HTG INFO

Nr 21
11. märts 2013

Juhtkond tänab

 • ökonädala üritusi korraldanud õpilasi ja roheliste töögrupi juhti Minea Kaplinskit;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Aive Rootsi ja Age Salo õpilaste ettevalmistamise eest üleriigilisteks konkurssideks.
Õppetöö
 • Neljapäeval, 14. märtsil teatavad aineõpetajad III perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need õpinguraamatutesse ning eHTGsse.
 • Reedel, 15. märtsil kell 8.15-14.15 on abiturientidel eesti keele proovieksam järgmistes ruumides:
  • 12.a - 105 (arendusjuht A. Alasi kell 8.15-11.00, õp. P. Beier kell 11.00-14.15)
   12.b - 144 (õp T. Pluum)
   12.c - 221 (õp. H. Tering kell 8.15-11.00, õp. E. Timak kell 11.00-14.15)
   12.d - 107 (õp. S. Kaarna 8.15-9.25, kell 9.25-14.15 õp. A. Salo)
   12.e - 221 (õp. H. Tering kell 8.15-11.00, õp. E. Timak kell 11.00-14.15)
 • Järgmine õnnetund toimub reedel, 15. märtsil kell 15.40 ruumis 221.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

neljapäev, 14.03
10.a 1. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 136
10.e 1. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 136
12.a 3. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 202
12.b 4. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 302
12.c 4. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 302
12.d 4. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 302
12.e 3. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 202

reede, 15.03
10.a 3. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 135
10.b 3. tund inglise keel E. Nõlvak-Donohoe grupi tund toimub ruumis 141
4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi - 135
10.c 2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 139
4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi - 135
10.d 4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi - 135
10.e 3. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 135
11.b 3. tund eesti keel õp. H. Tering - 136
11.c 1. tund kirjandus õp. A. Salo - 225
2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141

Teated

 • Teisipäeval, 12. märtsil külastab meie kooli Suurbritannia suursaadik Chris Holtby, kes kõneleb õpilastega 3. tunni ajal kell 11.15-12.15 aulas. Üritusest võtavad osa 11.a klassi õpilased ja 11.b,c,d inglise keele rühmad ning 11.e klassi vene keele rühma õpilased.
 • Teisipäeval, 12. märtsil kell 15.45 algab ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, kus räägitakse valikkursustest. Oodatud on kõik klassivanemad ja õpilaskogu liikmed.
 • HTG õpilaskogu valib uue presidendi. Kuigi valimised on õpilaskogusisesed, on võimalik kandideerida igal õpilasel. Aktiivsetel ja teotahtelistel õpilastel palutakse hiljemalt kolmapäevaks, 13. märtsiks kandideerimissoovist aadressil andres.kaosaar@gmail.com teada anda.
 • Neljapäeval, 14. märtsil tähistame emakeelepäeva. Teise tunni ajal osalevad igast klassist paremad õigekirjatundjad arvutiklassis üle-eestilisel e-etteütlusel. Kolmanda tunni ajal viivad aineõpetajad läbi lühikese keeletesti kõigile treffneristidele. Õpetajad ja õpilased väitlevad pärast tunde teemal „Ajalootunnid tuleks koolis keelustada!“.
  • 1. tund 8.00 - 9.10 VALIKAINE
   2. tund 9.15 - 10.25
   I söögivahetund
   3. tund 10.50 - 12.00
   II söögivahetund
   4. 12.25 - 13.35
   5. tund 13.45 - 14.55

   Kell 15.00 algab auditooriumis väitlus. Tulge kaasa elama!
    

 • Õpilastel, kes läbisid riigikaitseõpetuse kursuse ja kellel on lektor Kauri Rajuga välilaagrist osavõtt kokku lepitud, palutakse osaleda reedel, 15. märtsil kell 14.25 ruumis 107 välilaagriga seotud loengul. Riigikaitseõpetuse välilaager toimub 29. ja 30. märtsil.
 • Reedel, 15. märtsil räägib kultuuri ja loomingu ringis vilistlane Maarja Helena Meriste luulekeele olemusest ja mõistmisest, keskendudes teooria kõrval lähemalt Tõnu Õnnepalu luulele. Kõik huvilised on oodatud klassi 105.
 • Uuest õppeaastast alustab Hollandi projekt uut hooaega. Seoses sellega otsitakse projektis osalemisest huvitatud õpilasi. Projekti üritused toimuvad sügisel Eestis ja kevadel Hollandis. Partneriks on Merletcollege Hollandist. Projektinädala raames tutvustatakse külalistele meie kooli, riiki, traditsioone. Projekt annab hea võimaluse suhelda inglise keeles, tutvuda teise riigi ja kultuuriga ning osaleda aktiivselt ürituste planeerimisel ja läbiviimisel. Projektis osalemise tingimused:
  • - oled praegu 10. klassi õpilane ja õpid inglise keelt;
   - elad vanematega Tartus või Tartu lähiümbruses ning saad majutada külalist;
   - oled nõus kinni maksma külalise viibimise Eestis ning bussi- ja lennupiletite kulud Hollandisse sõiduks. Huvilistel palutakse registreeruda hiljemalt 15.03.2013 aadressil http://bit.ly/16j4u86
   Täpsem info õpetaja Olga Titovalt või Kerli Orav-Puurannalt.
    
