HTG INFO
 


Nr 27
6. mai 2013

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Mall Mattot, kellele vilistlaskogu andis viimase koolikella aktusel õpetajapreemia.
Juhtkond tänab 
 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ülle Hüva abiturientidele viimase koolikella aktuse korraldamise eest;
 • kõiki lauljaid, tantsijaid ja näitlejaid ning nende juhendajaid loominguliste kollektiivide õhtu eest;
 • õpetajaid Mall Mattot, Aive Rootsi, Age Salo ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetaja Saima Kaarnat ja TÜ magistranti, kooli vilistlast Rudolf Bichelet Siim Kurvitsa teadustöö eduka juhendamise eest;
 • õpetaja Age Salo ja TLÜ teadur Õnne Kepp’i Birgitta Otsa teadustöö eduka juhendamise puhul.
Eesti Väitlusselts tunnustab ja õnnitleb
 • HTGs väitlusega tegelevaid õpilasi ning nende juhendajaid Eesti väitluse meistrivõistlustel koolide arvestuses esikoha puhul.
Õppetöö
 • Teisipäeval, 7. mail algab abiturientidel inglise keele kirjalik riigieksam kell 10.00. Kõigil eksaminandidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45.
 • Inglise keele riigieksami suuline osa toimub kolmapäeval, 8.05 ruumis 312, neljapäeval, 9.05 ja esmaspäeval, 13.05 ruumides 301, 308, 309 ja 312 individuaalgraafiku alusel. Abiturientidel palutakse kohal olla 10 minutit enne temale määratud suulise osa vastamise aega.
 • 10.-11. klasside õpilastele toimub teisipäeval, 7. mail TÜ staadionil spordipäev.
  • Sordipäeva ajakava
   kell 10.00 - 12.00 (11. klassid) 
   kell 12.00 - 14.00 (10. klassid).
 • 10. klasside õpilastele toimub 7. mail enne spordipäeva üritusi kooli aulas kell 10.15-11.45 sissejuhatav loeng praktilistest ja uurimistöödest. Loengul osalemine on kõikidele 10. klassi õpilastele kohustuslik, kuna uurimuse või praktilise töö sooritamine on üks gümnaasiumi lõpetamise tingimus. 

 • Inglise keele riigieksami tõttu on koolimaja peauks suletud, 10. klasside õpilased pääsevad aulasse Rüütli tänava raekojapoolsest uksest. Kuna pärast loengut minnakse kohe spordipäevale, siis on soovitav tulla loengule spordiriietes.
 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 6.-13. maini.
  • esmaspäeval, 6. mail
   kell 16.00 matemaatika õp. Ü. Hüva - 136

   kolmapäeval, 8. mail
   kell 14.15 matemaatika õp. H. Kiisel ja õp. E. Timak - 139
   kell 15.45 ajalugu õp. K. Punga - 144
   kell 15.45 füüsika õp. J. Paaver - 213
   kell 15.45 kirjandus õp. A. Salo - 107

   neljapäeval, 9. mail 
   kell 14.15 muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   kell 15.45 ajalugu õp. A. Pettai - 141
   kell 15.45 bioloogia õp. S. Kaarna - 225
   kell 15.45 eesti keel õp. L. Tepp - 107
   kell 15.45 füüsika õp. M. Reemann ja S. Oks - 213
   kell 15.45 keemia õp. E. Paabo - 217
   kell 15.45 matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
   kell 15.45 geograafia järelarvestus õp Ü. Seevri - 225

   reedel, 10. mail
   kell 14.25 kunstiajalugu õp. P. Beier - 203
   kell 14.25 inglise keel - 312

   esmaspäeval, 13. mail 
   kell 15.50 ajalugu ja ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
   kell 15.50 eesti keel õp. T. Pluum - 102
    

 • Kolmandat korda arvestust sooritada soovijatel ja 12. klasside õpilastel, kes soovivad mõne kursuse hinnet parandada, tuleb esitada õppenõukogu nimele avaldus. Avalduste blankette saab alates 6. maist kooli kantseleist sekretärilt või valvurilt. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ning allkiri. Täidetud avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 20. maiks. Õppealajuhataja A. Punga puhkusel viibimise ajal (8.-17.05) palutakse avaldused tuua õpetajate toa (208) laual olevasse kasti.
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad

