HTG INFO
Nr 22
25. märts 2013
Juhtkond tänab
 • Briti suursaadiku külaskäigu puhul suurepärase etteastega esinenud õpilasi Ander Peedumäed (10.c), Karoliine-Lisette Kõivu (10.c) ja Tuule Sõpra (11.b) ning õpetaja Marcus Hildebrandti suursaadiku külaskäigu korraldamise eest;
 • kõiki õpilasi, kes aitasid korraldada Jaapani päevi, eriti Triin Kolgat (12.e), Birgitta Otsa (12.d), Kai Ilvest (11.c) ja Ly Kuudebergi (10.d);
 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Mall Mattot ja Eha Paabot õpilaste eduka ettevalmistamise eest konkurssideks;
 • lapevanem Thea Kulli Eesti Maaülikoolist, kes andis koolile keemia laborivahendeid.
Õppetöö
 • 10.a, 10.b ja kümmekond 10.c klassi õpilast osalevad neljapäeval, 28. märtsil 3. tunni ajal matemaatikaolümpiaadil Känguru. Olümpiaadi viib auditooriumis (221) läbi õpetaja Ü. Hüva.
 • Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 28.märtsil kell 15.40 ruumis 221.
 • 11.e klass ja õpetaja A. Saarva sõidavad neljapäeval, 28. märtsil õppeekskursioonile Tallinnasse.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • 26. märtsil osaleb õpetaja H. Tering koolitusel, õpetaja Ü. Seevri viibib majandusõpetuse üleriigilisel olümpiaadil 28. märtsil, õpetaja T.Pluum on haigestunud.
 • 25.-28. märtsini toimuvad õp. O. Titova vene keele tunnid ruumis 204, õp. A. Rootsi ja M.Matto saksa keele tunnid toimuvad ruumis 302.
  esmaspäev, 25.03
  10.c 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  11.a 4. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
  11.e 5. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
  12.d 5. tund eesti keel jääb ära. Tund toimub kolmapäeval, 27.03

  teisipäev, 26.03
  10.c 1. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
  11.a 3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
  11.b 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  5.tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  11.d 4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 105
  11.e 4. tund eesti keel õp. A. Salo - 102
  12.a 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 220
  12.b 2. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 102
  5. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  12.e 2. tund iseseisev töö eesti keelest õp. A. Ristikivi - 105
  12.e 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 220

  kolmapäev, 27.03
  10.c 4. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
  12.b 1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 203
  2. tund füüsika õp. S. Oks - 220
  4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
  12.d 4. tund eesti keel õp. A.Salo - 107

  neljapäev, 28.03
  10.a 3. tund matemaatikavõistlus Känguru õp. Ü. Hüva - 221
  10.b 4. tund jääb ära
  10.d 2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 102
  3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  10.e 4. tund kehaline kasvatus (noormehed ja neiud) õp. P. Parisoo - 228
  11.a 2. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 105
  11.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
  12.b 1. tund eesti keel õp. H. Tering - 102
  12.c 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  MAJ3 5. tund jääb ära


Teated

 • 25.-27. märtsil toimuvad ajalooringi ja dokumentaalfilmi klubi koostöös HTG maailmafilmi päevad. Esmaspäevast kolmapäevani on pärast tunde võimalik vaadata ühte põnevat dokumentaalfilmi.
  • Esmaspäeval, 25. märtsil kell 16 ruumis 107 
   „Uus maailm“ (2012) - Tallinna noored astuvad vastu kodulinna arengule, kus eluruum on muutunud elanike jaoks ebamugavaks. Dokfilm räägib Eesti elust, armastusest, sõprusest ja kodanikujulgusest. Film on pühendatud Eesti iseseisvuse uuele rekordile, filmi kommenteerivad kodanikuühenduste esindajad.

   Teisipäeval, 26. märtsil kell 15.50 ruumis 107Koolitades maailma“ (2012) - film sellest, kuidas traditsioonilises Tiibetis tekivad vastuolud koolisüsteemis, kus propageeritakse läänelikku õpet. Kas klassis istumisele leidub vastukaaluks veel üks toimiv õppesüsteem? Filmi kommenteerib õpetaja Toomas Jürgenstein.

   Kolmapäeval, 27. märtsil kell 15.50 ruumis 107 „Inglise kirurg“ (2007) - film briti neurokirurgist, kes käib Ukrainas ajuoperatsioone teostamas juba 15 aastat ning kus meditsiiniliste tingimuste puudumine nõuab talt otsusekindlust ja improviseerimist. Filmi kommenteerib mitmetel välismissioonidel käinud kirurg Alo Rull.
    

