HTG INFO
Nr 28
13. mai 2013
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Tiina Pluumi, Liisa Teppi, Helgi Teringut ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetajaid Ljubov Titovat ja Olga Titovat ning kõiki õpilasi, kes võtsid vastu külalisi Sillamäe Vanalinna Koolist;
 • õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood spordipäeva korraldamise eest.
Õppetöö
 • Õnnetund (90 minutit) on teisipäeval, 14. mail kell 15.45 ruumis 107.
 • Esmaspäeval, 20. mail toimub ruumides 213, 217, 220, 221, 227 ja 225 matemaatika riigieksam. Sel päeval ei helise alates kella 10st koolikell ning läbikäiguks on suletud nimetatud klasside ees olevad koridorid. Ruumi 312 pääseb õpilaste puhkeruumi kaudu.
 • Neljapäeval, 16. mail teatavad aineõpetajad IV perioodi järelarvestuste hinded.
 • Kolmandat korda arvestust sooritada soovijatel ja 12. klasside õpilastel, kes soovivad mõne kursuse hinnet parandada, tuleb esitada õppenõukogu nimele avaldus. Avalduse esitamise tähtaeg on 20. mai. Õppealajuhataja A. Punga puhkusel viibimise ajal (8.-17.05) panna avaldused õpetajate toa (208) laual olevasse kasti.
 • Tervise ja esmaabi kursuse raames toimuvad loengud, millest on oodatud osa võtma kõik huvilised:
  • 16. mail kell 14.25 peab kliiniline psühholoog Külli Muug loengu toitumishäiretest (anoreksia ja buliimia) ruumis 227;
   20. mail kell 8.00 saab kuulata dr. Leho Ripsi loengut „Tervislik toitumine. Tervislik käitumine. Tervislik mõtlemine“ ruumis 227.
 • Tähelepanu, abituriendid! Teie tunniplaan muutub alates 21. maist. Uus tunniplaan pannakse stendile 20. mail.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja H. Kiisel osaleb kujundava hindamise koolitusel 17. mail ja õpetaja K. Ojaveer riigieksamitööde parandajate koolitusel 15. mail alates kella 12st.
 • 11.c klass ja õpetajad S. Kaarna, O. Titova ja A. Salo on õppeekskursioonil Peterburis 17.-19. maini.
kolmapäev, 15.05 10.a 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.b 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. D. Kubi - 312
10.c 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. D. Kubi - 312
10.d 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. D. Kubi - 312
10.e 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
reede, 17.05 10.c 1. tund vene keel õp. O. Titova rühmal jääb ära, kooli 2. tunniks kell 9.30
10.d 4. tund vene keel iseseisev töö vene keelest õp. L. Titova - 302
11.c tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
11.e 2. tund iseseisev töö vene keelest õp. L. Titova - 302
esmaspäev, 20.05
Tundide ajad on muudetud.
1. tund 8.00 - 9.15
2. tund 9.20 - 10.35
lõuna 10.-11. klassidele
3. tund 11.15 - 12.30
klassijuhataja infominutid
4. tund 12.55 - 14.10
5. tund 14.20 - 15.35
Klassijuhataja infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
10.a õp. Ü. Seevri - 136
11.a õp. Ü. Hüva - 102
10.b õp. E. Nõlvak-Donohoe - 107
11.b õp. S. Oks - 139
10.c õp. H. Köhler - 105
11.c õp. S. Kaarna - 202
10.d õp. A. Ristikivi - 206
11.d õp. Ü. Roostoja -141
10.e õp. T. Jürgenstein - 203
11.e õp. T. Pluum - 144


12. klassidel tunde ei toimu. 

