HTG INFO

Nr 20
4. märts 2013

Juhtkond tänab 

 • roheliste töögruppi juhendavat vilistlast Minea Kaplinskit ja abituriente Mart Kiisi, Maris Pärna, Enn Rusi, Kaur Aare Saart ning Sander Tarsi, kes võitsid üleriigilise loodusteemalise televiktoriini „Loodustark“ TV3s;
 • õpilasi ja õpetajaid, kes korraldasid koolis lahtiste uste päeva kaheksandate klasside õpilastele;
 • Karoliine-Lisette Kõivu (10.c) vaba lava korraldamise eest;
 • õpetaja Ljubov Titovat õpilasvahetusprojekti Sillamäe Vanalinna Kooliga läbiviimise eest;
 • õpetajaid Tiina Pluumi, Age Salo, Ülle Seevrit, Helgi Teringut ja Liisa Teppi õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • III perioodi järelarvestused toimuvad 4.-8. märtsini:
  • esmaspäev, 4. märts
   kell 15.55 ajalugu õp A. Ristikivi (141)

   teisipäev, 5. märts 
   kell 15.45 matemaatika õp H. Kiisel(135)
   kell 15.45 matemaatika õp Ü. Hüva (136)
   kell 15.45 geograafia ja bioloogia õp Ü. Seevri ja S. Kaarna (227)
   kell 15.45 füüsika õp S. Oks (227)

   kolmapäev, 6. märts 
   kell 14.15 füüsika õp J. Paaver (213)
   kell 15.45 kunstiajalugu õp P. Beier (203)

   neljapäeval, 7. märtsil
   kell 14.20 kirjandus õp A. Salo (107)
   kell 15.40 muusikaajalugu õp Ü. Keerberg (221)
   kell 15.45 matemaatika õp K. Orav-Puurand, õp E. Timak (139)
   kell 15.45 saksa keel õp M. Matto (204)
   kell 15.45 keemia õp E. Paabo ja õp H. Pähno (202)
   kell 15.45 vene keel õp L. Titova (302)

   reedel, 8. märtsil 
   kell 14.30 ajalugu õp A. Pettai (144)
   kell 14.30 kirjandus õp T. Pluum (102)

   Ajaloo suuline järelarvestus toimub õpetaja K. Pungaga kokku lepitud aegadel.
    

 • 4. märtsil lõpeb kahetunniliste kursuste II kursus. 5. märtsist muutub tunniplaan ja algavad uued kursused.
  • 10.a ja 10.b klassil jätkuvad matemaatika ja füüsika praktikumid rühmades (õpetajad Ü. Hüva ja M. Reemann) kehtiva tunniplaani alusel
   10.c klassil jätkub keemia praktikum (õp. E. Paabo ja H. Pähno)
   10.d klassil lõpeb muusika ja algab usundiõpetuse kursus (õp. T. Jürgenstein)
   10.e klassil lõpeb meedia ja algab usundiõpetuse kursus (õp. T. Jürgenstein)
   11.a ja 11.b klassidel jätkuvad matemaatika praktikumi tunnid kehtiva tunniplaani alusel
   11.c klassil jätkuva keemia ja bioloogia praktikumi tunnid kehtiva tunniplaani alusel
   11.d klassil lõpeb muusika kursus. Vabanev aeg on ette nähtud uurimis- või praktilise töö vormistamiseks
   11.e klassil lõpeb muusika kursus. Vabanev aeg on ette nähtud uurimis- või praktilise töö vormistamiseks
   12.c klassil lõpeb filosoofia 2. kursus
   12.d klassil lõpeb filosoofia 2. kursus
   12.e klassil lõpeb filosoofia 2. kursus
   Lõppevate kursuste v.a 12. klasside filosoofia, hinded kantakse III perioodi dokumentidesse. 12. Klasside filosoofia kursuse hinded kantakse IV perioodi dokumentidesse.
    
