HTG INFO
Nr 23
1. aprill 2013
Koolipere õnnitleb 
 • Jaanika Unti (10.c), kes saavutas Luksemburgis Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil hõbemedali.
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Tiina Pluumi, Aare Ristikivi, Aive Rootsi, Age Salo, Ülle Seevrit õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja konkurssideks;
 • HTG dokumentaalfilmipäevade korraldajaid Elisaveta Kõrgekuhja (11.e) ja Monika Tõlgot (12.d).
Õppetöö
 • Reedel, 5. aprillil kuulavad 12.b klassi õpilased ühiskonnaõpetuse tunni ajal loengut Eesti välisteenistusest.
 • Järgmine õnnetund (90 minutit) on reedel, 5.aprillil ruumis 221.
 • Prantsuse keele DELFscolaire A2- ja B1-taseme eksam toimub 8. aprillil Tartu Descartesi Lütseumis (Anne tn 65) järgmiselt:
  • A2-tase - suuline osa kell 9.00 - 12.00, kirjalik osa kell 13.00; 
   B1-tase - kirjalik osa kell 9.30, suuline osa kell 13.00. 
   Eksamile on meie koolist registreerunud:
   Karoliine-Lisette Kõiv (10.c) - A2-tase
   Kaisa Teele Oja (10.c) - A2-tase
   Karina Raudsik (10.b) - A2-tase
   Veiko Lillipuu (11.c) - B1-tase
   Liisa Sell (11.d) - B1-tase
   Täpsemat informatsiooni eksami kohta jagab õp. T. Niitvägi-Hellamaa.
 • IV perioodi arvestused toimuvad 9.-15. aprillini. Klassidel, kellel IV perioodil on kuus arvestust, toimub üks arvestus esmaspäeval, 8.aprillil ainetundide ajal.
  • Esmaspäeval, 8. aprillil toimuvad arvestused:
   10.b 2. tunni ajal füüsika arvestus õp. M. Reemann - 213
   10.c 2. tunni ajal eesti keele arvestus õp. T. Pluum - 102
   11.a 3. tunni ajal matemaatika arvestus õp. Ü. Hüva - 221
   11.c 4. tunni ajal eesti keele arvestus õp. A. Salo - 107
   11.d 2. tunni ajal eesti keele arvestus õp. H. Tering - 105
 • Teisipäeval, 9. aprillil viiakse sihtasutuse Innove eestvedamisel auditooriumis (221) läbi inglise keele katseeksam, mis on ettevalmistus 2014. aasta riigieksamiks. Katseeksam algab kell 9.00 ja lõpeb kell 11.15. Katseeksamil osalevate õpilased on juhusliku valimi põhjal valinud sihtasutus Innove. Katseeksamit sooritavad Christina Jõesaar (11.a), Anu Parvelo (11.a), Carl-Thomas Piller (11.a), Kaarel Viikna (11.a), Kristel Soonets (11.b), Patric Joan Thomson (11.b), Eliisa Valdmaa (11.b), Siiri Kits (11.c), Roland Reinvald (11.c), Jane Torp (11.c), Maarja Sarap (11.d), Egert Vinogradov (11.d), Kevin Kõo (11.e), Kristjan Roosimaa (11.e), Sander Kulu (12.a), Andres Kristjan Kuura (12.a), Sille Saareleht (12.a), Klaus-Peeter Ladva (12.b), Marvin Maran (12.b), Rebeka Mändar (12.b), Mihkel Tarve (12.b), Kaarel Karolin (12.c), Kristiina Laht (12.c), Henri Ots (12.c), Merili Arjakas (12.d), Karin Haagen (12.e), Helen Kasemaa (12.d), Mari-Anne Leškina (12.d)

 • Õpilased, kes osalevad inglise keele katseeksamil, sooritavad 9. aprillil toimuva arvestuse aineõpetajaga kokku lepitud ajal. Täpsemat informatsiooni inglise keele katseeksami kohta saab aineõpetajalt.


Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

 • Reedel, 5. aprillil osalevad koolitusel õpetajad L. Titova ja S. Kaarna (alates kella 10st) ja H. Kiisel ning A. Salo (alates kella 12st). Õpetajad T. Pluum ja E. Paabo on haigestunud.
  teisipäev, 02.04
  10.c 1. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
  12.b 2. tund - iseseisev töö eesti keelest õp. A.Mägi - 102
  11.a 3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
  11.e 4. tund eesti keel õp. A. Salo - 102
  12.a 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.b 5. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135

  kolmapäev, 03.04
  10.a 2. tund keemia õp. H. Pähno - 217
  11.a 1. tund keemia õp. H. Pähno - 217
  11.b 4. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
  11.d 3. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141 
  4. tund füüsika õp. J. Paaver - 213 
  11.e 3. tund keemia õp. H. Pähno - 217
  4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141 
  12.d 4. tund eesti keel õp. A. Salo - 203

  neljapäev, 04.04
  10.a 2. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
  10.c 4. tund keemia praktikumi ei toimu
  11.a 1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 203
  4. tund keemia õp. H. Pähno - 217
  11.b 3. tund keemia õp. H. Pähno - 217 

  reede, 05.04
  10.a 1. tund õp. L. Titova vene keele grupil jääb tund ära.
  10.b 4. tund õp. L. Titova vene keele grupil jääb tund ära.
  10.c 3. tund õp. L. Titova vene keele grupil iseseisev töö õp. O. Titova - 301
  10.d 3. tund õp. L. Titova vene keele grupil iseseisev töö õp. O. Titova - 301
  11.a 3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  11.e 2. tund õp. L. Titova vene keele grupil iseseisev töö õp. O. Titova - 301
  12.c 4. tund bioloogia jääb ära
  12.d 3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203

  esmaspäev, 08.04
  10.a 3. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
  10.c 5. tund keemia praktikumi ei toimu 
  11.a 2. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
  4. tund ajalugu õp. K. Punga - 144 
  5. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102 
  11.b 4. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
  11.c 4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 227 
  5. tund eesti keel õp. A. Salo - 107 
  11.e 4. tund eesti keel õp.T. Pluum - 102
  5. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
  12.b 5. tund füüsika õp. S. Oks - 213 
  12.d 4. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
  5. tund ajalugu õp. K. Punga - 144