 • IV klassidevaheline mälumäng on kohe pärast vaheaega, 26. märtsil. Ole valmis!
 • Muusikaklassi kapist (lukk on lahti muugitud) on kaduma läinud bongod ja kuljused. Kõigil, kes nende pillide asukohast midagi teavad, palutakse ühendust võtta kooli direktori või muusikaõpetajaga.
 • Eesti kõrgkoolid kutsuvad koolivaheajal õpilasi lahtiste uste päevale:
  • 19.03 Tallinna Tehnikaülikool
   20.03 Tartu Ülikool
   20.03 Eesti Maaülikool
   20.03 Eesti Lennuakadeemia
   20.03 Tartu Tervishoiu Kõrgkool
   20.03 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool
   21.03 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
   21.03 Sisekaitseakadeemia
   21.03 Tallinna Tehnikakõrgkool
   21.03 Eesti Mereakadeemia
   21.03 IT Kolledž
   Täpsem info www.rajaleidja.ee
 • Järgmine infoleht ilmub 25. märtsil.
Olümpiaadid
  • Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoorus jagas Helmi Ulrika Kirm (11.b) 7.-8. kohta.
  • Pärnu Ühisgümnaasiumi British Studies olümpiaadil saavutasid Karoliine-Lisette Kõiv (10.c), Tuule Sõber (11.b) ja Ander Peedumäe (10.c) esimese koha.
  • Üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil sai 10. klasside arvestuses esikoha Jaanika Unt (10.c) ja 2. koha Henri Maalmann (10.c); 11. klasside õpilaste vanuserühmas võitis Siim Kurvits (11.c) ja kolmanda koha sai Kristiine Aluvee (11.c).
  Rahvusvahelise võistkonna ettevalmistusele ja valikvõistlustele on kutsutud Henri Maalmann, Jaanika Unt, Kristiine Aluvee, Siim Kurvits ja Kaur Aare Saar.


Võistlused ja konkursid

 • 1. märtsil Põltsamaal toimunud vabariiklikul kõnevõistlusel „Kuldsuud 2013“ saavutas Andrea Uibo (10.e) II koha.
 • HTG kuulutab välja konkursi kooli 130. juubeliks meenete loomiseks. Kooli sümboolikaga näidismeene palutakse esitada 15. maiks huvijuhile. Parimatele auhinnad ning õigus turustada oma meeneid kooli juubeliüritustel.
 • Tartu Keskkonnahariduse Keskuses toimunud hea loodusetundja konkursil said 10.-12. klasside arvestuses meie õpilased kaksikvõidu:
  • 1. koht Jaanika Unt ja Henri Maalmann (10.c)
   2. koht Maris Pärn ja Mart Kiis (12.c)
 • HTG kevadise maleturniiri üldvõitjaks tuli Heigo-Elmar Vahesaar 11.b klassist, kaotades vaid ühe punkti kaheksast. Täname kõiki osalejaid ja vilistlast Moorits Mihkel Muru HTG maleturniiri läbiviimise eest.
 • HTG kuulutab välja konkursi kooli 130. juubeli kutsete kujundamiseks. Kutsete kavandid palutakse esitada 15. maiks huvijuhile. Parimatele auhinnad!
 • Fotoring kuulutab välja konkursi teemal „Elu Treffneris“. Fotode esitamise tähtaeg on 1. mai. Lisainfo stendilt ja õpetaja Siim Oksalt.
 • Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja õpilaskonkursi „Sõnavigurid“, milles oodatud kirjutiste teema on vaba, kuid vorm tuleb valida kolme võimaliku hulgast. Valida võib, kas kõik sõnad jutus algavad sama tähega või ei ole seal ühtegi R-tähte või on hoopis hästi palju täpitähti. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 10. aprill. Info: www.hm.ee/opilasvoistlus2013
 • Korp! Sakala Stipendiumifond koostöös Miina Härma gümnaasiumiga kuulutavad välja gümnasistide mälumängu. Osalemiseks palutakse panna kokku neljaliikmelised võistkonnad ning registreerida hiljemalt 16. märtsiks 2013 aadressil malumang@sakala.ee. Kirjas peab olema võistkonna nimi, osalejate nimed, õppeasutus ning võistkonna kontaktandmed (e-posti aadress ja kontakttelefon). Mälumängu peaauhinnaks on reis Ungarisse!
Õpetajad
 • Õpetaja Ehtel Timak andis naistepäeval hea kolleegi taldriku edasi õpetaja Madis Reemannile. Õnnitleme!
 • Õpetaja M. Savi osaleb 14. ja 15. märtsil ning õppealajuhataja A. Punga 13. ja 14. märtsil koolitusel.
 • Õpetajad K. Orav-Puurand ja K. Rootsi on koos õpilastega 16.-22. märtsini Hollandis.
Õpilased
 • Neljapäeval, 7. märtsil vaatasid 10.a, 10.d ja 11.e klassi õpilased Viljandi „Ugalas“ Ott Aardami kirjutatud ja lavastatud näitemängu „Mee hind“. Nelja mehe mängitud emotsionaalsed ja kurb-naljakad lood tänapäeva Eesti elust läksid publikule korda. 
 • 15. märtsil jäävad koolimajja kella 20.00-2.00ni õhtusele koosviibimisele A-klassid koos klassijuhatajatega.
Sport
 • 27. veebruaril toimunud õpilaste ja õpetajate vahelise sõpruskohtumise saalihokis võitsid seekord õpilased tulemusega 15:11.
 • Klassidevahelise saalihokiturniiri tulemused:
  • I koht 12.c
   II koht 11.a
   III koht 12.a
   Kokku osales 11 võistkonda.
 • Noormeeste korvpalliturniiri tulemused:
  • I koht 12.b
   II koht 12.c
   III koht 10.b
   Turniiril osales 12 meeskonda.