 • Muudatused tunniplaanis seoses kahetunniliste kursuste lõppemisega alates 5. märtsist kuni IV perioodi lõpuni. Uuendatud tunniplaan pannakse stendile 5. märtsil.
  • teisipäev
   11.d 5. tund jääb ära
   11.e 1. tund jääb ära

   kolmapäev
   10.d 2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
   10.e 3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
   11.e 1. tund jääb ära
   12.d 4. tund filosoofia jääb ära

   neljapäev
   10.c 3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 102
   11.a 2. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
   3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
   12.b 1. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
   2. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 203
   12.c 1. tund filosoofia jääb ära 
   2. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
   12.e 4. tund filosoofia jääb ära

   reede
   10.d 1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
   10.e 4. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
   12.d 1. tund jääb ära
   2. tund kunst õp. P. Beier - 203

   esmaspäev
   10.a 4. tund füüsika õp. S. Oks - 203
   11.d 5. tund jääb ära
   12.a 4. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
   5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
   12.c 4. tund bioloogia eksamikursus õp. S. Kaarna - 225
   5. tund jääb ära
   12.e 5. tund jääb ära
    

 • Muudatused söögivahetundides alates 5. märtsist kuni IV perioodi lõpuni
  • I vahetunnil (pärast 2. tundi) lõunatavad 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 11d, 12.d, 12.e klass.
   II vahetunnil (pärast 3. tundi) lõunatavad 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c klass
   Kõikidel õpilastel palutakse käia söömas klassile ette nähtud vahetunnil, et hoida ära söökla ülekoormus.
    
 • Teisipäeval, 5. märtsil peab loodusemees Georg Aher loengu maa elusloodusest, loomade ja taimede vahelistest sidemetest ning sõltuvusest erinevate loomarühmade vahel. Ettekanne põhineb Costa Ricas tehtud fotodel. Auditooriumis toimuval loengul osalevad 
  • 4. tunni ajal 10.c, 10.b, 10.a, 11.a
   5. tunni ajal 12.c, 11.c, 11.d, 10.e
    
 • Järgmine õnnetund on reedel, 8. märtsil kell 15. 40 ruumis 221 (90 minutit).
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Muudatused 4.-11. märtsini.
  • esmaspäev, 4.03
   11.a 5. tund õpilasküsitlus arendusjuht A. Alasi - 303

   kolmapäev, 6.03
   10.e 1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 141
   3. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
   11.d 4. tund õpilasküsitlus arendusjuht A. Alasi - 303
   11.e 3. tund õpilasküsitlus arendusjuht A. Alasi - 303
   ÜÕ3 5. tund jääb ära

   neljapäev, 7.03
   11.d 4. tund iseseisev töö ajaloost (arutlus) õp. A. Salo - 141
   12.b 3. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102 (toimub ka 1. tund)
   ÜÕ3 5. tund iseseisev töö ühiskonnaõpetusest (arutlus) kõikidele ühiskonnaõpetuse riigieksamit sooritavatele õpilastele õp. K. Punga - 221

   reede, 8.03
   10.e 1. tund iseseisev töö ajaloost (arutlus) õp. K. Punga - 141
   11.e 4. tund iseseisev töö ajaloost (arutlus) õp. K. Punga - 141
   12.b 3. tund Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi Infobüroo ja Riigikantselei ürituse sarja „Meie Euroopa“ raames toimuva Erkki Bahovski loengul „Meie Euroopa - kodanike Euroopa“ osalemine kell 11.00-12.30 Tartu Ülikooli raamatukogus (W. Struwe 1) - õp. K. Punga
   ÜÕ3 5. tund jääb ära


Teated

 • Teisipäeval, 5. märtsil kutsub ajalooring kõiki huvilisi spordimuuseumisse kuulama ettekannet spordi ning ajaloosündmuste vahelistest seostest. Kogunetakse kell 15.50 valvelaua juures.
 • Tänu Eesti Rahva Muuseumile on koolimaja 1. korrusel näitus Johannes Pääsukese 20. sajandi alguse Tartu fotodest. Toredat uudistamist!
 • 8. ja 9. märtsil toimub segakoori laululaager. Korralduslik informatsioon segakoori proovis.
 • Eesti Lennuakadeemias on 20. märtsil lahtiste uste päev, mil saab tutvuda majaga, näha simulaatoreid, külastada õhusõidukite hoolduse angaari ning saada informatsiooni sisseastumise ja erialade kohta. 2013. aasta kevadel on võimalus minna lennuakadeemiasse ka tudengivarjuks, et ühe päeva vältel näha mõne eriala tudengi töid ja tegemisi. http://www.lennuakadeemia.ee/sisseastujale


