HTG INFO

Nr 26
22. aprill 2013

Juhtkond tänab 

 • segakoor Anima lauljaid ning õpetaja Ülle Keerbergi ja Inna Samuilovit meeldejääva kevadkontserdi eest;
 • õpetaja Danica Kubi, Katrin Ojaveeri ja Marilin Savi ning kõiki õpilasi, kes võtsid vastu Comeniuse projekti külalisi Saksamaalt;
 • õpetaja Siim Oksa, Eha Paabot ja Madis Reemanni õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • Neljapäeval, 25. aprillil on tundide ajad muudetud, õpetajad teatavad III perioodi kursusehinded.

 • Tundide ajad:
  1. tund 8.05 - 9.20
  2. tund 9.30 - 10.45
  3. tund 11.10 - 12.25
  4. tund 12.50 - 14.05
  IV perioodi hinnete teatamine (14.05 - 14.30)
  5.tund 14.30 - 15.45

  Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:

   Anti Alasi 313
   Priidu Beier 200
   Marcus Hildebrandt 309
   Ülle Hüva 136
   Toomas Jürgenstein 203
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Danica Kubi 221
   Helen Köhler 221
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 110
   Ene Nõlvak-Donohoe 221
   Katrin Ojaveer 312
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 214
   Priit Parisoo 228
   Andre Pettai 143
   Tiina Pluum 102
   Kristiina Punga 144
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 221
   Aive Roots 204
   Külli Rootsi 221
   Anneli Saarva 228
   Age Salo 107
   Marilin Savi 308
   Ülle Seevri 227
   Liisa Tepp 225
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 301
   Olga Titova 302
   Õpetaja S. Kaarna teatab IV perioodi hinded ainetundides.
    
 • Reedel, 26. aprillil valikkursuste tunde ei toimu, tundide ajad on muudetud:
  • 1. tund 8.05 - 9.05
   2. tund 9.15 - 10.15
   söögivahetund
   3. tund 10.45 - 11.45
   4. tund 11.50 - 12.50
   5. tund jääb ära.

   Abiturientide akadeemiline tund on kell 12.00-12.45 järgmistes klassiruumides:
   12.a - õp. M. Reemann - 135
   12.b - õp. H. Kiisel - 136
   12.c - õp. H. Tering - 225
   12.d - õp. P. Beier - 203
   12.e - õp. T. Jürgenstein - 202

   Kell 13.00 algab aulas abiturientide viimase koolikella aktus, mille korraldab 11.a klass.
    

 • Esmaspäeval, 29. aprillil on abiturientidel eesti keele riigieksam. 10.-11. klasside õpilastel tunde ei toimu ning koolimaja on 10.-11. klasside õpilastele sel päeval suletud.
 • Teisipäeval, 30. aprillil tunniplaanijärgset õppetööd ei toimu.
 • Reedel, 3. mail toimub ruumides 220, 221 ja 225 ühiskonnaõpetuse riigieksam. Sel päeval ei helise alates kella 10st koolikell ning läbikäiguks on suletud nimetatud klasside ees olevad koridorid.
 • Reedel, 3. mail kell 14.25 räägib õppealajuhataja auditooriumis (221) 10. klasside õpilastele valikursuste teemal. Kõikide 10. klasside õpilaste osavõtt infotunnist on väga vajalik.
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad
  • esmaspäeval, 6.05 (45 min.) kell 16.00 ruumis 221;
   teisipäeval, 14.05 (90 min.) kell 15.50 ruumis 107;
   neljapäeval, 23.05 (45 min.) kell 15.45;
   kolmapäeval, 29.05 (90 min.) kell 15.45 ruumis 221.
    
 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 8.-13. maini. Iga aine täpne järelarvestuse aeg selgub 2.mail ning ajagraafik pannakse teadetestendile.
 • Kolmandat korda arvestust sooritada soovijatel ja 12. klasside õpilastel, kes soovivad mõne kursuse hinnet parandada, tuleb esitada õppenõukogu nimele avaldus. Avalduste blankette saab alates 6. maist kooli kantseleist sekretärilt või valvurilt. Täidetud avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 20. maiks. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ning allkiri.
 • Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad V perioodil Tähtvere pargis.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja Ü. Seevri viibib 23. ja 24. aprillil õpilastega õpilasfirmade laadal, õpetajad A. Salo ja H. Kiisel osalevad 25. aprillil kujundava hindamise koolitusel.
  kolmapäev, 24.04
  10.c 1. tund kirjandus õp. T. Pluum - 227
  LK2 5. tund jääb ära. Tund toimub õpetajaga kokku lepitud ajal.

