HTG INFO

Nr 25
16. aprill 2013

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Mari Jõgistet, Hele Kiiselit, Age Salo, Olga Titovat ja Ljubov Titovat õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 227 11.a - 213 12.a - 135 pärast 4. tundi
   10.b - 202 11.b - 105 12.b - 135 pärast 3. tundi
   10.c - 102 11.c - 225 12.c - 225 pärast 3. tundi
   10.d - 107 11.d - 203 12.d - 144 pärast 3. tundi
   10.e - 139 11.e - 141 12.e - 144 pärast 5. tundi
    
 • I vahetunnil (pärast 2. tundi) lõunatavad kõik 11. klasside õpilased (kehalise kasvatuse tunnist sõltuvalt söövad 11.e klassi õpilased kolmapäeval ja 11.b klassi õpilased reedel lõunat pärast 3. tundi) 

 • II vahetunnil (pärast 3. tundi) lõunatavad kõik 10. klasside õpilased (kehalise kasvatuse tunnist sõltuvalt söövad 10.e klassi õpilased kolmapäeval ja 10.d klassi õpilased neljapäeval lõunat pärast 2. tundi) 
  Abituriendid lõunatavad neile sobival ajal.
   
 • 11.c klassi keemia praktikum (TÜ õppejõud A. Lust) jätkub endistel aegadel, bioloogia praktikumi (TÜ õppejõud M. Martin) järgmine tund toimub 23.04. kell14.25 ruumis 225.
 • 29. ja 30. aprillil ei toimu tunniplaani järgset õppetööd 10. ja 11. klasside õpilastele. 11. klassi õpilastele on see aeg ette nähtud uurimis- ja praktilise tööde tegemiseks. 
 • V perioodi valikkursused algavad 17. aprillil. Tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tund, kolmapäeviti ja neljapäeviti 5. tund.

 • Ladina keel 2 õp. Marcus Hildebrandt - 220
  Etiketiõpetus 2 huvijuht Uve Saar - 221
  Filosoofia 3 õp. T. Jürgenstein - 203

  Tervise ja esmaabi kursuse kuraator on kooli med. õde Stella Nuust - 227

   Kursuse erinevaid teemasid loevad oma ala spetsialistid - psühholoogid (Külli Muug, Triin Ulst), tegevarstid (ortopeed dr. Leho Rips, spordi- ja taastusraviarst dr. Maie Tali, kooliarst dr. Marika Kirss jt). Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
   Kuidas kutsuda kiirabi, traumad- lahaste panemine, esmaabi erinevate traumade korral. 
   Esmaabi verejooksude korral. Esmaabi luumurdude korral, põrutused, nihestused. Esmaabi põletuste, silmavigastuste, ðoki korral. Allergiad, puugi- ja rästikuhammustus. 
   Uppumine, võõrkeha hingamisteedes, elektrilöök, minestamine, verejooksud ja mürgistused.
   Elustamise ABC.
   Suhtlemisoskus ja konfliktilahendus.
   Noorukiea psüühilised häired. 
   Stress ja sellega toimetulek.
   Psühhosomaatilised kaebused.
   Uimastid.
   Söömishäired.
   Tervislik käitumine. Tervislik toitumine. Tervislik mõtlemine.
   Reisivaktsiinid, vaktsineerimine.
   Kas sportimine on tervislik?

   16. ja 17. aprillil on võimalik veel kooli med. õe juures kursusele registreeruda. 

