HTG INFO

Nr 15
21. jaanuar 2013

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Danica Kubi, Katrin Ojaveeri, Marilin Savi ja Ülle Seevrit Comeniuse projekti eri riikide koordinaatorite vastuvõtu eest HTGs;
 • 12.b klassi õpilasi ning nende klassijuhataja Anneli Mägi kooli talendiõhtu ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetajaid Ülle Hüva ja Hele Kiiselit õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.
Abiturientidele
 • 21.-23. jaanuarini on klassijuhatajate käes kontrollimiseks riigi- ja koolieksamitele registreerunute andmed. Kõigil õpilastel palutakse isiklikult kontrollida andmete õigsust ja vigadest teavitada õppealajuhatajat hiljemalt 23. jaanuaril
 • Sihtasutusele Innove saadetavaid riigieksamite registreerumisnimekirju allkirjastatakse 24.-28. jaanuarini õppealajuhataja kabinetis (ruum 209)
  • 12.a - reedel, 25.01 pärast 3. tundi
   12.b - neljapäeval, 24.01 pärast 2. tundi
   12.c - neljapäeval, 24.01 pärast 3. tundi
   12.d - reedel, 25.01 pärast 2. tundi
   12.e - esmaspäeval, 28.01 pärast 5. tundi
    
 • Kui väga mõjuval põhjusel (haigus) ei ole võimalik klassile määratud ajal allkirja anda, tuleb tulla seda tegema esimesel võimalusel. Viimane päev eksamisoovi allkirjaga kinnitada on teisipäev, 29. jaanuar.

 • 30. jaanuaril saadab kool registreerimislehed Sihtasutusele Innove. NB! Allkirjastamata eksamisoov on kehtetu. Kõigil õpilastel, kes on riigieksamitele registreerunud, palutakse kanda hoolt selle eest, et eksamisoov on allkirjastatud.


Õppetöö

 • Aineõpetajad teatavad ja kannavad eHTGsse II perioodi järelarvestuste hinded neljapäeval, 24. jaanuaril.
 • Järgmine õnnetund on reedel, 25. jaanuaril kell 15.40 auditooriumis (221).


Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

 • Õpetajad A. Salo, Ü. Hüva (alates kella 10st) ja H. Kiisel (alates kella 12st) osalevad koolitusel 25. jaanuaril, õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa 25. ja 26. jaanuaril ning õpetaja T. Pluum 28. ja 29. jaanuaril.
  • reede, 25.01
   10.a 2. tund matemaatika praktikumi rühmal iseseisva töö annab kätte õp. E. Timak - 136
   10.b 4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
   10.d 4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 204
   11.a 3. tund matemaatika iseseisev töö õp. H. Pähno - 135
   11.b 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
   12.a 3. tund matemaatika praktikum õp. K.Orav-Puurand - 135
   PKc5 5. tund jääb ära

   esmaspäev, 28.01
   11.a 2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
   10.c 5. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102
   11.e 4. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102
   12.b 3. tund kirjandus õp. L. Tepp - 102


Teated

 • Täna kell 16.00 algab kooli raamatukogus kõnevõistlus. Esimeses voorus kõnelevad treffneristid teemal „Eestlane - Euroopa kodanik“. Tulge kuulama ja kaasa elama.
 • Teisipäeval, 22. jaanuaril kell 15.45-17.00 toimub ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus. Kooli juhtkond ootab ettepanekuid ülekooliliste ja klassiürituste korraldamise kohta.
 • Teisipäeval, 22. jaanuaril räägib ajalooringis kooli vilistlane Indrek Pajur Lähis-Ida konfliktist ning Iisraeli ja Palestiina suhetest. Kõik huvilised on oodatud kell 15.50 ruumi 141.
 • Reedel, 25. jaanuaril kell 14.25 tutvustatakse ruumis 141 õppimisvõimalusi Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias, kus õpib ka HTG vilistlasi. Räägitakse koolist üldiselt, õppekavadest, õppetoetuste võimalustest (http://sseriga.ee). 11. ja 12. klasside õpilased, osalege kooli tutvustusel ning saate vajalikku teavet edasiõppimise kohta!
 • Reedel, 25. jaanuaril kell 17.00 algab aulas pidulik üritus, kus valitakse kooli miss ja mister. 
 • Tartu linna kõnevõistlus toimub HTGs järgmisel esmaspäeval, 28. jaanuaril kell 16.00 auditooriumis.
Olümpiaadid 
 • 19. jaanuaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, kus meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  • 10. klass (44 osavõtjat)
   2. Raul Rinken (10.b)
   4.-8. Triinu Hordo (10.a)
   4.-8. Hans Daniel Kaimre (10.b)
   4.-8. Getter Põru (10.a)
   4.-8. Simmo Saan (10.b)
   9.-11. Jaanika Juntson (10.a)
   9.-11. Villem Tõnisson (10.a)
   9.-11. Kristjan Vedler (10.b)