Olümpiaadid

 • 1. ja 2. märtsil Tartu ülikoolis peetud üleriigilise kirjandusolümpiaadi lõppvoorus olid võidukad meie kooli humanitaarid Birgitta Ots (12.d) ja Laura Porovart (11.e). Vabariigi parim uurimistöö oli Laura Porovardil, Birgitta Ots sai teise koha, ülesannete lahendamisel oli parim Birgitta Ots ja Laura Porovart teisel kohal. Üleriigilise kirjandusolümpiaadi võitis Birgitta Ots, Laura Porovart sai II koha. 
 • 2. märtsil toimunud majandusolümpiaadi piirkondlikus voorus saavutasid treffneristid kolmikvõidu:
  • 1. Martin Sillasoo (12.b)
   2. Ants-Oskar Mäesalu (12.b)
   3. Joosep Kivastik (12.b)
   Kõik kolm on kutsutud majandusolümpiaadi lõppvooru.
    
 • Tartu linna õigekirjaolümpiaadi tulemused:
  • 10. klass (22 osalejat)
   3. Liis Luude (10.a)
   4. Anna Edela (10.d)
   5. Minna Ots (10.c)
   6. Marja-Stina Saaliste (10.e)
   10.-11. Hans Daniel Kaimre (10.b)

   11. klass (29 osalejat)
   1. Susanna Laan (11.c)
   2.-3. Kerli Paasoja (11.e)
   2.-3. Tuule Sõber (11.b)
   5. Anni Adamson (11.d)
   7. Karin Kõrgessaar (11.e)

   12. klass (23 osalejat)
   2. Mariliis Räis (12.d)
   4. Triin Kolga (12.e)
   5. Anette Rähni (12.b)
   9. Agnes Kuus (12.c)


Võistlused ja konkursid

 • Kolmapäeval, 20. veebruaril toimus Tartu Linnamuuseumis Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud viktoriin „1905. aasta revolutsioonist Tartu rahu allkirjastamiseni“. Gümnaasiumiastme 15 võistkonna seas saavutas I koha HTG võistkond koosseisus Erik Leedjärv, Magnus Amer, Jan Teevet (kõik 11.d).
 • Politsei- ja Piirivalveameti ning Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt korraldatud Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud esseekonkursile “POLITSEINIK - AMET VÕI ELUVIIS” laekunud 152 essee hulgas pälvis riigikogu eripreemia Meril Mägi (11.e) essee. 
 • 28. veebruaril toimus viktoriin ajakirja Imeline Ajalugu veebruarikuu numbri põhjal. Osalejaid oli 27, kõige arvukamalt (kuus õpilast) oli esindatud 10.e klass. Võistluse tulemused:
  • 1. koht Erik Markus (10.e) ja Kristel Markus (12.e);
   2.-3. koht Henri Rosumovski ja Kaarel Viljaste (10.d); Laura Katrin Leman ja Triin Sellis (11.c).
 • Reedel, 8. märtsil osalevad Karolina Laas-Dobreva, Gertrud Metsa ja Lauren Villmann (kõik 10.d) Miina Härma Gümnaasiumis toimuval simulatsioonimängul „Euroopa Parlament“.
Õpetajad
 • Õpetaja O. Titova on haigestunud, tema tunde asendab õp. L. Titova. 
 • Õpetaja L. Tepp osaleb koolitusel 5. märtsil, õpetajad H. Kiisel ja A. Salo osalevad kujundava hindamise koolitusel 8. märtsil, A. Ristikivi viibib 5.-8. märtsini täiendkoolitusel Saksamaal ning 8.märtsil SA Innove poolt korraldatud 2014. aasta koolieksami infopäeval osalevad õpetaja Ü.Seevri, arendusjuht A. Alasi ja õppealajuhataja A. Punga.
 • Direktor O. Ojaveer on 5. märtsil Tallinnas seminaril ning koos õppealajuhataja A. Pungaga 6. ja 7. märtsil haridusosakonna korraldatud Taru koolijuhtide õppepäevadel Mäetagusel.
Õpilased
 • 11.c klassi õpilane Annika Ganina jätkab alates 28. veebruarist õpinguid teises koolis.
 • 27. veebruaril lugesid üleriigilise lugemisketi „Hansenist Tammsaareni“ raames Kaisa Põhako (11.c), Jüri Lääs (11.c) Eliisa Ülevain (11.e) ja Karin Kõrgesaar (11.e) koos Jaan Poska Gümnaasiumi noortega Tartu Kirjanduse Maja saalis katkendeid A. Hansen Tammsaare loomingust. Sündmuse jäädvustasid Karl-Kristjan Kivisto ja Oliver Kuusk (11.e), kes saadavad videokokkuvõtte toimunud üritusest Tammsaare muuseumile Albus.
 • Grupp 10.-11. klasside õpilasi oli 1.-2. märtsil Sillamäel. Reedel külastati Sillamäe Vanalinna Kooli ja Sillamäe Linnamuuseumi, osaleti keeletarkade turniiril, tutvuti Sillamäe Gümnaasiumiga. Õpilased ööbisid vene peredes. Laupäeval tutvuti Narva linnaga ja uudistati Narva Hermanni linnust ning Voskressenski kirikut.
 • E-klasside ööakadeemial kuulati HTG vilistlast tantsija Helena Krinalit, kes rääkis Palestiina elust, poliitikast ja traditsioonidest, võisteldi segavõistkondades emotsionaalses mälumängus ning elati end välja lõbusatel teatevõistlustel osaledes.
Sport
 • Tähtvere spordipargi suusaradadel toimunud Tartu koolide teatesuusatamise võistlustel esinesid suurepäraselt meie kooli võistkonnad, võites esikohad nii 10ndate, 11ndate kui ka 12ndate klasside arvestuses. Lisaks kindlustas 11ndate klasside teine võistkond meile kaksikvõidu.
  • 10. klasside I koht - Kaisa Sander (10.b), Katrina Ojavee (10.e), Ergo Kukk (10.b), Rasmus Lõhmus (10.b).
   11. klasside 1. võistkond I koht - Kristiine Aluvee (11.c), Margret Zimmermann (11.b), Mattias Jõgi (11.e), Kristo Valtin (11.b).
   11. klasside 2. võistkond II koht - Karoliina Sikkal (11.d), Triin Sellis (11.c), Lauri Rauk (11.b), Kaspar Nummert (11.b).
   12. klasside I koht - Kristiina Laht (12.c), Madli-Johanna Maidla (12.c), Sander Tars (12.b), Sander Sisask (12.a).


