I koha Margret (11.b) ja Marili (vil.2012) Zimmermann.