10.b 2. tund keemia õp. E. Paabo - 144
10.c 3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 105
11.a 4. tund füüsika õp. S. Oks - 139
11.b 3. tund füüsika õp. S. Oks - 139
4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 144
11.c 2. tund füüsika õp. S. Oks - 139
11.e 3. tund keemia õp. E. Paabo - 144
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
Teated
 • Tartu Ülikool valis konkursi tulemuste põhjal välja 23 innovatsioonikooli (nende hulgas 14 üldhariduskooli). Üks üldhariduslikke innovatsioonikoole on järgmisest õppeaastast Hugo Treffneri Gümnaasium. Sügisest rakenduva projekti raames pakutakse Tartu Ülikooli initsiatiivil koolile enam koostöövõimalusi, samas oodatakse rohkem koostööd õpetajakoolituse valdkonnas.
 • Esmaspäeval, 13. mail kell 16.00 toimub auditooriumis Tartumaa tantsupeo „Püha“ jooniste seminar.
 • 20. mail on Royal College of Defence Studies õppevisiidil Tartus. Õppekäigul osalevad ohvitserid söövad kella 13.00-14.00ni kooli sööklas lõunat koos meie õpilastega, kes on läbinud sellel aastal riigikaitsekursuse. Kohtumise ettevalmistamiseks ootab direktor teisipäeval, 14.mail esimesel suurel vahetunnil enda kabinetti sellel aastal riigikaitsekursuse läbinud õpilasi. Kuna kool peab esitama lõunasöögil osalevate õpilaste nimekirja, siis palutakse kõigil huvilistel kohal olla (hiljem osalejaid enam juurde lisada ei saa). Kooli õpetajaskonda esindab üritusel õpetaja Aare Ristikivi.
 • Teisipäeval, 14. mail ootab ajalooring kõiki huvilisi vaatama filmi „Need vanad armastuskirjad“, mis jutustab Raimond Valgre elust, kuid annab ka hea ülevaate Eesti ajaloost 1930. aastate lõpust kuni 1940. aastate lõpuni. Filmi algus kell 15.50 ruumis 141.
 • Teisipäeval, 14. mail kell 16.00 algab auditooriumis selle õppeaasta viimane klassidevaheline mälumäng.
 • Kolmapäeval, 15. mail kell 16.00 korraldab kooli direktor aulas piduliku vastuvõtu olümpiaadidel ja võistlustel edukalt esinenud treffneristidele.
 • Reedel, 17. mail korraldab kultuuri ja loomingu ring õppeaasta viimase kohtumise. Arstiteaduskonna tudeng Kristjan Martin Kasterpalu viib kuulajad lühikesele interdistsiplinaarsele ja mitte liiga tõenduspõhisele rännakule vaimuhaiguste, inspiratsiooni ja kaunite kunstide piirimaile. Teemaks on psühhiaatria, looming ja mittestandardne mõtlemine. Kõik huvilised on oodatud kuulama kell 14.20 klassi 105.
 • Reedel, 17. mail kell 16.00 on Hugo vaimu päevale auditooriumisse oodatud tulevased treffneristid.
 • Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse õpilaste uurimistöid ning esseesid. Tähtaeg on 25. mai 2013. Info www.akadeemiake.ee.
 • Esmaspäeval, 20. mail pildistatakse 11. klasse Jaani kiriku ees järgmistel kellaaegedel:
  • 10.40 - 11.a
   10.45 - 11.b
   10.50 - 11.c
   10.55 - 11.d
   11.00 - 11.e


Olümpiaadid ja võistlused

 • 10.-12. maini toimus geograafiaolümpiaadi lõppvoor. Gümnaasiumiastmes oli 36 osavõtjat. Meie kooli õpilaste paremad tulemused:
  • 3. Kaur Aare Saar (II järgu diplom) (12.b)
   10. Sander Tars (12.b)
   12. Madli-Johanna Maidla (12.c)
   15. Henri Ots (12.c)
   Madli-Johanna Maidla jagas maastikuvõistlusel II-III kohta. Kaur Aare Saar on arvatud rahvusvahelise geograafiaolümpiaadi Eesti võistkonda.
 • Taavi Orro (12.a) saavutas 2013. aasta Euroakadeemia õpilaskonkursil auhinnalise koha.
 • Üleriigilisel retsensioonivõistlusel Ulakass tunnistas kirjandusõpetajatest, kriitikutest ja kirjanikest koosnev žürii I koha vääriliseks Laura Porovarti (11.e) arvustuse, Taavet Kutsar (11.b) sai Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi preemia, eripreemiaga tunnustati Karolin Kelpmani (10.b), Gertrud Sultsi (11.d), Jan Teeveti (11.d), Eliisa Ülevainu (11.e) ja Olger Jaaniste (11.e) retsensioone.
Õpilased
 • 10. ja 11. mail meie kooli külastanud Sillamäe Vanalinna Kooli õpilased ja õpetajad tutvusid kooli ja Tartu linnaga, jalutasid botaanikaaias, panid end proovile erinevates viktoriinides ja mängudes, tegid rühmatööd ja esinesid nii vene kui ka eesti keeles. Külalised ööbisid peredes.
Kooli hoolekogu
 • Neljapäeval, 16. mail kell 17.00 toimub kooli hoolekogu koosolek, kus arutatakse kooli arengukava 2014-2016; Tartu linna poolt välja kuulutatud uue koolitoitlustaja konkursiga seonduvaid küsimusi; Mauruse stipendiumi väljaandmist ning tehakse sellekohane ettepanek kooli vilistlaskogu juhatusele.
Raamatatukogu teated
 • Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel ja MTÜ Kivipõld kinkis kooli raamatukogule audioraamatu A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus“ I osa. Soovijad saavad teose tellida aadressil tammsaare@albu.ee.
 • Tammsaare muuseum Vargamäel ootab õpilasi ja õpetajaid eksursioonile. Täpsem info muuseumi koduleheküljel tammsaare.albu.ee
Sport
 • Reedel, 17. mail osalevad HTG õpilased ja õpetajad sõpruskohtumisel saalihokis. Seekord võisteldakse Lähtel.