 • Joonestamise valikkursuse (II rühm) õp.Raimond Lepiste tunnid toimuvad esmaspäeviti 1.tund, kolmapäeviti ja reedeti 5. tund ruumis 202.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Muudatus V perioodi tunniplaanis: 11.a klassi bioloogiatund (õp. S. Kaarna) on kolmapäeviti 4. tund ruumis 225, mitte esmaspäeviti 5. tund.
 • Psühholoog Triin Ulst osaleb 18. aprillil koolipsühholoogide aastakoosolekul, õp. Ü.Seevri viibib 19. ja 20. aprillil geograafiaõpetajate kevadpäevadel Võrus, õpetajad D. Kubi, K. Ojaveer ja M. Savi on 17.-19. aprillini seotud Comeniuse projekti külalistega, õpetaja M. Hildebrandt on õppetööst eemal 19.04. alates kella 10.30, õpetaja E. Paabo on haige, õppealajuhataja A. Punga osaleb koolitusel 17. ja 18. aprillil.
   kolmapäev, 17.04
   10.a 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
   10.b 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
   10.c 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
   10.d 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
   10.e 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
   11.a 2. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
   11.b 1. tund inglise keel jääb õp. K. Ojaveeri ja D. Kubi rühmal ära, kooli 2. tunniks
   11.c 1. tund inglise keel jääb õp. K. Ojaveeri ja D. Kubi rühmal ära, kooli 2. tunniks
   11.d 1. tund inglise keel jääb õp. K. Ojaveeri ja D. Kubi rühmal ära, kooli 2. tunniks
   11.e 2. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312

   neljapäev, 18.04
   10.b 1. tund keemia õp. H. Pähno - 217
   12.a õp. D. Kubi rühmal ei toimu inglise keele tundi. Õpetaja lepib õpilastega ise kokku uue kohtumise aja.
   12.b õp. D. Kubi rühmal ei toimu inglise keele tundi. Õpetaja lepib õpilastega ise kokku uue kohtumise aja.
   12.c õp. K. Ojaveeri rühmal ei toimu inglise keele tundi. Õpetaja lepib õpilastega ise kokku uue kohtumise aja.
   12.e õp. õp. D. Kubi rühmal ei toimu inglise keele tundi. Õpetaja lepib õpilastega ise kokku uue kohtumise aja.

   reede, 19.04
   10.a 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti, M. Savi ja K. Ojaveeri rühmadel jääb tund ära
   10.b 1. tund inglise keel õp. M. Savi grupi tundi asendab õp. K. Rootsi - 308 ja õp. K. Ojaveeri rühma tundi õp. Ü. Roostoja- 312
   4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti, M. Savi ja K. Ojaveeri rühmadel jääb tund ära
   10.c 1. tund inglise keel õp. M. Savi grupi tundi asendab õp. K. Rootsi - 308 ja õp. K. Ojaveeri rühma tundi õp. Ü. Roostoja- 312
   4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti, M. Savi ja K. Ojaveeri rühmadel jääb tund ära
   10.d 1. tund inglise keel õp. M. Savi grupi tundi asendab õp. K. Rootsi - 308 ja õp. K. Ojaveeri rühma tundi õp. Ü. Roostoja- 312
   10.e 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti, M. Savi ja K. Ojaveeri rühmadel jääb tund ära
   11.a 3. tund inglise keel õp. D.Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312, õp. M. Hildebrandti rühmal iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 309 
   11.b 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja K. Ojaveeri rühmade tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 141
   11.c 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja K. Ojaveeri rühmade tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 141
   11.d 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja K. Ojaveeri rühmade tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 141
   11.e 3. tund inglise keel õp. D.Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312, õp. M. Hildebrandti rühmal iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 309