   11. klass (41 osavõtjat)
   1. Siim Sammul (11.b)
   2. Kaur Kristjuhan (11.b)
   3. Liisi Metsoja (11.a)
   4.-5. Carl-Thomas Piller (11.a)
   4.-5. Sander Randaru (11.a)
   6.-7. Ruti Kirikmäe (11.a)
   6.-7. Anu Parvelo (11.a)
   8.-9. Kaarel Kree (11.b)
   8.-9. Taavet Kutsar (11.b)
   10. Heigo-Elmar Vahesaar (11.b)

   12. klass (24 osavõtjat)
   1. Kaur Aare Saar (12.b)
   2.-3. Kristjan-Martin Kirjanen (12.a)
   2.-3. Remi Leopard (12.b)
   4. Perttu Narvik (12.b)
   6. Joosep Kivastik (12.b)
   7.-11. Jo Kroll (12.b)
   7.-11. Ants-Oskar Mäesalu (12.b)
    

 • 15. jaanuaril toimus kooli ajaloo-olümpiaad teemal „Eesti II maailmasõjas ja sõja järel“.
  • I koht Kristel Markus (12.e)
   II koht Juhan-Mats Kuningas (11.a)
   III-IV koht Georg Klimušev (10.a) ja Karl Pärn (12.a)
   V koht Karet Eesmäe (12.e)
  Ajalooõpetajad kiidavad ja tänavad kõiki osavõtjaid: Mikk Kull, Karl Must, Maris Pedaja, Reiko Gregor Ruuda, Kaisa Sander (10.b); Artur Andersalu, Lembe Kullamaa, Henri Rosumovski, Kaarel Viljaste (10.d); Harald Astok, Jerzy Edward Kaplinski (11.b); Kaisa Põhako (11.c); Magnus Amer, Erik Leedjärv, Gustav Nikopensius (11.d); Elisaveta Kõrgekuhi, Meril Mägi, Marianne Sokk (11.e); Kaarel Reim (12.b), Arno Värv (12.e). 
   
 • Informaatikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist 35 parima hulka kutsutud Simmo Saan, Kristjan Vedler (10.b); Martin Kabanen, Tiit Oja (11.a); Kaur Kristjuhan, Siim Sammul (11.b) ja Ants-Oskar Mäesalu (12.b).
Konkursid ja kursused
 • Tartu Hansa Rotary klubi koolinoorte arengu fondi konkursi „TULEVIKU TALENDID“ taotluste esitamise tähtaeg on 1.veebruar 2013. Stipendiumifond on 5000 eurot, millest antakse välja kümme 500-eurost stipendiumi. Vaata lähemalt www.hansarotary.ee Lisainfo 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee
 • Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool kutsub 10.-12. klasside õpilasi järgmistele kursustele:
  • „Geodisain - geoloogia, maavarad, majandus“ - uuritakse kõike maapõue ja kaevandamisega seotut ning õpitakse seostama maavarasid meie igapäevase eluga. Kursuse käigus valmistatakse geoloogiline kaevanduse makett. Kursus algab 26. jaanuaril 2013 ning toimub üle nädala laupäeviti Tallinna Tehnikaülikoolis; 
   „Robot igaühele“ - kursus on praktiline, kus osalejad saavad ülesandeks ehitada kindlat funktsiooni täitev robot. Kursust viivad läbi TTÜ Robotiklubi liikmed. Kursus algab 2. veebruaril 2013 ning toimub üle nädala laupäeviti Tallinna Tehnikaülikoolis; 
   „Toit ja toitumine“ - õpitakse tervisliku toitumise põhimõtteid, koostatakse individuaalne toitumisplaan ning uuritakse toidumaailmas valitsevaid trende. Kursus algab 2. märtsil 2013 ning toimub üle nädala laupäeviti Tallinna Tehnikaülikoolis. 
  Kursustel osalemine on õpilastele tasuta! Korraldamist toetavad Tallinna Tehnikaülikool ja Haridus- ja Teadusministeerium. Kursuse täies mahus läbinud õpilased saavad TTÜ tunnistuse! Täpsem info ja registreerimine: tehnoloogiakool.ttu.ee
   