  reede, 26.04
  10.b 4. tund õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 227, õp. E. Nõlva-Donohoe rühma tund ruumis 141 ja õp. A. Rootsi rühma tund ruumis 139
  10.c 4. tund õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 227, õp. E. Nõlva-Donohoe rühma tund ruumis 141 ja õp. A. Rootsi rühma tund ruumis 139
  10.d 4. tund õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 227, õp. E. Nõlva-Donohoe rühma tund ruumis 141 ja õp. A. Rootsi rühma tund ruumis 139
  11.d 1. tund kehaline kasvatus (koos 11.c klassiga) - 228
  4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 107

  reede, 3.05
  10.a 4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135, õp. Ü. Roostoja - 139
  10.b 1. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135, õp. Ü. Roostoja - 139
  10.c 1. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135, õp. Ü. Roostoja - 139
  10.d 1. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  10.e 3. tund kehaline kasvatus koos 11.b klassiga õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
  4. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135, õp. Ü. Roostoja - 139
  11.a 3. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  11.b 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 139
  2. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  11.c 2. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  11.d 2. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135
  11.e 1. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
  3. tund inglise keel õp. H. Köhler - 135


Teated

 • Seoses remonditöödega II korruse koridoris pääsevad õpilased füüsikaklassi füüsikalabori kaudu. Keemiaklassi, keemialaborisse ja klassiruumi 312 pääseb muusikaklassi eest koridorist. Ruumi 309 pääseb ruumi 308 kaudu.
 • Teisipäeval, 23. aprillil tähistame koolis raamatu ja roosi päeva.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 23. aprillil palju kõmu tekitanud teose „Eesti ajalugu“ II arutelule Eesti Rahva Muuseumi, kus osalevad raamatu autor Anti Selart, Lauri Vahtre ja teised. Kogunetakse kell 15.45 kooli valvelaua juures.
 • Teisipäeval, 23. aprillil toimub mõlemal suurel vahetunnil koogimüük. Üritust korraldab õpilaskogu.
 • Neljapäeval, 25. aprillil pärast 3. tundi võisteldakse auditooriumis taas ajakirja Imeline Ajalugu aprillikuu numbri teemadel. Valikvastustega viktoriinile on oodatud nii vanad kui ka uued kaheliikmelised võistkonnad. Tulge ja pange oma teadmised proovile!
 • Neljapäeval, 25. aprillil toimub 4. tunni ajal kooli aulas Jaapani saatkonna korraldatud kalligraafia meistrikursus. Kohal on õppejõud Jaapanist.
 • Reedel, 26. aprillil räägib Kadri Lind kultuuri ja loominguringis Tartu tänavakunsti mõjudest ja mõjutajatest. Pärast lühikest loengut külastatakse Papergirli näitust Tartu linnaraamatukogu keldris. Kõik huvilised on oodatud kell 13.20 klassi 105.
 • Buss õppekäigule Kuperjanovi pataljoni väljub esmaspäeval, 29. aprillil kell 9.00 Vanemuise alumisest parklast. Kaasa isikut tõendav dokument. Tagasi Tartus ollakse orienteeruvalt kell 15.00. Info Anti Alasilt.
 • Teisipäeval, 30. aprillil kell 16.00 on kõik oodatud koolimajja loominguliste kollektiivide kontsertetendusele. 
 • Abiturientidel palutakse tagastada raamatukokku kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud.
 • Järgmine infoleht ilmub 6. mail.
Olümpiaadid
 • 13.-14. aprillil toimus füüsikaolümpiaadi lõppvoor.
  • 10. klass (17 osavõtjat)
   5. Simmo Saan (10.b)
   6. Raul Rinken (10.b)
   7. Hans Daniel Kaimre (10.b)

   11. klass (13 osavõtjat)
   4. Kaur Kristjuhan (11.b)
   6. Kaarel Kree (11.b)

   12. klass (29 osavõtjat)
   4. Kaur Aare Saar (12.b)