Teated

 • 2. aprillil valiti HTG õpilasesinduse uueks presidendiks Olger Jaaniste (11.e) ja asepresidendiks Harald Astok (11.b).
 • 16.-20. aprillini on Comeniuse projekti kaudu HTGs õpilased ja õpetaja Saksamaalt. Koos meie kooli õpilastega, kes Comeniuse projektis osalevad, külastavad nad AHHAA keskust, käivad õppematkal Meenikunno rabas, kuulavad kevadkontserti TÜ aulas ja teevad rühmatööd koolimajas.
 • Kolmapäeval, 17. aprillil kell 14.25 tutvustatakse ruumis 105 õppimisvõimalusi Hollandis.
 • Kultuuri ja loomingu ring kutsub reedel, 19. aprillil kell 14.20 ruumi 105 kuulama Sten Saaritsa loengut teemal „Skulptuur ja installatsioon“. Täpsem info kultuuriringi Facebooki-grupis.
 • Reedel, 19. aprillil toimub kooli aulas Eesti Koolispordi Liidu üleriigiline spordimälumäng „Bumerang“. Viieteisttkümne lõppvooru pääsenud võistkonna seas võistleb ka meie kooli võistkond.
 • Reedel, 19. aprillil kell 18.00 algab Tartu ülikooli aulas meie kooli kevadkontsert. Kaheeuroseid pääsmeid saab osta huvijuhi käest ja enne kontserdi algust kohapeal.
 • Segakoor „ANIMA“ osales reedel, 12. aprillil Tartu ülikooli aulas toimunud II Tartu segakooride laulupäeval.
 • Kooli psühholoogi juures (ruum 311) on võimalik teha karjääriteste. Kõik huvilised on oodatud.
 • Kõikidel 12. klasside õpilastel palutakse 22.-26. aprillini tagastada raamatukokku kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud.
 • Eesti Põllumajandusmuuseum kogub andmeid 1990. aastate alguse põllumajandusreformi ja omavalmistatud traktorite kohta. Õpilastel, kes on valmis perekonnaliikmetelt või tuttavatelt vastavasisulist teavet kirja panema, palutakse täpsema info saamiseks pöörduda ajalooõpetajate poole. 
 • 29. aprillil on 10. ja 11. klassi õpilastel võimalus minna õppekäigule Kuperjanovi pataljoni. Kõikidel soovijatel palutakse hiljemalt 19. aprilliks arendusjuht Anti Alasile või huvijuht Uve Saarele oma soovist teada anda. Õpilastele on sõit ja toitlustus tasuta.
 • Selle nädala kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimlas.
 • Homsest alates on õpilastele avatud koolimajja sissepääsuks hoovipoolne teine uks. Talveperioodil avatud uks suletakse. 
Olümpiaadid
 • 5. aprillil toimus matemaatikaolümpiaadi lõppvoor. Meie õpilaste tulemused:
  • 10. klass (26 osavõtjat)
   3. Triinu Hordo 10.a (II järgu diplom)
   4. Simmo Saan 10.b (II järgu diplom)
   5. Andri Parvelo 10.b (III järgu diplom)
   6. Hans Daniel Kaimre 10.b (III järgu diplom)
   9. Raul Rinken 10.b

   11. klass (21 osavõtjat)
   1.-4. Liisi Metsoja 11.a (I järgu diplom)
   1.-4. Kaur Kristjuhan 11.b (I järgu diplom)
   5.-7. Siim Sammul 11.b (III järgu diplom)
   10. Ruti Kirikmäe 11.a
   12. Sander Randaru 11.a

   12. klass (25 osavõtjat)
   3. Kaur Aare Saar 12.b (I järgu diplom)
   10.-12. Ants-Oskar Mäesalu 12.b
   Matemaatikaolümpiaadi eriauhinnad:
   Kirjastuse Avita eriauhind - Kaur Aare Saar
   Swedbanki stipendiumid „Benoit Mandelbroti jälgedes“ - Triinu Hordo, Liisi Metsoja, Kaur Kristjuhan.
   IMO-2013 võistkonna valikvõistlusele on kutsutud Kaur Aare Saar, Liisi Metsoja, Kaur Kristjuhan, Triinu Hordo, Simmo Saan ja Andri Parvelo.
    

 • 23. veebruaril toimunud lingvistikaolümpiaadi eelvooru tulemused:
  • 1. Ants Oskar Mäesalu (12.b)
   2. Kaur Aare Saar (12.b)
   6. Susanna Laan (11.c)
   8. Mari Sild (12.a)
   11. Laura Katrin Leman (11.c)
   13. Margaret Matisen (11.a)
   17. Ulla Meeri Liivamägi (11.a)
   Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Ants Oskar Mäesalu (12.b), Kaur Aare Saar (12.b), Susanna Laan (11.c), Mari Sild (12.a), Laura Katrin Leman (11.c), Margaret Matisen (11.a) ja UllaMeeri Liivamägi (11.a).