 • esmaspäeval, 6.05 (45 min) kell 16.00 ruumis 221;
  teisipäeval, 14.05 (90 min) kell 15.50 ruumis 107 (registreeruda saab 10.05 õhtuni);
  neljapäeval, 23.05 (45 min) kell 15.45;
  kolmapäeval, 29.05 (90 min) kell 15.45 ruumis 221.
14. mai õnnetunnis saavad järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 14.05; registreeruda õnnetundi kooli kodulehel hiljemalt 10. mail.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

kolmapäev, 8.05
Kuna ruumis 312 toimub inglise keele suuline eksam, pääseb ruumidesse 308 ja 309 õpilaste puhkeruumi kaudu!
10.a 3. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi rühmade tundi asendab õp. K. Rootsi - 227, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 102
10.b 3. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi rühmade tundi asendab õp. K. Rootsi - 227, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 102
4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 220
10.c 3. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi rühmade tundi asendab õp. K. Rootsi - 227, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 102
4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 220
10.d 3. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi rühmade tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi, K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 220
10.e 3. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi rühmade tundi asendab õp. K. Rootsi - 227, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 102
11.a 2. tund - inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer - 141
11.b 1. tund - inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 301, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 220
11.c 1. tund - inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 301, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 220
11.d 1. tund - inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 301, õp. K. Ojaveeri rühma tund toimub ruumis 220
11.e 2. tund - inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer - 141

neljapäev, 9.05
10.e 1. tund vene keel õp. O. Titova - 220
10.a 2. tund vene keel õp. O. Titova - 220
10.e 3. tund vene keel õp. L. Titova - 144
11.e 3. tund vene keel õp. O. Titova - 220, õp.?L. Titova - 144

esmaspäev, 13.05
10.a 4. tund vene keel õp. O. Titova -139
10.d 3. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 220
10.e 4. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 220, vene keel õp. L. Titova - 227
11.e 5. tund vene keel õp. L. Titova - 227, õp. O. Titova - 139

teisipäev, 14.05
10.b 4. tund - alates 14. mai muutub õp. A. Rootsi ja õp. E. Nõlvak-Donohoe rühmade tunni toimumise ruum. Õp. A. Rootsi rühm - 102 ja õp. E. Nõlvak-Donohoe - 105
10.c teisipäev, 4. tund alates 14. maist on muutunud õp. A. Rootsi rühma tunni toimumise ruum. Õpetaja A. Rootsi rühm - 102 
10.d teisipäev, 4. tund alates 14. maist on muutunud õp. A. Rootsi rühma tunni toimumise ruum. Õpetaja A. Rootsi rühm - 102 
 

Teated

 • Neljapäeval, 9. mail annab tantsuansambli Tantsutallad esindusrühm emadepäevakontserdi pensionärideühenduses Kodukotus.
 • Neljapäeval, 9. mail külastavad kooli Tampere õpetajad.
 • 10. ja 11. mail on meie koolil külas Sillamäe Vanalinna Kooli õpilasrühm, keda võõrustavad 10. ja 11. klasside õpilased.
 • Reedel, 10. mail räägib Monika Tomingas kultuuri ja loominguringis eesti kaasaegsest tantsust. M. Tomingas on õppinud koreograafiat, töötab nii rahvatantsu kui dzässtantsu õpetajana, kuulub eesti Tantsukunstnike Liidu juhatusse ja on lisaks kõigele muule aidanud aastaid korraldada festivale Koolitants ning Uus Tants. Kõik huvilised on oodatud kell 14.20 klassi 105.
 • HTG 130. juubeli meenete loomise ja juubeli kutsete kujundamise konkursi tähtaeg on 15. mai. Kutse kavand ja kooli sümboolikaga näidismeene palutakse viia huvijuhile. Parimatele auhinnad ning õigus turustada oma meeneid kooli juubeliüritustel.
 • Fotokonkursi „Elu Treffneris“ tööde esitamise tähtaega on pikendatud 15. maini. Pildista ja osale konkursil!
 • Söökla on maikuus avatud 10.35 - 14.30.
Olümpiaadid
 • 14. aprillil toimus astronoomia lahtine võistlus, kus vanemas vanuserühmas osales 23 õpilast. Kaur Aare Saar (12.b) saavutas III koha.
 • 20.-21. aprillini toimus lingvistikaolümpiaadi lõppvoor, kus osales 38 õpilast. 
  • 2. Kaur Aare Saar (12.b)
   3. Ants-Oskar Mäesalu (12.b)
 • 25.-27. aprillini Tallinnas toimunud Baltimaade saksa keele olümpiaadil saavutas Helmi Ulrika Kirm (11.b) 8. koha.
Võistlused ja konkursid
 • Õpilaste teadustööde konkursil tunnustati Siim Kurvitsa (11.c) tööd „Tüümuse säsi epiteeli rakuliinide 1C6, 2.3, 3.10 ja 427.1 võrdlus läbi geeniekspressiooni määramise ja sereotoniini RANKL ja lümfotoksiini beeta simulatsioonide“ II preemiaga (800 eurot) ja Birgitta Otsa (12.d) tööd „Nõukogude aja laps: olme ja kultuurilugu Hruðtðovi sula ja Breþnevi stagnatsiooni perioodil kahe kirjandusliku näite põhjal“ III preemiaga (600 eurot).
 • 24.-26. aprillini toimus Eesti-Soome maavõistlus füüsikas, mille tulemuste põhjal valiti Kaur Aare Saar (12.b) rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna liikmeks. Maavõistlusel osalesid meie koolist peale Kaur Aare Saare ka Kaur Kristjuhan (11.b) ja Simmo Saan (10.b).
 • 24. aprillil toimus Kumu auditooriumis väitluskonkursi „Jugend debattiert international“ Eesti finaal, mille võitis Liisi Soonvald (11.d). Liisi Soonvald osaleb rahvusvahelises finaalis 14.-19. oktoobrini Ungaris Budapestis.
 • Haapsalus toimunud õpilasfirmade üleriigilise võistluse võitis HTG õpilasfirma Kolm Põrsakest, kuhu kuuuluvad 11.c klassi õpilased Maarja Liiv, Aksel Johannes Part ja Robin Saluoks. Nende loodud firma esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel 17.-19. juuli Londonis.