Teated

 • Täna, 1. aprillil kell 15.20 esietendub aulas näitemäng „Hunt ja kitsetalled“. Tulge vaatama!
 • Ajalooring ootab teisipäeval, 2. aprillil kõiki huvilisi kell 15.50 valvelaua juurde, et minna koos Tartu ülikooli kunstimuuseumisse, Eesti vanimasse muuseumi.
 • Kolmapäeval, 3. aprillil viivad õpetajad Ljubov ja Olga Titova ruumides 221 ja 303 läbi vene keele olümpiaadi eesti koolides õppivatele vene keelt emakeelena rääkivatele õpilastele.
 • Kolmapäeval, 3. aprillil ootab huvijuht 5. tunni ajal kõiki abituriente auditooriumisse, et rääkida kooli lõpetamisega seotud üritustest.
 • Neljapäeval, 4. aprillil on pärast 3. tundi auditooriumis järjekordne viktoriin märtsikuu Imelise Ajaloo numbri teemadel. Oodatud on kaheliikmelised võistkonnad. Valikvastustega viktoriin kestab umbes 10 minutit. Ootame rohket osavõttu!
 • Järgmise õppeaasta Hollandi projektis on veel vabu kohti. 10. klasside õpilastel, kes soovivad osaleda, palutakse registreeruda 3. aprilliks aadressil http://bit.ly/16j4u86. Täpsem info õpetaja Olga Titovalt või Kerli Orav-Puurannalt. Esimene kohtumine uutele osalejatele toimub sel neljapäeval, 4. aprillil pärast 5. tundi ruumis 301. Palume kõiki, kes juba registreerusid ning kes veel soovivad liituda projektiga, kindlasti kohale tulla.
 • Neljapäeval, 4. aprillil kell 18.00 algab auditooriumis lastevanemate koosolek 12. klasside õpilaste vanematele. Samal ajal on 10. klasside õpilaste vanemate klassikoosolekud järgmistes klassiruumides: 10.a - 227; 10.b - 135; 10.c - 136; 10.d - 203, 10.e - 141.
 • Kultuuri ja loomingu ringi tuleb reedel, 5. aprillil kell 14.20 rääkima kolmanda kursuse semiootikatudeng Piret Karro teemal “Semiootika praktilise analüüsimeetodina”. Kõik huvilised on oodatud kuulama klassi 105.
 • Reedel, 5. aprillil jäävad ööakadeemiasse Miilangu toimetus ja õpetaja Age Salo. Samal ööl toimub ka järjekordne võrgupidu õpetaja Siim Oksa eestvedamisel.
 • Laupäeval, 6. aprillil kell 16.00-20.00 ja pühapäeval, 7. aprillil kell 10.00-18.00 toimub kooli aulas ja võimlas Tartumaa tantsupeo „Püha“ ülevaatus.
 • Emakeelepäeval, 14. märtsil toimunud ülekoolilise eesti keele testi sooritas 442 õpilast. Tublimad eesti keele tundjad (25-26 puntiga 28st võimalikust) meie koolis on Mihkel Eidast, Kristen Ploom (12.a), Andres Käosaar (12.c), Elo Tuule Järv, Helen Kasemaa, Helina Muld, Mariliis Räis, Linda Tarto, Anna Elisabeth Veldre (12.d), Triin Kolga (12.e), Tuule Sõber (11.b), Laura Katrin Leman, Karita Liivak (11.c) ja Liis Luude (10.a). Suur tänu kõigile osalejatele ja õpetajatele, kes testi läbi viisid ning parandasid.
 • Priiuse põlistumise päeval sinimustvalgete lintide eest kogunenud annetustest toetab Treffneri kooli pere Eesti Rahvusraamatukogu vanade raamatute projekti. Meie toetus aitab restaureerida ja digitaliseerida kaks raamatut: „Kaunid wastsed lustlikkud römolaulud“ (1852) ja „Jenowewa: Üks kaunis ja halle luggeminne, igga innimesse, keige ennamiste wannematte ja laste kassuks“ (1841). Täname Kadi Laaneotsa (11.e), Harald Astokit (11.b) ja Andres Käosaart (12.c).
 • 29. aprillil minnakse riigikaitseõpetuse kursuse raames õppekäigule Kuperjanovi Pataljoni. Kõikidel kursusest osavõtnutel palutakse selle nädala jooksul arendusjuht Anti Alasile või huvijuht Uve Saarele oma osalemisest või mitteosalemisest teatada. Kohtade arv on piiratud! Õpilastel, kes kursusel ei osalenud, kuid soovivad õppekäigule minna, palutakse soovist teada anda arendusjuhile. Õpilastele on sõit ja toitlustus tasuta.
 • Kooli hoolekogu ja vilistlaskogu kuulutavad õpilastele välja Mauruse stipendiumi konkursi. Täpsema info stipendiumi eesmärgi ning taotlemise tingimuste kohta leiate kooli kodulehelt.
 • Tervise Arengu Instituut viib koostöös Põllumajandusministeeriumiga Eesti inimeste seas läbi uuringu, mille eesmärgiks on välja selgitada energiajookide ning teiste kofeiinirikaste toitude tarbimine või mittetarbimine, tarbimisel selle mustrid ja põhjused ning seosed käitumisega. 7.-12. klassi õpilased saavad vabatahtlikuna uuringus osaleda, täites enne 20. aprilli ankeedi aadressil http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=23256&lang=et 