Võistlused ja konkursid

 • Eliisa Ülevain (11.e) esindas kooli 3. aprillil toimunud kunstivõistlusel „Kunstilained 2013“ ja saavutas 4. koha.
 • 3. aprillil toimus meie koolis vene keele konkurss Tartu linna eesti gümnaasiumiastme õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel.
  • 1. Adel Tiisler (10.c)
   3. Maria Yastrebinskaya (10.a)
   4. Denis Rastorgujev (10.c)
   11. Elisaveta Kõrgekuhi (11.e)
    
 • 10.d klassi õpilane Gertrud Metsa võttis 11. aprillil osa 25. Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule pühendatud koolinoorte etlusvõistluse Tartu linna ja maakonna piirkondlikust eelvoorust ning pälvis esinemise eest þürii eripreemia.
 • Õpilasfirmad Green4Boxes (Grete Helena Roose, Teisi Timma, Helene Kohv ja Kelly Kütt) ning Kolm Põrsakest (Maarja Liiv, Aksel Johannes Part ja Robin Saluoks) on kutsutud õpilasfirmade lõppvõistlusele 23. ja 24. aprillil Haapsalus.
 • Maaleht ja Nordea Pank kutsuvad mõtlema, mida saame oma kodukohas või kogukonnas kampaaniaga „Teeme Eesti korda“ paremaks muuta. Parimaid ideid ja projekte toetatakse rahaliselt (5000 eurot). Kampaanias osalemiseks tuleb hiljemalt 5. maiks täita ankeet aadressil www.maaleht.ee/eestikorda.
 • MTÜ Mondo koostöös Välisministeeriumiga kuulutas välja arengukoostööteemalise esseekonkursi gümnaasiumiõpilastele, kus oodatakse noorte mõtteid teemal „Aidata või mitte: mõtteid arengukoostööst“ või „Miks ma kardan Aafrikat: mõttekammitsate küüsis.“

 • Esseid oodatakse hiljemalt 5. maiks eesti keeles doc-formaadis aadressile mondo@mondo.org.ee Tööle lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus, kontaktandmed (e-posti aadress ja kontakttelefon) ning kooli nimi. Essee pikkuseks on 9000-12 000 tähemärki. Esseid hindab Mondo ja Eesti Välisministeeriumi viieliikmeline komisjon. Välisministeerium pakub võitjale võimaluse reisida sügisesel koolivaheajal Keeniasse tutvuma MTÜ Mondo arengukoostööprojektiga Nairobis.
 • Kooli hoolekogu ja vilistlaskogu kuulutasid õpilastele välja Mauruse stipendiumi konkursi. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai. Täpsema info stipendiumi eesmärgi ning taotlemise tingimuste kohta leiate kooli kodulehelt.
Söökla teated
 • Kuna 29. ja 30. aprillil ei toitlustata koolis 10. ja 11. klassi õpilasi, siis nende päevade eest tasutud toiduraha arvelt toitlustatakse 2. ja 3. mail.
 • Maikuu ja juunikuu (2. mai - 6. juuni) toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 24. aprilliks.
 • Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
  • * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (6. mai -6. juuni):
   - tava- ja taimetoit 23 päeva x 1.36 eurot = 31.28 eurot, poisteports 23 päeva x 1.80 eurot = 41.40 eurot;
   * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (6.-30. mai)
   - tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40 eurot.
 • 7. mail ei ole spordipäeva tõttu koolis õppetööd.
 • Talonge saab kantseleist 25. ja 26. aprillil.
 • 7. juunist on koolisöökla suletud.
Eelteated
 • Esmaspäeval, 22. aprillil pildistatakse aatriumis 10. klasse:
  • 10.40 - 10.a
   10.45 - 10.b
   10.50 - 10.c
   10.55 - 10.d
   11.00 - 10.e
    
 • Teisipäeval, 30. aprillil kell 16.00 algab koolimajas esimest korda kõikide loominguliste kollektiivide ühine õhtu, kus esinevad nii lauljad, tantsijad kui ka näitlejad. Kontsertetendust on oodatud kuulama ja vaatama kõik treffneristid, nende vanemad ja sõbrad-tuttavad.