HTG INFO
Nr 16
28. jaanuar 2013
Juhtkond tänab 
 • õpetajaid Katrin Ojaveeri, Ülli Roostojat ja Aive Rootsi õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpilaskogu liikmeid HTG missi ja misteri valimiste ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
Fotoring tänab
 • HTG vilistlast Margus Lentsiust, kes kinkis kooli fotoringile statiivi.


Õppetöö

 • Õppealajuhataja ootab esmaspäeval, 28. jaanuaril pärast 5. tundi riigieksamisoovi allkirjastama 12.e klassi õpilasi. Kui klassile määratud ajal on jäänud allkiri andmata, siis tuleb seda teha esimesel võimalusel. Viimane päev eksamisoovi allkirjaga kinnitada on teisipäev, 29. jaanuar. 30. jaanuaril saadab kool registreerimislehed Sihtasutusele Innove. NB! Allkirjastamata eksamisoov on kehtetu. Kõigil õpilastel, kes on riigieksamitele registreerunud, palutakse kanda hoolt selle eest, et eksamisoov on allkirjastatud.
 • Kooli juhtkond soovib täpsustada joonestamise ja ladina keele valikkursusele registreerunud õpilaste arvu. Selleks palutakse koguneda teisipäeval, 29. jaanuaril pärast 4. tundi kõikidel õpilastel, kellel on jätkuvalt soov osaleda 2013. aasta kevadel joonestamise kursusel ruumi 203 ja ladina keele kursusel osaleda soovijail auditooriumisse.
 • EMÜ tehnoloogiaid tutvustava praktikumi esimene tund toimub esmaspäeval, 28. jaanuaril. Praktikumi kuraator Juhani Püttsepp ootab kõiki kursusele registreerunud 11.a ja 11.b klassi õpilasi kell 15.55 ruumis 225. Robootika praktikumis osalejatel palutakse õpetaja S. Oksaga kokku leppida praktikumi aeg.
 • 11.a ja 11.b klassil toimub viimane füüsika praktikum 29. jaanuaril. 

 • Alates 4. veebruarist toimuvad matemaatika ja füüsika praktikumide ajal matemaatikatunnid kogu klassile. 
   11.a esmaspäev, 4. veebruar 4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
   teisipäev, 5. veebruar 4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
   11.b. esmaspäev, 4. veebruar 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135 
   teisipäev, 5. veebruar 5. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
 • Selle nädala õnnetund on reedel, 1. veebruaril kell 15.40 auditooriumis.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetajad osalevad koolitusel: õpetaja T. Pluum 28. ja 29. jaanuaril, õpetaja A. Ristikivi 30.jaanuaril, õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa 1.veebruaril ja õppealajuhataja A. Punga 31.jaanuaril ja 1. veebruaril. 1. veebruaril on õppetööst eemal õpetaja H. Tering.
 • 1. veebruaril sõidavad 12.a ja 12.b klassi õpilased koos klassijuhatajate H. Kiiseli ja A. Mägiga õppeekskursioonile Tallinna Tehnikaülikooli. Ekskursioonile mittesõitvad õpilased osalevad õppetundides.

 • esmaspäev, 28.01
  11.a 2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
  10.c 5. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102
  11.e 4. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102
  12.b 3. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102

  teisipäev, 29.01
  10.c 3. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102
  11.e 5. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102

  kolmapäev, 30.01

 • Humanitaarklasside õpilased osalevad alates 4. tunnist konverentsil. Ära jäävad järgmised humanitaarklasside ainetunnid:
  • 10.d 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg 
   10.e 4. tund meedia õp. A. Salo 
   11.d 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna
   11.e 4. tund A-võõrkeel
   12.d 4. tund füüsika õp. S. Oks
   12.e 4. tund matemaatika õp. E. Timak
 • Humanitaarainete õpetajate konverentsil osalemise tõttu on muudatused tunniplaanis järgmistel klassidel:
  • 12.b 3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
   4. tund füüsika õp. S. Oks - 213
   12.c 4. tund füüsika õp. J. Paaver - 203, toimub ka 2. tund
   EKab (10. kl.) 5. tund jääb ära, tund toimub reedel, 1.veebruaril 5. tunni ajal
   EKab (12. kl.) 5. tund jääb ära, tund toimub õpetajaga kokku lepitud ajal
   RK6 5. tund jääb ära, tund toimub õpetajaga kokku lepitud ajal
   SK(c)3 5. tund jääb ära, tund toimub reedel, 1.veebruaril 5. tunni ajal
   SK(c)6 5. tund jääb ära, tund toimub reedel, 1.veebruaril 5. tunni ajal
neljapäev, 31.01
11.a 2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 136
3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
12.b 3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
12.c 2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 213
reede, 1.02
10.d 4. tund saksa keel (c) õp. A. Roots - 204, informaatika rühmal jääb tund ära
10.e 2. tund informaatika rühmal iseseisev töö (õp. K. Orav-Puurand) - 206
11.b 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
11.d 1.-2. tund keemia õp. H. Pähno - 105
12.a tunnid toimuvad õpilastele, kes ei sõida õppeekskursioonile koos 12.b klassiga
1. tund füüsika praktikum õp. M. Reemann - 212. Kõik õpilased osalevad füüsika praktikumis.
2. tund A-võõrkeel
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
12.b 1. tund füüsika praktikum õp. M. Reemann - 212, matemaatika praktikumi ei toimu. Kõik õpilased osalevad füüsika praktikumis.
2. tund A-võõrkeel
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
4. tund füüsika õp. S. Oks - 213
12.c 4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
PKc5 5. tund jääb ära