Kooliarsti teated

 • Profülaktilisele läbivaatusele on 11., 12. ja 15. märtsil oodatud 11.e klassi õpilased.
 • 13. ja 14. märtsil on kooliõde täiendkoolitusel. 13. märtsil on kabinet suletud. 14. märtsil võtab kooli arst vastu kella 8.00-12.00ni.
 • Veel on võimalik registreerida puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele.
Söökla teated
 • Aprillikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 26. märtsiks.

 • Aprillikuu koolitoidu maksumus:
  • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:

  • - tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.36 eurot = 29.92 eurot, poisteports 22 päeva x 1.80 eurot = 39.60 eurot;
  • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal:

  • - tava- ja taimetoit 17 päeva x 1.36 eurot = 23.12 eurot, poisteports 17päeva x 1.80 eurot = 30.60 eurot.
 • Talonge jagatakse kantseleis 27. ja 28. märtsil.
Raamatukogu teated
 • Kooli raamatukogu kutsub neljapäeval, 28. märtsil pärast valikainete tundi kõiki huvilisi omaloominguõhtule. Tule esita oma luuletus ja kuula ka teisi! Kohapeal tee ja küpsised. Oma esinemissoovist anna teada Karoliine Kõivule (10.c) karoliinekoiv@gmail.com
Jaapani nädala kava

Esmaspäev, 11. märts

 • pärast 3. tundi Jaapani päevade maskoti nimekonkursi võitja autasustamine aatriumis
 • 4. tunni ajal õpetab Eri Miyano 11.d klassile kalligraafiat
 • pärast tunde viib Kai Ilves (11.c) läbi manga kursuse (144)
Teisipäev, 12. märts
 • sööklas on kõigil sel päeval võimalus süüa pulkadega
 • pärast teist tundi toimub aatriumis pulkadega arahiisipähklite tõstmise võistlus (parimatele auhinnad)
 • pärast tunde kõneleb Ahti Tamme Jaapani motojõukudest (141)
Kolmapäev, 13. märts
 • kell 15.45 on huvilised oodatud klassi 107 kohtuma Jaapanist pärit vahetustudengite Haruka ja Risaga, jooma rohelist teed ja vaatama filmi „Tüdruk, kes hüppas läbi aja“.
 • Kõikidel päevadel saab pikkade vahetundide ajal aulas mängida StepManiat.
Koolivaheaeg
 • Kevadvaheajal 18.-24. märtsini on koolimaja õpilastele suletud. Koristusfirma teeb majas suurpuhastust.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut korda teha garderoobikapp ja selle ümbrus. Vedelema jäetud asjad visatakse ära.
 • 18. ja 19. märtsil toimuvad katsed 2013. aasta sügisel 10. klassi astuda soovijatele.
 • 22.-24. märtsini on tantsuansambel TANTSUTALLAD kevadlaagris Kuremaal.
Päikeselist kevadvaheaega!