 • Samuti oodatakse küsimustikku täitma kuni 45-aastaseid õpetajaid ja teisi kooli töötajaid. Küsimustiku link õpetajatele: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=31511&lang=et
 • 6. aprillil 2013 toimub Lõunakeskuses heategevuslik Tervisepäev. Tervisepäeva eesmärk on tutvustada lastele, nende vanematele ja kõigile endast hoolivatele inimestele tervislikke eluviise: tervislikku toitumist, liikumist ja elutervet mõtlemist. Tervisepäevale eelneb tervisenädal. 2. ja 4. aprillil on Loomemajanduskeskuses erinevad terviseteemalised loengud. Tervisepäeva tuluga toetatakse Tartu linna ja maakonna andekaid lapsi. 
Olümpiaadid
 • 22.-23. märtsini oli Tallinna Ülikoolis 28. emakeeleolümpiaadi lõppvoor. 
  • 9.-10. klass (30 osalejat)
   13. koht Maarja-Ly Ojasalu (10.c)

   11.-12. klass (27 osalejat)
   1. koht Mariliis Räis (12.d)
   19. koht Mari Sild (12.a)
    

 • 20. märtsil Tartus toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus saavutas Merili Arjakas (12.d) esikoha.
 • 28. märtsil toimus majandusolümpiaadi lõppvoor. Meie kooli esindajate tulemused (osavõtjaid 41):
  • 2.-4. koht Martin Sillasoo (12.b) II järgu diplom
   11. koht Joosep Kivastik (12.b)
   14.-18. koht Ants-Oskar Mäesalu (12.b)
    
 • Filosoofiaolümpiaadi lõppvoorus saavutas Oto Tuul (11.e) 6. koha.
Võistlused ja konkursid
 • Raatuse gümnaasiumis 8. märtsil toimunud saksakeelse väitluse Jugend debattiert piirkonnavoorus sai Liisi Soonvald (11.d) 1. koha ja Kadi Lang (11.b) 3. koha. Mõlemad terffneristid osalevad 3. aprillil poolfinaalis Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis.
 • Ruti Kirikmäe (11.a) saavutas ühiskonnaõpetuse meistrivõistlustel 200 osaleja seas 11. koha.
 • 17.-19. märtsini toimusid 22. Saaremaa Miniteatripäevad. Kolmepäevasel festivalil vaadati 23 etendust, meie kooli esindasid Lilleline Lohe etendusega „Võluõunad“ ja Unenäoklubi etendustega „28. märts 1941“ ning „Traktaat viimasele oinale“. Unenäoklubi lavastaja ja näitleja Jan Teevet sai individuaalse eripreemia näitlemise ning lavastamise eest ja peakorraldaja lemmiku auhinna.
 • 1. märtsist kuni 30. aprillini 2013 kestab joonistusvõistlus „Jalgpall“. Pildista või skänneeri joonistus (peab olema käsitöö), lisa vanus ja nimi ning saada aadressile teet.allas@jalgpall.ee.
 • HTG Bridžiklubi tänab 23. märtsil Eesti juunioride meistrivõistlustel paarismängubridžis osalenuid. Kooli esindasid Susanna Laan (11.c) ja Marie Tempel (Tartu Kommertsgümnaasium), kes saavutasid U20 vanuseklassis 13. ja U25 arvestuses 16. koha ning kooli vilistlased Angela Kannukene ja Allan Kustavus, kes saavutasid 17. (U20) ja 20. (U25) koha.
Õpetajad
 • Klassijuhatajate kogu koosolek on 3. aprillil kell 10.45 õpetajate toas.
 • Õppealajuhataja Aime Punga ja arendusjuht Anti Alasi osalevad 2. aprillil Tartu koolijuhtide õppeseminaril Narva Kolledžis.
 • Aprilli- ja maikuus on meie koolis koolipsühholoogia praktikal Tartu Ülikooli psühholoogia magistrant Kairi Kaljuste.
Õpilased
 • 28. märtsil olid 11.e klassi õpilased ja abiklassijuhataja Anneli Saarva õppepäeval Tallinnas. Uudistati Tallinna Lennusadama ja Kadrioru kunstimuuseumi püsiekspositsiooni, käidi ekskursioonil Tallinna Ülikoolis, kus lisaks erialade tutvustusele kuulati Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonna juhataja Martti Kalda lühiloengut idamaade kultuurist. Päev lõppes vastavalt õpilase huvile kas Eesti Draamateatris W. Shakespeare’i „Veneetsia kaupmehe“ põhjal H. Toompere jr lavastatud „Võlanõudjate“ etendusel või Rahvusooperis Estonia C. Gounod’ ooperit „Faust“ jälgides.
Sport
 • Paarisorienteerumisvõistluse Alma Linnasprint I etapil saavutasid gümnaasiumiõpilaste naispaaride klassis kolmikvõidu meie kooli orienteerujad:

 • I koht Madli-Johanna Maidla - Kristiina Laht (12.c)
  II koht Marianne Haug - Kristiine Aluvee (11.c)
  III koht Kaisa Sander - Merily Taras (10.b)
Naispaaride võistluses saavutasid Margret Zimmermann (11.b) - Marili Zimmermann 2. koha, segapaaridest aga Tambet Aru (11.b) - Mariel Aim (12.a) 11. koha.
 • Tartu koolide lahtiste meistrivõistluste ülekaalukaks võitjaks lauatennises tuli vanemas vanuseklassis HTG võistkond koosseisus Riana Randoja (11.d), Getter Põru (10.a) ja Villem Tõnisson (10.a).
Eriteade
 • Erakorraliselt (tingituna eesti ja inglise keele riigieksami korraldusest) toimub õppetöö laupäeval, 6. aprillil järgneva tunniplaani alusel: 

 • 10.a 1. tund ladina keel õp. M. Hildebrandt - 401
  2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 402
  10.b 1. tund rootsi keel õp. K. Punga- 403
  2. tund bioloogia praktikum õp. M. Martin- 404
  10.c 1. tund füüsika praktikum õp. S. Oks - 405
  2. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 406
  10.d 1. tund riigikaitse kapten K. Raju - 407
  2. tund keemia õp. E. Paabo - 408
  10.a 1. tund etiketiõpetus huvijuht U. Saar - 409
  2. tund matemaatika praktikum õp. H. Kiisel - 410
  11. klassid kirjutavad ruumis 228 proovikirjandit, juures viibivad õpetajad A. Saarva ja P. Parisoo
  12.a 1. eesti keele ab-kursuse tund õp. L. Tepp - 411
  2. keemia ab-kursuse tund õp. H. Pähno - 412
  12.b 1. inglise keele ab-kursuse tund õp. H. Köhler - 413
  2. matemaatika ab-kursuse tund õp. K. Orav-Puurand - 414
  12.c 1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 415
  2. tund „10 meest räägivad veest“ õp. J. Püttsepp - 416
  12.d 1. tund uurimistööde alused arendusjuht A. Alasi - 417
  2. tund keemia praktikum õp. E. Paabo - 418
  12.e 1. tund füüsika praktikum õp. M. Reemann - 419
  2. tund uurimistööde alused arendusjuht A. Alsi - 420
   
 • Tundide ajad

 • 1. tund 6.15 - 8.15
  2. tund 8.30 - 10.30
   
 • 6. aprillil ei ole võimalik lõunatada kooli sööklas, kuna köök ei tööta.
Juhtkond tänab

juhtkonna liikmeid vilka ja viljatu töö eest minevikus, olevikus ja tulevikus.