Teated

 • Esmaspäeval, 28. jaanuaril kell 16.00 algab auditooriumis Tartu linna kõnevõistlus. Meie kooli esindavad Jaanika Juntson (10.a), kes võitis kooli kõnevõistluse II vooru, ja Andrea Uibo (10.e), kes valiti kooli esindama I vooru kõne põhjal. Tulge kuulama ja omadele kaasa elama!
 • Teisipäeval, 5. veebruaril kell 15.45 tutvustab Prantsuse saatkonna töötaja A. Nurit ruumis 136 õppimisvõimalusi Prantsusmaal ning sellega kaasnevat asjajamist. Aasta-aastalt õpetatakse üha rohkem erialasid inglise keeles ja hinna ning kvaliteedi suhe on üks Euroopa parimaid. Tutvustus toimub inglise keeles ja eriti oodatud on 11. ning 12. klasside õpilased.
 • Teisipäeval, 29. jaanuaril ootab ajalooring kõiki huvilisi kell 15.50 ruumi 141 vaatama filmi „Sophie Scholli viimased päevad“, mis jutustab noorte vastupanuliikumisest Hitleri-aegsel Saksamaal.
 • Sel nädalal toimuvad segakoori proovid erandkorras kogu koorile teisipäeval ja kolmapäeval pärast 5. tundi.
 • Segakoori laululaager toimub 1. ja 2. veebruaril. Kõikide lauljate kohalolek on väga oluline! Täpsem info teisipäevases koondproovis.
 • Kolmapäeval, 30. jaanuaril on 4.-5. tunni ajal aulas õpilaskonverents, millest on loovpraktika raames kohustatud osa võtma kõik humanitaarklasside õpilased.
 • Kunstitrenn avab kolmapäeval, 30. jaanuaril kell 15.45 uue koridorinäituse. Osalevad kunstnikud Kaisa Põhako, Indrek Roolaht, X, Jan Teevet, Sofja Ümarik, Siiri Kits, Jüri Lääs, Liisi Voll, Fred Hansen, Karoliine Teelahk, Julia Shashkina. Kõik on oodatud!
 • Neljapäeval, 31. jaanuaril pärast 3. tundi on auditooriumisse oodatud kaheliikmelised võistkonnad ajakirja Imeline Ajalugu jaanuarikuu numbris käsitletud teemadel 10-minutilisele viktoriinile. Parimatele auhinnad ajakirja toimetuselt! Võistkondade registreerimine ja täpsem info ajalooõpetajate juures. 
 • Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 14.30 algab aulas õpilaste inglise keele kõnevõistlus. Õpilasi hindavas þüriis on külalised USA ja Suurbritannia saatkondadest.
 • Reedel, 1. veebruaril peab 3. tunni ajal aulas kõikidele 10. klasside õpilastele Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäevale pühendatud loengu kooli vilistlane Trivimi Velliste.
Olümpiaadid 
 • Saksa keele olümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud Helmi Ulrika Kirm (11.b).
 • 25. jaanuaril toimus Tartu linna 10.-11. klasside inglise keele olümpiaad. Treffneristidest olid edukamad järgmised õpilased:
  • II koht - Gustav Nikopensius (11.d)
   VI koht - Ivar Viilup (11.b)
   IX koht - Kaidi-Lisa Kivisalu (11.d)
  Aineõpetajad tänavad kõiki olümpiaadist osavõtjaid.


Õpilased

 • Reedel, 25. jaanuaril valiti 2013. aasta HTG miss ja mister. HTG miss 2013 on Merily Taras, I printsess Anu Korela ja II printsess Sandra Audova. HTG misteriks 2013 valiti Patrick Joan Thomson, I prints Erki Bauman ja II prints Kaarel Viljaste. Õpilasesindus tänab kõiki osalejaid, pealtvaatajaid ja abistajaid!
Sport
 • Eesti juunioride talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus võitis tulemusega 4.40 meesjuunioride teivashüppes hõbemedali Raul Rinken (10.b). Liisi Kala (11.c) saavutas naisjuunioride 60m ja 300m jooksus 5. koha ja Elenor Koemets (12.e) 300m jooksus 6. koha.
Raamatukogu teated
 • 17. jaanuaril pidas 11. klasside õpilastele F.Dostojevski elust ja loomingust loengu TÜ kultuurisemiootika professor Peeter Torop.
 • A. H. Tammsaare 135. sünniaastapäeva tähistav näitus on raamatukogus avatud alates 31.jaanuarist.
Kooliarsti teated
 • 28. jaanuarist kuni 1. veebruarini on tervisekontrolli oodatud 11.b klassi õpilased.
Söökla teated
 • Veebruarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks. Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
 • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal
  • *tava- ja taimetoit 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20 eurot, 
   *poisteports 20 päeva x 1.80 eurot = 36.00 eurot;
 • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal
  • *tava- ja taimetoit 15 päeva x 1.36 eurot = 20.40 eurot,
   *poisteports 15 päeva x 1.80 eurot = 27.00 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31.jaanuaril.