Kooliarsti teated

 • 4.-8. märtsini on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 11.e klassi õpilased.
 • Kooli medkabinetis registreeritakse puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele. Neil õpilastel, kes ei ole vaktsineeritud, tuleb teha kaks süsti kuuajase vahega. Need õpilased, kes ennast eelmisel aastal vaktsineerisid, peaks tegema kolmanda süsti, et pikendada immuunsust kolme aastani. Vaktsiin on tasuline. 
Ökonädala kava
 • 2013. aasta ökonädala üldteema on "Inimene".
  • esmaspäev, 4. märts „Kõrvad ja kuulmine“ 
   1. ja 2. suurel vahetunnil on puhkeruumis vaikusenurk küpsiste ja teega, aatriumis AHHAA eksponaat „Kõrvavahetaja“. 
   Teisel suurel vahetunnil joogapooltund võimlas (NB! tehakse lihtsaid harjutusi, vahetusriided pole vajalikud)

   teisipäev, 5. märts „Kopsud ja hingamine“
   1. suurel vahetunnil aatriumis õhupalli täispuhumise võistlus (igast klassist vähemalt 1 esindaja)
   4. ja 5. tunni ajal Georg Aheri loeng auditooriumis

   kolmapäev, 6. märts „Silmad ja nägemine“
   1. ja 2. suurel vahetunnil keldris pimeduse labürint.
   Kell 17.00 näidatakse ruumis 203 filmi “The Miracle Worker”.

   neljapäev, 7. märts „Aju ja mõtlemine“
   1. ja 2. suurel vahetunnil aatriumis AHHAA eksponaat „Tagurpidi prillid“ ja mälumäng.

   reede, 8. märts „Süda ja armastus ehk naistepäeva eri“
   1. suurel vahetunnil aatriumis lipsusõlmede tegemise võistlus (igast klassist vähemalt 1 esindaja)
   1. ja 2. suur vahetunnil origami lillede meisterdamine aatriumis.


Eelteade

Teisipäeval, 12. märtsil kell 15.45 toimub klassivanemate ümarlaud. Räägitakse valikkursustest. Klassidelt on oodatud ettepanekud valikkursuste paremaks korraldamiseks.
 
 

Päikselist naistepäeva

soovib HTG meespere!