 • Teisipäeval, 26. märtsil toimub auditooriumis kell 15.50 IV klassidevaheline mälumäng.
 • Laupäeval, 30. märtsil kell 18.00 algab Vanemuise kontserdimajas rahvatantsu galakontsert, kus esineb ka meie kooli tantsuansambel „Tantsutallad“.
 • Esmaspäeval, 1. aprillil tähistatakse koolis juba 15. korda naljapäeva näidendiga, kus mängivad HTG õpetajad. Sellel päeval on tundide ajad muudetud:
  • 1.08.00 - 09.15
   2.09.20 - 10.30
   I söögivahetund
   3.10.55 - 12.05
   II söögivahetund
   4.12.30 - 13.40
    infominutid
   5.14.05 - 15.15
   15.20 algab aulas etendus „Hunt ja kitsetalled“. Tule vaatama!


Olümpiaadid

 • Kolmapäeval, 20. märtsil toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus saavutas Merili Arjakas (12.d) gümnaasiumiastmes esimese koha.
 • Üleriigilisel keemiaolümpiaadil olid meie parimad:
  • 10. klass (24 osalejat)
   2. Raul Rinken (10.b)
   7. Hans Daniel Kaimre (10.b)
   8. Rasmus Born (10.c)
   10. Daniel Kütt (10.a)
   11. klass (24 osalejat)
   12. Ruti Kirikmäe (11.a)
   12. klass (25 osavõtjat)
   9. Kevin Kesküla (12.a)
    
 • Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus olid 11 osaleja seas meie õpilaste tulemused:
  • 1.-2. Mari-Anne Leðkina (12.d)
   3. Linda Eensaar (12.e)
   4. Keili Kondike (11.e)


Võistlused ja konkursid

 • 7. veebruaril toimus Jaan Poska gümnaasiumis saksa keele tõlkevõistus Tartu linna ja maakonna gümnaasiumiõpilastele. 17 osaleja seas jagas Anni Adamson (11.d) 1.-2. kohta.
 • HTG Jaapani päevade maskoti nimekonkursi võitis Helmi Ulrika Kirm (11.b), kes pakkus Ly Kuudebergi (10.d) joonistatud jaapani kährikule nimeks Matu.
 • Teisipäeval, 12. märtsil Jaapani päevade ürituste raames toimunud pulkadega tõstmise võistluse võitis õpetaja Danica Kubi (42 pähklit), õpilastest parimad olid Eneli Simson (12.c) ja Marko Karm (10.a) (41 pähklit).
Õpetajad
 • Kolmapäeval, 27. märtsil kell 14.30 analüüsitakse 11. klasside ning kell 15.45 kümnendate klasside õpitulemusi. Kõigi aineõpetajate osavõtt arutelust on väga vajalik.
 • 9. märtsil Tallinnas toimunud Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi aastakonverentsil valiti õpetaja Mall Matto seltsi juhatusse.
 • Kolmapäeval, 20. märtsil toimunud Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi aastakoosolekul tänati õpetaja Aare Ristikivi tema töö eest seltsi juhtimisel organisatsiooni kõrgeima tunnustuse klaasmedaliga.
Õpilased
 • Neljapäeval, 14. märtsil oli tänu Tartu noortevolikogu projektile „Poliitikud kooli“ 12.b klassi ühiskonnaõpetusetunni külaliseks linnapea Urmas Kruuse.
 • Kõik HTG-st 2013. aasta Saksa keelediplomi II astme eksamil osalenud õpilased sooritasid selle väga edukalt. Saksa keele õpetajad õnnitlevad!
Sport
 • Spordimälumängu Bumerang lõuna regiooni võistluse võitis ülekaalukalt HTG võistkond ja pääses 19. aprillil meie koolis peetavale finaalvõistlusele. Võistkonda kuulusid Kaarel Karolin, Mart Kiis, Henri Ots ja Reio Praats (kõik 12.c).
 • Viimasena lõppes klassidevaheline turniir võrkpallis. 12 võistkonna osalusel toimunud turniiri tulemused:
  • I koht 11.b
   II koht 12.c
   III koht 11.a


Kooliarsti teated

 • 26. märtsil on kooliõde täiendkoolitusel. Kabinet on sellel päeval suletud.
 • Õpilastel, kes registreerisid end puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele, palutakse tulla vaktsineerima. 
Söökla teated
 • Aprillikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 26. märtsiks. 

 • Aprillikuu koolitoidu maksumus: 
 • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 

 • - tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.36 eurot = 29.92 eurot, poisteports 22 päeva x 1.80 eurot = 39.60 eurot;
 • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal:

 • - tava- ja taimetoit 17 päeva x 1.36 eurot = 23.12 eurot, poisteports 17 päeva x 1.80 eurot = 30.60 eurot.
 • Talonge jagatakse kantseleis 27. ja 28. märtsil. 
Raamatukogu teated
 • Kooli raamatukogu kutsub neljapäeval, 28. märtsil pärast valikainete tundi kõiki huvilisi omaloominguõhtule. Tule esita oma luuletus ja kuula ka teisi! Kohapeal tee ja küpsised. Oma esinemissoovist anna teada Karoliine-Lisette Kõivule (10.c) karoliinekoiv@gmail.com


Rahulikke ülestõusmispühi!