HTG INFO

Nr 18

18. veebruar 2013

Koolipere õnnitleb

 • õppealajuhataja Aime Pungat, kellele antakse 23. veebruaril pidulikul Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Vanemuise kontserdimajas üle Tartu linna teenetemärk Tartu Täht;
 • hoolekogu esimeest Margus Oro, kellele Eesti Vabariigi president annab üle Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi;
 • kooli tantsuansamblit TANTSUTALLAD ja nende kunstilist juhti Uve Saart, kes valiti Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna poolt Eesti Maaülikooli tantsuansambli TARBATU ja Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli järel kolmandaks linna esinduskollektiiviks.
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Tiina Pluumi, Aare Ristikivi, Age Salo, Liisa Teppi ja Helgi Teringut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • IV perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 213 11.a - 102 12.a - 225
   10.b - 220 11.b - 217 12.b - 135
   10.c - 202 11.c - 107 12.c - 203
   10.d - 139 11.d - 141 12.d - 144
   10.e - 136 11.e - 227 12.e - 105
 • I vahetunnil (pärast 2. tundi) lõunatavad 10.a, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.c klass;
 • II vahetunnil (pärast 3. tundi) lõunatavad 10.b, 10.c, 10.e, 11.a, 12.a, 12.b, 12.d, 12.e klass
 • Kõikidel õpilastel palutakse käia söömas klassile ette nähtud vahetunnil, et söökla ei oleks ühel vahetunnil üle koormatud.
 • IV perioodi valikkursused
  • Sissejuhatus ideede maailma õp. Toomas Jürgenstein - 203
   Keemia ab-kursus õp. Helgi Pähno - 217
   Majandusõpetus 3 õp. Ülle Seevri - 227
   Ladina keel 1 (algajatele) õp. Marcus Hildebrandt - 220
   Nimetatud kursuste tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tund, kolmapäeviti ja neljapäeviti 5. tund.
   Joonestamise valikkursuse (I rühm) õp. Raimond Lepiste tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tund, kolmapäeviti ja reedeti 5. tund ruumis 202.
   Prantsuse keel 6 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tund, neljapäeviti ja reedeti 5. tund ruumis 309.


Ettevalmistus lõpueksamiteks

 • Eksamiteks ettevalmistavate kursuste läbimine on kohustuslik õpilastele, kes on valinud vastava aine riigieksami. Kursuse hinne mõjutab lõputunnistusele kantavat kooliastmehinnet.
  • Bioloogia eksamikursus 12.c klassile - esmaspäeval 5. tund ja reedel 4. tund ruumis 225.
   Matemaatika eksamikursus 12.c, 12.d ja 12.e klassi õpilastele - 
   12.c klassil ruumis 139 teisipäeval 1. tund, kolmapäeval 4. tund, neljapäeval 3. tund ning reedel 2. tund ruumis 139;
   12.d ja 12.e klassidel teisipäeval 5. tund, kolmapäeval ja neljapäeval 1. tund ning reedel 4. tund ruumis 139.
   Ühiskonnaõpetuse eksamikursus - 
   12.a ja 12.d klassi õpilastele esmaspäeval 1. tund ja neljapäeval 5. tund ruumis 141;
   12.b, 12.c ja 12.e klassi õpilastele kolmapäeval ja reedel 5. tund ruumis 141.


Praktikumid

 • 11.c klassi keemia praktikumide (juhendaja TÜ õppejõud A. Lust) ajad on osaliselt muutunud. Praktikumid toimuvad Tartu Ülikooli keemiahoones IV perioodil kolmapäeviti kell 13.15-14.45 ja kell 16.00-17.45 ning neljapäeviti kell 14.45-16.15. Vajadusel võib rühmade nimekirju muuta nii, et igas rühmas oleks endiselt 12 õpilast ja need, kes osalevad IV perioodil valikainete kursustel, saaksid keemia praktikumi sooritada kolmapäeval kell 16.00. Chemicumi saab sõita bussidega 5 ja 24 Kaubamaja peatusest. Buss nr 5 väljub kell 12.53, 14.31 või 15.45 ja buss nr 24 Kaubamaja peatusest kell 15.48.
 • 11.c klassi bioloogia praktikum (juhendaja TÜ õppejõud M. Martin) toimub teisipäeviti 5. tunni ajal ruumis 225.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 
 • Tunniplaani vea parandus neljapäeviti

 • 10.a 3. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo - 228
  4. tund vene keel õp. L. Titova - 301/ informaatika õp. A. Mägi - 206
  10.e 3. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
  4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
   

  neljapäev, 21.02
  10.a 4. tund informaatika rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 206
  10.e 2. tund informaatika rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 206
  11.d 4. tund matemaatika õp. E. Timak - 141
  12.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 141
  ÜÕ3 5. tund 12.a ja 12.d klassi õpilastel on kohustus osaleda M. Mihkelsoni loengul

  reede, 22.02
  10.d 2. tund saksa keel õp. A. Roots - 225
  10.e 1. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
  2. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
  11.c 4. tund õpilasküsitlus õp. A. Alasi - 303
  11.d 3. tund matemaatika õp. E. Timak - 202
  11.e 1. tund eesti keel õp. T. Pluum - 202
  4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
  12.a 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  3. tund kirjandus õp. A. Salo - 220
  12.b 2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 141
  3. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 135

  ÜÕ3 5. tund 12.b, 12.c ja 12.d klassi õpilastel on kohustus osaleda neljapäeval, 21.veebruaril 5. tunni ajal M. Mihkelsoni loengul. 