 
 

Kolmapäeval, 15. mail toimub kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt. Vastuvõtule kutsutud õpilastel palutakse koguneda kella 16.00ks aatriumisse, et teha seal ühispilt.

Vastuvõtule on kutsutud

 • õppeaastal 2012/2013 vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilased:
  • 10.a
   Triinu Hordo, Marko Karm, Daniel Kütt, Hanna Laas, Getter Põru, Nils Holger Sova, Villem Tõnisson;

   10.b
   Hans Daniel Kaimre, Jaak Joonas Keldoja, Mikk Kull, Oliver Kängsepp, Andri Parvelo, Paul Pung, Raul Rinken, Simmo Saan, Kristjan Vedler;

   10.c
   Rasmus Born, Karoliine-Lisette Kõiv, Omari Loid, Henri Maalmann, Maarja-Ly Ojasalu, Ander Peedumäe, Jaanika Unt;

   10.e
   Johanna Maria Kull, Andrea Uibo;

   11.a
   Jakob Gill, Martin Kabanen, Ruti Kirikmäe, Ulla Meeri Liivamägi, Margaret Matisen, Liisi Metsoja, Liisu Miller, Tiit Oja, Sander Randaru, Grete Helena Roose, Teisi Timma;

   11.b
   Helmi Ulrika Kirm, Kaarel Kree, Kaur Kristjuhan, Siim Sammul, Tuule Sõber;

   11.c
   Kristiine Aluvee, Helene Kohv, Siim Kurvits, Kelly Kütt, Laura Katrin Leman, Maarja Liiv, Merit Müür, Aksel Johannes Part, Enn Rusi, Robin Saluoks;

   11.d
   Liisi Soonvald;

   11.e
   Keili Kondike, Laura Porovart, Kai Aet Salvan, Oto Tuul;

   12.a
   Kevin Kesküla, Kristjan Martin Kirjanen, Mari Sild;

   12.b
   Els Heile, Joosep Kivastik, Remi Leopard, Ants-Oskar Mäesalu, Perttu Narvik, Kaur Aare Saar, Annemari Sepp, Martin Sillasoo, Sander Tars;

   12.c
   Mart Kiis, Madli-Johanna Maidla, Henri Ots;

   12.d
   Merili Arjakas, Mari-Anne Leškina, Anni Nöps, Birgitta Ots, Mariliis Räis;

   12.e
   Linda Eensaar, Anna Liisa Saavaste.
    

 • kooli esindanud ja kooli vaimu edendanud abituriendid:
  • 12.a
   Mihkel Eidast, Fred Hansen, Greete Kirik, Kristjan-Martin Kirjanen, Karoliine Teelahk;

   12.b
   Els Heile, Joosep Kivastik, Klaus-Peeter Ladva, Martti Rell, Annemari Sepp, Sander Tars;

   12.c
   Agnes Aadusaar, Kaarel Karolin, Mart Kiis, Liisa Kriipsalu, Margit Kuslap, Kristiina Laht, Madli-Johanna Maidla, Kaarel Ojakivi, Henri Ots, Reio Praats, Maris Pärn, Erik Räni, Eneli Simson, Arnold Rein Tatunts, Kristjan Toots;

   12.d
   Laurina Šinkejeva;

   12.e
   Linda Eensaar, Elenor Koemets, Liis Küünal, Anna Liisa Saavaste, Monika Tõlgo.
    

 • õpetajad ja juhendajad:
  • Jaan Aru, Juhan Aru, Erki Enkvist, Mark Gimbutas, Marcus Hildebrandt, Madis Hurt, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Toomas Jürgenstein, Saima Kaarna, Minea Kaplinski, Hele Kiisel, Danica Kubi, Darja Lavõgina, Anneli Mägi, Siim Oks, Eha Paabo, Priit Parisoo, Kaarel Piip, Tiina Pluum, Madis Reemann, Jaagup Repän, Aare Ristikivi, Aive Roots, Evelin Rootsi, Anneli Saarva, Age Salo, Ülle Seevri, Helgi Tering.