Võistlused ja konkursid

 • Pranglimise maakondliku vooru 7.-12. klassi poiste arvestuses võitis Mart Kiis (12.c) ja teise koha sai Jakob Gill (11.a); 7.-12. klasside tüdrukute arvestuses saavutas teise koha Ruti Kirikmäe (11.a). Kõik kolm õpilast sõidavad pranglimise maailmameistrivõistlustele 9.-15. maini Ukrainasse.
 • Tartu kooliteatrite festivalil pälvis HTG Unenäoklubi monoetendusega „Traktaat viimasele oinale“ parima lavastuse ja Jan Teevet parima näitlejatöö preemia, gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalil pärjati etendust lavastuse eripreemiaga.
 • Eesti Koolispordiliidu üleriigilise spordimälumängu „Bumerang“ finaalturniiril saavutas HTG võistkond koosseisus Kaarel Karolin, Mart Kiis, Henri Ots ja Reio Praats (kõik 12.c) viieteistkümne võistkonna hulgas 9. koha.
 • 16. aprillil toimus Tartu linna mälumängu kolmas voor, kus 1.-2. kohta jagas meie kooli võistkond koosseisus Kaarel Reim, Sander Tars, Kaur Aare Saar ja Martti Rell (kõik 12.b) ning 3.-4. kohta jäid jagama võistkonnad, mille liikmeteks olid Laura-Katrin Leman, Triin Sellis ja Ainika Adamson (kõik 11.c) ning teise moodustasid Tuule Sõber, Kaur Kristjuhan (11.b), Susanna Laan ja Veiko Lillipuu (11.c).
 • 20. aprillil toimunud korporatsioon Sakala mälumängu finaalvõistlusel sai esimese koha meie kooli võistkond koosseisus Jan Teevet, Erik Leedjärv, Magnus Amer ja Gustav Nikopensius (kõik 11.d), kolmanda koha Triin Sellis, Laura-Katrin Leman, Ainika Adamson (kõik 11.c) ja Tuule Sõber (11.b) ning neljanda koha Siim Kurvits, Karita Liivak, Veiko Lillipuu ja Susanna Laan (kõik 11.c).
 • Keemiaviktoriini lõppvooru kutsuti meie koolist 10.b klassi õpilased Hans Daniel Kaimre, Raul Rinken ja Mikk Kull. Lõppvoorus saavutati viieteistkümne võistkonna seas 5. koht.
 • Jan Teevet, Mari-Liis Vanem ja Liisa Sell (11.d) osalesid 16. aprillil laulupoemuuseumi viktoriinil, mis oli pühendatud L. Koidula sünniaastapäevale, ja saavutasid esikoha.
Õpilased
 • 19. aprillil esinesid Anni Adamson, Gertrud Sults, Helen Loos, Margaret Koord, Mari-Liis Koemets, Riana Randoja ja Veido Haljaste (kõik 11.d klassist) Tartu Saksa Kultuuri Instituudis taasavastatud baltisaksa heliloojate loomingu salongiõhtul. Vahepalaks helilooja Alo Põldmäe sõnalisele ja pianist Andre Hinni muusikalisele ettekandele lugesid õpilased Joachim Ringelnatzi luulet enda tõlkes ja originaalis. Emotsionaalne esitus ja kõnekas tõlge pälvisid kuulajate ja korraldajate väga sooja vastuvõtu.
Õpetajad
 • 24. aprillil algab kell 14.30 õppenõukogu koosolek, kus arutatakse lõpueksamite ja õppeaasta lõpetamisega seotud küsimusi.
Sport
 • Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses juunioridele võitsid pronksmedali kehakaalus -66kg Kristjan Toots (12.c) ja kehakaalus -120kg Artur Andersalu (10.d).
Söökla teated
 • Maikuu ja juunikuu (2. mai - 6. juuni) toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 24. aprilliks.
  • Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
   ** kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (6. mai-6. juuni):
   - tava- ja taimetoit 23 päeva x 1.36 eurot = 31.28 eurot, poisteports 23 päeva x 1.80 eurot = 41.40 eurot;
   ** kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (6.-30. mai)
   tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32,40 eurot.
 • 7. mail ei ole spordipäeva tõttu koolis õppetööd.
 • Kuna 29. ja 30. aprillil ei toitlustata koolis 10. ja 11. klassi õpilasi, siis nende päevade eest tasutud toiduraha arvelt toitlustatakse 2. ja 3. mail.
  Talonge saab kantseleist 25. ja 26. aprillil.


Eelteated

 • 10. klassi õpilastele on 7. mail aulas kell 10.15-11.45 sissejuhatav loeng uurimistöödest ja praktilistest töödest. Loengul osalemine on kõikidele 10. klassi õpilastele kohustuslik, kuna uurimistöö või praktilise töö sooritamine on üks gümnaasiumi lõpetamise tingimus. Aulasse pääseb Rüütli tänava II uksest. Kuna pärast loengut minnakse kohe spordipäevale, siis on soovitav tulla loengule spordiriietes.
 • Teisipäeval, 7. mail toimub TÜ staadionil 10. ja 11. klasside õpilastele spordipäev:
  • 10.00 - 12.00 11. klassid
   12.00 - 14.00 10. klassid