 • TÜ Arvutiteaduste instituut alustab taas gümnaasiumiõpilastele mõeldud tasuta veebikursusega “Teeme ise arvutimänge”: https://courses.cs.ut.ee/2012/tiam/ Registreerimise tähtaeg on 21. jaanuar 2013.
 • United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse. Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendium Norrasse. Täpsem info koos konkursitingimustega on aadressilhttp://uwc.ee/stipendiumikonkurss. Dokumentide esitamise tähtaeg on 24. veebruar.
Õpetajad
 • Neljapäeval, 24. jaanuaril kell 14.30 analüüsitakse 12. klasside õppetöö tulemusi ning kell 15.45 arutatakse 10. klasside esimese poolaasta õpitulemusi. Kõigi aineõpetajate osavõtt arutelust on väga vajalik.
 • Neljapäeval, 24. jaanuaril osaleb direktor Ott Ojaveer karjääriteenuste koostööseminaril.
 • Reedel, 25. jaanuaril kohtuvad õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer EMÜ õppeprorektori Paavo Kaimrega, et arutada koolidevahelist koostööd.
Õpilased
 • Suur tänu kõigile, kes toetasid tulekahjus kodu kaotanud perekonda. Toetussumma 277.88 eurot on Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste nimel perekonna arvele üle kantud.
 • HTG talendiõhtul valis žürii kõige talendikamateks inimesteks trupi „Little Miss Sunshine“ (Kaarel Adamson, Klaus-Peeter Ladva, Tõnis Peeter Kull, Mihkel Tarve (12.b)) ning publiku lemmikuks oli Triinu Bergmann (10.b). Õnnitleme!
Kooli hoolekogu
 • Kolmapäeval, 23. jaanuaril on hoolekogu koosolek. Arutatakse 10. klassidesse vastuvõttu, õpilaste õppeedukust I ja II õppeperioodi tulemuste põhjal ning kooli arengukava koostamist aastateks 2014-2016.
Kooliarsti teated
 • 21. ja 22. jaanuaril on tervisekontrolli oodatud 11.a klassi õpilased, 23.-25. jaanuarini 11.b klassi õpilased. 
Söökla teated
 • Veebruarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks. Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
 • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal
  • *tava- ja taimetoit 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20 eurot, 
   *poisteports 20 päeva x 1.80 eurot = 36.00 eurot;
 • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal
  • *tava- ja taimetoit 15 päeva x 1.36 eurot = 20.40 eurot, 
   *poisteports 15 päeva x 1.80 eurot = 27.00 eurot.
    
 • Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. jaanuaril.
Eelteade
 • Koostöös ajakirjaga Imeline Ajalugu algab treffneristidele võistlus, kuhu kutsume osalema ajaloosõpru ning kõiki, kes on huvitatud oma silmaringi ja teadmiste laiendamisest. Neljapäeval, 31. jaanuaril pärast 3. tundi on auditooriumisse oodatud kaheliikmelised võistkonnad 10-minutilisele viktoriinile. Viktoriiniküsimused on koostatud Imelise Ajaloo jaanuarikuu numbri põhjal. Parimatele auhinnad ajakirja toimetuselt! Võistkondade registreerimine ja täpsem info ajalooõpetajate juures.