  Teated

  • Ajalooring ootab kõiki teisipäeval, 19. veebruaril kell 15.50 ruumi 141 tähistama Eesti Vabariigi aastapäeva. Lisaks ülevaatele laulvast revolutsioonist laulame koos vilistlase Katrin Helena Kuslapiga isamaalisi laule.
  • 21. veebruaril 14.25 - 15.40 esineb 12. klasside õpilastele auditooriumis Riigikogu liige Marko Mihkelson. Ta räägib aktuaalsetest rahvusvahelistest probleemidest. Abiturientidele on loengul osalemine kohustuslik.
  • Noorte Diplomaatiakool kutsub 22. veebruaril kell 15.00 Tartu Ülikooli raamatukokku ruumi 243 osalema seminaril "Euroopa Liit ja Valgevene". Esinevad ühiskonnategelane ja inimõiguste aktivist Silver Meikar ning noorteühingu Avatud Vabariik juht ja Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu liige Jevgeni Krištafovitš. Info ja registreerimine kuni 20.02 http://alturl.com/m9mmy
  • Reedel, 22. veebruaril kell 13.15 tähistame Eesti Vabariigi 95. aastapäeva piduliku aktusega kooli aulas. Aastapäevakõne peab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja.
   Tundide ajad reedel, 22. veebruaril:
    1. tund 8.05-9.05
    2. tund 9.15-10.15
    I söögivahetund (10.15-10.40); 12.c sätib aula valmis
    3. tund 10.40-11.40
    II söögivahetund (11.40-12.05)
    4. tund 12.05-13.05
   Valikainete tunde ei toimu. 
   Aktuse korraldavad 12.c klassi õpilased. Lipuvalve proov toimub teisipäeval, 19. veebruaril kell 10.45 aulas.


  Olümpiaadid

  • Üleriigilise kirjandusolümpiaadi „Naised kirjanduses“ lõppvooru on meie koolist kutsutud Birgitta Ots (12.d) ja Laura Porovart (11.e).
  • Keemiaolümpiaadi üleriigilisse vooru on kutsutud Daniel Kütt (10.a), Hans Daniel Kaimre (10.b), Jaak Joonas Keldoja (10.b), Raul Rinken (10.b), Rasmus Born (10.c), Ruti Kirikmäe (11.a), Siim Kurvits (11.c), Enn Rusi (12.c), Kaur Aare Saar (12.b), Kevin Kesküla (12.a).
  • 8. veebruaril toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor. Tartu linna 41 osalejast olid meie parimad Els Heile (12.b) 5. koht, Karita Liivak (11.c) 10.-11. koht.
  • 9. veebruaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
   • 10. klass (19 osavõtjat)
    1. Maarja-Ly Ojasalu (10.c)
    3. Mariann Võhmar (10.a)
    7. Hans Daniel Kaimre (10.b)
    9. Anna Edela (10.d)
    10. Maria Roberta Org (10.e)

    11. klass (18 osavõtjat)
    1. Eliisa Ülevain (11.e)
    3. Laura Katrin Leman (11.c)
    4. Mari-Liis Belials (11.a)
    8. Liisa Sell (11.d)

    12. klass (12 osavõtjat)
    2. Mariliis Räis (12.d)
    3. Mari Sild (12.a)


  Võistlused

  • Nädalavahetusel peetud väitlusturniiril pääsesid indviduaalarvetuses esikümnesse Els Heile (II koht) ja Annemari Sepp (VIII koht) 12.b klassist (osalejaid oli 81). Võistkondlikult olid 28 meeskonna seas edukamad Karm Popper (II koht), Cantus Firmus (VII koht) ja Vassili Vares (VIII koht).
  Konkursid
  • Oodatakse õpilaste lühifilme filmikonkursile „Maailm on peidus“. Konkurss päädib 9. aprillil Dorpati konverentsikeskuses toimuva filmigalaga, kus selgitatakse välja parimad filmid ja antakse üle hinnalised auhinnad. Filme saab saata 24. märtsini. Täpsem info filmigala kodulehel http://www.filmigala.eu/
  Õpetajad
  • Õpetaja O. Titova on haigestunud. Tema tunde asendab õp. L. Titova.
  • Õpetaja A. Mägi osaleb 21. veebruaril koolitusel.
  • IV ja V perioodil viib joonestamise kursusi läbi õpetaja Raimond Lepiste.
  • 21.-22. veebruaril osalevad õpetajad Kerli Orav-Puurand ja Aare Ristikivi Riias toimuval jätkusuutliku arengu konverentsil (The First Baltic School Conference on Education for Sustainable Development).
  • Õppealajuhataja A. Punga on 18.-25.02 korralisel puhkusel.
  Sport
  • Rühmvõimlemisvõistlustel Miss Valentine 2013 sai Kristin Laupa (10.e) VK Janika Juniorelite rühma koosseisus II koha.
  • Eesti meistrivõistlustel standardtantsudes saavutasid Helen Hendrikson (10.a) ja Artur Käpp täiskasvanute vanuseklassis 6. koha.
  Kooliarsti teated
  • 18.-21. veebruarini on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 11.c klassi õpilased.
  Söökla teated
  • Märtsikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 26. veebruariks. Märtsikuu koolitoidu maksumus: 
   • tava- ja taimetoit 15 päeva x 1.36 eurot = 20.40 eurot,
   • poisteports 15 päeva x 1.80 eurot = 27 eurot.
  • Talonge väljastatakse kantseleist 27. ja 28. veebruaril.