 • Õpilasfirmat Green4Boxes (Grete Helena Roose ja Teisi Timma 11.a klassist ning Helene Kohv ja Kelly Kütt 11.c klassist) tunnustati sotsiaalselt vastutustundliku õpilasfirma preemiaga.
 • Sel õppeaastal peetud väitlusturniiride tulemuste põhjal on koolide arvestuses parim Hugo Treffneri Gümnaasium. Kõnelejate üldarvestuses võitis Els Heile (12.b), kuuendat kohta jagasid Birgitta Ots (12.d) ja Anni Nöps (12.d) ning üheksanda koha saavutas Anna Liisa Saavaste (12.e).

 • Turniiri üldarvestuses sai teise koha meeskond Karm Popper (Els Heile, Annemari Sepp, Anna Liisa Saavaste), viienda koha Cantus Firmus (Anni Nöps, Birgitta Ots) ning üheksanda koha Kolm Idamaa Tarka (Johanna Maria Kull, Omari Loid, Kai Aet Salvan).
 • 26. aprillil toimunud saksa keele ettelugemiskonkursil Tartu linna ja maakonna õpilastele saavutas Maris Pedaja (10.b) oma vanuserühmas 3. koha.
 • Korp! Sakala Stipendiumifondi gümnasistide mälumängus osales 31 võistkonda üle Eesti. Pärast internetipõhist eelvooru, poolfinaali ning korp! Sakala konvendis toimunud finaalvõistlust kuulus esikuuikusse kolm HTG võistkonda:
  • I koht Härmas finest! (Gustav Nikopensius, Magnus Amer, Erik Leedjärv, Jan Teevet)
   III koht Lillede Jumalaema (Triin Sellis, Tuule Sõber, Laura Katrin Leman ja Ainika Adamson)
   IV koht Pilvemetsakiisud (Karita Liivak, Susanna Laan, Siim Kurvits, Veiko Lillipuu)
   Võitjad saadetakse suvel nädalasele ringreisile Ungarisse.
 • 28. märtsil toimunud Känguru võistlusel osales juunioride vanuserühmas 2185 õpilast. Meie parimad:
  • 2. Rasmus Lõhmus (10.b)
   9. Salme Ojasild (10.a)
   15. Andri Parvelo (10.b)
   15. Jaak Joonas Keldoja (10.b)
   18. Daniel Kütt (10.a)
   20. Karl-Andero Mere (10.b)
   21. Toom Lõhmus (10.b)
   23. Raul Rinken (10.b)
   23. Villem Tõnisson (10.a)
   27. Hans Daniel Kaimre (10.b)
   28. Ergo Kukk (10.b)
   28. Karina Raudsik (10.b)
    
 • Ajakirja Imeline Ajalugu aprillikuu numbri põhjal koostatud viktoriinil osalenutest olid tasavägises konkurentsis parimad:
  • 1. Karita Liivak ja Veiko Lillipuu (11.c)
   2. Henri Rosumovski ja Kaarel Viljaste (10.d)
   3. Lisanne Meristo (10.b) ja Ly Kuudeberg (10.d)
  Kõige rohkem oli osalejaid 10.d klassist. Selle õppeaasta viimane viktoriin toimub neljapäeval, 23. mail pärast 3. tundi auditooriumis. Teretulnud on kõik vanad ja uued võistkonnad!


Õpetajad

 • Õpetaja Ü. Seevri osaleb 10.-11. maini geograafiaolümpiaadi lõppvooru läbiviimisel.
Õpilased
 • 11.c klassi õpilased tutvusid 22. aprillil õppimisvõimalustega Biomeedikumi anatoomia instituudis ja sealsete töötajate igapäevatööga. Treffneristid uurisid inimese anatoomiat, täpsemalt aju ja südame ehitust, ning said proovida prepareerimist.
Sport
 • Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises tuli võimlemisklubi Janika Juniorteam rühma koosseisus Eesti meistriks Kristin Laupa (10.e).
 • Tartu koolidevahelisel karikavõistlusel neidude võrkpallis saavutas meie kooli naiskond III koha. Naiskonnnas mängisid Greete Kirik (12.a), Hele-Liis Peedosk (12.b), Annika Laidroo, Minna Mari Lett (12.c), Airi Venno (12.d), Juudit Kure-Pohhomov (11.a) ja Liisa Sell (11.d).
 • Reedel, 3. mail võistlesid saalihokis Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajate ning HTG õpetajate võistkond. Võitsid Treffneri kooli õpetajad seisuga 18:12.